Viitteet 1-15 / 6251

  • Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana : Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille 

   Kontio, Piia; Lappalainen, Minja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Seksuaalinen häirintä on yksipuolista ja ei-toivottua huomiota, joka kohdistuu sukupuoleen tai seksuaalisuuteen. Terveys- ja hyvinvointilaitoksen (THL) tekemän kouluterveyskyselyn mukaan, vuonna 2013 Pohjois -Pohjanmaan ...
  • Tyrmää tupakka! Ensihoitajaopiskelijat terveystiedon ohjaajina 

   Sandström, Sanna; Tervaskanto-Mäentausta, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tarjottava terveyden edistämisen perusteet -opintojaksoa toteutetaan projektimaisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojakso ajoittuu ensimmäisen vuoden opintoihin. Tavoitteena on ...
  • Kangasniemen kirjaston käyttösäännöt 

   Siiskonen, Ulla (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuoden 2017 alussa Suomessa astui voimaan laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, joka sisältää useita muutoksia aiempaan yleisten kirjastojen toimintaa määrittelevään lainsäädäntöön nähden. Lakiuudistukseen liittyen Suomen ...
  • Opinnäytetyö lisää terveydenhoitajatyön osaamista 

   Määttä, Virve; Pirnes, Johanna; Virkkula, Tiina; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Terveydenhoitajakoulutus on vastikään täyttänyt 90 vuotta. Terveydenhoitajien osaamisvaatimuksia on päivitetty ja samanaikaisesti on arvioitu koulutuksen vastaamista työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Technical Visits –matkailu Suomessa : Haastattelututkimus 

   Koponen, Ismo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   This paper is the final report of the research project TECHNICAL VISITS –MATKAILU SUOMESSA (Technical Visits Tourism in Finland). The study was an assignment received from Matkat (Finnish for ‘Journeys’), a project managed ...
  • Robotin paikannus ultralaajakaistaradiolla 

   Hannula, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn aiheena oli robotin paikannus ultralaajakaistaisella radiolla. Tavoitteena oli saada aikaan järjestelmä, jolla robotin paikka saadaan huonetilassa selville mahdollisimman tarkkaan ja nopeasti. Työtä varten suunniteltiin ...
  • Maatilojen yhteenliittymä ja sen yhtiöittäminen 

   Käkelä, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Valitsin maatilojen yhteenliittymän ja sen yhtiöittämisen aiheekseni, koska tällä hetkellä Suomen maataloudessa on tapahtumassa rakennemuutos. Monet tilat lopettavat lypsykarjatuotannon vähentyneen kannattavuuden ja jatkajien ...
  • Äitiys ja MS-tauti : Äitien kokemuksia lapsen saamisesta MS-diagnoosin jälkeen 

   Tanhua, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   MS-tauti on neurologinen sairaus, jota Suomessa sairastaa 7 000 ihmistä. MS-tauti on keskushermoston autoimmuunisairaus, jossa keskushermosto paikoin vaurioituu elimistön hyökätessä keskushermoston hermosolujen myeliinia ...
  • Epäsuorien hankintojen analysointi 

   Heiskari, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli analyysi case yrityksen epäsuorista hankinnoista. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri osuus yrityksen kaikista hankinnoista on epäsuoraa hankintaa ja löytää sellaisia hankintakategorioita, ...
  • Xbox-pelin testaus oululaiselle pelifirmalle 

   Koivu, Kosti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kertoo Riptale-pelin Xbox One-version testauksesta oululaiselle Super God-pelifirmalle. Työssä eritellään toiminnallinen ja tekninen pelitestaus sekä kerrotaan Xbox One-laitteesta. Työn tulosten tarkoitus ...
  • Keskuslaskimoportti : Koulutustilaisuus ja kirjallinen ohje Ylivieskan terveyskeskuksen päivystyksen sairaanhoitajille 

   Kallio, Johanna; Pystö, Minttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on projekti, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa keskuslaskimoportin käyttöön liittyvä koulutustilaisuus ja kirjallinen ohje Ylivieskan terveyskeskuspäivystyksen sairaanhoitajille. Projektin ...
  • Taloushallinnon ohjelmistojen kartoitus : Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 

   Lepistö, Jessika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheen valitsemiseksi kysyttiin Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseltä, olisiko heillä mahdollisia opinnäytetyöaiheita. He tarjosivat mahdollisuudeksi uuden taloushallinnon ohjelmiston kartoitusta, sillä ...
  • C++-kirjastojen käyttö ja pilvipohjaisen lisenssijärjestelmän toteutus 

   Virkkunen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kirjoitettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli viiden opintopisteen arvoinen ja toinen kymmenen. Ensimmäisessä opinnäytetyön osassa käytiin läpi C++-kirjastojen käyttöä Windows-pohjaisella kehitysalustalla ...
  • The Golden Hour ― Lapsentahtinen ensi-imetys : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Makkonen, Marjo; Alian, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Golden Hour kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensimmäiset kansainväliset tutkimukset aiheesta on tehty jo 1990-luvun alkupuolella. The Golden Hour valikoitui tutkimuksemme aiheeksi, ...
  • Helsingin Yhteislyseon ykkösvaiheen rakennusautomaatiosaneeraus 

   Mikkonen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn aiheena oli Helsingin Yhteislyseon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennusautomaatiosuunnitelmien teko ja ohjelmointi. Tavoitteena työssä oli tehdä ensimmäisen vaiheen automaatiosuunnitelmat ja liittää halutut ...