• Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

   Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
  • Maaningan viemäriverkoston saneerauskohteiden priorisointi 

   Laari, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa viemäriverkoston saneerattavat verkoston osat, määritellä niille saneerausjärjestys ja -menetelmä. Tuotos oli viemäriverkoston saneeraussuunnitelma ja sen priorisointi. Opinnäytetyön ...
  • Paineilmakompressoreiden lämmöntalteenotto teollisuuskohteissa 

   Lankinen, Tatu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Insinööritoimisto Jormakka Oy, joka sai tilauksen paineilmakompressoreiden lämmöntalteenoton suunnittelusta Abloy Oy:lta. Opinnäytetyössä tutkitaan eri vaihtoehtoja, kuinka hyödyntää ...
  • Ilmanvaihtolaitteiden mitoitusohjelmisto erikoistuotteille 

   Kauppi, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mitoitusohjelmisto, jolla voidaan määrittää ilmanvaihdon erikoistuotteet. Opinnäytetyön tarkastelun kohteena oli aktiivijäähdytyspalkit. Erikoistuotteilla tarkoitettiin aktiivipalkkien ...
  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston LVI-automaation etävalvontamahdollisuuksien kartoitus 

   Stenholm, Valtteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Rakennusautomaationjärjestelmien etähallinta mahdollistaa rakennuksen toimintojen tarkastelemisen sekä niiden muuttamisen ajasta taikka paikasta riippumatta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa eri tapoja toteuttaa ...
  • Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän mitoitus ja valinta 

   Lepola, Ristomatti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitoittaa ja suunnitella poistoilmalämpöpumppujärjestelmä Kouvolassa sijaitsevaan asuinkerrostaloon sekä vertailla saatuja tarjouksia mahdollisimman kattavasti. Työn tavoite oli tarjota ...
  • Kampusrakennusten ilmankäsittelykoneiden ominaissähköteho 

   Hämäläinen, Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella sijaitsevien kahden opetusrakennuksen ilmankäsittelykoneiden ominaissähkötehoa Schneider Electricin hallinnoiman eValvomon avulla, johon ...
  • Varaava hakelämmitys viljankuivauksessa 

   Vanhatalo, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Uudellamaalla sijaitsevalla maatilalla kannattavaa siirtyä rakennusten nykyisistä lämmitysjärjestelmistä yhteen keskitettyyn haketta ensisijaisesti polttoaineena käyttävään ...
  • Energiaa säästävät ratkaisut vuotovesien vähentämiseksi 

   Kekkonen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin VEVO – projektin osatutkimuksena vuotovesiä ja tavoitteena oli löytää eri keinoja vuotovesien määrän vähentämiseksi. Samalla oli tarkoitus tutkia yhden Mikkelin alueen jäteve-denpumppaamon pumppuja. ...
  • Poistoilman LTO:n tuottama energiansäästö 

   Jokela, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan Susiniemen leirikeskukseen asennetun nestekiertoisen poistoilman lämmön talteenottolaitteen toimintaa. Poistoilman lämmön tal-teenottolaitetta käytetään ...
  • Moduulihammasklinikan LVI-suunnittelu 

   Vepsäläinen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää moduulihammasklinikkaa yhdessä Smartclinics-hankkeen muiden osapuolten kanssa. Työssä käsiteltiin hammasklinikan kehittämistä LVI-tekniikan saralla. Suomessa ei ole aiemmin toteutettu ...
  • Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän vertailu 

   Valkonen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena vertailla keskitettyä ja hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää keskenään. Näitä kahta järjestelmää verrattiin keskenään ominaisuuksien ja kustannusten kautta. Ominaisuuksissa tutkittiin ...
  • Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset 

   Vornanen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa leikkaussalin ilmanvaihdon laatua ja toimivuutta todentavat mittaukset. Leikkaussalin sisäilman puhtaus on merkittävä tekijä leikkauksien ja toimenpiteiden aikana tapahtuvien ...
  • Rakenteiden ja taloteknisten ratkaisujen vaikutus pientalon E-lukuun ja ostoenergiantarpeeseen 

   Romo, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuodesta 2012 alkaen uudisrakennusten kokonaisenergiankulutukselle, E-luvulle, on annettu suurimmat sallitut arvot, jotka uudisrakennuksen tulee alittaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rakenteiden ja taloteknisten ...
  • Energiakaivojen mitoitukseen liittyvät tekijät 

   Purhonen, Saku (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten energiaa on saatavissa energiakaivosta ja millaisia vaikutuksia näillä tekijöillä on. Näihin tekijöihin perehdyttiin tutustumalla aiheesta aiemmin julkaistuun tutkimustietoon. ...
  • Regeneratiivisen lämmöntalteenoton kosteuden siirto ja poisto asuinhuoneistoissa 

   Huttunen, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Heatco Finland Oy:n maahantuomien Flexit tuoteperheen ilmanvaihtokoneiden roottoreiden kosteudensiirto- ja palautuskykyjä. Koneet, joita tutkittiin, olivat UNI 2, UNI 4 ja C2. Kaikissa ...
  • Uusiutuvan energian vaihtoehdot Suomenniemen koulukeskuksen energianhankinnassa 

   Nieminen, Saku (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla ja valita Suomenniemen koulukeskukselle uusi uusiutuvaan energiaan pohjautuva lämmitysratkaisu nykyisen öljylämmityksen tilalle. Vertailtavia lämmitysratkaisuja olivat pellettilämmitys, ...
  • LVI-luonnossuunnitelma 

   Sallinen, Vili (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimintamalli LVI luonnossuunnittelulle. Suunnitelman on tarkoituksena toimia rakennuksen ennakkosuunnitelmana ennen toteutussuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon työn ...
  • Omakotitalon ilmalämmitysjärjestelmän toiminnan tarkastelu 

   Salonen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ilmalämmitysjärjestelmiä. Ilmalämmitysjärjestelmien ikääntyessä on ilmennyt tarve tarkastella, kuinka nämä järjestelmät toimivat tänä päivänä. Useat järjestelmät ovat olleet ...
  • Specific fan power 

   Filonenko, Artur (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The object of the work is Specific Fan Power. The first aim of the thesis was to compare SFP of two Air Handling Units with different type of control. SFP is the main value of regulating of energy consump-tion of the fan ...