Uusimmat viitteet

 • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

  Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

  Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
 • Student’s handbook on quality 

  University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
  Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...
 • Puukerrostalon palotekniikka 

  Mikkola, Esko; Holopainen, Satu
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen ...
 • Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Kylliäinen, Mikko; Latvanne, Pekka; Kuusinen, Antti; Kekki, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään ...
 • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

  Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

  Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2016 

  Tiainen, Kari; Piiparinen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
 • MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT 

  Kärkkäinen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2008)
  Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa ...
 • Innovation Month® Exercise Book 

  Havukainen, Ilari; Kotorov, Iouri; Leminen, Mervi
  B:31 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Innovaatiokuukausi® Työkirja 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo
  B:30 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Innovation Month® Workbook 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo
  B:29 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Laatua yhteistyöllä : opiskelijan laatuopas 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Quality through cooperation : student handbook on quality 

  Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laatukäsikirja 

  Auvinen, Pekka; Penttinen, Mikko
  B:25 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)

Näytä lisää