Uusimmat viitteet

 • Tynilän tilan energian leikkaussuunnitelma ja kustannuslaskelma uusiutuvan energian järjestelmillä 

  Ihalainen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma ja investointiarvio Tynilän tilalle uusituvan energian tuotantolaitteistojen käyttömahdollisuuksista ostoenergian tarpeen vähentämiseksi. Työssä keskityttiin aurinko- ...
 • Oppimisympäristönä toimivan vesiprosessin modernisointi opetuksen kehittäjänä 

  Puustinen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli prosessiautomaation oppimisympäristönä toimivan vesiprosessin modernisointi, joka oli välttämätöntä käytetyn tekniikan vanhentuessa. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteydessä pyritään ...
 • Roukalahden ampumaradan sähköjärjestelmän uudisrakentaminen 

  Mononen, Edvard (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa nykypäivän standardien mukainen sähkönjakelujärjestelmä sekä kiinteistösähköistys Liperissä sijaitsevalle Roukalahden ampumaradalle. Tavoitteena oli tehdä ...
 • Sähköasemien komponenttitietojen dokumentoinnin kehittäminen 

  Heikkinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukkomuotoinen tietokanta PKS Sähkönsiirto Oy:n hallinnoimista sähköasemista. Aiemmin käytössä ollut taulukko ei ollut luokittelun osalta enää ajantasainen ja sen ylläpito oli ...
 • Muunnossähköauton akuston suunnittelu 

  Lintunen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä alustavaa tutkimusta ja suunnitella Karelia-ammattikorkeakoulun Sirkkalan kampuksella rakennettavaan muunnossähköautoon akkujärjestelmä. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti akku- ja ...
 • Oikosulkuvirtojen laskenta ja suojauksen selektiivisyys Joensuun voimalaitosalueella 

  Seppänen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia oikosulkuvirtalaskelmat Joensuussa Fortumin omistamilla voima- sekä lämpölaitoksilla. Kontionsuon voimalaitosalueella laskenta suoritettiin jakokeskustasolle asti ja lämpölaitoksilla ...
 • TEOLLISUUDEN JAKOKOTELOIDEN INSTRUMENTTI-ILMAVUODOT JA INDIKOINTI 

  Kinnunen, Nico (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitetään teollisuuden prosessin ja tuotannon kannalta tärkeimmissä jakokoteloissa esiintyviä instrumentti- ja paineilmavuotoja ja niistä aiheutuvia turhia kuluja. Työssä suunnitellaan lisäksi vuodoista ...
 • Aurinkosähköjärjestelmä luomutilalle 

  Kuisma, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään aurinkosähköön yleisellä tasolla sekä yksittäisen kohteen aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen. Tavoitteena oli mitoittaa mahdollisimman kustannustehokas järjestelmä. Työssä laskettiin ...
 • YHTENÄISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TYÖMAAN SEURANTAAN 

  Huolman, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää VVS-Sähkö Oy:lle yhtenäinen toimintamalli sähköistyskohteen työvaiheiden etenemisen seuraamiseen käyttäen hyväksi S2010-sähkönimikkeistöä. Työssä laadittiin käytännössä ...
 • Uudisrakennuksen sähköistysprojektin toteutusopas 

  Halonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sähköistysprojektin toteutusopas uudisraken-nuksen rakennuttajalle. Opinnäytetyössä käsitellään uudisrakennuksen sähköistysprojektin asettamat vaatimukset ja rakennuttajan velvoitteet ...
 • Hirsitalon sähkösuunnitelma - rikosilmoitin- ja aurinkosähköjärjestelmän mahdollisuudet 

  Niemeläinen, Joel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö sisältää hirsitalon sähkösuunnittelun eri vaiheet. Sähkösuunnitelman lisäksi kohteeseen kartoitettiin rikosilmoitinjärjestelmien antamia mahdollisuuksia. Opinnäytetyön kolmantena osana oli tutkia ...
 • Muunnossähköauto : Lataus ja BMS 

  Asikainen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä alustavaa tutkimusta ja suunnittelua Sirkkalan kampuksella rakennettavaa muunnossähköautoa varten. Opinnäytetyössä tutustutaan yleisesti sähköauton lataustapoihin ja akkujenhal ...
 • SBC-tietokoneella toteutettavan monitorointi- ja ohjaussovelluksen tutkiminen ja toteutus 

  Taskinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli tee-se-itse-projektina toteutetun monitorointi- ja ohjausjärjestelmän tutkiminen ja toteutus. Tässä toteutuksessa monitorointi- ja ohjausjärjestelmää käytettiin kodinohjaus- ja ...
 • Rakennusautomaation simuloidun järjestelmän kehittäminen 

  Pakanen, Janne; Könönen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Karelia-ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön tarkoitettu talosimulaatio, johon mallinsimme lämpökuormia rakennusmääräyskokoelmien mukaisesti. Simulaation tarkoitus on olla pohjana ...
 • Saarion voimalaitoksen varavoimajärjestelmän suunnittelu 

  Pakarinen, Jarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Saarion voimalaitokselle dieselaggregaatilla toimiva varavoimajärjestelmä. Varavoimajärjestelmällä varmistetaan voimalaitoksen ohijuoksutus, jos voimalaitokselta häviää ...

Näytä lisää