Uusimmat viitteet

 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä harjoittelun perehdytyksen sisällöistä kirurgian poliklinikalla 

  Kilkkinen, Anni-Roosa; Jonna Mattila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä harjoittelun perehdytyksen sisällöistä kirurgian poliklinikalla. Tutkimuskysymys oli; “Kuvaile saamaasi perehdytystä harjoittelusi ...
 • Potilaslähtöiset raportointikäytännöt psykiatrisessa hoitotyössä 

  Aittapelto, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raportointikäytäntöjen kehittäminen potilaslähtöisiksi liittyy terveydenhuollon uudistuvaan kulttuuriin, jonka mukaan potilaalla on entistä aktiivisempi rooli hoidossaan. Psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisen ...
 • Väkivallan katkaisu- ohjelmat Suomessa 

  Haapalaakso, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on tehty osana seksuaali,- ja lisääntymisterveyden hanketta, jonka tarkoituksena on ehkäistä miesten tekemää väkivaltaa naisia kohtaan ja lisätä terveyden edistämistä pikkulapsiperheissä. Opinnäytetyö ...
 • Kun me kuljemme ihmisen rinnalla : Recovery-mallin toteutumista edistävät keinot Niemikotisäätiössä 

  Nikkola, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millä keinoilla Niemikotisäätiön työntekijät edistävät Recovery-mallin toteutumista heidän työssään. Työ tehdään yhteistyössä Niemikotisäätiön kanssa, ja se on osa Metropolian ...
 • Preventing Eating Disorders in Women’s Competitive Gymnastics : Narrative literature review 

  Parviainen, Terhi; Parviainen, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The occurrence of eating disorders in women’s artistic gymnastics has been studied relatively little. Eating disorders are one of the most common mental health disorders among young people. Young elite athletes are at ...
 • Hyvä syöpäsairaanhoitaja potilaan näkökulmasta 

  Koskinen, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata tietoa siitä, millainen on hyvä syöpäsairaanhoitaja potilaan näkökulmasta. Tavoitteeni oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen muodossa tietoa siitä, ...
 • Romaninaisten kokemuksia äitiydestä ja asiakkuudesta terveydenhuollossa 

  Isaksson, Sonja; Kärkkäinen, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Romaneilla on pitkä historia suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitäkin huolimatta, he ovat yhä erillinen ja syrjitty vähemmistö Suomessa. Romanien tapakulttuuriin liittyy vahvoja erityispiirteitä, joita voi olla vaikeaa ...
 • Parkinson-potilaiden läheisten tuen tarve : Scoping katsaus 

  Dembele, Miia; Ruumensaari, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Parkinson-potilaiden läheisten keskeisiä tuen tarpeita ja tukimuotoja scoping katsauksen avulla. Tavoitteena on kehittää läheisille tarjottavia tukimuotoja. ...
 • Integroitu perhevalmennusohjelma : Venäjän- ja suomenkielisten äitien vertaistukiryhmäpilotointi II, 2017 

  Einiö, Helmi; Laurila, Sara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Helsingissä venäjän- ja suomenkielisille äideille suunnattua yhteistä perhevalmennusohjelmaa. Tavoitteena oli edelleen kehittää Gulmira Akbulatova-Loijaksen ja Laura Hämäläisen ...
 • Mielenterveyskuntoutujien toivoa edistävät tekijät 

  Jääskelä, Anniina; Koskinen, Jenni; Solla, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia ammattikorkeakoulun ja Niemikotisäätiön yhteistyössä toteuttamaa Recovery-hanketta, jonka keskeisiä periaatteita ovat toivo, osallisuus, identiteetti, voimaantuminen, usko sekä ...
 • 20-25-vuotiaiden nuorten miesten näkemys parisuhdeosaamisestaan 

  Kallio, Lassi; Järvenpää, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselyn avulla 20-25-vuotiaiden nuorten miesten näkemyksiä parisuhdeosaamisestaan. Tavoitteena on tuottaa tietoa Metropolia Ammattikorkeakoulun seksuaali- ja lisääntymisterveyden ...
 • Äitien kokemuksia vertaistuesta : katsaus kirjallisuuteen 

  Häkkinen, Kati; Perälä, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia hyötyjä äidit ovat kokeneet saavansa vertaistuesta. Työn tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vertaistuen tuomista hyödyistä. Opinnäytetyö toteutettiin osana VauvaSuomi ...
 • Nuoriin naisiin kohdistuva väkivalta ja sen ennaltaehkäiseminen : kirjallisuuskatsaus 

  Rontti, Jenni; Virtanen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme aihe on nuoriin naisiin kohdistuva väkivalta ja sen ennaltaehkäiseminen. Työn tarkoituksena oli selvittää millaista väkivaltaa nuoriin naisiin kohdistuu ja kuinka sitä ennaltaehkäistään. Tavoitteena oli ...
 • Keskosten hoitotyön historia : keskosten hoidon kehitys satavuotisessa Suomessa 

  Tuppurainen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata keskosen hoidon kehitystä 100-vuotisen Suomen historian aikana sekä selvittää tulevaisuuden haasteita. Tämä opinnäytetyö on osana Metropolia ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen ...
 • Raskaudenaikaiset muutokset : Ohjausvideo tuleville vanhemmille 

  Miettinen, Milla; Moisio, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena ovat raskaudenaikaiset muutokset vanhemmissa terveyden edistämisen näkökulmasta. Opinnäytetyö koostuu sekä kirjallisesta työstä että videosta. Kirjallinen työ käsittelee tutkimushaun avulla kerättyä ...

Näytä lisää