Uusimmat viitteet

 • GDPR Pienyrittäjän näkökulmasta 

  Hirvonen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen sekä selvittää, millaisia velvoitteita se tuo pienyrittäjille. Tutkimus tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Työ toteutettiin ...
 • Testaussovellus 

  Keronen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Fastroi osakeyhtiölle testaussovellus. Järjestelmä, jota testaussovellus monitoroi, on tämän opinnäytetyön kannalta musta laatikko eli sen sisäistä toimintaa ei tiedetä. ...
 • Haavoittuvuustestaus ympäristön luominen ja järjestelmään murtautuminen Kali Linuxin avulla 

  Lukkarila, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa virtuaaliympäristö haavoittuvuustestausta varten. Tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voidaan testata ja harjoitella tietoturvan haavoittuvuutta, antaa käsitys siitä ...
 • Progressiiviset verkkosovellukset 

  Wihonen, Jusko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee progressiivisia verkkosovelluksia, jotka ovat verkkosovelluskehityksen uusi vakiintunut tapa kehittää sovelluksia verkkoon. Ne ovat jo muutamassa vuodessa nousseet verkkosovelluskehittäjien ...
 • Käytettävyyden huomioiminen ja suorituskyvyn optimointi verkkosivustoa rakennettaessa 

  Gröhn, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä verkkosivustopohja Koodiviidakko Oy:lle ja selvittää, kuinka verkkosivuston rakentaja voi parantaa sivuston käytettävyyttä ja suorituskykyä. Verkkosivuston käytettävyyteen ...
 • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

  Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
 • Lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen myynnissä 

  Pirinen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätyn todellisuuden ratkaisun kehittäminen tuotemalliston markkinointia ajatellen, sisältäen tekniset välinevalinnat ja toimintaprosessin määrittelyn. Aihe valikoitui toimeksiantajan ...
 • Varaosavarastoinnin ABC 

  Mutanen, Saska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Kesällä 2015 Puljonki antoi toimeksiannon josta oli mahdollista tehdä opinnäytetyö. Toimeksiannon aiheena oli kunnossapitotiimin omistama varastonhoitoprojekti, joka etsi ratkaisuja varaosavarastoinnin haasteisiin ja ...
 • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

  Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
 • Luonnollista tekstiä käsittelevien apien vertailu sekä niiden hyödyntäminen ohjelmistorobotiikassa 

  Silmäri, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö sisältää vertailun kahden luonnollista tekstiä käsittelevän apin välillä sekä esimerkkisovellukset apien hyödyntämisestä ohjelmistorobotiikassa. Vertailussa olevat luonnollista tekstiä käsittelevät apit olivat ...
 • Salausprotokollat 

  Toivanen, Vincent (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten SSL-kirjastosta saatavat salausalgoritmit voivat vastata verkkojen ja langattomien verkkojen tämänhetkisiin tietoturvavaatimuksiin. Opinnäytetyön aiheena oli organisaation ...
 • ARDUINO-PROJEKTI: LÄMPÖTILOJEN MITTAUSPROJEKTI 

  Hyttinen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö sisälsi Arduino mikrokontrollerin avulla tehtävän lämpötilojen mittausprojektin. Lämpötila-antureina olivat käytössä OneWire-lämpötilamittausanturit, joita voitiin liittää Arduinoon haluttu määrä. Arduinoon ...
 • Kolmiulotteisen maaston proseduraalista generointia käyttävä peli Java-ohjelmointikielellä 

  Nuortimo, Otso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa proseduraalista maaston luomista hyödyntävä peli Java-ohjelmointikielellä. Toteutukseen ei käytetty valmista pelinkehitysympäristöä tai jo olemassa olevaa pelimoottoria. Työllä ei ...
 • Verkkosivuston uudelleenrakennus sekä verkkokaupan luonti 

  Vaaranto, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa vanhojen verkkosivujen päälle kokonaan uusi verkkosivusto, jonka yhteyteen luotiin verkkokauppa, jossa toimeksiantaja myy haluamiaan tuotteita. Opinnäytetyön oli myös ...
 • CubePlosion-peli Unity-työkalulla 

  Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity työkalua käyttäen. Idea peliin oli jo valmiina Jouni Laitisella / GPB Studios, mutta hänellä ei ollut aikaa lähteä toimeksiantajaksi, joten työllä ...

Näytä lisää