Uusimmat viitteet

 • Elvytyspotilaan sekundaariselviytymiseen vaikuttavat tekijät : Opinnäytetyö 

  Fridman, Linda; Lybeck, Eerika; Vanne, Moona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elvytys ja sydänpysähdys ovat laajalti tutkittuja aiheita, mutta sekundaariselviytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähemmän. Sitä, miten terveydenhuoltoalan ammattilaisen oma toiminta vaikuttaa potilaan ...
 • Maallikoiden ajatukset elvytyksen aloittamisesta 

  Aroca, Lucia; Heinolainen, Sini; Pannimaa, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin maallikoiden kokemuksia elvytystilanteista. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla voidaan kehittää maallikoille annettavan elvytyskoulutuksen laatua. Hyvään sydänpysähdyspotilaan hoitoketjuun ...
 • Opiskelumateriaalin kehittäminen ensihoidon tutkinto-ohjelmaan: vammapotilaan tutkiminen 

  Isotalo, Tiina; Wistrand, Netta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata vammapotilaan tutkimista ja kehittää opiskelu- ja kertausmateriaalia. Tavoitteena on tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden osaamista opetusmateriaalin ...
 • EKG- tulkintaa : perusteita ja itseopiskelumateriaalia 

  Kyrö, Ronja; Patama, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sydänsähkökäyrä eli EKG on kehon pinnalta jännitteitä mittaava mittari. Se kertoo sydämen sähköisestä toiminnasta tai toimimattomuudesta. EKG:n avulla saadaan selville henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä tai sydäninfarkti. Sen ...
 • Pelastushelikopterin vinssaustoiminta : Nostovälineiden fysiologiset vaikutukset 

  Ollila, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vartiolentolaivueen vinssaustoiminnan menetelmällinen ohjeistus perustuu pääsääntöisesti vinssaustoiminnan toteuttamiseen ja lento- sekä työturvallisuuden toteutumiseen. Vinssaustoiminnan menetelmiin liittyvää ohjeistusta ...
 • Aseptiikka ensihoidon toimintaympäristössä : opiskelumateriaali ensihoidon tutkinto-ohjelmaan 

  Laine, Roosa; Mustonen, Krista (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata aseptiikan toteutumista ensihoidon toimintaympäristössä. Lisäksi tarkoituksena on kehittää opiskelumateriaalia liittyen aseptiseen työskentelyyn ensihoitotehtävissä Metropolia ...
 • Itseopiskelumateriaalin kehittäminen: myrkytyspotilas ensihoidossa 

  Salmijärvi, Olli-Aapeli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ensihoidon yleisimmin kohtaamia myrkytyspotilaita ja myrkytyspotilaan ensihoitoa. Opinnäytetyö on toiminnallinen kokonaisuus, joka koostuu teoreettisesta ja toiminnallisesta osasta. Teoreettiseksi ...
 • Vieritestauslaitteen käyttö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa 

  Leinonen, Linnea; Tuomikorpi, Vilhelmiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata retrospektiivisesti vieritestauslaitteen käyttöä ensihoitotehtävillä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) alueella. Tavoitteena oli tuottaa tietoa EPSHP:lle vieritestauslaitteen ...
 • Sairaanhoitajien käsityksiä painehaavoista teho-osastoilla 

  Patrikainen, Satu; Ström, Patricia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien käsityksiä painehaavoista teho-osastoilla. Tavoitteena oli, että saatua tietoa voidaan hyödyntää tehohoidossa painehaavojen ennaltaehkäisyssä. Opinnäytetyö ...
 • ISBAR-raportointimenetelmän käyttö ja käyttöönoton kokemukset 

  Ala-Mäyry, Saku; Muikku, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  ISBAR-raportointimenetelmä toimii muistilistana potilaan tai asiakkaan hoitoon liittyvässä kommunikoinnissa sekä tiedonvaihdossa. ISBAR-raportointimenetelmällä ja sen käyttöönotolla on suora vaikutus myös potilasturvallisuuteen, ...
 • Verituotteiden käyttö ensihoitopalvelussa 

  Uus-Leponiemi, Kiia; Tanninen, Fanny; Laitila, Katriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata verituotteita ja niiden käyttöä ensihoidossa sekä kartoittaa verituotteiden; punasolujen ja kuivaplasman, käyttöä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa. Opinnäytetyön ...
 • Matkasynnytys : Simulaatiosuunnitelma 

  Moller, Minttu; Nyman, Pauliina; Rantanen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti vuonna 2015 synnytyssairaaloille 1000 vuosittaisen synnytyksen alarajasta. Mikäli määrä jäisi saavuttamatta, synnytyssairaalat suljettaisiin tai synnytykset pienemmissä sairaaloissa ...
 • Fyysinen väkivalta ja siihen varautuminen ensihoidossa : Verkko-opiskelumateriaali ensihoidon opiskelijoille 

  Molander, Peter; Pulkki, Joel; Syvälähde, Eira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Väkivallan uhka ja sen kokeminen ovat ensihoidossa työskenteleville aiheena varsin ajankohtainen ja koskettaa jokaista ensihoitajaa. Suomessa vastikään tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneista ensihoitajista jopa 70 % on ...
 • Instanyl® kipulääkkeen käyttö perustason ensihoidossa Helsingin pelastuslaitoksella 

  Haanpää, Janne; Naumanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Helsingin pelastuslaitoksella aloitettiin lääkkeellinen kivunhoito perustason ensihoidossa kesäkuussa 2016, jolloin otettiin käyttöön Instanyl® valmiste. Instanyl® on nasaalisesti annosteltava fentanyyli, joka on ...
 • Suurienergiainen tylppä vamma ensihoidossa : Itseopiskelumateriaalia ensihoidon hoitotason opiskelijoille 

  Arjakka, Tommi; Helenius, Sami; Nykänen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee suurienergiaista tylppää vammaa ensihoidossa. Opinnäytetyö on toteutettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun itseopiskelumateriaali - hanketta. Opinnäytetyö on toiminnallinen kokonaisuus, joka ...

Näytä lisää