Uusimmat viitteet

 • Perävaunujen loppukokoonpanon työohje 

  Koljonen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Tiivistelmä Työohjeilla pyritään parantamaan niin työturvallisuutta kuin myös nopeuttamaan ja helpottamaan työntekijöiden perehtymistä suorittamaansa työhön. Työohjeitten ja perehdyttämisten pyrkimyksinä ovat virheitten ...
 • Kiinnittimien kehitysprojekti kalusteiden lasiaukko-ovien valmistuksessa 

  Karreinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Tässä opinnäytetyössä kasitellään kalusteiden lasiaukko-ovien valmistuksen yhteydessä käytettävien kiinnittimien kehittelyä tarkoituksena tehostaa tuotantoa ja tuotantomenetelmää. Työssä käydään läpi lasiaukko-ovien ...
 • Profiilin valmistus Suomessa 

  Rantanen, Risse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää profiilin valmistuksen teoriaa ja käytäntöä. Opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa kartoitettiin Suomen profiilin valmistajia. Työhön kuuluivat tiedon hankkiminen profiilin ...
 • Adheesio kaksikomponenttiruiskuvalussa 

  Tanskanen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli adheesion tutkiminen kaksikomponenttiruiskuvalussa. Työ suoritettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ruiskuvaluosastolla sekä mittauslaboratoriossa. Tarkoituksena oli ...
 • Suunnitteluohjeen teko Tulikivi Oyj:lle 

  Tuovinen, Jonne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä suunnittelijan ohje Tulikivi Oyj:n tuotekehityksen tarpeisiin. Ohje sisältää mallintamisen perusteita ja teoriaa konepiirustusten luontiin SolidWorks suunnitteluohjelmistolla. Lisäksi ...
 • Tuotannon kehittäminen kivihionnassa 

  Pitkänen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Valukumpu Oy:n Joensuun tehtaan meisto-osaston kivihiontaprosessia. Osastolla valmistetaan erilaisia metalliosia sähköteollisuuden tarpeisiin. Osalle tuotteista tehdään erilaisia ...
 • Jäte- ja sadevesikaivojen rakentamisen työohjeet 

  Rahunen, Mika (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön toimeksianto oli muodostaa työohjeet ja valmistuskuvat toimeksiantajana toimivan yrityksen kaivomalleille. Tavoitteena oli, että yritys voi käyttää työohjeita perehdyttäessään uutta työntekijää kaivojen ...
 • RAMP UP-PROSESSI KOKOONPANOTUOTANNOSSA JA SEN KEHITTÄMINEN TÄHTÄIMENÄ NOPEAMPI LÄPIMENOAIKA 

  Torikka, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Ramp Up -vaiheen nopeaan ja tulokselliseen läpivientiin. Ramp Up:lla tarkoitetaan tuotannon vaihetta, jossa uuden tuotteen tai ...
 • Muovien kierrätys pohjoiskarjalaisissa kestomuovialan yrityksissä 

  Astikainen, Karri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä on muovien kierrätyksen tila pohjoiskarjalaisissa kestomuovialan yrityksissä. Tutkimus jaettiin kolmeen osa-alueeseen, jotka käsittelevät muovijätteen syntymistä, kierrätyksen ...
 • Sahan modernisoinnin suunnittelu 

  Karttunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Exel Composites Oyj on muovikomposiiteista pultruusioteknologialla tuotteita valmistava yritys. Yritys on kokenut ongelmaksi tehtaallaan pultruusiolinjan sahausyksikössä muodostuvan tuotantopölyn leviämisen työympäristöön ...
 • Nojapyörän prototyypin suunnittelu ja valmistus 

  Tahvanainen, Ville; Kostamo, Anssi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kolmipyöräisen nojapyörän prototyyppi. Tavoitteena oli saada mekaanisesti toimiva ja helposti hallittava nojapyörä opinnäytetyön ohjaajalle ja toimeksiantajalle, ...
 • KOMPOSIITTIRAKENTEISEN VENTTIILIN SUUNNITTELU 

  Heiskanen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella Samplastic Installation Oy:lle muovi-komposiittirakenteinen 3-suuntainen venttiili, joka ohjaa kahta pumppua. Venttiilin tulee kestää suurta painetta ja kulutusta. Tuotteen ...
 • PORRASSYÖTTIMEN MEKANISMIN KEHITTÄMINEN 

  Mäkinen, Juha-Matti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työ tehtiin Kaptas Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli selvittää porrassyöttimen toimintamekanismi ja kehittää olemassa olevaa mekanismia. Tavoitteena oli luoda malli, josta prototyypin suunnittelu ja rakentaminen ...
 • Nukleointilisäaineiden vaikutus paalausverkon ominaisuuksiin ja tuotantoprosessiin 

  Kettunen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nukleointilisäaineiden vaikutusta polyeteenistä sekä polypropeenista valmistetun paalausverkon ominaisuuksiin sekä tuotantoprosessiin. Nukleointiaineet ovat nanopartikkelin ...