Uusimmat viitteet

 • Karelian Yrittäjyysakatemia : Loppuraportti 

  Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistettiin vuoden 2018 alussa yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristö Y-akatemia William ja Ester Otsakorven säätiön tuella.
 • MONI TOIMII – moninaisuus toimijuuden ja osallisuuden tukena : Loppuraportti 

  Kallio, Ulla; Mikkonen, Anna-Riitta; Tolkki, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työyhteisön moninaisuus sisältää sangen laajan kirjon erilaisia asioita. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on omanlaisensa tausta ja kokemukset, jotka ovat muokanneet meistä juuri sellaisia kuin olemme. Tästä oli kysymys ...
 • Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi : Loppuraportti 

  Bågeberg, Daniel; Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2016-2020 yrittäjyys on valittu läpileikkaavaksi teemaksi ja strategiakauden tavoitteena on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ...
 • Korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma : Loppuraportti 

  Alastalo, Tarmo; Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mentorointiohjelma on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallinnoimaa toimintaa, johon osallistuvat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus. Mentoreina toimivat pohjoiskarjalaiset yritysten ja ...
 • Best practices in SECURE partner regions 

  Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
  Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2017 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Näkökulmia kuntoutusajatteluun : Juhlajulkaisu 

  Suhonen, Liisa (toim.) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä juhlajulkaisu on koottu Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle. Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä, merkityksestä ja ...
 • Jukajoen (Kontiolahti) nykytila ja alustava kunnostussuunnitelma 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimusraportti koostuu kahdesta osasta. Raportin ensimmäisessä osassa esitetään vuosina 2012-2017 suoritettujen mittausten ja havaintojen tulokset Jukajoen vedenlaadusta, pohjaeläimistöstä ja kuormituksesta. Raportin ...
 • Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin 

  Tiainen, Arja-Irene; Ruokonen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kirjan julkaiseminen sai alkunsa Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tehdyistä lasten ja nuorten hoitotyötä käsittelevistä opinnäytetöistä. Pääosa julkaisun artikkeleista pohjautuukin ...
 • Puruveden Savonlahden nykytila : Sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja fosforimallitarkastelu 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Karelia-ammattikorkeakoulu teki Puruveden Savonlahden ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutkimuksen kevättalvella 2017 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Savonlahden ja sen edustan sedimentin laatua ja määrää, ...
 • Ravinteet kiertoon : Jätevesipuhdistamon termisen lietteen käsittely pyrolyysillä 

  Juntunen, Samuel; Kervinen, Janne; Heiskanen, Teemu; Hakkarainen, Nuutti; Shipalova, Elena; Tiainen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon terminen liete sisältää huomattavasti hyödyllisiä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lietteestä voi löytyä myös haitta-aineita kuten raskasmetalleja, lääkeainejäämiä ja mikromuoveja. ...
 • IkäOTe -hanke kehittämässä, oppimassa ja kokeilemassa 

  Tarkiainen, Ari; Sihvo, Päivi; Krohns, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. IkäOTe-hanketta ovat ...
 • Perspectives on Bioeconomy : Cases from the ERDI Partner Regions 

  Mastalka, Martin; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, University of Pardubice, 2017)
  ERDI - Empowering Regional Development and Innovations -project aims for better graduate employability and improved competitiveness of the regional economy to gain better income in the future. The Eastern- and Northern ...
 • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

  Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

  Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...

Näytä lisää