Uusimmat viitteet

 • Painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät : Case: Nosh Women 

  Puustinen, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät Nosh Women -brändin osalta. Yhteistyöyrityksenä toimii Nosh Women -brändin omistava Nosh Company Oy. Tutkimuksen tavoitteena on saada ...
 • Sosiaalisen median markkinointistrategia : Case: GC Sportswear Oy 

  Rasi, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä esitetään sosiaalisen median strategia vaatteiden maahantuonti yritykselle GC Sportswearille. Työssä perehdyttiin sosiaaliseen mediaan ja kuinka B2B yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa osana liiketoimintaa. ...
 • Ympäristömyötäisempiä vaihtoehtoja puuvillalle : Case: Arela 

  Suomalainen, Silja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selluloosamuuntokuitujen tutkiminen ja työn päämäärä on löytää puuvillalle ympäristömyötäisempiä vaihtoehtoja. Työ tehdään toimeksiantona Arela-vaatemerkille, mikä vaikuttaa oleellisesti ...
 • Zero waste -vaate Suuri Käsityö -lehteen 

  Lahtinen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäyteyössä tutkitaan jätteettömän eli zero waste -vaatteen suunnittelu-, kaavoitus- ja valmistusprosessia. Yhteistyökumppanina toimi Suuri Käsityö -lehti. Tarkoituksena oli toteuttaa kaksi zero waste -vaatetta, ...
 • Varusteleka Oy:n laadunhallintatoimien kehittäminen 

  Marjamäki, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee vaateteollisuuden laadunhallinnan prosesseja eli niitä käytännön toimintamalleja ja työkaluja, joilla tuotteiden haluttu laatutaso pyritään saavuttamaan. Työn alussa aihetta käsitellään teoreettisesti ...
 • Keittiötyövaatteiden kehitys : Case: Lindström Group 

  Suihkonen, Lea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia Lindström Group yrityksen työvaatteiden kehitysprosessia ja käyttäjälähtöisyyttä. Toimeksiantajayrityksenä toimi Lindström Group, ja tutkin heidän ravintolan keittiöhenkilökunnalle suunnittelemansa ...
 • Toimivien sarjontataulukoiden luominen lastenvaatemerkille Case: Babyidea Oy 

  Neva, Siru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda lastenvaatemerkille toimivat sarjontataulukot, jotka auttavat tulevaisuudessa tuotteiden mitoituksessa siten, että mallistojen mitoitus pysyy yhtenäisenä ja toimivana. Lisäksi opinnäytetyössä ...
 • Vaatesuunnittelijan vastuu ekologisuudesta : Case: VAI-KØ 

  Haapanen, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on vaatetusalan tuotteiden ekologisuus. Näkökulmaksi on valittu suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa tuotteen ekologisuuteen tuotteen koko elinkaaren ajalta. Vaatetusala on yksi saastuttavimpia ...
 • Kotimaisten lastenvaatteiden imagomarkkinat : analyysi omalle tuotemerkille 

  Möttönen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millaisia arvoja kotimaisia lastenvaatemerkkejä suosivilla kuluttajilla on. Työ tehdään omalle perustettavalle yritykselle. Opinnäytetyön tutkimusote on laadullinen. Tutkimusaineisto ...
 • Unisex-malliston käyttäjäkeskeinen suunnittelu : Case: R-Collection 

  Kiesi, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäyte käsittelee käyttäjäkeskeisen unisex-malliston suunnittelua Rockseri Oy:n R-Collection-tuotemerkille. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka sisältää sekä tutkimuksellisen että luovan osuuden. Työn ...
 • Asiakaslähtöisen tuoteprosessin kehittäminen : Case: Nokian Neulomo Oy 

  Rantanen, Jenni-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Nokian Neulomo Oy:n toimeksiantona. Nokian Neulomo Oy on neulosta ja trikoovaatteita valmistava yritys, joka tarjoaa alihankintavalmistusta myös muille alan toimijoille. Tutkimusongelmana oli ...
 • How to Brand and Market a Fashion Label : New lifestyle brand 48 

  Dickson, Tereza (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to understand the first steps when creating a fashion label. It concentrates on tools and theoretical frameworks that are used in branding and marketing when creating a successful and recognisable ...
 • Vaatetusalan verkostoitumisen kehitysidea: Portaali 

  Lähdevirta, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön aiheena on kartoittaa tarve vaatetusalan eri osa-alueiden verkostoitumisen helpottamiseen. Ala on laaja sekä hajanainen, ja sitä pitäisi yhtenäistää. Työssä ehdotetaan, miten netissä toimiva portaali voi ...
 • Eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden merkitys muotibrändin asiakkaalle : Case: Diesel 

  Lustig, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena on selvittää eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden merkitystä muotibrändin asiakkaille. Työn tarkoituksena on tuoda apuväline case-yritykselle ja selvittää, kuinka yrityksen kannattaa muokata toimintaansa ...
 • Mutkattomasti maaliin - miesten vaatteiden tehokas mittataulukko-ohjeistus : Case: Stockmann Own Brands 

  Duncker, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miesten vaatteiden mittataulukoissa käytettäviä mittapisteitä ja niiden tarpeellisuutta. Toimeksiantajayrityksenä oli Stockmann Oyj ja työ tehtiin Stockmann design studioon ...

Näytä lisää