Uusimmat viitteet

 • Miten digipaasto vaikuttaa arkeen? 

  Virtanen, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten digipaasto vaikuttaa arkeen. Tutkimuksessa käsitellään kirjoittajan ja kolmen muun osallistujan kokemuksia seitsemän päivän mittaisen digipaaston ajalta. Digipaaston ...
 • Multimedian ja interaktiivisuuden hyödyntäminen multimediakirjan suunnittelussa 

  Turkumäki, Taija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä lopputyö käsittelee multimediakirjoja ja niiden suunnittelua keskittyen tutkimaan niissä hyödynnettävää multimediaa ja interaktiivisuutta. Opinnäytetyö on suunnattu graafisille suunnittelijoille, joilla on jo ...
 • Virtuaalitekniikka etäneuvonnassa : Katsaus VR- ja AR-teknologiaan ja näiden mahdollisuuksiin vuorovaikutteisten etäneuvontapalveluiden kehittämiseksi 

  Linturi, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee virtuaalitekniikkaa ja sen käyttöä etäneuvontatilanteissa. Tavoitteena on tehdä selvitys annetun konseptin pilotoinnin reunaehdoista, teknisistä edellytyksistä vaihtoehtoisilla kokeilulaitteistoilla ...
 • Tulevaisuus on digitaalinen : Näkökulmia digitaaliseen kuiluun ja Z-sukupolveen 

  Castrén, Melissa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä digitaalinen kuilu on ja miten se ilmenee. Kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä digitaalinen kuilu tai digitaalinen kahtiajako (engl. digital divide) tarkoittaa ...
 • Vaikuttavan kuvan suunnitteleminen julkiseen tilaan : Tapaus Mothership of Work 

  Malmi, Rosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on vaikuttavan ja katsojaa osallistavan taideteoksen suunnitteleminen julkiselle paikalle. Käsiteltävä tapaus on Mothership of Work -yrityksen toimistolle toimeksiantona tehtävä seinämaalaus. Seinämaalauksen ...
 • 2D-deformaatio-animaatio peligrafiikassa 

  Falck, Tia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli esitellä deformaatio-animaation hyötyjä peligrafiikassa. Esimerkillisenä pelinä käytettiin pääasiassa Vanillawaren Dragon’s Crownian, koska siinä yhdistyvät perinteinen sprite sheet ...
 • Suunnitteluprosessit verkkopalveluiden kehitysvaiheissa 

  Korpimaa, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee verkkosivujen suunnittelua kehittäjän näkökulmasta ja esittelee erilaisia suunnittelukäytäntöjä, joita mahdollisesti kannattaisi käyttää kehitystyön ohessa. Näistä käytännöistä käydään läpi osioita, ...
 • Suunnitteluprosessin määrittäminen ohjelmistoalan yritykselle 

  Nikka, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on määrittää suunnitteluprosessi ohjelmistoalan yritykselle. Työn toimeksiantaja on ohjelmistoalan yritys Kisko Labs Oy, joka tuottaa verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia eri toimialoille. ...
 • Hahmosuunnittelu pelimaailmaan : Persoonallisuus, värimaailma ja animaatio 

  Toro Caceres, Erica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään hahmosuunnittelua, pelimaailman perusasioiden taustaa ja projektien menetelmiä. Työn tavoitteena oli tutkia ja helpottaa hahmon suunnitteluprosessia videopeleihin. Opinnäytetyössä keskitytään ...
 • Pelianimaatio ja animaation 12 periaatetta 

  Vanhatalo, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin elokuva-animaation ja pelianimaation tekemisen erityisiä piirteitä. Niillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös ratkaisevia eroja. Elokuva-animaatio on lähes aina tarinallista, kun taas ...
 • Pelihahmo Unity-moottorille 

  Brummer, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi reaaliaikaisen pelihahmon valmistus sekä tuonti Unity-moottoriin. Kävin aluksi läpi Unity-moottorin keskeisimpiä ominaisuuksia sekä käyttöliittymän. Tutkin myös työssäni pelihahmoihin ...
 • Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus markkinointiviestinnässä : E-kirjan suunnitteluprosessi 

  Kääriäinen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monimuotoisessa opinnäytetyössä perehdytään siihen, miten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta voitaisiin huomioida paremmin markkinointiviestinnässä. Työssä hyödynnetään lähdekirjallisuutta ja kirjoittajan ...
 • VR-sisällön suunnittelu ja toteutus 3D-artistin näkökulmasta 

  Tolvanen, Titta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on VR-sisällön tuottaminen ja se käsittelee virtuaalitodellisuutta, siihen liittyviä hyödyllisiä käsitteitä ja sen suunnitteluun suositeltuja työtapoja 3D-artistin näkökulmasta. Opinnäytetyö ...
 • Peliobjektin teksturointi PBR-materiaaleilla käyttäen Substance Designer -ohjelmaa 

  Haapanen, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee peliympäristöön soveltuvan 3D-mallin teksturointia PBR- eli Physically Based Rendering -materiaaleilla käyttäen Substance Designer -nimistä ohjelmaa. PBR:n käyttö on muodostunut standardiksi ...
 • Implementation of physiology in texturing skin : Recreating skin for photorealistic rendering purposes 

  Valli, Rudolf (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis studies how to approach texturing through physiological aspects when the goal is set to be photorealistic rendered skin material. It examines how the physiological aspects are simulated in the computer-generated ...

Näytä lisää