Uusimmat viitteet

 • Movesole älypohjallisilla mittaaminen 

  Kallio, Alexina; Manselius, Lauri; Mellavuo, Kari; Tarvainen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jalkapohjaan kohdistuvien voimien arviointi on todettu yhdeksi tärkeäksi menetelmäksi arvioitaessa jalkaterän toimintoja. Erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty ammattilaisten käytettäväksi asiakasvastaanottotilanteissa. ...
 • Alaraajojen kinesioteippaus-opas 

  Anttila, Erika; Kallio, Tiia-Maria; Leinonen, Minna; Ovaska, Emma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa erilaisiin alaraajavammojen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn soveltuva kinesioteippaus-sovellus kirjallisuudesta saatujen tietojen avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ...
 • Jalkojenhoito-opas Meretojan tautia sairastaville 

  Salo, Minna; Zenev, Emilia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Meretojan tautia sairastavien potilasyhdistys SAMY:n käyttöön jalkojenhoito-opas Meretojan tautia sairastaville. Työn tavoitteena oli Meretojan tautia sairastavien jalkojen ...
 • 10–16-vuotiaiden juniorijalkapalloilijoiden alaraajojen tyypilliset rasitusvammat ja niiden ennaltaehkäisy 

  Lindholm, Sari; Mäki, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin käyttöön opas juniorijalkapalloilijoiden rasitusvammojen ennaltaehkäisystä pelaajille ja heidän sidosryhmilleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Selvitys kiipeilyn jalkaterveydelle asettamista haasteista 

  Grönmark, Tiia; Finnilä, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiipeilyn jalkaterveydelle asettamat haasteet ja tavoitteena oli lisätä tietoa kiipeilystä jalkaterveyden parissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. ...
 • Dynaaminen teippi ja alemman nilkkanivelen pronaatio 

  Laakkio, Emma; Pahkala, Anna-Mari; Vatanen, Eve (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla alemman nilkkanivelen pronaation määrää ja kestoa dynaamisen teipin kanssa ja ilman teippiä, sekä selvittää dynaamisen teipin käyttökokemuksia kyselylomakkeella. Opinnäytetyön ...
 • Kipsijäljennöksen avulla valmistettujen ja 3D-tulostettujen tukipohjallisprosessien vertailu 

  Salovaara, Antti; Rogdakis, Konstantinos (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kipsijäljennöksen avulla valmistettujen tukipohjallisten sekä CAD/CAM-mallinnuksen avulla valmistettujen 3D-tulostettujen tukipohjallisten eroja ajan, kustannusten sekä vahvuuksien ...
 • Kenkävalitsin : Sovellus M-Shoe Makers Oy:lle 

  Mänkärlä, Janne; Niemi, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kenkävalitsin-sovellus, joka toimii apuvälineenä suunnistajille ja myyjille kenkää valittaessa. Tavoitteena on edistää suunnistajien jalkaterveyttä ja -tietoutta ja opastaa ihmisiä ...
 • Charcot'n jalan opas diabetespotilaalle 

  Holthöfer, Mona; Mertens, Sonja; Pyykkö, Suvimari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n käyttöön Charcot’n jalan opas diabetespotilaille jaettavaksi. Tavoitteena oli lisätä diabetespotilaiden tietoutta Charcot’n jalasta eli ...
 • Diabeetikoiden jalkaongelmia ennaltaehkäisevät palvelut : kehitysehdotuksia Ympyrätalon apteekin toimintaan 

  Hagman, Heli; Kavonius, Suvi; Uitto, Niina; Uuranen, Tuuli-Kaisla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Ympyrätalon apteekin diabeetikoille suunnattuja palveluita, joilla voidaan ehkäistä diabeetikoiden jalkaongelmien syntyä. Työn tavoitteena oli koostaa ja tuottaa tietoa sekä ...
 • Mitä kovettumat kertovat: kovettumien sijaintiin ja syntyyn vaikuttavat mekaaniset tekijät : Systemoitu kirjallisuuskatsaus 

  Tervonen, Krista (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kovettumat ovat yksi yleisimmistä jalkavaivoista maailmassa. Kovettumien muodostuminen on terveen ihon suojamekanismi painetta vastaan, mutta kasvaessaan (muuttuessaan patologisiksi) kovettumat lisäävät plantaarista painetta, ...
 • Alemman nilkkanivelen pronaatio dynaamisessa liikkeessä 

  Mikkola, Roosa; Nieminen, Marjo; Ritvanen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pronaation taustalla olevia syitä sekä sen ajoitukseen ja määrään liittyviä asioita juoksussa liikeanalyysien avulla. Tavoitteena oli tuottaa lisätietoa pronaatiosta yhteistyökumppanin, ...
 • Lasten ja nuorten murtumien kuntoutus Rehaboo! -sovelluksen avulla 

  Lähteenaro, Katju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tavoittelee etäkuntoutuksen ja sähköisten palvelujen kehittämistä jalkaterapiassa. Tavoitteena on selvittää mitä eri menetelmiä etäkuntoutus voi pitää sisällään ja kuinka näitä menetelmiä voidaan hyödyntää ...
 • Keinuprofiilit diabeetikon erityisjalkineissa 

  Pirkkalainen, Sanni; Rautiainen, Erika; Sjöman, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Diabetes lisäsairauksineen on kasvava kansansairaus Suomessa. Lääkinnälliset erityisjalkineet ovat laajalti käytetty hoitokeino diabeetikon jalkateriin kohdistuvissa komplikaatioissa ja niiden ehkäisyssä. Suosituksia ...
 • Liikelaboratorion käyttö diabeetikon tukipohjallisprosessissa : miten kävelyn aika- ja matkamuuttujien ja jalkaterän plantaaripaineen mittaamista voidaan käyttää tukipohjallisprosessissa? 

  Antola, Elina; Saari, Reeta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suomessa moni diabeetikko on oikeutettu maksusitoumuksella saamaan yksilöllisesti valmistetut tukipohjalliset, joiden tarkoituksena on yleensä ennaltaehkäistä diabeteksesta johtuvia alaraajojen komplikaatioita. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää