Uusimmat viitteet

 • Best practices in SECURE partner regions 

  Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
  Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2017 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Näkökulmia kuntoutusajatteluun : Juhlajulkaisu 

  Suhonen, Liisa (toim.) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä juhlajulkaisu on koottu Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle. Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä, merkityksestä ja ...
 • Jukajoen (Kontiolahti) nykytila ja alustava kunnostussuunnitelma 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimusraportti koostuu kahdesta osasta. Raportin ensimmäisessä osassa esitetään vuosina 2012-2017 suoritettujen mittausten ja havaintojen tulokset Jukajoen vedenlaadusta, pohjaeläimistöstä ja kuormituksesta. Raportin ...
 • Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin 

  Tiainen, Arja-Irene; Ruokonen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kirjan julkaiseminen sai alkunsa Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tehdyistä lasten ja nuorten hoitotyötä käsittelevistä opinnäytetöistä. Pääosa julkaisun artikkeleista pohjautuukin ...
 • Puruveden Savonlahden nykytila : Sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja fosforimallitarkastelu 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Karelia-ammattikorkeakoulu teki Puruveden Savonlahden ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutkimuksen kevättalvella 2017 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Savonlahden ja sen edustan sedimentin laatua ja määrää, ...
 • Ravinteet kiertoon : Jätevesipuhdistamon termisen lietteen käsittely pyrolyysillä 

  Juntunen, Samuel; Kervinen, Janne; Heiskanen, Teemu; Hakkarainen, Nuutti; Shipalova, Elena; Tiainen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon terminen liete sisältää huomattavasti hyödyllisiä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lietteestä voi löytyä myös haitta-aineita kuten raskasmetalleja, lääkeainejäämiä ja mikromuoveja. ...
 • IkäOTe -hanke kehittämässä, oppimassa ja kokeilemassa 

  Tarkiainen, Ari; Sihvo, Päivi; Krohns, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. IkäOTe-hanketta ovat ...
 • Perspectives on Bioeconomy : Cases from the ERDI Partner Regions 

  Mastalka, Martin; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, University of Pardubice, 2017)
  ERDI - Empowering Regional Development and Innovations -project aims for better graduate employability and improved competitiveness of the regional economy to gain better income in the future. The Eastern- and Northern ...
 • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

  Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

  Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
 • Student’s handbook on quality 

  University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
  Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...
 • Puukerrostalon palotekniikka 

  Mikkola, Esko; Holopainen, Satu
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen ...
 • Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Kylliäinen, Mikko; Latvanne, Pekka; Kuusinen, Antti; Kekki, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään ...
 • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

  Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...

Näytä lisää