Uusimmat viitteet

 • Omaishoitajuuteen liittyvät kuormittavuustekijät ja omaishoitajien päihteiden käyttö : Kuppi nurin -hanke 

  Lehti, Ida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Omaishoitajaliiton ”Kuppi nurin” -hankkeessa, joka keskittyy päihdeongelmien kanssa kamppailevien omaishoitoperheiden, ja heidän tuen tarpeiden tunnistamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten kohtaamat päihdeongelmat omaishoitoperheessä 

  Malm, Emmi; Nieminen, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten näkemyksiä päihdeongelmista omaishoitoperheissä ja niiden tarjoamista tuista omaishoitoperheille. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Kun me kuljemme ihmisen rinnalla : Recovery-mallin toteutumista edistävät keinot Niemikotisäätiössä 

  Nikkola, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millä keinoilla Niemikotisäätiön työntekijät edistävät Recovery-mallin toteutumista heidän työssään. Työ tehdään yhteistyössä Niemikotisäätiön kanssa, ja se on osa Metropolian ...
 • Hoitotyön koulutuksen museon historia 

  Leppämäki, Aija; Ahde-Rasku, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Hoitotyön koulutuksen museon syntyvaiheita ja historiaa vuosilta 1979 - 2018. Aineistona on käytetty haastatteluja ja erilaisia museosta löytyneitä asiakirjoja, kuten museon pöytäkirjoja, ...
 • Sairaanhoitajien kokemuksia painehaavojen ehkäisykeinoista teho-osastoilla 

  Wathén, Sara; Virkkunen, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajien kokemuksia painehaavojen ehkäisykeinoista teho-osastoilla. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin ja Uudenmaan ...
 • Preventing Eating Disorders in Women’s Competitive Gymnastics : Narrative literature review 

  Parviainen, Terhi; Parviainen, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The occurrence of eating disorders in women’s artistic gymnastics has been studied relatively little. Eating disorders are one of the most common mental health disorders among young people. Young elite athletes are at ...
 • Perheenjäsenen kuolema : Perheen tukeminen 

  Saarimäki, Jenni; Talvitie, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Etiikka viikkoa varten. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata perheiden saamaa ja heidän toivomaa tukea kuoleman koskettaessa perhettä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Ympärileikatun naisen raskauden aikainen seuranta 

  Lindroos, Katerine; Määttänen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Naisen ympärileikkaus tai silpominen on asia, johon terveydenhuoltohenkilökunta törmää yhä useammin lisääntyneen maahanmuuton johdosta. Naisen ympärileikkauksessa naisen sukupuolielimiä silvotaan kulttuurillisista, ...
 • Hyvä syöpäsairaanhoitaja potilaan näkökulmasta 

  Koskinen, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata tietoa siitä, millainen on hyvä syöpäsairaanhoitaja potilaan näkökulmasta. Tavoitteeni oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen muodossa tietoa siitä, ...
 • Romaninaisten kokemuksia äitiydestä ja asiakkuudesta terveydenhuollossa 

  Isaksson, Sonja; Kärkkäinen, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Romaneilla on pitkä historia suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitäkin huolimatta, he ovat yhä erillinen ja syrjitty vähemmistö Suomessa. Romanien tapakulttuuriin liittyy vahvoja erityispiirteitä, joita voi olla vaikeaa ...
 • Parkinson-potilaiden läheisten tuen tarve : Scoping katsaus 

  Dembele, Miia; Ruumensaari, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Parkinson-potilaiden läheisten keskeisiä tuen tarpeita ja tukimuotoja scoping katsauksen avulla. Tavoitteena on kehittää läheisille tarjottavia tukimuotoja. ...
 • Integroitu perhevalmennusohjelma : Venäjän- ja suomenkielisten äitien vertaistukiryhmäpilotointi II, 2017 

  Einiö, Helmi; Laurila, Sara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Helsingissä venäjän- ja suomenkielisille äideille suunnattua yhteistä perhevalmennusohjelmaa. Tavoitteena oli edelleen kehittää Gulmira Akbulatova-Loijaksen ja Laura Hämäläisen ...
 • Mielenterveyskuntoutujien toivoa edistävät tekijät 

  Jääskelä, Anniina; Koskinen, Jenni; Solla, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia ammattikorkeakoulun ja Niemikotisäätiön yhteistyössä toteuttamaa Recovery-hanketta, jonka keskeisiä periaatteita ovat toivo, osallisuus, identiteetti, voimaantuminen, usko sekä ...
 • 20-25-vuotiaiden nuorten miesten näkemys parisuhdeosaamisestaan 

  Kallio, Lassi; Järvenpää, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselyn avulla 20-25-vuotiaiden nuorten miesten näkemyksiä parisuhdeosaamisestaan. Tavoitteena on tuottaa tietoa Metropolia Ammattikorkeakoulun seksuaali- ja lisääntymisterveyden ...
 • Äitien kokemuksia vertaistuesta : katsaus kirjallisuuteen 

  Häkkinen, Kati; Perälä, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia hyötyjä äidit ovat kokeneet saavansa vertaistuesta. Työn tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vertaistuen tuomista hyödyistä. Opinnäytetyö toteutettiin osana VauvaSuomi ...

Näytä lisää