Uusimmat viitteet

 • Showpaini suomalaisessa mediassa 2010-luvulla 

  Salmikannas, Semi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimuksessa aihe on suomalaisen median suhtautumista showpainiin. Tässä työssä tehdään sisällönanalyysiä suomalaisissa medioissa ilmestyneille showpainia käsitteleville artikkeleille. Pyrin ottamaan selville miten ...
 • Katsaus vuoden 2016 parhaaseen verkkojournalismiin Yhdysvalloissa 

  Wallenius, Eija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vuoden 2016 parhaita verkossa julkaistuja juttuja Yhdysvallois-sa. Aineistona käytetään Columbia Journalism Reviewn (CJR) listaa sen parhaiksi arvioimista jutuista. Lista sisältää 13 artikkelia, ...
 • Retki-verkkolehden kehittäminen 

  Hokkanen, Benjamin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkosivu on nykyään tärkeä osa jokaisen median sisältötarjontaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaiset sisällöt toimivat Outdoor Media Oy:n kustantaman ulkoilun ja vaelluksen erikoislehti Retken ...
 • Uutisgrafiikkaa algoritmien avulla 

  Vaara, Saila (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologian kehitys, kuten automaatio, digitalisaatio ja robotisaatio mullistavat tulevaisuudessa työn ja talouden tuottavuuden sekä totutut työskentelytapamme. Myös median muodot ja ansaintamallit uudistuvat nopeaa vauhtia ...
 • MoniNainen-verkkolehti maahanmuuttajaäideille 

  Voutilainen, Annina; Hannula, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme raportissa kuvataan ensiksi maahanmuuttaja-kotiäideille tarkoitetun selkokielisen ja saavutettavan MoniNainen-verkkolehden suunnitteluprosessia, joka toteutettiin kevään 2017 aikana. Toiseksi esitellään ...
 • Millainen oli ensimmäinen kertamme? Raportti lyhyt-dokumenttielokuvamme suunnittelusta, tekemisestä ja lopputulemasta 

  Parviainen, Juuso; Tuominen, Jyri; Koponen, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme esittelee lyhytdokumenttielokuvamme valmistumisprosessin. Tämä kattaa suunnittelun, toteutuksen ja lopputuloksen. Pohdimme muun muassa dokumenttielokuvan suhdetta todellisuuteen, objektiivisuutta, ideointia, ...
 • Henkilölähtöisen tiedonhankinnan kohteiden valitseminen dokumenttielokuvaan #KINGSMEN 

  Kaskinen, Miikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa henkilölähtöisen tiedonhankinnan näkökulmasta toteuttamaamme dokumenttielokuvaa #KINGSMEN – käsitellen syitä ja seurauksia liittyen elokuvaan haastateltujen henkilöiden valikoitumiseen. Tarkastelemme ...
 • Henkilölähtöisen tiedonhankinnan kohteiden valitseminen dokumenttielokuvaan #KINGSMEN 

  Koivistolainen, Jani; Kaskinen, Miikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa henkilölähtöisen tiedonhankinnan näkökulmasta toteuttamaam-me dokumenttielokuvaa #KINGSMEN – käsitellen syitä ja seurauksia liittyen elokuvaan haastateltujen henkilöiden valikoitumiseen. Tarkastelemme ...
 • Sosiaalinen media osana naistenlehtien toimitustyötä 

  Haapasaari, Rita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on nykyään vahvasti mukana ihmisten arjessa ja sinne ilmestyy päivittäin uutta sisältöä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten naistenlehtien toimittajat käyttävät tuota sisältöä työssään ...
 • Aloittelevan rikostoimittajan opas 

  Eklund, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Aloittelevan rikostoimittajan opas -nimisen oppaan sisältöä, valmistumisprosessia ja oppaan teossa ilmi tulleita seikkoja. Oppaassa kerrotaan rikosjournalismista kiinnostuneelle toimittajalle ...
 • Journalistisen ammattiosaamisen tarve ja merkitys viestintäalalla 

  Pihlaja, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen tarve ja merkitys journalistisella osaamisella on viestinnän alan työtehtävissä. Aihetta tarkastellaan työnantajatahon näkökulmasta ja lähestytään seuraavien ...
 • Ensiaskeleita-opas : Kotoutumista tukevan vertaisryhmäohjauksen verkko-oppaan kehittämisprojekti 

  Kaijalainen, Olga (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönäni toteutin verkko-oppaan Helsingin kaupungin kotouttamispalveluja kehittä-välle hankkeelle. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama KYKY – Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut -hanke palkkasi minut ...
 • Mustaa valkoisella - kirjallisen perehdytysohjeen toteutus ulkosuomalaislehden harjoittelijoita varten 

  Ihamäki, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyön raportissa esitellään toimeksiantona tehty kirjallinen perehdytysohjeistus, joka on kohdistettu viikkolehden toimitusharjoittelijoille. Toimeksiantajayritys julkaisee Pohjois-Amerikan suurinta suomenkielistä ...
 • Luottamus toimittajan työvälineenä : Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen merkitys luottamussuhteen rakentamiseen ja ylläpitoon 

  Suojanen, Janita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  LUOTTAMUS TOIMITTAJAN TYÖVÄLINEENÄ käsittelee erilaisten vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen vaikutusta toimittajan ja haastateltava ja/tai kuvattavan välille raken-tuvaan luottamussuhteeseen. Pohdin asiaa ...
 • Kehittämisehdotusten laatiminen Kuurojen lehden yhteisölliseen sisällöntuotantoon 

  Posti, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, miten Kuurojen Liiton järjestöjulkaisuun Kuurojen lehteen saadaan lisää kuurojen yhteisön jäsenten tuottamaa sisältöä ja juttu-vinkkejä. Kuurojen lehti suunnittelee ...

Näytä lisää