Uusimmat viitteet

 • Vertaileva sisäilmatutkimus kolmessa uudisrakenteisessa päiväkodissa Joensuussa 

  Pajander, Riku; Sorsa, Kristiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö saatiin toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoululta. Opinnäytetyö koostui sisäilmatutkimuksesta kolmeen joensuulaiseen päiväkotiin. Päiväkodit olivat rakennettu eri rakennusteknisiä ratkaisuja käyttäen. ...
 • RYÖMINTÄTILAN RAKENNUSFYSIKAALINEN TARKASTELU LÄMPÖMALLIN AVULLA 

  Karttunen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Perustava Oy:lle. Yritys on Suomen suurin paikalla valettavien betoniperustusten urakointiin erikoistunut rakennusalan yritys. Tässä työssä tarkastellaan pientalon tuulettuvan ...
 • MUURAUSTYÖALUSTAN TEKNILLISTALOUDELLINEN TEHOKÄYTTÖ 

  Tukiainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä käsitellään julkisivumuuraustyötä ja siinä käytettävien työalustojen ominaispiirteisiä vaikutuksia työn kulkuun. Opinnäyte antaa lukijalle kattavan näkemyksen laadukkaan ja kustannustehokkaan ...
 • Kiviainestäytteisen CLT-välipohjan ääneneristävyys 

  Kortelainen, Teela; Kaskinen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyömme aiheena oli CLT-runkoisen ja kiviainestäytteisen välipohjaelementin sekä CLT-tilaelementtien välisen osastoivan seinän ääneneristävyyden tutkiminen ja mittaaminen. Työssä käytettiin yhteensä neljää eri ...
 • Älyrakentamisen hyödyt toimistoympäristössä 

  Mutanen, Timo-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä älyrakentamisen terminologiaa ja etsiä talotekniikan ja siihen integroitavien tai siitä hyötyvien järjestelmien tuomia ratkaisuja toimistoympäristön arjen helpottamiseksi. Tärkeänä ...
 • Logististen ongelmien tutkiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen asuntorakentamisessa 

  Enojärvi, Juri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli asuinrakentamisen logististen ongelmien tutkiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Työn tarkoitus oli tutkia, missä on ollut suurimpia ongelmia ja haasteita asuntorakentamisessa viimevuosien ...
 • DYNAAMISTEN LIITTYMÄVIRTOJEN MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI 

  Kananen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitata ja analysoida eri tyyppisten kiinteistöjen virtojen dynaamista vaihtelua ja verrata virtoja mitoitettuun pääsulakekokoon sekä tarkastella laajennuksen ja tehon mahdollista ...
 • URAKKAKOHTEEN VESIKATTOTYÖN TUOTANTOMUODON VERTAILU 

  Varis, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesikattotyön tuotantomuotojen vertailu. Työssä vertailin kahden eri toteutuksen eroja. Tuotantomuodot, joita vertailtiin, olivat perinteisesti rakennettu ja maassa lohkoina kasattu vesikattotyö. ...
 • Vetotangolla vahvistetun palkin mitoitus 

  Hirvonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin liittorakenteita, toisin sanoen rakenteita, jotka on koottu kahdesta tai useammasta eri osasta. Opinnäytetyössä käytiin läpi yleisimpiä liittorakenteita, mitä ne ovat ja kuinka niitä ...
 • Rakentamisen ohjaus kunnassa - Lieksan rakennusjärjestys 2018 

  Kärkkäinen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Lieksan kaupungille uusi rakennusjärjestysluonnos. Tarve uudelle rakennusjärjestykselle oli syntynyt lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten sekä Lieksan kaupungin organisaatiomuutosten ...
 • Rakennusyrityksen työmaatoiminnan ja laadun kehittäminen 

  Harjunen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään työmaatoiminnan ja laadun kehittämistä. Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantona Rakennusliike Joen Talo Oy:ltä, kun yrityksessä haluttiin kehittää työmaiden toimintaa sekä yhtenäistää ...
 • Kerrostalon kantavan ulkoseinärungon muuraustyösuunnitelma 

  Pakarinen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma Joensuun Penttilänrantaan rakennettavan kerrostalon kantavalle ulkoseinärakenteelle, joka toteutetaan keraamisilla Poroton-kennoharkoilla ohutsaumamuuraamalla. Kohteen pääurakoitsijana ...
 • TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINNIN VUOTOVESIONGELMIEN RAJOITTAMINEN 

  Parviainen, Olli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Tapiolan keskuspysäköinnin pysäköintitilojen vuotovesiongelmia ja perehdytään sekä tehdään suunnitelmat niiden korjaamisesta kuumaruiskutettavalla polyurealla. Keskuspysäköinnin ...
 • RAKENNUSTELINEIDEN KUSTANNUSVERTAILU SEKÄ TELINEIDEN RAKENNEOSIEN KUORMITUSTARKASTELU 

  Finta, Daniel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin rakennustelineisiin, telineisiin liittyviin viranomaismääräyksiin, työskentelyn riskitekijöiden ennakointiin, julkisivumuurauksen vaihtoehtoisen työmenetelmän kustannusvertailuun ja ...
 • LAAJA-ALAINEN RAKENTAMINEN 

  Piiparinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin ohje työmaanjohdolle työmaatoimintojen helpottamiseksi maantieteellisesti laajalla alueella toimiville rakennustyömaille. Laajalla rakentamisella tarkoitetaan työmaan suurta pinta-alaa ja ...

Näytä lisää