Uusimmat viitteet

 • Hirsirunkoisen omakotitalon peruskorjaussuunnitelma 

  Linna, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä peruskorjaussuunnitelma ja -ohje talon tulevaan saneeraukseen. Työssä on otettu huomioon työturvallisuus ja jäte-huolto, sekä museoviraston edustajan kommentit julkisivun saneerauksesta. ...
 • Peuraniemen jätevesipuhdistamon kaukolämpölinjan rakennuttaminen 

  Tolonen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Peuraniemen jätevedenpuhdistamon yhdistämistä Kajaanin kaukolämpöverkkoon. Uudisrakentamisena suoritettava kohde lisäsi verkon pituutta 1,2 km:ä sekä toisi suuren teollisuuskiinteistön asiakkaaksi ...
 • Teollisen hirsirakentamisen kehittäminen talotoimittajan ja tilaajan näkökulmasta 

  Mönttinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella hirsitalotoimittajan toiminta-alueita ja niiden mahdollisia kehityskohteita sekä avata asiakasrajapinnan asioita. Kirjoitustyötä varten perehdyin hirsi- ja pientaloteollisuuden ...
 • Työmaa-aikainen kosteudenhallinta 

  Vähäkangas, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennuksen kosteudenhallinnalla on suuri merkitys rakentamisessa, ja sitä tulisikin korostaa entistä enemmän. Kosteudenhallintaan täytyy saada työmaille selkeä ohjeistus, jotta rakennusaikainen suojaus toimisi ja vältyttäisiin ...
 • Riskianalyysin soveltaminen purkutöissä 

  Jakku, Kalle-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on suomalaisten työturvallisuussäädöksien muuttaminen vastaamaan englantilaisia säädöksiä ja toimintatapoja. Työ toteutettiin Kuusakoski Oy:n työmaalla Haminassa. RAMS-dokumentin (risk assessment and methods ...
 • Paloturvallisuus rakentamisessa 2018 

  Ruokangas, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli muuttuneen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusasetuksen muutokset verrattuna kumoutuneeseen E1-rakennusten paloturvallisuuteen. Uudet asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Muutoksia ...
 • Digitalisaatio infrarakennustyömaalla 

  Juopperi, Aake (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä opinnäytetyöllä ei varsinaisesti ollut tilaajaa, mutta aihetta ideoitiin yhdessä työn kirjoittajan edustaman yhtiön kanssa. Työn tavoitteena oli tutkia yhdellä työmaalla kokeilukäytössä olleiden mobiilisovellusten ...
 • Vaativa julkisivukorjaus 

  Mursu, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaativa julkisivukorjaus. Työssä seurattiin julkisivukorjauksen varsinaista suoritusta RATU -ohjekorttien kautta. Työn toimeksiantajana toimi Consti Julkisivut Oyj, ja työssä käytettiin ...
 • Aikataulutus erikoiskohteessa 

  Heiskanen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutustuttiin rakennuskohteen ajalliseen suunnitteluun ja esimerkkikohteen aikataulutukseen. Työssä käydään läpi ajankäytön suunnittelun eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja vertaillaan eri ...
 • Kustannusvertailu sillan tukitelineiden teossa 

  Kanto, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä selvitettiin kappaletavarasta ja siltapukkimenetelmästä tehtyjen tukitelineiden ja muotin kustannustehokkuus ja vertailtiin, kumpi tapa on edullisempi ja nopeampi. Työn toimeksiantaja on Marrak Oy. Opinnäytetyön ...
 • Matkalla kohti RALA-sertifiointia 

  Tihinen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli valmistella oululaiselle rakennusliikkeelle OKV-Tekniikka Oy:lle RALA-sertifiointiin tarvittavia materiaaleja ja laatujärjestelmää. Tavoitteena oli luoda laatujärjestelmän runko, keskeiset dokumentit ...
 • Laatukäsikirjan päivittäminen 

  Karjalainen, Paavo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ISO9001:2015 -standardin vaatimuksiin, jonka pohjalta laaditaan vaatimusten mukainen laatukäsikirja Autio Oy Infrapalvelut yritykselle. Tulevaisuudessa sertifioitu laatukäsikirja voi ...
 • Isännöintipalveluiden hankinta asunto-osakeyhtiössä 

  Jurvelin, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee isännöintipalveluiden hankintaa asunto-osakeyhtiössä. Opinnäytetyön tilaajana toimii Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi ja työ laadittiin läheisessä yhteistyössä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen ...
 • Puuelementtilinjan muutos- ja tehostamissuunnitelma 

  Kyllönen, Esko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Lapwall Oy, Pyhännän yksikkö. Pyhännän tehtaan päätuotteita ovat puurunkoiset seinäelementit, ykköstuotteina lämpimät seinäelementit. Lisäksi tehtaalla valmistetaan huoneistonväliset seinät ...
 • Rautatierummun vaihtaminen kaivamalla 

  Laasonen, Veli-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi rautatien alittavan rummun uusinta kaivamalla. Työn tarkoituksena oli antaa käytännönläheinen käsitys asennustyön valmistelusta, itse työstä ja jälkitöistä. Työ pohjautui Destia Rail Oy:n ...

Näytä lisää