Uusimmat viitteet

 • RAKENNUKSEN TIETOMALLIIN LIITTYVÄ VUOROVAIKUTUS VIRTUAALITODELLISUUSJÄRJESTELMÄSSÄ 

  Aaltola, Mika; Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuus pohjaisia teknologioita ja toteutettiin niiden pohjalta järjestelmä rakennuksen tietomallin kanssa vuorovaikuttamiseen. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä ...
 • AUTOMATING PROCESSES IN WEB-INTERFACES WITH ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

  Varis, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The primary goal of this thesis was to explore the automation of processes in web-based systems with Robotic Process Automation, a relatively new technology for the automation of repetitive and rules-based business processes. ...
 • Digipalveluita tuottavan yksinyrittäjän päiväkirja 

  Korhonen, Kristofer (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin päiväkirjamaisesti yksinyrittäjän päivittäisestä työelämästä. Opinnäytetyössä seurattiin yrittäjän työelämää kymmenen viikon ajalta ja pohdittiin henkilökohtaisten taitojen kehittymistä tarkastelujakson ...
 • Valotaiteen suunnittelutyökalu virtuaalitodellisuudessa pelimoottorilla toteutettuna 

  Timonen, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä esitellään virtuaalitodellisuuteen kohdistuvaan sovellukseen sisällytetty työkalu, joka luotiin taiteellista valaistuksensuunnittelua varten. Opinnäytetyön tietoperusta käy lävitse ...
 • Haavoittuvuustestausjärjestelmät 

  Hiltunen, Teemu; Suikkari, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöksemme toteutimme haavoittuvuustestaus ohjelmistojen tutkimuksen ja yksinkertaisen toteutuksen koulun virtuaalipalvelinympäristössä, sekä siihen liittyvien ohjelmistojen vertailun. Työn kirjallisessa osuudessa ...
 • Tietomallinnuksen vuorovaikutusalustan ohjelmallinen käsittely 

  Peltonen, Ossi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tietomallinnuksen on sanottu olevan rakennusalan tulevaisuutta. Tietomallin on tarkoitus olla mahdollisimman kattava tietokokonaisuus rakennuksesta. Rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään tietomallin sisältämän ...
 • GDPR Pienyrittäjän näkökulmasta 

  Hirvonen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen sekä selvittää, millaisia velvoitteita se tuo pienyrittäjille. Tutkimus tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Työ toteutettiin ...
 • Testaussovellus 

  Keronen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Fastroi osakeyhtiölle testaussovellus. Järjestelmä, jota testaussovellus monitoroi, on tämän opinnäytetyön kannalta musta laatikko eli sen sisäistä toimintaa ei tiedetä. ...
 • Haavoittuvuustestaus ympäristön luominen ja järjestelmään murtautuminen Kali Linuxin avulla 

  Lukkarila, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa virtuaaliympäristö haavoittuvuustestausta varten. Tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voidaan testata ja harjoitella tietoturvan haavoittuvuutta, antaa käsitys siitä ...
 • Progressiiviset verkkosovellukset 

  Wihonen, Jusko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee progressiivisia verkkosovelluksia, jotka ovat verkkosovelluskehityksen uusi vakiintunut tapa kehittää sovelluksia verkkoon. Ne ovat jo muutamassa vuodessa nousseet verkkosovelluskehittäjien ...
 • Käytettävyyden huomioiminen ja suorituskyvyn optimointi verkkosivustoa rakennettaessa 

  Gröhn, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä verkkosivustopohja Koodiviidakko Oy:lle ja selvittää, kuinka verkkosivuston rakentaja voi parantaa sivuston käytettävyyttä ja suorituskykyä. Verkkosivuston käytettävyyteen ...
 • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

  Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
 • Lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen myynnissä 

  Pirinen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätyn todellisuuden ratkaisun kehittäminen tuotemalliston markkinointia ajatellen, sisältäen tekniset välinevalinnat ja toimintaprosessin määrittelyn. Aihe valikoitui toimeksiantajan ...
 • Varaosavarastoinnin ABC 

  Mutanen, Saska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Kesällä 2015 Puljonki antoi toimeksiannon josta oli mahdollista tehdä opinnäytetyö. Toimeksiannon aiheena oli kunnossapitotiimin omistama varastonhoitoprojekti, joka etsi ratkaisuja varaosavarastoinnin haasteisiin ja ...
 • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

  Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...

Näytä lisää