Uusimmat viitteet

 • Nuoret sähköisten terveyspalveluiden käyttäjinä : katsaus kirjallisuuteen 

  Liukkonen, Jenni; Maury, Jonna; Turunen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa nuorten toiveista ja tiedontarpeista liittyen sähköisiin terveyspalveluihin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa myöhemmin perustettavalle Metropolia Ammattikorkeakoulun koulu- ...
 • Äitien kokemuksia vertaistuesta : Katsaus kirjallisuuteen 

  Häkkinen, Kati; Perälä, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia hyötyjä äidit ovat kokeneet saavansa vertaistuesta. Työn tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vertaistuen tuomista hyödyistä. Opinnäytetyö toteutettiin osana VauvaSuomi ...
 • Nuoriin naisiin kohdistuva väkivalta ja sen ennaltaehkäiseminen : Kirjallisuuskatsaus 

  Rontti, Jenni; Virtanen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme aihe on nuoriin naisiin kohdistuva väkivalta ja sen ennaltaehkäiseminen. Työn tarkoituksena oli selvittää millaista väkivaltaa nuoriin naisiin kohdistuu ja kuinka sitä ennaltaehkäistään. Tavoitteena oli ...
 • Keskosten hoitotyön historia : Keskosten hoidon kehitys satavuotisessa Suomessa 

  Tuppurainen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata keskosen hoidon kehitystä 100-vuotisen Suomen historian aikana sekä selvittää tulevaisuuden haasteita. Tämä opinnäytetyö on osana Metropolia ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen ...
 • Raskaudenaikaiset muutokset : Ohjausvideo tuleville vanhemmille 

  Miettinen, Milla; Moisio, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena ovat raskaudenaikaiset muutokset vanhemmissa terveyden edistämisen näkökulmasta. Opinnäytetyö koostuu sekä kirjallisesta työstä että videosta. Kirjallinen työ käsittelee tutkimushaun avulla kerättyä ...
 • Synnytysmekanismi – Verkko-oppimateriaali 

  Jokela, Eeva; Tamminen, Heidi; Virtamo, Salla; Voudinmäki, Vilma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on synnytysmekanismi ja sen opiskelu digitaalisessa oppimisympäristössä. Työ on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun projektia Virtuaaliset oppimisympäristöt terveyden ja hoitamisen tutkinto-opetuksessa. ...
 • Valokuvaus aineistonkeruumenetelmänä hoitotieteellisessä tutkimuksessa : Kirjallisuuskatsaus 

  Laijoki, Maribel; Nuora, Pauliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Näe minut näin -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia hoitotieteellisiä tutkimuksia on tehty, joissa tiedonkeruumenetelmänä on käytetty valokuvausta. Tavoitteena ...
 • Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa käsittelevä teematunti ammattiopistossa 

  Junninen, Leena; Sonja, Vesanen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osa suunnitteilla olevaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Seksuaali- ja Lisääntymisterveyden eli SeLi:n hankesuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on olla edistämässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Edistä, ...
 • Kuuntelemista, rakastamista ja kanssakulkemisen riemua - Suomalaisten kätilöiden syyt avustaa kotisynnytyksissä 

  Törnroos, Jennifer; Huisman, Enni; Karttunen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotisynnytykset sekä kotisynnytyksissä avustavien kätilöiden määrä ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Yhä useampi suomalainen synnyttäjä valitsisi synnytyspaikakseen kodin, jos kotisynnytystä tuettaisiin rahallisesti ...
 • 3-5-vuotiaiden lasten positiivisen mielenterveyden tukeminen lapsiperheissä : Kirjallisuuskatsaus 

  Martinez, Tanja; Mäki, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin osaksi hanketta Positiivisen mielenterveyden edistäminen lapsiperheissä. Hankkeen päämäärä on kehittää asiakaslähtöisen arvioinnin välineitä sekä toimintamalleja hyvinvoinnin ohjaamiseen positiivisen ...
 • Nuorten miesten asenteet seksuaalioikeuksia kohtaan ja kokemuksia seksuaalioikeuksien tärkeydestä 

  Minkkinen, Saara; Vainio, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan 15–29- vuotiaiden miesten asenteita seksuaalioikeuksia kohtaan sekä miesten kokemuksia seksuaalioikeuksien tärkeydestä. Lisäksi tutkitaan, vaikuttavatko ikä, koulutusaste ja parisuhde miesten ...
 • Turvapaikanhakijoiden synnytyskokemuksia : vähä vähältä parempi kuin ennen 

  Nihti, Vilma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää minkälaisia synnytyskokemuksia Suomessa synnyttäneillä turvapaikanhakijoilla on ja miten turvapaikanhakuprosessi ja vastaanottokeskuksessa asuminen vaikuttavat siihen. Opinnäytetyö on ...
 • Maahanmuuttajavanhempien roolit uudessa kulttuurissa : katsaus kirjallisuuteen 

  Domingo, Ellen; Orava, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme käsittelee maahanmuuttajavanhemmuutta ja on osa Childbearing migrant and immigrant women's health in Europe – hankkeen tietoperustaa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla ...
 • Kohti lapsiperheiden ravitsemusopasta : suunnitelma aktivoivasta verkkomateriaalista 

  Hartikainen, Satu; Inkinen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän ravitsemuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli aktivoida lapsiperheitä syömään ravitsemussuositusten mukaisesti vihanneksia, hedelmiä ja marjoja päivittäin. Tarkoituksena oli luoda teoreettinen pohja ja käytännön ...
 • Ikääntyneen suun terveys kotihoidossa 

  Miettinen, Sanna-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen keinoin ikääntyneen kotihoidon asiakkaan suun terveyden yhteyttä tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin sekä ikääntyneen kotihoidon asiakkaan ...

Näytä lisää