• Tietotekniikka EKG-tulkinnan itseopiskelussa : menetelmien ja mahdollisuuksien kartoitus 

   Haapsaari, Laura; Immonen, Emma; Miettinen, Mia; Mäkelä, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön motiivina toimi idea sairaanhoitajille suunnatun EKG-tulkinnan oppimispelin kehittämisestä. Opinnäytetyössä etsittiin tutkimusaineistosta seikkoja, jotka tulisi huomioida tällaisen sovelluksen kehittämisessä. ...
  • Opetusmateriaali vammapotilaan ensiarviosta ja henkeä turvaavista toimenpiteistä - Prosessi-kaavio 

   Järvinen, Tuomas; Kammonen, Jussi; Tammisto, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vaikeasti vammautuneen potilaan kohtaaminen on eräs ensihoidon haastavimmista tehtävistä. Ensihoidon toiminnalla on vaikeasti vammautuneen potilaan selviytymisen kannalta suuri merkitys. Vammapotilaan hoidon periaatteet ...
  • Selkäkipupotilaiden kokemuksia ensihoidosta 

   Arvonen, Maria; Laitinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata selkäkipupotilaiden kokemuksia heidän saamastaan ensihoidosta, kohtelusta sekä henkilökunnan toiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa ensihoidon ...
  • Ensihoidon immobilisaatiovälineiden vaikutukset vammapotilaille 

   Takala, Laura; Pietikäinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa selkäydinvamman saa vuosittain noin 100 potilasta. Selkäydinvamma vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaan elämänlaatuun, joten näiden vammojen pahenemisen ehkäisy on yksi ensi- ja päivystyshoidon tehtävistä. ...
  • Kuinka kehittää ensihoitajien matkasynnytysosaamista? : kyselytutkimus ensihoitajille ja ensihoitajaopiskelijoille 

   Aartiala, Satu; Forsström, Venla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkasynnytysten määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun. Eräänä syynä niiden kasvuun on synnytyssairaalaverkoston keskittämisessä ja harventamisessa yhä suurempiin yksiköihin, mikä aiheuttaa synnytysmatkojen pitenemistä. ...
  • Antibioottien ja verituotteiden käyttö FinnHEMS 51:ssä 

   Järnström, Kristian; Aho, Heikki; Saikku, Rufus; Virta, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata antibioottien ja verituotteiden käyttöä ensihoidossa sekä kartoittaa niiden käyttöä FinnHEMS 51:ssä. Tavoitteena oli saada hyödynnettävää tietoa FinnHEMS 51:lle. FinnHEMS 51 on ...
  • EKG, virhelähteet ja niiden tunnistaminen - opas terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille 

   And, Riikka; Rautio, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elektrokardiografia eli sydänfilmi (EKG) on yksi käytetyimmistä tutkimuksista akuutisti sairastuneella potilaalla. EKG:n laadun tulisi olla hyvä ja tulosten luotettavia. Virheellinen rekisteröinti voi aiheuttaa ongelmia ...
  • Kallonsisäiset verenvuodot - taustatekijät ja tunnistamisen haasteet ensihoidossa 

   Holopainen, Natalia; Wallenius, Milja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kallonsisäisen verenvuotopotilaan sairastumiseen johtaneita taustatekijöitä eli vuotojen syntymekanismeja ja riskitekijöitä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata kallonsisäisten verenvuotojen ...
  • Normaalisti etenevä synnytys ensihoidossa - tarkistuskortti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajille 

   Honkanen, Anu; Vanhanen, Jenna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sairaalan ulkopuolella tapahtuvat suunnittelemattomat synnytykset ovat lisääntyneet Suomessa jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Lisääntyvä sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä on suoraan verrannollinen ensihoitajien ...
  • Viranomaisverkon käyttö ensihoidossa - opiskelumateriaali ensihoidon tutkinto-ohjelmaan 

   Tolvanen, Pia; Örnmark, Elisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viranomaisverkolla tarkoitetaan Suomen viranomaisten viestijärjestelmää. Se on digitaalinen, perustuen standardoituun tetra-radiokommunikaatioteknologiaan. Viranomaisverkko on Suomen Erillisverkot Oy:n omistuksessa ja sitä ...
  • Synnytyksen komplikaatiot matkasynnytyksessä : katsaus kirjallisuuteen 

