Uusimmat viitteet

 • KERO-ekohirren ilmaääneneristävyys 

  Mursu, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitata KERO-ekohirsiseinärakenteen ilmaääneneristävyyskykyä. Työn tavoitteena oli saada tuotettua Kero Hirsitalot Oy:lle mittaustulokset seinärakenteen ilmaääneneristävyydestä. Työssä ...
 • Työmaan aluesuunnitelma ja työturvallisuus 

  Räisänen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sisältää työmaan aluesuunnitelman laadinnan liittyen autokorjaamon laajennus- ja tilamuutostöihin. Opinnäytetyö pitää sisällään myös osion työturvallisuuden huolehtimisesta ja keinoista, joilla nykyaikana ...
 • Katujen kunnossapidon tehtäväkorttien laatiminen Kempeleessä. 

  Kovaniemi, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Kempeleen kunnan infrarakenteiden huoltoon ja kunnossapitoon. Työn tavoitteena oli saada aikaan tehtäväkortisto, joka toimisi kunnan omana laadunseurantajärjestelmänä sekä työohjeistuksena. ...
 • Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan kirjattavien töiden havainnoinnin yhdenmukaistaminen 

  Alavuotunki, Ville-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISS Palveluille kiinteistöjen huoltosuunnitelmiin ohjelmoitavien töiden kirjaamista varten oma yhdenmukainen prosessinsa, jonka avulla havaintojen tekemisestä saataisiin ...
 • Kosteusvaurion korjaussuunnitelman laatiminen 

  Närä, Akseli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on omakotitalon kellarista löytyneen kosteusvaurion korjaus ja sen vaihtoehtolaskenta. Tavoitteena on löytää vaihtoehtolaskennan avulla kustannustehokkain korjaustapa korjaukselle. Työssä laadittiin ...
 • Luovutusmateriaalin kokoaminen ja luovutus 

  Huhtalo, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on rakennusprojektin KVR-urakoitsijan (kokonaisvastuu-urakoitsijan) luovutettava luovutusmateriaali ja sen kokoaminen Materiaalien kerääminen ja dokumentointi suoritetaan systemaattisesti rakennustyön ...
 • Kustannuslaskenta linjasaneeraushankkeissa 

  Seppänen, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vanhojen kerrostalojen korjaustarve on kasvanut viime vuosina runsaasti, eikä hiipumista näy, sillä 1970-luvulla rakennettiin paljon ja näiden talojen tekniset käyttöiät ovat ylittymässä ja osin jo ylittyneetkin. Korjaaminen ...
 • Työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle 

  Sirén, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle. Tavoitteena oli kehittää tehtaalle toimiva mittari työturvallisuuden tason määrittämiseen.   Mittarin kehittäminen aloitettiin ...
 • Kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta 

  Still, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta. Työssä käsitellään työmaalla tapahtuvan kosteudenhallinnan keinoja, sekä yleisesti että Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilojen kannalta. Työn ...
 • Julkisivumuurauksen laadunvarmistus 

  Vuorinen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asuinkerrostalon julkisivumuurauksen laatua ja apuvälineiden oikein asennusta sekä käyttöä. Työ suoritettiin yrityksen omana urakkana eikä aliurakkana, jonka takia työn laadun valvonnan ...
 • Hirsirunkoisen omakotitalon peruskorjaussuunnitelma 

  Linna, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä peruskorjaussuunnitelma ja -ohje talon tulevaan saneeraukseen. Työssä on otettu huomioon työturvallisuus ja jäte-huolto, sekä museoviraston edustajan kommentit julkisivun saneerauksesta. ...
 • Peuraniemen jätevesipuhdistamon kaukolämpölinjan rakennuttaminen 

  Tolonen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Peuraniemen jätevedenpuhdistamon yhdistämistä Kajaanin kaukolämpöverkkoon. Uudisrakentamisena suoritettava kohde lisäsi verkon pituutta 1,2 km:ä sekä toisi suuren teollisuuskiinteistön asiakkaaksi ...
 • Teollisen hirsirakentamisen kehittäminen talotoimittajan ja tilaajan näkökulmasta 

  Mönttinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella hirsitalotoimittajan toiminta-alueita ja niiden mahdollisia kehityskohteita sekä avata asiakasrajapinnan asioita. Kirjoitustyötä varten perehdyin hirsi- ja pientaloteollisuuden ...
 • Työmaa-aikainen kosteudenhallinta 

  Vähäkangas, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennuksen kosteudenhallinnalla on suuri merkitys rakentamisessa, ja sitä tulisikin korostaa entistä enemmän. Kosteudenhallintaan täytyy saada työmaille selkeä ohjeistus, jotta rakennusaikainen suojaus toimisi ja vältyttäisiin ...
 • Riskianalyysin soveltaminen purkutöissä 

  Jakku, Kalle-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on suomalaisten työturvallisuussäädöksien muuttaminen vastaamaan englantilaisia säädöksiä ja toimintatapoja. Työ toteutettiin Kuusakoski Oy:n työmaalla Haminassa. RAMS-dokumentin (risk assessment and methods ...

Näytä lisää