• Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin 

   Tiainen, Arja-Irene; Ruokonen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kirjan julkaiseminen sai alkunsa Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tehdyistä lasten ja nuorten hoitotyötä käsittelevistä opinnäytetöistä. Pääosa julkaisun artikkeleista pohjautuukin ...
  • Puruveden Savonlahden nykytila : Sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja fosforimallitarkastelu 

   Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Karelia-ammattikorkeakoulu teki Puruveden Savonlahden ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutkimuksen kevättalvella 2017 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Savonlahden ja sen edustan sedimentin laatua ja määrää, ...
  • Ravinteet kiertoon : Jätevesipuhdistamon termisen lietteen käsittely pyrolyysillä 

   Juntunen, Samuel; Kervinen, Janne; Heiskanen, Teemu; Hakkarainen, Nuutti; Shipalova, Elena; Tiainen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon terminen liete sisältää huomattavasti hyödyllisiä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lietteestä voi löytyä myös haitta-aineita kuten raskasmetalleja, lääkeainejäämiä ja mikromuoveja. ...
  • IkäOTe -hanke kehittämässä, oppimassa ja kokeilemassa 

   Tarkiainen, Ari; Sihvo, Päivi; Krohns, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. IkäOTe-hanketta ovat ...
  • Perspectives on Bioeconomy : Cases from the ERDI Partner Regions 

   Mastalka, Martin; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, University of Pardubice, 2017)
   ERDI - Empowering Regional Development and Innovations -project aims for better graduate employability and improved competitiveness of the regional economy to gain better income in the future. The Eastern- and Northern ...
  • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

   Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

   Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
  • Student’s handbook on quality 

   University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
   Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...
  • Puukerrostalon palotekniikka 

   Mikkola, Esko; Holopainen, Satu
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen ...
  • Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Kylliäinen, Mikko; Latvanne, Pekka; Kuusinen, Antti; Kekki, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

   Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2016 

   Tiainen, Kari; Piiparinen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT 

   Kärkkäinen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa ...
  • Innovation Month® Exercise Book 

   Havukainen, Ilari; Kotorov, Iouri; Leminen, Mervi
   B:31 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Innovaatiokuukausi® Työkirja 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo
   B:30 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Innovation Month® Workbook 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo
   B:29 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Laatua yhteistyöllä : opiskelijan laatuopas 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Quality through cooperation : student handbook on quality 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laatukäsikirja 

   Auvinen, Pekka; Penttinen, Mikko
   B:25 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)