Uusimmat viitteet

 • Tila kohtaa taiteen : Kuntakiinteistöt taiteen ja kulttuurin estradeiksi 

  Eskonen-Myllylä, Taru (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Monia julkisia tiloja käytetään yleensä vain työpäivän ajan, jolloin ne ovat vain noin kolmasosan vuorokaudesta käytössä. Kyseisten tilojen käyttöasteen nostamisella tehostetaan jo olemassaolevia kustannuksia. Laukaan ...
 • Nuoret kävijät Tampere-talossa : Nuorisolle suunnattu kysely 

  Ahonen, Jiri (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarve lähtee liikkeelle siitä, miten Tampere-taloon saisi lisää nuorempaa asiakaskuntaa. Tutkimuksessa selvitän, minkälaisia tapahtumia nuoriso ja nuoret aikuiset haluavat ja toivovat Tampere-talossa ...
 • Teatteri sosiaalisen vahvistamisen ja kahdensuuntaisen integraation menetelmänä : Case: Kotouttamista ja kulttuuria 

  Lattunen, Noora (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen on ollut keskeinen huolenaihe suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina kasvaneen maahanmuuton vuoksi. Yksi merkittävimmistä taustatekijöistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymiseen on ...
 • Tyttöjen tavoittaminen ja osallistaminen taidekoulutukseen : kehitysyhteistyöhanke Naatange Art La 

  Nurmo, Saara (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni selvittää kuinka Lasten ja nuorten säätiön kehitysyhteistyöhankkeeseen Naatange art la saataisiin tyttöjä määrällisesti osallistumaan enemmän ja kuinka tytöt tavoitettaisiin paremmin. Senegalissa monissa ...
 • Suomalaisen Indiemusiikin viennin tila 

  Leisalo, Teemu (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää suomalaisen indiemusiikin tila haastatteluiden kautta. Julkista numeraalista tietoa on todella vähän, joten jalkauduin kentälle haastattelemaan vientiyrityksien edustajia ja ...
 • Korkeakoulun penkiltä kääntäjäksi : FILIn harjoittelusta kirjallisuuden kääntämisen ammattilaiseksi 

  Rosenberg, Pinja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaisen kirjallisuuden vienti on nyt nousujohteista ja käännösoikeuksia myydään ennätystahtiin. Tunnetuin reitti kirjallisuuden kääntäjäksi ovat suomen kielen ja kulttuurin opinnot, mutta niiden opetus maailmalla vähenee ...
 • Case: Mahdollisuuksien RFID. : Teknologian uudet ratkaisut tapahtumissa ja tapahtumapaikoilla. 

  Ryynänen, Suvi (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda uusien ideoiden kautta tietoutta RFID -teknologiasta tapahtumille ja tapahtumapaikoille. Tavoitteenani on myös, että teknologisten ratkaisujen hyödyt tunnistettaisiin ja se nähtäisi myös ...
 • Nuorten osallistuminen ja osallisuus The Movement ry:n kulttuurisessa nuorisotyössä 

  Karhunen, Sami (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja on Helsingissä ja Tampereella toimiva nuorisoverkosto The Movement ry, joka erikoistuu nuorten itse toteuttamiin kulttuurialan projekteihin alan ammattilaisten ohjaamina. The Movement ry:n työ on ...
 • Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategisena voimavarana 

  Ruokolainen, Anita (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työhyvinvoinnin johtamista yrityksen strategisena voimavarana. Tutkimus sijoittuu elokuva- ja televisiotuotantojen toimialalle ja opinnäytetyö on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun ...
 • Vaihtoehtoiset markkinointikeinot - Tampereen elokuvajuhlat 

  Mesimäki, Hannele (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn pohjalta Tampereen elokuvajuhlien elämyksellisyyttä. Asiakaskyselyssä tuli ilmi, että festivaalin kaupunkinäkyvyys oli heikkoa. Tältä pohjalta vuonna ...
 • Suomalaisen näyttelijän polku ulkomaisille markkinoille tv- ja elokuva-alalla 

  Hakala, Elina (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja on Helsinki International Film Festival ry, joka järjestää Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin lisäksi elokuva-alan ammattilaistapahtuma Finnish Film Affairia. Kaksi kertaa järjestetty Finnish ...
 • Miten rahoittaa Helsingin kaupunkikulttuuritapahtumia? 

  Tuuva, Anton (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Helsingin kaupunkikulttuuritapahtumien rahoitusta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Kaupungin Kaiku ry:lle suunnitelma erilaisten rahoitusmuotojen ja tapojen hyödyntämiselle kaupunkikultt ...
 • Kuorotuottaja – kohti vaikuttavampaa kuorotoimintaa 

  Vehkaperä, Mikko (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa toimii lukematon määrä erityyppisiä, erikokoisia ja erilaisia tavoitteita itselleen asettaneita kuoroja. Lähes kaikki kuorot toimivat harrastajamaisesti, ja yleensä ainoa palkattu henkilö kuorossa on kuoronjohtaja. ...
 • TALK-kielityöpajan tuotteistaminen 

  Laurén, Marika (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Zodiak – Uuden tanssin keskukselle ja se käsittelee taiteen yleisötyön tuotteistamista. Zodiak on Kaapelitehtaalla toimiva nykytanssin tapahtuma- ja esityskeskus ja se toimii samalla ...
 • Step'in Sound DJ-kollektiivin kehittäminen 

  Koskinen, Teemu (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää tilaajan, Step’in Sound DJ-kollektiivin toimintaa. Työn aihe syntyi tarpeesta kehittää harrastemaisesta toiminnasta ammattimaisempaa. Kollektiivi alkoi tuottaa omia ...

Näytä lisää