Uusimmat viitteet

 • Ulkovaipan tiivistys sisäilmakorjauksissa 

  Ylitalo, Jouni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään nykyään suureksi ongelmaksi julkisissa rakennuksissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin ja niiden korjaukseen. Opinnäytetyö käsittelee lähinnä ulkovaipan vaikutusta sisäilmaongelmiin ja sen ...
 • Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitalon kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Hintsala, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio ja laatia PTS-ehdotus Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitaloon. Kohde sijaitsee Kalajoella, osoitteessa Rautiontie 1680. Rakennus on valmistunut vuonna 1986, ja ...
 • Talvibetonointi 

  Saikkonen, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on talvibetonointi ja siihen liittyvä talvibetonointi-ohjeistus. Opinnäytetyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa Marrak Oy:n talvibetonointi-ohjeistus ja samalla toimia työmaan tarkastuslistana. ...
 • Betonin kuivumiseen vaikuttaminen työmaalla 

  Karvosenoja, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on valvoa teräsbetonilaatan kuivumisolosuhteita rakennusliike Lehdon työmaalla. Työssä kerrotaan tavoista, joilla voidaan vaikuttaa kuivumisolosuhteisiin sekä saavutetuista tuloksista. Tavoitteena oli ...
 • Plaanolattiat 

  Karjalainen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennustyömaitten kireää aikataulua voidaan hallita eri toteutustavoilla. Työn aiheena oli plaanolattiat, joissa otettiin huomioon eri työvaiheet. Tarkoituksena oli poistaa ongelmakohdat ja lisätyöt, joita yleensä tulee ...
 • Rakennusalan työturvallisuus 

  Kovalainen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään rakennusalan työturvallisuuteen teoriassa ja käytännön kohteessa. Tarkasteltavana kohteena on Oulun kaupungin kisakentän päiväkodin perusparannustyömaa. Työssä tutkittiin Ratu-kortiston ...
 • Kosteudenhallinta rakennustyömaalla Kuivaketju10:n avulla 

  Ikola, Maiju (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työmaan kosteudenhallintaa ja sen aiheuttamia ongelmia. Työ perustuu Rakennusliike Laptin työmaahan As oy Oulun Soittajansäveleen. Työssä tarkastellaan Soittajansävelen työmaan keskeisimpiä ...
 • Laadun mittaus ja dokumentointi työmaatasolla 

  Niva, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö pohjautuu työn tilaajan Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjestelmään. Työssä käydään läpi laadun mittaamista ja sen dokumentointia työmaatasolla. KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6:n uudisrakennustyömaa toimii ...
 • KOKONAISURAKOITSIJAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT TYÖMAALLA 

  Tikkanen, Olli-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli saneeraustyömaan työnjohtajan tehtävien läpikäynti. Työn tavoitteena on avata korjausrakentamistyömaan kokonaisurakoitsijan työnjohtajan tehtäviä, käydä läpi työmaan toteutuminen ja saada yritykselle ...
 • 1960-LUVUN SELVAAKI-TALON PURKU 

  Koivukangas, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kahden 1960-luvulla rakennetun kaksikerroksisen Selvaaki-talon purkutöihin, joihin kuuluivat taloista kaikki muut paitsi talojen kantavat rakenteet, jotka säilytettiin. Pääurakoitsijana ...
 • Romppaisensalmen sillan korjaustyön toteuttaminen liikennekatkojen aikana 

  Siuruainen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kerrotaan eri liikennejärjestelymuotoja esimerkiksi sillankorjaustyötä tehtäessä. Toisessa osassa keskitytään erityisesti liikennekatkon aikaiseen työhön. Romppaisensalmella suoritettiin kantavuuden nosto ja kannen ...
 • Kempeleen kunnan työmaan turvallisuusohjeet 

  Riihiaho, Vesa-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, infra-rakennustekniikan sv Tekijä(t): Vesa-Petteri Riihiaho Opinnäytetyön nimi: Kempeleen kunnan työmaan turvallisuusohjeet Työn ohjaaja(t): ...
 • Pesäpallokentän perustaminen ja päällystäminen hiekkatekonurmella 

  Kuivas, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka Tekijä: Markus Kuivas Opinnäytetyön nimi: Pesäpallokentän perustaminen ja päällystäminen hiekkatekonurmella Työn ohjaaja: ...
 • Betoniparvekkeiden korjausopas 

  Pihlajaniemi, Henri-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee betonirakenteisen parvekkeiden huolto- ja kunnostus-urakointia. Tavoitteena oli kerätä yleissivistävä kuvaus parvekeremontista. Kohderyhmäksi työlle ajateltiin uusia työnjohtajia ja työntekijöitä. ...
 • OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA SOVELTAEN ELEMENTTITEKNIIKKAA 

  Heinonen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli verrata kappaletavarasta valmistettua omakotitaloa itsevalmistettuun elementtitaloon. Opinnäytetyössä verrattiin kustannustehokkuutta sekä työskentelyturvallisuutta elementtitalon ja kappaletavarasta ...

Näytä lisää