Uusimmat viitteet

 • Superfoodien tulevaisuus : Suomen luonnontuotealan nykytilanne sekä sen tulevaisuuden näkymät megatrendien valossa 

  Koski, Mira; Sorvari, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saavuttaa laaja ymmärrys Suomen luonnontuotealasta, siihen vaikuttavista ulkoisista muutosvoimista ja alan tulevaisuuteen vaikuttavista megatrendeistä. Aiheen valinnan taustalla vaikuttaa ...
 • Opas toimeksiantajan myyntilaskutusprosessiin 

  Kiuttu, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata toimeksiantajan myyntilaskutusprosessi ja tehdä toimeksiantajalle opas heidän myyntilaskutusprosessistaan. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka lopputuloksena on ...
 • Liiketoiminnan tehostaminen markkinoinnin suunnittelun avulla : Case: Ylläksen konetyö Oy 

  Jalkanen, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinoinnin suunnittelu on tärkeässä roolissa onnistuneen liiketoiminnan tukemiseksi. Mikroyrityksen, kuten tämän opinnäytetyön toimeksiantajan Ylläksen konetyö Oy:n, on haastavaa löytää aikaa liiketoiminnan, saati ...
 • Markkinointisuunnitelma Yritys X:lle : Miten markkinoida Unity Asset Storessa myytävää tuotetta? 

  Männistö, Riku; Kivialho, Ida (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda markkinointisuunnitelma yritykselle, joka valmistaa pelikehittäjille sisällön osia. Toimeksiantajamme toiminta on vielä alkuvaiheessa, eikä resursseja ole paljoa käytettävissä, ...
 • Asiakaskannattavuuslaskennan kehittäminen 

  Turpeinen, Noora (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle laskentamalli asiakaskannattavuuden seurantaan. Opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajan asiakaskohtaisia kannattavuuksia toimintolaskennan avulla. ...
 • Työhyvinvointia luonnosta ja kulttuurista : Kartoitus Kasku-hankkeelle 

  Paavola, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Kasku-projektia. Kasku on maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kehitetään tuote- ja palveluideoita ...
 • Unelmatehtaan klapiliiketoiminnan tuotteistaminen ja toimintakonseptin luominen 

  Kokko, Reino (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena on tutkia ja löytää vaihtoehtoja liiketoiminnan käynnistämiselle kunnallisessa osakeyhtiössä. Liiketoiminnan mahdolliseen käynnistämiseen liittyy reunaehtoja, jotka toimeksiantaja on määritellyt osakeyhtiön ...
 • Osallistamisen kokemuksia palveluiden kehittämisessä : Palvelumuotoilutyöpaja ja mobiilisovellus osallistamisen menetelminä 

  Lehto, Lasse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on osallistamisen kokemuksia palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena oli luoda ymmärrystä siitä, miten kuntalaiset kokevat osallistamisen. Osallistamiseen, eli käyttäjän ottamiseen mukaan ...
 • Terveystuoteosaston myynnin kehittäminen 

  Angeria, Sandra (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja ostopäätösprosessiin. Opinnäytetyö toteutettiin kohdeyritykselle, jonka nimeä ei tässä työssä mainita. Tavoitteena oli selvittää kuluttajien näkemyksiä ...
 • Tilinpäätöksen tulkinta ja analysointi 

  Pöykiö, Noora (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda ohjeistus tilinpäätöksen tulkintaan sekä analysointiin. Toimeksiantoyrityksenä opinnäytetyölle toimi turvetuotantoon erikoistunut yritys, Turveruukki Oy. Turveruukki tarjosi opinnäytetyön ...
 • Yhdenvertaisen kohtelun toteutuminen vuokratyöntekijän näkökulmasta 

  Mustonen, Mette (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Jyväskylän Opteamille. Työssä tutkitaan yhdenvertaisen kohtelun toteutumista vuokratyössä vuokratyöntekijän näkökulmasta. Aihe on rajattu koskemaan lounasravintoloita. Tutkimus on ...
 • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen : Case Kiinteistö-Tahkola Oulu Oy 

  Kalliokoski, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kiinteistötahkolalle. Työn taustalla on tarve kehittää Kiinteistötahkolan asiakastyytyväisyyden mittaamista. Tällä hetkellä yrityksessä asiakastyytyväisyyden mittaaminen on hyvin vähäistä ...
 • Liiketalouden opiskelijoiden näkemyksiä työturvallisuudesta 

  Lempinen, Henriikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää se, millaisia näkemyksiä liiketalouden opiskelijoilla on työturvallisuudesta sekä sisältyykö opiskelijoiden mielestä liiketalouden opintoihin tarpeeksi tietoa työturvallisuudesta. ...
 • Yrityksen liiketoimintaprosessin kehittäminen : Opas uudelle vuokralaiselle 

  Järvelä, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää KOy Oulu Shopping Centerin yhden liiketoimintaprosessin osa-aluetta eli uuden vuokralaisen ohjeistusprosessia. Lisäksi työn tavoitteena oli luoda opas uudelle vuokralaiselle ...
 • Rakentajamessujen kävijäprofiili 

  Koivisto, Janika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Oulussa järjestettävien Rakentajamessujen messukävijöiden kuluttajakäyttäytymistä. Tutkimuksen pohjalta luotiin kaksi kävijäprofiilia, joista ilmenee millainen tyypillinen ...

Näytä lisää