Uusimmat viitteet

 • Tunnelman ja tarinallisuuden luominen väreillä ja valolla 

  Pönkänen, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on esitellä lukijalle, miten väreillä ja valolla voidaan onnistuneesti herättää mielenkiintoa, luoda tunnelmaa ja tehostaa kuvituksen tarinallisuutta. Aihetta käsitellään pääasiassa elokuvien sekä ...
 • Johdatus animoituun infografiikkaan ja sen tekoprosessiin 

  Anttonen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on esitellä lukijalle mitä on animoitu infografiikka, milloin sitä voidaan pitää onnistuneena sekä kertoa animoidun infografiikan tekoprosessista painottaen prosessin tarinankerronnallista puolta. ...
 • Pelien Visuaaliset Erikoistehosteet : 2D-Animaation yhdistäminen 3D-geometriaan 

  Kallioinen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään 2D-animaatioiden yhdistämistä 3D-geometriaan videopelien visuaalisten erikoistehosteisiin sovellettuna. Opinnäytetyö pyrkii selvittämään tämän-kaltaisten erikoistehosteiden valmistukselle ...
 • Design system as a tool for digital brand design 

  Leppänen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis is to study how a company’s brand identity can be extended comprehensively to a digital platform and how a design system method and Atomic Design principles can support the process. The thesis is ...
 • Proseduraalisten tekstuureiden käyttö arkkitehtuurivisualisoinnissa 

  Saarinen, Konsta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii proseduraalisten tekstuurien käyttöä arkkitehtuurin visualisoinnissa. Tarkoituksena selvittää onko proseduraalisesti generoitujen tekstuurien käyttö toimiva vaihtoehto kuvatekstuureille. Opinnäytetyö ...
 • Henkilöbrändäys media-alalla 

  Karhu, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkin opinnäytetössäni työelämän murrosta media-alalla ja sen vaikutuksia yksilöön. Pureudun aiheeseen kvalitatiivisen tutkimuksen avulla ja selvitän miksi henkilöbrändääminen ja kyky tuoda omaa osaamistaan esiin ovat ...
 • Hahmon persoonan ja tunteiden esittäminen kävelyanimaatiossa 

  Kamula, Veera-Kerttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan kaksijalkaisen animaatiohahmon kävelyanimaatiota ja selvitetään, mitä kannattaa ottaa huomioon kävelyanimaation toteuttamisessa. Opinnäytetyön sisältö jakautuu teoriaosuuteen ...
 • Suunnittelutyön tavoitteiden ristiriidat : Liiketoiminnan ja sitouttamisen vaikutukset käyttäjälähtöiseen suunnitteluun 

  Willström, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee digitaalisten palveluiden suunnittelijoiden etiikkaa ja käyttäjälähtöisen suunnittelutyön ongelmia. Työtä varten on haastateltu alalla pitkään työskennelleitä suunnittelijoita ja siitä on rajattu ...
 • Antropomorfisen objektin hahmosuunnittelu 

  Sohlman, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia antropomorfisten objektien hahmosuunnittelua. Työssä tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat antropomorfisten hahmon suunnitteluun ja miten antropomorfisia hahmoja suunnitellaan ...
 • Viestintätavat videopeleissä : Indie- ja AAA-pelien erot 

  Torikka, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia videopelien tyypillisiä tapoja viestiä pelaajalle pelin kannalta tärkeitä asioita. Aiheeseen liittyy olennaisesti myös halutun tunnelman ja tarinan välittäminen, johon puolestaan ...
 • Brändin rakennus : Case: Outfox Festival 

  Salojuuri, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee brändin rakentamista. Brändäys on tärkeimpiä markkinoinnin keinoja ja on aina kiinnostanut minua aiheena. Aihe valikoitui oman tapahtumaprojektin laajan ja moniulotteisen visuaalisen ilmeen rakennuksen ...
 • Täydennetyn todellisuuden sisällöt mobiililaitteissa 

  Loukonen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään mobiililaitteissa käytettävään täydennettyyn todellisuuteen. Työn tavoitteena on esitellä lukijalle mitä on täydennetty todellisuus ja millaista AR-sisältöä on tehty mobiililaitteille. ...
 • Modulaaristen peliympäristöjen suunnittelu ja luonti : Case: Sci-fi Corridor 

  Jalvas, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia modulaarista suunnittelua ja sen käyttöä peliympäristöjen tuotannossa ja antaa yleiskuvaa modulaarisen suunnittelun perusteista ja modulaaristen peliympäristöjen tuotannon eri työvaiheista. ...
 • Displacement mapping 

  Airas, Topias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja soveltaa käytännössä 3D-mallien pintageometrian yksityiskohtien lisäämistä Displacement mapping -tekniikalla. Työ esittelee tekniikan rakennetta, pyrkien luomaan lukijalle ...
 • Yritysidentiteetin suunnittelu : Tapahtumailme 

  Tielinen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe keskittyy yritysidentiteetin suunnitteluun. Työssä tarkastellaan aiheen käsitteitä ja termejä sekä määritellään tarkoitukset. Työn tavoitteena on selventää termistön käyttöä nykypäivänä sekä esittää ...

Näytä lisää