• 0-3 vuotiaan lapsen psyykkisen kehityksen tukeminen : Ryhmätuokioiden järjestäminen Koskelan hyvinvointineuvolan esikkoryhmässä 

   Karkkola, Tanja; Lassheikki, Marjo; Sorri, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oulun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Tekijät: Tanja Karkkola, Marjo Lassheikki & Riikka Sorri Opinnäytetyön nimi: 0 – 3 vuotiaan lapsen psyykkisen kehityksen tukeminen - ryhmätuokioiden järjestäminen ...
  • 1 - 3-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa jaettavista oppaista 

   Tiuraniemi, Sari; Tuomas, Ida (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aiheena on 1–3-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa jaettavista oppaista. Tutkimuksen tarkoitus oli saada tutkimustietoa mahdollista uutta, vanhempien ...
  • 10-12-vuotiaiden kokemuksia nukkumaanmenosta ja unensaannista, sekä niitä häiritsevistä asioista 

   Kukko, Leena; Myllymäki, Anniina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenalan Oulaisten yksikkö, Hoitotyön koulutusohjelma ______________________________________________________________________ Kukko, Leena & Myllymäki, Anniina 10–12-vuotiaiden ...
  • 12-kanavaisen lepo EKG:n laadukas rekisteröintitekniikka -dvd 

   Eskola, Katja (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli EKG-rekisteröintitekniikan laadun varmistaminen. Opinnäytetyö on tehty tuotekehitysprojektina, näkökulmana 12-kanavaisen lepo EKG:n rekisteröinti aikuiselle potilaalle. Opinnäytetyö koostuu ...
  • 16-20-vuotiaiden hiihtäjien suorituskyky 1980-2000-luvuilla 

   Kemppainen, Laura (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoiteena oli selvittää, onko nuorten hiihtäjien suorituskyvyssä tapahtunut muutoksia 1980- ja 2000-lukujen välillä. Tutkimusaineistona olivat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikalla vuosina ...
  • 1900-luvun englanninkielisen kauhukirjallisuuden klassikoiden bibliografia : 50 merkittävää teosta 

   Räsänen, Anniina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni tein bibliografian viidestäkymmenestä 1900-luvun englanninkielisestä kauhukirjallisuuden klassikosta. Opinnäytetyöni on siis toiminnallinen ja sen toimeksiantaja on kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. ...
  • 1940- ja 1950-luvuilla rakennettujen pientalojen ilmatiiveys 

   Haapalainen, Jalmari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Suomessa rakennettujen 1940 - 1950-lukujen pientalojen ilmatiiveyteen sekä yleisimpien vuotokohtien paikan-tamiseen. Opinnäytetyö on tehty osana IEEB-hanketta, jossa Oulun ...
  • 1940-50 -luvun jälleenrakennuskauden pientalojen korjauksien haasteet 

   Mikkola, Lasse (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sodan jälkeen rakennettujen omakotitalojen korjausten haasteita. Tutkimuksen kohteena olivat Oulun Karjasillan vanhat omakotitalot, jotka on rakennettu 1940–1950 luvuilla. Nämä ...
  • 1950-luvulla rakennetun pienkerrostalon kellarin kosteusongelmien korjaaminen 

   Räihä, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on 1950-luvulla rakennettu rappauspintainen pienkerrostalo, jonka kellarikerroksessa on havaittu kosteuden aiheuttamia ongelmia. Talossa on kaksi asuinkerrosta, kellari ja ullakko. Talolle on tehty ...
  • 1960- JA 1970-luvun pientalojen ilmatiiveys 

   Alaluusua, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty osana rakennusten energiatehokkuutta kartoittavaa ja parantavaa IEEB-hanketta, jossa Oulun seudun ammattikorkeakoulu on mukana. Työn tavoitteena on määrittää Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla ...
  • 1960-luvulla rakennetun kesämökin peruskorjaus ja laajennus 

   Yppärilä, Atte (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia suunnitelmat 1960-luvulla rakennetun kesämökkirakennuksen korjaamiseksi ja laajentamiseksi. Työn tilaajana toimi yksityinen taho. Työn tavoitteena oli laatia asiakkaan toiveiden mukaiset ...
  • 1960-LUVUN SELVAAKI-TALON PURKU 

   Koivukangas, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään kahden 1960-luvulla rakennetun kaksikerroksisen Selvaaki-talon purkutöihin, joihin kuuluivat taloista kaikki muut paitsi talojen kantavat rakenteet, jotka säilytettiin. Pääurakoitsijana ...
  • 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen ilmanvaihdon parantamismahdollisuudet 

   Korva, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tilaajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Työn aiheena oli selvittää 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen ilmanvaihdon parantamismahdollisuuksia. Näistä valittiin parannusvaihtoehto, joka voitaisiin toteuttaa ...
  • 1970-luvulla rakennetun tiiliverhoillun omakotitalon saneeraus ja laajennus 

   Juvani, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäyte työ käsittelee 1970-luvulla rakennetun tiiliverhoillun omakotita-lon saneerausta ja laajennusta. Työssäni käydään läpi hankkeen eri vaiheet suunnittelusta aina rakentamisvaiheeseen avaten niiden sisältöä. ...
  • 1970-luvun Peruselementtikerrostalon Ilmanvaihdon Korjauskonseptit ja Niiden Kustannusvaikutukset 

   Isohookana, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Oulun ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma, LVI-suunnittelu Tekijä: Mika Isohookana Opinnäytetyön nimi: 1970-luvun peruselementtikerrostalon ilmanvaihdon korjauskonseptit ja niiden kustannusvaikutukset Työn ...
  • 1970-LUVUN PIENTALOJEN RAKENTEET JA VESIVAHINGOT 

   Soukka, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena olivat 1970-luvun pientalojen maanvaraiset rakenteet ja lämpö- ja käyttövesiputkistot. Tavoitteena oli tutkia lämpö- ja käyttövesiputkistojen vuotovahinkoja sekä maanvaraisiin rakenteisiin kertyvän ...
  • 1970-LUVUN PIENTALON KORJAUSKONSEPTIT 

   Parviainen, Hanna-Marleena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on esittää, miten korjauskonseptiajattelua voidaan soveltaa energiatehokkuutta parantavassa korjausrakentamisessa. Työssä käsitellään esimerkkikohteina vuonna 1980 valmistuneen rivitalon ja vuonna ...
  • 1970-luvun pientalon korjaustarpeet ja energiakorjausmahdollisuudet 

   Timonen, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä arvioitiin 1970-luvulla rakennetun pientalon korjaustarvetta sekä esitettiin korjausehdotukset korjausta vaativille rakenneosille. Lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin mahdollisuuksia parantaa kohteen ...
  • 1970-luvun pientalon kuntoarvio ja korjausmalli 

   Pöllänen, Jouni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio 1970-luvulla rakennettuun taloon, tarkasteltiin talossa esiintyvien, rakennusajalleen ominaisten, ns. riskirakenteiden kuntoa sekä suunniteltiin kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä. ...
  • 1980-luvun rivitalon kosteustekninen tarkastelu 

   Roininen, Tapio (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin 1980-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaukseen ja siihen johtaneisiin syihin kosteudenkestävyyden näkökulmasta. Työssä tarkasteltiin myös pientalojen uudisrakentamisen teknisen laadun ...