Uusimmat viitteet

 • Eurokoodien mukainen laskentapohja pilarianturan mitoitukseen ja maatalouden karjarakennuksen asettamat vaatimukset suunnittelulle 

  Hirvonen, Sauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön alussa on selvennetty maatalouden karjarakennusten asettamia yleisiä vaatimuksia ja lähtökohtia suunnittelulle ja toisessa osassa on toteutettu Microsoft Excel -pohjainen laskentapohja maanvaraisen ...
 • CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyys 

  Koikkalainen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyyttä välipohjassa erilaisilla välipohjarakenteilla ja eristevaihtoehdoilla ja tutkia metallisten kiinnikelevyjen vaikutusta ilma- ...
 • Minitalon rakentaminen Joensuun taajama-alueelle 

  Koho, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia ja vertailla valmiin talopaketin ja paikalla rakennetun alle 50 m2:n minitalon rakennuskustannuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös tutkia Joensuun taajama-alueen lisärakentamisma ...
 • Heinäveden monitoimitalon kuntoarvio 

  Venäläinen, Petja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio Heinäveden kunnan monitoimitaloon. Rakennus on yksikerroksinen, vuonna 1981 rakennettu, tiiliverhoiltu tasakattoinen rakennus ja siinä on noin 2400 m2. Rakennus on ...
 • Tuotantorakennuksen kuntoarvio ja energiansäästökeinot 

  Vainio, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän työn ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tuotantorakennuksen nykykunto ja korjaustarpeet. Tutkittiin myös energiankulutusta ja pohdittiin, millaisilla toimilla energiakustannuksia saataisiin pienennettyä. Rakennus ...
 • Puukerrostalon rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

  Leinonen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 6-kerroksisen CLT-rakenteisen kerrostalon ulkoseinän sekä ylä- ja välipohjan kosteus- ja lämpötekninen käyttäytyminen ja niiden soveltuminen Suomen sääolosuhteisiin. Tässä ...
 • Pellavan käyttö hirsiseinän ulkopuolisessa lämmöneristämisessä ja sen vaikutus rakennusfysikaaliseen toimintaan 

  Paulman, Aku-Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pellavaeristematon käyttöä hirsirakennusten ulkopuolisessa lämmöneristemäisessä niin uudis- kuin korjauskohteissa. Pellavaa käyte-tään yleisesti hirsirakenteiden varauksissa lämmöneristeenä. ...
 • Kaivanto-ohje maanrakennusliikkeelle 

  Putto, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota maanrakennusliikkeelle turvallisuustietoutta tukemattomista kaivannoista. Tukemattomat kaivannot ovat olennainen osa maanrakennusliikkeen arkea, mutta niiden toteuttamiseen liittyy ...
 • Puisen pientalon elementtisuunnittelu ja rakentamistapojen vertailu 

  Mononen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Joensuussa toimiva pohjoiskarjalainen rakennusalanyritys. Toimeksiantaja halusi selvittää, minkälaisia hyötyjä omavalmisteisilla puuelementeillä pystyttäisiin saavuttamaan pientaloraken ...
 • 1980-LUVUN RIVITALOJEN SOKKELEIDEN KOSTEUSVAURION KORJAUS 

  Nuutinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kertoa kosteus- ja homevaurioituneen valesokkelin raken-teen korjauksesta sekä laskea niistä syntyvät kustannukset. Tavoitteena oli myös suunnitella sisä-puolinen remontti kohteen ...
 • Harkko- ja puutalon koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskenta 

  Virnes, Pinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kahden talon rakentamisen ja käytönaikaisen energiankulutuksen aiheuttamia hiilijalanjälkiä. Tutkittavina tyyppitaloina oli Lakan Betonin mallitaloista valikoitunut yksikerroksinen ...
 • FPC-MANUAALIN LAATIMINEN AATELITALO OY:LLE 

  Kärki, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin Aatelitalo Oy:lle FPC-manuaali eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirja. FPC-manuaali tarvitaan osana aineistoa hakiessa yrityksen tuotannolle laadunvalvonnan sertifiointia. Laadunvalvonnan ...
 • Aliurakoitsijoiden toiminnanohjaus työmaa-aikana 

  Soisalo, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Nykyään rakennushankkeissa voi syntyä pitkiäkin alihankintaketjuja. Aliurakoitsijoiden toiminnan ohjauksella ja valvonnalla on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle. Rakennusliikkeiden työnjohtajien tulee ...
 • Tarjouslaskennan ja tarjouslaskentaohjelman kehitysmahdollisuudet kattoristikkotuotannossa 

  Paatiala, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan tarjouslaskennan ja tarjouslaskennassa käytetyn ohjelmiston kehitysmahdollisuuksia naulalevyrakenteita valmistavassa Sepa Oy:ssä. Kehitysmahdollisuuksien pohdinnalle ja kartoitukselle syntyi ...
 • Rakennusliike Soimu Oy:n laatujärjestelmä 

  Kurki, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä joensuulaiselle Rakennusliike Soimu Oy:lle laatujärjestelmä, jonka avulla Soimu pystyy hakemaan RALA-sertifikaatin tulevaisuudessa. Sertifikaatin läpäissyt laatujärjestelmä kertoo ...

Näytä lisää