Uusimmat viitteet

 • Progressiiviset verkkosovellukset 

  Wihonen, Jusko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee progressiivisia verkkosovelluksia, jotka ovat verkkosovelluskehityksen uusi vakiintunut tapa kehittää sovelluksia verkkoon. Ne ovat jo muutamassa vuodessa nousseet verkkosovelluskehittäjien ...
 • Käytettävyyden huomioiminen ja suorituskyvyn optimointi verkkosivustoa rakennettaessa 

  Gröhn, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä verkkosivustopohja Koodiviidakko Oy:lle ja selvittää, kuinka verkkosivuston rakentaja voi parantaa sivuston käytettävyyttä ja suorituskykyä. Verkkosivuston käytettävyyteen ...
 • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

  Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
 • Lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen myynnissä 

  Pirinen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätyn todellisuuden ratkaisun kehittäminen tuotemalliston markkinointia ajatellen, sisältäen tekniset välinevalinnat ja toimintaprosessin määrittelyn. Aihe valikoitui toimeksiantajan ...
 • Varaosavarastoinnin ABC 

  Mutanen, Saska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Kesällä 2015 Puljonki antoi toimeksiannon josta oli mahdollista tehdä opinnäytetyö. Toimeksiannon aiheena oli kunnossapitotiimin omistama varastonhoitoprojekti, joka etsi ratkaisuja varaosavarastoinnin haasteisiin ja ...
 • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

  Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
 • Luonnollista tekstiä käsittelevien apien vertailu sekä niiden hyödyntäminen ohjelmistorobotiikassa 

  Silmäri, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö sisältää vertailun kahden luonnollista tekstiä käsittelevän apin välillä sekä esimerkkisovellukset apien hyödyntämisestä ohjelmistorobotiikassa. Vertailussa olevat luonnollista tekstiä käsittelevät apit olivat ...
 • Salausprotokollat 

  Toivanen, Vincent (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten SSL-kirjastosta saatavat salausalgoritmit voivat vastata verkkojen ja langattomien verkkojen tämänhetkisiin tietoturvavaatimuksiin. Opinnäytetyön aiheena oli organisaation ...
 • ARDUINO-PROJEKTI: LÄMPÖTILOJEN MITTAUSPROJEKTI 

  Hyttinen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö sisälsi Arduino mikrokontrollerin avulla tehtävän lämpötilojen mittausprojektin. Lämpötila-antureina olivat käytössä OneWire-lämpötilamittausanturit, joita voitiin liittää Arduinoon haluttu määrä. Arduinoon ...
 • Kolmiulotteisen maaston proseduraalista generointia käyttävä peli Java-ohjelmointikielellä 

  Nuortimo, Otso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa proseduraalista maaston luomista hyödyntävä peli Java-ohjelmointikielellä. Toteutukseen ei käytetty valmista pelinkehitysympäristöä tai jo olemassa olevaa pelimoottoria. Työllä ei ...
 • Verkkosivuston uudelleenrakennus sekä verkkokaupan luonti 

  Vaaranto, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa vanhojen verkkosivujen päälle kokonaan uusi verkkosivusto, jonka yhteyteen luotiin verkkokauppa, jossa toimeksiantaja myy haluamiaan tuotteita. Opinnäytetyön oli myös ...
 • CubePlosion-peli Unity-työkalulla 

  Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity työkalua käyttäen. Idea peliin oli jo valmiina Jouni Laitisella / GPB Studios, mutta hänellä ei ollut aikaa lähteä toimeksiantajaksi, joten työllä ...
 • Big Data määritelmä ja alustat 

  Mustonen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyön päämääränä oli tutkia Big Dataa ja määritellä mitä se on, miksi sitä tarvitaan, sekä esitellä yleisimpiä Big Data alustoja. Lisäksi työn teknisessä osuudessa toteutettiin ratkaisu sensori datan keräämisestä ...
 • KENTTÄTYÖNOHJAUSJÄRJESTELMÄ, LÄMPÖKARELIA OY 

  Litmanen, Joonas; Kyllönen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli jatkokehittää aiemmin opintojen aikana aloitettua työnhallintajärjestelmää Lämpökarelia Oy:lle. Sovellus toteutettiin web-pohjaisena. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona ...
 • Puutavarayrityksen tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu, valmistus ja testaaminen 

  Mustonen, Mauri; Oinonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa web-pohjainen ohjelmisto Puupietari Oy nimiselle yritykselle. Puupietari Oy valmistaa mittatilaustyönä lauta- ja puutavaraa. Yritys tarvitsi räätälöidyn ohjelmiston ...

Näytä lisää