• Biohajoavien hydrauliöljyjen käyttö 

   Määttänen, Iiro (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia biohajoavien hydrauliöljyjen käyttötottumuksia, saatavuutta ja ominaisuuksia. Tuloksia verrattiin yleisesti käytössä oleviin mineraalipohjaisten öljyjen ominaisuuksiin sekä aiempina ...
  • TOIMINNAN STRATEGIASUUNNITELMA KONE JA METALLI HAVUKAINEN OY:LLE 

   Havukainen, Eki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toiminnan strategiasuunnitelman laatiminen toimeksiannon antaneelle yritykselle. Yrityksen toimialana on metalliteollisuuden alihankintatyöt. Yrityksen toimipaikka on Kiteellä. ...
  • Pylväiden työstöaseman modernisointi 

   Suutarinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Iivari Mononen Oy:n Höljäkän yksikön pylväiden työstöaseman modernisointitarpeet ja tehdä niiden toteuttamiseksi vaadittavat mekaniikkasuunnitelmat. Tavoitteena oli parantaa ...
  • Biopuuhakettimen suunnittelu 

   Taivainen, Tapio (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Ariratex Oy:lle biopuu-hakettimen työpiirustukset ja hakettimen komponenttien vaatimat laskennat. Tavoitteena oli dokumentoida hakettimen rakenne, jolloin sen rakentaminen ...
  • Mittalaitteen ominaisuusvaatimusten sekä potentiaalisten asiakkaiden selvitys 

   Ihanus, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   MTM Connections Oy on Joensuussa toimiva automaatioalan yritys. MTM on toiminut alalla vuodesta 1995 lähtien. Yritys tuottaa automaatiolaitteita ja linjastoja asiakkaiden tarpeeseen projektiluontoisina töinä. Alan riskialttius ...
  • Puupylväiden työstöaseman automaation modernisointi 

   Sormunen, Juho (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa Iivari Mononen Oy:n tuotantolaitoksen työstöaseman logiikkaohjaus vastaamaan modernisointisuunnitelmia. Niihin kuului tehokkuuden, turvallisuuden ja työergonomian parantaminen. Ensin ...
  • KAIVINKONEEN HYDRAULISEN JATKOPUOMIN SUUNNTTELU 

   Eskelinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Pentin Paja Oy:lle jatkopuomi. Jatkopuomi on suunnattu 5–8 tonnia painaville kaivinkoneille, jotka käyttävät harvesteripäätä esimerkiksi energiapuunkorjuussa. Tavoitteena ...
  • Hitsauksen laadun kehittäminen konepajateollisuudessa 

   Ikonen, Tommi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hitsaukseen kohdistuneet laatuvaatimukset ovat tiukentuneet ja tämä on asettanut uudenlaisia paineita myös yrityksissä annettavalle ohjeistukselle. Useat konepajat ovat siirtyneet ISO 9001 -standardin mukaiseen ...
  • Täryttävät syöttölaitteet osana massatuotantokokoonpanolinjaa 

   Maaranen, Juha-Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä tutkittiin täryttävien syöttölaitteiden toimintaa ja vaikutusta kokoonpanolinjan tuottoon. Tavoitteena oli parantaa kokoonpanoprosessin kokonaistehokkuutta, OEE:ta, täryttävien syöttölaitteiden toimintaa ...
  • Monitoimisen nivelauran suunnittelu 

   Kähkönen, Vesa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja suunnitella monitoiminen nivelaura traktoriin. Työ tehtiin toimeksiantona ja sen aihe on peräisin toimeksiantajalta. Tarve monitoimisen nivelauran kehittämiselle on tullut yrityksen ...
  • SIIRRETTÄVÄN BETONIASEMAN KIVIAINESSIILOSTON MODULOINTI 

   Ignatov, Mikhail (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella luonnos moduulirakenteisesta kiviainessiilosta. Tavoitteena oli tutkia yrityksen vanhemmat projektit, esittää niitä toimeksiantajalle ja etsiä sopiva ratkaisu eli fysikaaliset ...
  • HARVESTERIKOURAN SAHALAIPAN TUOTANTO- JA MATERIAALIVAATIMUSTEN KARTOITTAMINEN 

   Tuominen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa harvesterikouran sahalaipan tuotanto- ja materiaalivaatimukset. Tutkin työssäni, onko sahalaipan valmistusta rajoittavia patentteja voimassa ja mitkä materiaalit olisivat ...
  • Lean-muutostyö Yritys X:lle 

   Hakulinen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimeksiannon antaneen yrityksen lean-muutostyön eri vaiheita. Lean-muutostyö tehtiin yrityksen Tuote X:ää alihankintana valmistavaan yksikköön Joensuussa. Muutos koettiin ...
  • TERÄSLAADUT MEKANIIKAN SUUNNITTELUSSA 

   Nousiainen, Jori (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Nykypäivänä teräslaatuja on lukuisia, mikä mahdollistaa entistä tehokkaampien tuotteiden valmistamisen. Suunnittelu on tasapainoilua laadun ja kustannusten välillä. Yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa olisi syytä onnistua ...
  • Pelastussuunnitelma ja siihen liittyvien dokumenttien laatiminen metallialan yritykselle 

   Karvinen, Henri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pelastussuunnitelman ja siihen liittyvien dokumenttien laatiminen metallialan yritykselle. Toimeksiannon perustana olivat yrityksen palotarkastuksen yhteydessä ilmenneet puutteet. ...
  • Antimikrobinen kupari 

   Saari, Kristiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kuparilla ja useilla kuparimetalleilla on luontainen kyky estää mikrobien kasvu ja tappaa 99,9 prosenttia mikrobeista kahden tunnin sisällä altistuksesta. Kun tiedetään, että valtaosa sairaalainfektioita aiheuttavista ...
  • PONSSE H53 -HAKKUUKOURAN UUDISTAMINEN JOUKKOKÄSITTELYLAITTEEKSI 

   Ihalainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena on kehittää Ponsse H53 -harvesteripään kouraa paremmin toimeksiantajan vaatimuksia vastaavaksi. Tavoitteena on saada koura toimimaan nopeammin ja taloudellisemmin ohutkasvuisessa metsässä sekä muokata ...
  • Konfiguraattori tuotteelle CY001 

   Huikuri, Henri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Microsoft Dynamics AX 2009 -tuotannonohjausjärjestelmän sisäisen konfiguraattorin hyödyntämismahdollisuuksia. Järjestelmään ohjelmoitiin konfiguraattori Abloy Oy:n Rakennuslukitus ...
  • OHJATTAVAN TIEPUOMIN SUUNNITTELU 

   Savinainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella syrjäseudun olosuhteisiin sekä jatkuvaan arkikäyttöön soveltuva ohjattava tiepuomi. Tavoitteena oli etsiä tietoa, pohtia, vertailla ja suunnitella erilaisia vaihtoehtoja, kustannuksia ...
  • Rakennusnosturin suunnittelu 

   Romppanen, Olli; Timoskainen, Sauli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella rakennusnosturi Pielisen Puutaikurit Oy:lle. Nosturia käytettäisiin lähinnä hirsitalotyömailla tapahtuviin nostotöihin. Nosturi on suunniteltu maksimissaan 500 kg kuorman ...