Uusimmat viitteet

 • Betoroc-murskeen käyttö työmaalla 

  Jortama, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin päättötyönä Oulun ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmaan, suuntautumisvaihtoehtona Infra- ja viherrakennustekniikka. Idea opinnäytetyölle tuli työskennellessä Destian ...
 • Työturvallisuusohjeiston laatiminen Oulun Satama Oy:lle 

  Pesonen, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuusohjeistuksen laatiminen Oulun Satama Oy:lle. Ohjeistukseen on koottu yleisiä työturvallisuuslakeja, vaatimuksia, ohjeita ja oikeita työ- sekä toimintatapoja satamassa työskentelyyn. ...
 • P1-puhtausluokan toteuttaminen korjausrakentamisessa 

  Pirttikoski, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena oli laatia ISS Palvelut Oy:lle työmaa perehdytyksen yhteydessä esitettävä powerpoint esitys. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
 • Valtatie 4:n rakenteen parantaminen välillä Rantsila–Tyrnävä 

  Luoma, Kristian (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtatie neljän parantaminen kuului Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2017 urakkaan. Kohteeseen kuului 18 kilometriä päällystystöitä ja 2600 metriä massanvaihtoa. Kohdetta oli sementti- ja massastabiloitu jo aiemmin pääsemättä ...
 • Rakennustyön kustannustehokkuuden parantaminen 

  Koski, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakentamisen kiristynyt kilpailu on tuonut lisää painetta kustannustehokkuuden parantamiseen. Tämän opinnäytetyö tehtiin omana tutkimuksena ja tarkoituksena oli selvittää rakentamisen työkustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ...
 • Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantaminen 

  Mourujärvi, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on kerrostalokannan ja sen energiatehokkuuden kehityksen selvittäminen olemassa olevan aineiston ja käytännön kohteiden avulla sekä energiakorjausten toteutuneiden kustannussäästöjen selvittäminen todellisissa ...
 • Maarakennustyömaan perustamisen ohjeet työnjohdolle 

  Korva, Harri Lauri Eevert (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin helpottamaan työnjohtajan työtä ennen rakennusurakan alkua. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda maarakennustyömaan perustamiselle ohjeet. Opinnäytetyössä käytiin läpi asiat, mitä työnjohtajan ...
 • Kilpailutusasiakirjojen valmistaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle 

  Mursu, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tarpeesta kilpailuttaa Tilakeskuksen kiinteistöjen hälytysliittymien operaattori. Työn tavoitteena oli selvittää Tilakeskuksen kiinteistöille sopivimmat hälytysten ...
 • Kustannusvertailu puuelementtirakentamisessa käytettyjen sääsuojien ja nostureiden välillä 

  Savolainen, Ville-Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitettiin, kumpi kahdesta käytetystä nosturi ja sääsuoja -yhdistelmästä on rakennus liikkeelle kustannustehokkaampi tapa rakentaa puuelementtikerrostaloja. Työn toimeksiantajana on Rakennusliike Reponen Oy. Työkohde, ...
 • Talonrakentajan ammatillinen kehitys 

  Matero, Jouko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, rakennusmestari Tekijä(t): Jouko Matero Opinnäytetyön nimi: Talonrakentajan ammatillinen kehitys Työn ohjaaja(t): Martti Hekkanen Työn ...
 • Liimapuupalkkien asennus K-Supermarket Kaijonharjun yläpohjaan 

  Heiskari, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytteen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kantavian liimapuupalkkien asennus Oulussa Kaijonharjussa sijaitsevalla K-Supermarket työmaalla sekä tutkia liimapuuta rakennusmateriaalina Työn valmistelu alkoi ...
 • Ulkovaipan tiivistys sisäilmakorjauksissa 

  Ylitalo, Jouni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään nykyään suureksi ongelmaksi julkisissa rakennuksissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin ja niiden korjaukseen. Opinnäytetyö käsittelee lähinnä ulkovaipan vaikutusta sisäilmaongelmiin ja sen ...
 • Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitalon kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Hintsala, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio ja laatia PTS-ehdotus Raution seudun Rauhanyhdistyksen toimitaloon. Kohde sijaitsee Kalajoella, osoitteessa Rautiontie 1680. Rakennus on valmistunut vuonna 1986, ja ...
 • Talvibetonointi 

  Saikkonen, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on talvibetonointi ja siihen liittyvä talvibetonointi-ohjeistus. Opinnäytetyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa Marrak Oy:n talvibetonointi-ohjeistus ja samalla toimia työmaan tarkastuslistana. ...
 • Betonin kuivumiseen vaikuttaminen työmaalla 

  Karvosenoja, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on valvoa teräsbetonilaatan kuivumisolosuhteita rakennusliike Lehdon työmaalla. Työssä kerrotaan tavoista, joilla voidaan vaikuttaa kuivumisolosuhteisiin sekä saavutetuista tuloksista. Tavoitteena oli ...

Näytä lisää