Uusimmat viitteet

 • Projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmiston kartoitus : Mikoplan Oy 

  Lääti, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Mikoplan Oy:lle Sotkamoon. Opinnäytetyössä kartoitettiin ja koekäytettiin projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoja. Tavoitteena oli löytää yritykselle ohjelmisto, jolla projektinhallinta ...
 • WordPress teemat ja niiden ominaisuudet : Verkkosivut Lounas-kahvila Nyymannille 

  Kitinprami, Mickey; Makkonen, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli verkkosivuston toteuttaminen Lounas-kahvila Nyymannille. Toimeksiantaja toivoi sivuston uudistuvan modernimmaksi ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan. Verkkosivuille haluttiin näkyville päivittäin ...
 • Verkkosivun selainpuolen suorituskyky 

  Nurmi, Simo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohditaan web-sivun selainpuolen suorituskyvyn tärkeyttä ja esitellään keinoja parantaa sitä. Opinnäytetyössä ei ollut toimeksiantajaa. Verkkosivuston selainpuolen suorituskyky on erittäin tärkeää yritysten ...
 • Peli-idean toteutus prototyypiksi : Oman peli-idean toteutusprosessi 

  Kouvalainen, Jarno; Kontio, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty oman peli-idean suunnittelemisesta ja sen pelattavan prototyypin toteuttamisesta. Sillä ei täten ole toimeksiantajaa. Tavoitteisiin kuului luoda peli, jossa yhdistetään sellaisia pelimekaniikkoja ja ...
 • 3D-tulostus yksityisessä käytössä 

  Nokela, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli avata 3D-tulostusta yksityisille käyttäjille. Raportissa tarkastel-laan 3D-tulostusta yksityisten käyttäjien näkökulmasta. Raportin tavoitteena on tuottaa lukijalle pohjatietoa 3D-tulostuksesta. ...
 • Tietopaketti dronejen käytöstä 

  Nuojua, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena ovat dronet, jotka tunnetaan myös kopterikameroina. Ne kuuluvat miehittämättömiin ilma-aluksiin eli niissä ei ole mukana koneen ohjaajaa. Dronejen pääasiallinen tarkoitus on videokuvaaminen, ...
 • Ikäihmisten internetin ja mobiililaitteiden käyttö palvelutaloyhteisöissä : Opinnäytetyö 

  Matinaho, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisten internet- ja mobiilipalveluiden käyttötapaa ja -astetta palvelutaloyhteisössä. Työn tarkoituksena on tutkia vallitseva tilanne asukkaiden valmiudesta ja halusta ottaa ...
 • WordPress-sivusto Suomalainen Siperianhusky -seuralle 

  Elonen, Jutta; Miettinen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on rakentaa Suomalainen Siperianhusky-seuralle internetsivusto. Sivusto oli vanha ja se ei skaalautunut mobiililaitteille, joten sivustosta haluttiin tehdä responsiivinen ja nykyaikainen sekä selkeä ...
 • Xbox-pelin testaus oululaiselle pelifirmalle 

  Koivu, Kosti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kertoo Riptale-pelin Xbox One-version testauksesta oululaiselle Super God-pelifirmalle. Työssä eritellään toiminnallinen ja tekninen pelitestaus sekä kerrotaan Xbox One-laitteesta. Työn tulosten tarkoitus ...
 • Seikkailupelin suunnittelu 5–6-vuotiaille lapsille 

  Korpela, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli keksiä ratkaisu yritysmaailmasta EduLABin kautta saatuun ongelmaan: Suuri ongelma nykyisissä 3–6-vuotiaille kehitetyissä oppimissovelluksissa on laadun puute. Ratkaisuna kehitystiimi kehitti opetuksellisen ...
 • Toiminnallinen pelitestaaminen : Case Riptale 

  Honkarinta, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on toiminnallinen pelitestaaminen ja case-tapauksena Riptale-mobiilipeli. Toimeksianto on saatu oululaiselta Super God Oy:ltä, joka julkaisee pelejä PC:lle, konsolilaitteille ja mobiilialustoille. ...
 • Tutkimustietokannan luominen Microsoft Access -pohjalle : Alkuperäisen ZEF-tietokannan pohjalta 

  Haapala, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valitsin tämän opinnäytetyökseni, koska työ vaikutti sopivan haastavalta ja työtä ehdottava taho oli tuttu. Työtä ehdotti minulle opinnäytetyön teossa minua sittemmin opastanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ...
 • Mökkivuokraus sivusto : Travelrovaniemi.com 

  Salmi, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on uudistus toimeksiantajan vanhalle mökkivuokraus sivustolle. Toimeksiantajana on Kivirannan maatila Rovaniemeltä, minkä päätoimi on maidontuotanto. Sivutoimena toimeksiantajalla on mökin ...
 • Web-sivuston sisällön suunnittelu käyttäjälle : Case: Oulun palomiesten eräkerhon mökkien ajanvaraussivusto 

  Lainepää, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantona toteutettiin web-sivusto Oulun palomiesten eräkerhon mökkien ajanvarausta varten. Eräkerhon hallituksen jäsenet toivoivat sivustolta yksinkertaisuutta, käytön helppoutta ja mahdollisuutta ...
 • Internet of Things - esineiden internet 

  Pörhölä, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päättötyön aiheena on IoT – Internet of Things eli esineiden internet. Työssä esitellään IoT-aihealueen keskeisiä käsitteitä ja tutkitaan IoT-teknologian käyttöä kotitalouksissa ja teollisuudessa. Päättötyössä selitetään ...

Näytä lisää