Uusimmat viitteet

 • Muutosjohtamisen keinot henkilöstön tukena organisaatiomuutoksessa 

  Savolainen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Laitoshoidon purkaminen ja organisaation palvelurakenteen muuttuminen vaikuttavat työelämään niin työyhteisön kuin esimiestenkin kannalta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä haluttiin ...
 • Työnilon asialla - Positiivisuutta työhyvinvoinnin arviointiin 

  Hyttinen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Työyhteisöjen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin arviointiin tarvitaan uutta, positiivista näkökulmaa, jossa korostetaan jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia. Työnilo kuuluu positiiviseen työhyvinvointiin ja sen ...
 • Palkitseminen työhyvinvointia tukemassa 

  Lappalainen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Kuntien houkuttelevuus työnantajana on tulevaisuudessa haaste organisaatioille. Onnistuneella palkitsemisella työnantaja voi vastata työvoiman saatavuuden, työntekijöiden jaksamisen ja toiminnan ohjaamisen haasteeseen. ...
 • Kehityskeskustelujen käyttöönotto vanhusten palvelukeskuksessa 

  Tanskanen, Minna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen, luottamuksellinen keskustelutilanne, jonka tavoitteena on saada kokonaiskuva työntekijän osaamisen tasosta, kehitettävistä osa-alueista työssä ja työsuoritukseen ...
 • Tehtäväsiirrot Pohjois-Karjalan terveyskeskusten vastaanotoilla 

  Hiltunen, Petri T. (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Perusterveydenhuolto ja sen rakenteet ovat muuttuneet 2000-luvulla. Palvelutarpeiden kasvu, väestön ikääntyminen ja terveyserojen kasvaminen sekä niukkenevat resurssit vaikuttavat terveyden-huollon hallittuun kehittämiseen. ...