Uusimmat viitteet

 • Puuelementtilinjan muutos- ja tehostamissuunnitelma 

  Kyllönen, Esko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Lapwall Oy, Pyhännän yksikkö. Pyhännän tehtaan päätuotteita ovat puurunkoiset seinäelementit, ykköstuotteina lämpimät seinäelementit. Lisäksi tehtaalla valmistetaan huoneistonväliset seinät ...
 • Rautatierummun vaihtaminen kaivamalla 

  Laasonen, Veli-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi rautatien alittavan rummun uusinta kaivamalla. Työn tarkoituksena oli antaa käytännönläheinen käsitys asennustyön valmistelusta, itse työstä ja jälkitöistä. Työ pohjautui Destia Rail Oy:n ...
 • Tierakennustyömaan laboratoriotutkimukset 

  Viimaluoto, Ulpu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tierakennustyömaan laboratoriotutkimukset. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kokonaisuus, joka esittelee tierakennustyömaalla tarpeelliset laboratoriotutkimukset. Työn perustana ...
 • Työturvallisuus uudiskerrostalotyömaalla 

  Kalliokoski, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuus uudiskerrostalotyömaalla. Työn tavoitteena oli kartuttaa tekijän ammattitaitoa ja tietämystä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa työelämän kynnyksellä. Opinnäytetyö sisältää ...
 • Pienvenesataman rakennuttaminen 

  Seppä, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Perämeren rannalla sijaitsevaan 34-paikkaiseen pienvenesatamaan suunniteltua peruskorjaushanketta. Peruskorjauksen tarkoitus on parantaa sataman käytettävyyttä kalastajille, huviveneilijöille ...
 • Anodisoidun julkisivupellityksen asentaminen toimistorakennukseen 

  Huhtala, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli anodisoidun julkisivupellityksen asentaminen toimistorakennukseen Oulussa. Julkisivunpellityksen olennaisina osina on työnjohtaminen, laadunvarmistus ja käytetyn materiaalin tutkiminen nykypäivän ...
 • Betoroc-murskeen käyttö työmaalla 

  Jortama, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin päättötyönä Oulun ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmaan, suuntautumisvaihtoehtona Infra- ja viherrakennustekniikka. Idea opinnäytetyölle tuli työskennellessä Destian ...
 • Työturvallisuusohjeiston laatiminen Oulun Satama Oy:lle 

  Pesonen, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuusohjeistuksen laatiminen Oulun Satama Oy:lle. Ohjeistukseen on koottu yleisiä työturvallisuuslakeja, vaatimuksia, ohjeita ja oikeita työ- sekä toimintatapoja satamassa työskentelyyn. ...
 • P1-puhtausluokan toteuttaminen korjausrakentamisessa 

  Pirttikoski, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena oli laatia ISS Palvelut Oy:lle työmaa perehdytyksen yhteydessä esitettävä powerpoint esitys. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
 • Valtatie 4:n rakenteen parantaminen välillä Rantsila–Tyrnävä 

  Luoma, Kristian (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtatie neljän parantaminen kuului Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2017 urakkaan. Kohteeseen kuului 18 kilometriä päällystystöitä ja 2600 metriä massanvaihtoa. Kohdetta oli sementti- ja massastabiloitu jo aiemmin pääsemättä ...
 • Rakennustyön kustannustehokkuuden parantaminen 

  Koski, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakentamisen kiristynyt kilpailu on tuonut lisää painetta kustannustehokkuuden parantamiseen. Tämän opinnäytetyö tehtiin omana tutkimuksena ja tarkoituksena oli selvittää rakentamisen työkustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ...
 • Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantaminen 

  Mourujärvi, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on kerrostalokannan ja sen energiatehokkuuden kehityksen selvittäminen olemassa olevan aineiston ja käytännön kohteiden avulla sekä energiakorjausten toteutuneiden kustannussäästöjen selvittäminen todellisissa ...
 • Maarakennustyömaan perustamisen ohjeet työnjohdolle 

  Korva, Harri Lauri Eevert (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin helpottamaan työnjohtajan työtä ennen rakennusurakan alkua. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda maarakennustyömaan perustamiselle ohjeet. Opinnäytetyössä käytiin läpi asiat, mitä työnjohtajan ...
 • Kilpailutusasiakirjojen valmistaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle 

  Mursu, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tarpeesta kilpailuttaa Tilakeskuksen kiinteistöjen hälytysliittymien operaattori. Työn tavoitteena oli selvittää Tilakeskuksen kiinteistöille sopivimmat hälytysten ...
 • Kustannusvertailu puuelementtirakentamisessa käytettyjen sääsuojien ja nostureiden välillä 

  Savolainen, Ville-Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitettiin, kumpi kahdesta käytetystä nosturi ja sääsuoja -yhdistelmästä on rakennus liikkeelle kustannustehokkaampi tapa rakentaa puuelementtikerrostaloja. Työn toimeksiantajana on Rakennusliike Reponen Oy. Työkohde, ...

Näytä lisää