Uusimmat viitteet

 • ON- JA OFF-GRID-AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT PIENKOHTEISSA 

  Hyttinen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laskettiin kolmen eri aurinkosähköjärjestelmän koko, kustannus ja takaisinmaksuaika. Järjestelmät koostuivat 230 V:n sähköverkkoon liitetystä järjestelmästä ja 230 V:n ja 12 V:n sähköverkosta irti ...
 • HIOMAKONEEN SÄHKÖNSYÖTÖN SUUNNITTELU JA KOMPENSOINTI 

  Laakkonen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli UPM:n Joensuun vaneritehtaan uuden vanerin hiomakoneen sähkönsyötön suunnittelu ja kompensointi. Uusi hiomakone korvaisi vanhemman käytöstä poistettavan hiomakoneen. Vanhan hiomakoneen sähkönsyöttö ...
 • Palvelukeskus Kotikallion sähköjärjestelmien kuntokartoitus 

  Kukkonen, Janne-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia kuntokartoitus Juuan kunnan Palvelukeskus Kotikallion sähköjärjestelmien kunnosta ja saada peruskäsitys sen jäljellä olevasta elinkaaresta. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia raportti, ...
 • Mipro Oy:n sähkösuunnitteluohjeistuksen kehittäminen 

  Nyström, Jere (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään Mipro Oy:n sähkösuunnitteluohjeistuksen ja siihen liittyvän dokumentoinnin kehittämiseen. Työssä käydään läpi vaiheittain sähkösuunnitteluprojektin eteneminen alusta loppuun saakka. Työn ...
 • Sähköverkkojen kehitys ja tulevaisuus 

  Purho, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen sähköverkkojen nykytilaa ja niiden kehitystä tulevaisuudessa. Työssä keskitytään lähinnä pien- ja keskijänniteverkkoihin ja niiden erilaisiin osiin. Suomen sähköverkosto ...
 • Tynilän tilan energian leikkaussuunnitelma ja kustannuslaskelma uusiutuvan energian järjestelmillä 

  Ihalainen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma ja investointiarvio Tynilän tilalle uusituvan energian tuotantolaitteistojen käyttömahdollisuuksista ostoenergian tarpeen vähentämiseksi. Työssä keskityttiin aurinko- ...
 • Oppimisympäristönä toimivan vesiprosessin modernisointi opetuksen kehittäjänä 

  Puustinen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli prosessiautomaation oppimisympäristönä toimivan vesiprosessin modernisointi, joka oli välttämätöntä käytetyn tekniikan vanhentuessa. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteydessä pyritään ...
 • Roukalahden ampumaradan sähköjärjestelmän uudisrakentaminen 

  Mononen, Edvard (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa nykypäivän standardien mukainen sähkönjakelujärjestelmä sekä kiinteistösähköistys Liperissä sijaitsevalle Roukalahden ampumaradalle. Tavoitteena oli tehdä ...
 • Sähköasemien komponenttitietojen dokumentoinnin kehittäminen 

  Heikkinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukkomuotoinen tietokanta PKS Sähkönsiirto Oy:n hallinnoimista sähköasemista. Aiemmin käytössä ollut taulukko ei ollut luokittelun osalta enää ajantasainen ja sen ylläpito oli ...
 • Muunnossähköauton akuston suunnittelu 

  Lintunen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä alustavaa tutkimusta ja suunnitella Karelia-ammattikorkeakoulun Sirkkalan kampuksella rakennettavaan muunnossähköautoon akkujärjestelmä. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti akku- ja ...
 • Oikosulkuvirtojen laskenta ja suojauksen selektiivisyys Joensuun voimalaitosalueella 

  Seppänen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia oikosulkuvirtalaskelmat Joensuussa Fortumin omistamilla voima- sekä lämpölaitoksilla. Kontionsuon voimalaitosalueella laskenta suoritettiin jakokeskustasolle asti ja lämpölaitoksilla ...
 • TEOLLISUUDEN JAKOKOTELOIDEN INSTRUMENTTI-ILMAVUODOT JA INDIKOINTI 

  Kinnunen, Nico (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitetään teollisuuden prosessin ja tuotannon kannalta tärkeimmissä jakokoteloissa esiintyviä instrumentti- ja paineilmavuotoja ja niistä aiheutuvia turhia kuluja. Työssä suunnitellaan lisäksi vuodoista ...
 • Aurinkosähköjärjestelmä luomutilalle 

  Kuisma, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään aurinkosähköön yleisellä tasolla sekä yksittäisen kohteen aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen. Tavoitteena oli mitoittaa mahdollisimman kustannustehokas järjestelmä. Työssä laskettiin ...
 • YHTENÄISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TYÖMAAN SEURANTAAN 

  Huolman, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää VVS-Sähkö Oy:lle yhtenäinen toimintamalli sähköistyskohteen työvaiheiden etenemisen seuraamiseen käyttäen hyväksi S2010-sähkönimikkeistöä. Työssä laadittiin käytännössä ...
 • Uudisrakennuksen sähköistysprojektin toteutusopas 

  Halonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sähköistysprojektin toteutusopas uudisraken-nuksen rakennuttajalle. Opinnäytetyössä käsitellään uudisrakennuksen sähköistysprojektin asettamat vaatimukset ja rakennuttajan velvoitteet ...

Näytä lisää