Uusimmat viitteet

 • Saunan puumateriaalit 

  Kuikka, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Haastattelututkimuksessa oli tarkoituksena selvittää yritykselle, mitä rakennusluvan haltijat haluavat saunoiltaan. Yritykselle selvitys tehtiin siksi, että se saisi tietää, mikä todella on tärkeää lauteiden valmistajalle ...
 • PIENSAHAAMON PERUSTAMINEN 

  Rissanen, Miikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä otettiin selvää piensahaustoiminnan vaatimista edellytyksistä koskien toimintaympäristöä, tuotantolaitosta ja itse sahayrittäjän toimintamalleja. Tutkimusta varten kerättiin tietoa puualan kirjallisuudesta ...
 • HUKKA-AIKOJEN SELVITYS OMAKOTITALOELEMENTTIEN KOKOONPANOLINJALLA 

  Saaranen, Ismo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä tutkittiin omakotitaloelementtien kokoonpanolinjalla esiintyvää hukkaa. Hukalla tarkoitetaan työtä, joka ei jalosta tuotetta eikä näin ollen tuota sille lisäarvoa. Tutkimus tehtiin, koska havaittua hukkaa ...
 • Lämpöpuukomposiitin käyttö ikkunan valmistuksessa 

  Poikonen, Pauli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyö tehtiin Karelia-Ikkunan toimeksiantona ja sen päämääränä oli tutkia puumuovikomposiitin (WPC) mahdollisuuksia ikkunateollisuudessa. Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta, tutkimuksesta ja omista päätelmistä. ...
 • Tilauksenkäsittelyn tehokkuuden tutkiminen puusepänyrityksessä 

  Väisänen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tilauksenkäsittelyprosessin tehokkuutta Ecolam Oy:n sisällä. Työn tarkoituksena oli saada kuvaa yrityksen tilauksenkäsittelyprosessin tilasta ja löytää mahdolliset ongelmat ja työkalut niiden ...