   Pellikka, Pekka; Uksila, Tero; Vuorinen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa useiden synnytyssairaaloiden lakkauttaminen on aiheuttanut sen, että synnytysmatkat ovat pidentyneet. Tämä on yhteydessä matkasynnytysten määrän kasvuun, huolimatta siitä, että synnytysten kokonaismäärä on ...
  • Nopeiden ja hitaiden rytmihäiriöiden tulkinta ja niiden ensihoito 

   Laurila, Tero; Miettinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rytmihäiriöiden tulkinnan osaaminen paranee ensihoitajan kokemuksen myötä. Tietyt rytmihäiriöt ovat potilaalle turvallisia, eivätkä välttämättä tarvitse akuutisti hoitoa. Nopeat, kammioperäiset hengenvaaralliset rytmihäiriöt ...
  • Raskausajan komplikaatiot ja niiden hoito ensihoidossa 

   Isojärvi, Satu; Ollikainen, Jenni; Viljanen, Mikaela (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Valtaosa raskauksista sujuu normaalisti, mutta jokaisessa raskaudessa on kuitenkin riski sairastua raskaudenajan komplikaatioihin. Näillä tarkoitetaan raskauden aikana ilmeneviä hätätilanteita, jotka saattavat aiheuttaa ...
  • Itseopiskelumateriaali hengitysäänten auskultaatiotaitojen kehittämiseksi 

   Sovijärvi, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hengitysäänten auskultaatio stetoskoopilla on tärkeä perustutkimus ensihoidossa ja se vaatii toistuvaa harjoittelua. Auskultaatiota kliinisenä tutkimusmetodina käytetään keuhkojen ja hengitysteiden poikkeamien ...
  • Yleisanestesia ensihoidossa : Itseopiskelumateriaalin kehittäminen ensihoidon tutkinto-ohjelmaan 

   Lampovaara, Teemu; Tapiolinna, Melisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yleisanestesialla tarkoitetaan potilaalle saavutettavaa tiedottomuuden, muistamattomuuden, kivuttomuuden ja lihasrelaksaation tilaa. Potilaalle tehtävälle yleisanestesialle ensihoidossa voi olla syynä hengitystien ...
  • Elvytyskoulutus päivystäville psykiatrian erikoislääkäreille 

   Räsänen, Mikko; Vänttilä, Viljami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida elvytyskoulutus päivystäville psykiatrian erikoislääkäreille (n=8). Aloite opinnäytetyön aiheesta tuli sairaalan kouluttajalääkäriltä, joka oli havainnut ...
  • Pelien käyttö opetuksessa ja oppimisessa : Case-tehtäväpohjan kehittäminen Moodle-oppimisympäristöön ensihoidon tutkinto-ohjelman opetukseen 

   Honkakoski, Ville; Pyykkö, Joni; Saukkonen, Kasperi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Simulaatioita ja pelejä on käytetty opettamisessa useita vuosikymmeniä. Pelien ja pelaamisen suosion ja teknologian kehittymisen myötä opettajat ovat alkaneet käyttää pelejä kasvavassa määrin pedagogisena työvälineenä. ...
  • Respiraattorin käyttö ensihoidossa 

   Santala, Jenna; Tiitta, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata respiraattorin käyttöä ensihoidossa. Toisena tarkoituksena on kehittää pikaohje respiraattorin käytöstä Metropolia Ammattikorkeakoulun ensihoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoille. ...
  • Kaatumistehtävä ensihoidossa 

   Vuola, Essi; Salmi, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on Metropolia Ammattikorkeakoulun, ensihoidon koulutusohjelman opinnäytetyö jonka aiheena on kaatumistehtävä ensihoidossa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata kaatumistehtävää ensihoidossa ja kehittää ...
  • Akuutin kivun hoito ensi- ja akuuttihoidossa - katsaus kirjallisuuteen 

   Saariniemi, Toni; Järvi, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata akuutin kivun hoitoa ensihoidossa ja kirjoittaa opinnäytetyön tuloksista artikkeli ammattialan lehteen. Tavoitteena on lisätä ensihoitajaopiskelijoiden ja ensihoitajien valmiuksia ...