Uusimmat viitteet

 • Laminaatti- ja parkettiasennuksien virheiden vaikutukset takuu- ja vastuukorjauksiin 

  Tikanoja, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Työssä tutkittiin laminaatti- ja parkettiasennuksia sekä niiden vaikutuksia takuu- ja vastuukorjauksien asennustöihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Työn tarkoituksena oli luoda NCC:lle toimintamalli laminaatti- ja ...
 • Käyttöönottoprosessin kehittäminen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakohteissa 

  Hyttinen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää käyttöönottoprosessia rakennuttamisen johtamisen näkökulmasta ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakohteissa. Lisäksi tavoitteena oli laatia käyttöönottoprosessin ...
 • PUUKERROSTALON ASUKASTYYTYVÄISYYS 

  Mononen, Mika; Lipponen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää As. Oy. Joensuun Pihapetäjän puukerrostalon asukkaiden asukastyytyväisyyttä uudessa puukerrostalossa. Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä ...
 • VIIVAMAISET KYLMÄSILLAT CLT-RAKENTEISEN KERROSTALON SISÄÄNVEDETYISSÄ PARVEKKEISSA 

  Mehtonen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin CLT-rakenteisen kerrostalon sisäänvedettyä parveketta, jonka ympäröivät rakenteet voivat muodostaa kylmäsiltoja. Tämä 6-kerroksinen kerrostalo sijaitsee Joensuun Penttilässä ja valmistui ...
 • CLT-RUNKOISEN PUUKERROSTALON PAINUMAT 

  Varonen, Riku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia CLT-runkoisen kerrostalon kantavissa rakenteissa tapahtuvia painumia. Opinnäytetyössä tarkasteltavana kohdetalona toimi Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Joensuuhun ...
 • POTENTIALITIES AND RESTRICTIONS OF CONSTRUCTION 3D PRINTING 

  Teymouri, Amirahmad (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  3D printing techniques (also known as additive fabrication) have been increasingly used as an alternative in product manufacturing. These fabrication techniques are now being scaled up and adapted for full-scale fabrication ...
 • 1930-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon korjaussuunnitelma ja korjausten vaikutus E-lukuun 

  Asikainen, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa 1930-luvulla rakennetulle hirsirunkoiselle omakotitalolle korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelma piti sisällään märkätilan ja keittiön lisäämisen rakennukseen, kylmän ullakkotilan muutoksen ...
 • TYÖNJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT MAARAKENNUSURAKASSA 

  Hotinen, Kaisu-Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Työn tavoitteena on ollut perehtyä talonrakennuskohteen maarakennusurakan työmaan hallintaan. Työssä käsitellään tehtäväsuunnittelua, aikataulujen laadintaa, työturvallisuutta, hankintoja, työ-maan dokumentointia, sekä ...
 • Betocrete C36:n vaikutus betonin lujuuteen 

  Nieminen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin betonin lisäaineen nimeltä Betocrete C36 vaikutusta betonin lujuuskehitykseen. Työ toteutettiin Pielisen Betoni Oy:n toimeksiannosta ja kyseistä ainetta käytettiin Joensuun toriparkin ...
 • Eurokoodien mukainen laskentapohja pilarianturan mitoitukseen ja maatalouden karjarakennuksen asettamat vaatimukset suunnittelulle 

  Hirvonen, Sauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön alussa on selvennetty maatalouden karjarakennusten asettamia yleisiä vaatimuksia ja lähtökohtia suunnittelulle ja toisessa osassa on toteutettu Microsoft Excel -pohjainen laskentapohja maanvaraisen ...
 • CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyys 

  Koikkalainen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyyttä välipohjassa erilaisilla välipohjarakenteilla ja eristevaihtoehdoilla ja tutkia metallisten kiinnikelevyjen vaikutusta ilma- ...
 • Minitalon rakentaminen Joensuun taajama-alueelle 

  Koho, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia ja vertailla valmiin talopaketin ja paikalla rakennetun alle 50 m2:n minitalon rakennuskustannuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös tutkia Joensuun taajama-alueen lisärakentamisma ...
 • Heinäveden monitoimitalon kuntoarvio 

  Venäläinen, Petja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio Heinäveden kunnan monitoimitaloon. Rakennus on yksikerroksinen, vuonna 1981 rakennettu, tiiliverhoiltu tasakattoinen rakennus ja siinä on noin 2400 m2. Rakennus on ...
 • Tuotantorakennuksen kuntoarvio ja energiansäästökeinot 

  Vainio, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän työn ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tuotantorakennuksen nykykunto ja korjaustarpeet. Tutkittiin myös energiankulutusta ja pohdittiin, millaisilla toimilla energiakustannuksia saataisiin pienennettyä. Rakennus ...
 • Puukerrostalon rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

  Leinonen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 6-kerroksisen CLT-rakenteisen kerrostalon ulkoseinän sekä ylä- ja välipohjan kosteus- ja lämpötekninen käyttäytyminen ja niiden soveltuminen Suomen sääolosuhteisiin. Tässä ...

Näytä lisää