Uusimmat viitteet

 • Avainprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen : Case: Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy 

  Similä, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy. Työn aihe määräytyi kohdeyrityksen tarpeista tunnistaa ja kuvata yrityksen avainprosessit. Yritys ei ole aiemmin tunnistanut tai kuvannut ...
 • Verkkokaupan lanseerausmarkkinointi : Case: True North Oy 

  Suomalainen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja on True North Oy, joka tarjoaa talvisin koiravaljakkosafaripalveluita keskieurooppalaisille asiakkailleen. True North Oy laajensi toimintaansa avaamalla marraskuussa 2017 Muo-nioon kivijalkakaupan, jossa ...
 • Maatilan investointivaihtoehtojen tarkastelua : Case Kuivuri, Kuivaamo vai Kaivuri? 

  Näppä, Anna-Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Pohjanmaalla oleva yksityinen maataloudenharjoittaja. Maatila on ensin ollut suvun kesänviettopaikka ja lypsykarjatila on perustettu vuonna 1946. Vuonna 1992 nykyinen omistajapariskunta ...
 • Kuiluanalyysin hyödyntäminen palvelun laadun kehittämisessä 

  Siitonen, Juho; Vierimaa, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kohdeyrityksenämme toimi yritys X ja tutkimus tehtiin yhdessä kyseisen yrityksen kanssa. Opinnäytetyön tavoite oli selvittää ja tutkia, kuinka yritys näkee itsensä ja miten tämä näkemys vastaa kuluttajan ...
 • Yrittäjänaisten kokemuksia yirttäjyysprosessista : Case: Oulun seudun yrittäjänaiset ry 

  Ollila, Emilia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on valmistaa neljä yrittäjätarinaa Oulun seudun yrittäjänaisten ry: sen nettisivuille ja tehdä niiden pohjalta opinnäytetyö yrittäjyysprosessin vaiheita tarkastellen. ...
 • Mitä on mobiilipelien markkinointi? : Miten oululaiset mobiilipelialan yritykset markkinoivat? 

  Markkinen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee mobiilipelialan markkinointia, mitä lähden purkamaan ensin teorian avulla ja lopuksi oululaisia alan yrittäjiä haastattelemalla. Peliala on ollut minulle tärkeä ja tuttu jo ihan viihteen muodossa ...
 • Markkinointisuunnitelma : Case: Yritys X 

  Kellokumpu, Marika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelma alankomaalaiselle b2b-konsulttiyritykselle, Yritys X:lle. Opinnäytetyö pohjautuu toimeksiantajayrityksen ehdotukseen tehdä markkinointistrategia yritykselle. Projekti on ...
 • Summaarinen sakkomenettely ja muutoksenhaku tuomioistuimessa 

  Rautiainen, Reija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Summaarinen sakkomenettely eli tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuva rikosasioiden suppeatutkintainen käsittely muuttui joulukuussa 2016. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä korvasi lain rangaistusmääräysmenettelystä. ...
 • Manager’s Influence on Work Wellbeing and Motivation Through Good Relations 

  Greus, Mikko; Sleath, Philip (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was made with the intention to research the effects that the relationship between a manager and team member can have on motivation and wellbeing at the workplace. It was chosen due to observations of similar ...
 • Markkinointisuunnitelma : Case: Virpiniemen Syke 

  Alaraappana, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia ravintola-kahvila-elintarvikekioski Virpiniemen Sykkeelle markkinointisuunnitelma. Yrityksen tavoitteena oli saada lisänäkyvyyttä ja uusia asiakkaita kokeilemaan yrityksen ...
 • Työntekijän mahdolliset kulut ja korvaukset oikeudenkäynnissä työnantajaa vastaan : Työsuhteen päättämistilanteet 

  Kauvosaari, Ella (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa lainsäädännöllä pyritään turvaamaan heikomman osapuolen oikeudet. Työoikeudessa heikompi osapuoli on työntekijä. Työsuhteen päättämistä koskevat säännökset ovat pakottavia ja ne suojaavat työntekijää perusteetonta ...
 • Myymäläkonseptin kehittäminen asiakaskyselyn avulla 

  Ojala, Marianne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toimeksiantajayrityksen myymäläkonseptin kehittäminen ja kehittämiskohteiden kartoitus. Toimeksiantaja on osa maailman laajuista yrityskonsernia ja Suomessa yrityksellä on neljä ...
 • Joukkueurheilun tiimitoiminta ja -johtaminen : Case AC Oulu 

  Makkonen, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan tiimitoimintaan ja tiiminjohtamiseen. Tarkoituksena on tarkastella tiimitoimintaa ja tiiminjohtamista joukkueurheilussa ja verrata saatuja tuloksia liiketalouden tiimitoiminnan periaatteisiin. ...
 • LVIS-palvelujen tarvekartoitus ja muotoilu 

  Mustonen, Noora (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun ja Jouni Kääriäisen toimeksiantona. Työn tarkoituksena on selvittää haastattelujen ja benchmarking-tekniikan avulla Oulun alueen isännöitsijöiden LVIS-palveluiden tarvetta, ...
 • Henkilöstösuunnitelman laatiminen toimeksiantajayritykselle : Case:Pekant Oy 

  Tikkanen, Mirja; Kantola, Miia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ajantasainen ja lakisääteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma toimeksiantajayrityksemme tarpeisiin. Työn toimeksiantaja on raskaankaluston ammattilaisia palveleva yritys, joka ...

Näytä lisää