Uusimmat viitteet

 • Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantaminen 

  Mourujärvi, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on kerrostalokannan ja sen energiatehokkuuden kehityksen selvittäminen olemassa olevan aineiston ja käytännön kohteiden avulla sekä energiakorjausten toteutuneiden kustannussäästöjen selvittäminen todellisissa ...
 • Maarakennustyömaan perustamisen ohjeet työnjohdolle 

  Korva, Harri Lauri Eevert (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin helpottamaan työnjohtajan työtä ennen rakennusurakan alkua. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda maarakennustyömaan perustamiselle ohjeet. Opinnäytetyössä käytiin läpi asiat, mitä työnjohtajan ...
 • Kilpailutusasiakirjojen valmistaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle 

  Mursu, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tarpeesta kilpailuttaa Tilakeskuksen kiinteistöjen hälytysliittymien operaattori. Työn tavoitteena oli selvittää Tilakeskuksen kiinteistöille sopivimmat hälytysten ...
 • Kustannusvertailu puuelementtirakentamisessa käytettyjen sääsuojien ja nostureiden välillä 

  Savolainen, Ville-Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitettiin, kumpi kahdesta käytetystä nosturi ja sääsuoja -yhdistelmästä on rakennus liikkeelle kustannustehokkaampi tapa rakentaa puuelementtikerrostaloja. Työn toimeksiantajana on Rakennusliike Reponen Oy. Työkohde, ...
 • Talonrakentajan ammatillinen kehitys 

  Matero, Jouko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, rakennusmestari Tekijä(t): Jouko Matero Opinnäytetyön nimi: Talonrakentajan ammatillinen kehitys Työn ohjaaja(t): Martti Hekkanen Työn ...
 • Liimapuupalkkien asennus K-Supermarket Kaijonharjun yläpohjaan 

  Heiskari, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytteen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kantavian liimapuupalkkien asennus Oulussa Kaijonharjussa sijaitsevalla K-Supermarket työmaalla sekä tutkia liimapuuta rakennusmateriaalina Työn valmistelu alkoi ...
 • Ulkovaipan tiivistys sisäilmakorjauksissa 

  Ylitalo, Jouni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään nykyään suureksi ongelmaksi julkisissa rakennuksissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin ja niiden korjaukseen. Opinnäytetyö käsittelee lähinnä ulkovaipan vaikutusta sisäilmaongelmiin ja sen ...
 • Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitalon kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Hintsala, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio ja laatia PTS-ehdotus Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitaloon. Kohde sijaitsee Kalajoella, osoitteessa Rautiontie 1680. Rakennus on valmistunut vuonna 1986, ja ...
 • Talvibetonointi 

  Saikkonen, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on talvibetonointi ja siihen liittyvä talvibetonointi-ohjeistus. Opinnäytetyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa Marrak Oy:n talvibetonointi-ohjeistus ja samalla toimia työmaan tarkastuslistana. ...
 • Betonin kuivumiseen vaikuttaminen työmaalla 

  Karvosenoja, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on valvoa teräsbetonilaatan kuivumisolosuhteita rakennusliike Lehdon työmaalla. Työssä kerrotaan tavoista, joilla voidaan vaikuttaa kuivumisolosuhteisiin sekä saavutetuista tuloksista. Tavoitteena oli ...
 • Plaanolattiat 

  Karjalainen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennustyömaitten kireää aikataulua voidaan hallita eri toteutustavoilla. Työn aiheena oli plaanolattiat, joissa otettiin huomioon eri työvaiheet. Tarkoituksena oli poistaa ongelmakohdat ja lisätyöt, joita yleensä tulee ...
 • Rakennusalan työturvallisuus 

  Kovalainen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään rakennusalan työturvallisuuteen teoriassa ja käytännön kohteessa. Tarkasteltavana kohteena on Oulun kaupungin kisakentän päiväkodin perusparannustyömaa. Työssä tutkittiin Ratu-kortiston ...
 • Kosteudenhallinta rakennustyömaalla Kuivaketju10:n avulla 

  Ikola, Maiju (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työmaan kosteudenhallintaa ja sen aiheuttamia ongelmia. Työ perustuu Rakennusliike Laptin työmaahan As oy Oulun Soittajansäveleen. Työssä tarkastellaan Soittajansävelen työmaan keskeisimpiä ...
 • Laadun mittaus ja dokumentointi työmaatasolla 

  Niva, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö pohjautuu työn tilaajan Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjestelmään. Työssä käydään läpi laadun mittaamista ja sen dokumentointia työmaatasolla. KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6:n uudisrakennustyömaa toimii ...
 • KOKONAISURAKOITSIJAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT TYÖMAALLA 

  Tikkanen, Olli-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli saneeraustyömaan työnjohtajan tehtävien läpikäynti. Työn tavoitteena on avata korjausrakentamistyömaan kokonaisurakoitsijan työnjohtajan tehtäviä, käydä läpi työmaan toteutuminen ja saada yritykselle ...

Näytä lisää