Uusimmat viitteet

 • Rivitalon mallintaminen kustannuslaskennan avuksi SketchUp-ohjelmistolla 

  Potkonen, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia SketchUp-mallinnusohjelmiston hyödynnettävyyttä kustannuslaskennan tarpeisiin ja mitä mallin luominen vaatii, jotta se olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Työn toimeksiantajana ...
 • Siun soten kunnilta ulkoisesti vuokraamien toimitilojen tilatietojen selvitys ja tallentaminen tilahallintajärjestelmään 

  Pietarinen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on prosessikuvaus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle tehdystä selvityksestä, joka koski sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudis-tuksen myötä ...
 • Rakenteellisen energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen 

  Mustonen, Kim; Kaasinen, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia vuonna 2018 voimaan tulleen lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöhankkeen vaikutus pientalojen ulkovaipparakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Rakenteita tarkasteltiin lainsäädännössä ...
 • Liperin paloaseman kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vuonna 1983 rakennetusta Liperin paloasemasta kuntoarvio ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. Rakennus on yksikerroksinen ja siinä sijaitsee sosiaalisia tiloja, pukuhuoneita, ...
 • VIRTUAALITODELLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN LVI- SUUNNITTELUSSA 

  Pyykkö, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä LVI-suunnittelussa. Opin- näytetyö tehtiin Granlund Kuopio Oy:n toimeksiannosta. Tietomallintamista hyödynnetään suurissa rakennushankkeissa ja ...
 • ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS JA LAADUNVARMISTUS RAKENNUSHANKKEESSA 

  Douba, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä työssä käsitellään yleisesti ääniteknisten rakenteiden suunnittelua ja niiden toteutustapoja työmaalla. Lisäksi tutustutaan ääniteknisiin laadunvarmistuksen menetelmiin. Työssä käytiin läpi Karelia-ammattikorkeakoulun ...
 • OMAKOTITALON MAKUUHUONEEN ILMANVAIHDON JA HIILIDIOKSIDILÄHTEEN CFD-MALLINNUS SEKÄ PÄÄTELAITTEEN SIJAINNIN OPTIMOINTI 

  Ratilainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko ilmanvaihtoa CFD-mallintaa omakotitalon makuuhuoneessa ja tutkia, kuinka luotettava malli on. Lopuksi tutkittiin, voiko päätelaitteen paikkaa optimoida ...
 • Venäläiset Suomessa rakennuttajina 

  Seppänen, Janne; Hirvonen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda rakentajille tietopaketti helpottamaan venäläisten kanssa asioimista rakentamisen ja kiinteistökauppojen yhteydessä. Opinnäytetyön innoittajana toimi yleinen epätietoisuus aihetta kohtaan. ...
 • Tohmajärven kunnan kiinteistökartoitus ja -strategia 2018-2028 

  Mähönen, Oskari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Tohmajärven kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen tilannetta, niiden rakennusteknistä kuntoa, korjausvelkaa, tuottavuutta ja asuinrakennusten käyttöastetta. Kiinteistöille suoritettiin ...
 • Pistemäisen lämpövuotosaneerauksen hyödyn selvittäminen tiiliverhotussa kerrostalossa 

  Hirvonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia pistemäisen lämpövuotosaneerauksen hyötyä tiiliverhotussa kerrostalossa. Tutkimuksessa vertailtiin rakenteiden lämpöteknistä toimivuutta ennen ja jälkeen saneerauksen. Vertailun mittarina ...
 • KOHTI TEHOKKAAMPAA KATTO- JA VEDENERISTYSRAKENTAMISTA MOBIILISEN TYÖAJANSEURANNAN AVULLA 

  Pietarinen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin KerabitPro Oy:n käyttöön ottamaa mobiilista työajanseurantajärjestelmää ja selvitettiin, voiko sen avulla päästä kohti tehokkaampaa katto- ja vedeneristysrakentamista. Lisäksi opinnäytetyössä ...
 • Laminaatti- ja parkettiasennuksien virheiden vaikutukset takuu- ja vastuukorjauksiin 

  Tikanoja, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Työssä tutkittiin laminaatti- ja parkettiasennuksia sekä niiden vaikutuksia takuu- ja vastuukorjauksien asennustöihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Työn tarkoituksena oli luoda NCC:lle toimintamalli laminaatti- ja ...
 • Käyttöönottoprosessin kehittäminen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakohteissa 

  Hyttinen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää käyttöönottoprosessia rakennuttamisen johtamisen näkökulmasta ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakohteissa. Lisäksi tavoitteena oli laatia käyttöönottoprosessin ...
 • PUUKERROSTALON ASUKASTYYTYVÄISYYS 

  Mononen, Mika; Lipponen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää As. Oy. Joensuun Pihapetäjän puukerrostalon asukkaiden asukastyytyväisyyttä uudessa puukerrostalossa. Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä ...
 • VIIVAMAISET KYLMÄSILLAT CLT-RAKENTEISEN KERROSTALON SISÄÄNVEDETYISSÄ PARVEKKEISSA 

  Mehtonen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin CLT-rakenteisen kerrostalon sisäänvedettyä parveketta, jonka ympäröivät rakenteet voivat muodostaa kylmäsiltoja. Tämä 6-kerroksinen kerrostalo sijaitsee Joensuun Penttilässä ja valmistui ...

Näytä lisää