Uusimmat viitteet

 • Verkkokaupan näkyvyyden parantaminen sosiaalisen median avulla : Sportheavy.eu 

  Pelasoja, Keijo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona MJP Group Oy:lle koskien heidän verkkokaupan, Sportheavy.eu:n, näkyvyyttä Suomen ulkopuolella. Ensisijaisesti opinnäytetyön tavoite oli parantaa näkyvyyttä Euroopan alueella, ...
 • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö: laskutusjärjestelmän käyttöönotto 

  Vaskivuo, Pinja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tyyppi on portfoliomainen päiväkirja, jossa kuvataan työtehtäviäni järjestelmäasianatuntijana uuden laskutusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ICT-alan yrityksessä. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä ...
 • Projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmiston kartoitus : Mikoplan Oy 

  Lääti, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Mikoplan Oy:lle Sotkamoon. Opinnäytetyössä kartoitettiin ja koekäytettiin projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoja. Tavoitteena oli löytää yritykselle ohjelmisto, jolla projektinhallinta ...
 • WordPress teemat ja niiden ominaisuudet : Verkkosivut Lounas-kahvila Nyymannille 

  Kitinprami, Mickey; Makkonen, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli verkkosivuston toteuttaminen Lounas-kahvila Nyymannille. Toimeksiantaja toivoi sivuston uudistuvan modernimmaksi ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan. Verkkosivuille haluttiin näkyville päivittäin ...
 • Verkkosivun selainpuolen suorituskyky 

  Nurmi, Simo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohditaan web-sivun selainpuolen suorituskyvyn tärkeyttä ja esitellään keinoja parantaa sitä. Opinnäytetyössä ei ollut toimeksiantajaa. Verkkosivuston selainpuolen suorituskyky on erittäin tärkeää yritysten ...
 • Peli-idean toteutus prototyypiksi : Oman peli-idean toteutusprosessi 

  Kouvalainen, Jarno; Kontio, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty oman peli-idean suunnittelemisesta ja sen pelattavan prototyypin toteuttamisesta. Sillä ei täten ole toimeksiantajaa. Tavoitteisiin kuului luoda peli, jossa yhdistetään sellaisia pelimekaniikkoja ja ...
 • 3D-tulostus yksityisessä käytössä 

  Nokela, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli avata 3D-tulostusta yksityisille käyttäjille. Raportissa tarkastel-laan 3D-tulostusta yksityisten käyttäjien näkökulmasta. Raportin tavoitteena on tuottaa lukijalle pohjatietoa 3D-tulostuksesta. ...
 • Tietopaketti dronejen käytöstä 

  Nuojua, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena ovat dronet, jotka tunnetaan myös kopterikameroina. Ne kuuluvat miehittämättömiin ilma-aluksiin eli niissä ei ole mukana koneen ohjaajaa. Dronejen pääasiallinen tarkoitus on videokuvaaminen, ...
 • Ikäihmisten internetin ja mobiililaitteiden käyttö palvelutaloyhteisöissä : Opinnäytetyö 

  Matinaho, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisten internet- ja mobiilipalveluiden käyttötapaa ja -astetta palvelutaloyhteisössä. Työn tarkoituksena on tutkia vallitseva tilanne asukkaiden valmiudesta ja halusta ottaa ...
 • WordPress-sivusto Suomalainen Siperianhusky -seuralle 

  Elonen, Jutta; Miettinen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on rakentaa Suomalainen Siperianhusky-seuralle internetsivusto. Sivusto oli vanha ja se ei skaalautunut mobiililaitteille, joten sivustosta haluttiin tehdä responsiivinen ja nykyaikainen sekä selkeä ...
 • Xbox-pelin testaus oululaiselle pelifirmalle 

  Koivu, Kosti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kertoo Riptale-pelin Xbox One-version testauksesta oululaiselle Super God-pelifirmalle. Työssä eritellään toiminnallinen ja tekninen pelitestaus sekä kerrotaan Xbox One-laitteesta. Työn tulosten tarkoitus ...
 • Seikkailupelin suunnittelu 5–6-vuotiaille lapsille 

  Korpela, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli keksiä ratkaisu yritysmaailmasta EduLABin kautta saatuun ongelmaan: Suuri ongelma nykyisissä 3–6-vuotiaille kehitetyissä oppimissovelluksissa on laadun puute. Ratkaisuna kehitystiimi kehitti opetuksellisen ...
 • Toiminnallinen pelitestaaminen : Case Riptale 

  Honkarinta, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on toiminnallinen pelitestaaminen ja case-tapauksena Riptale-mobiilipeli. Toimeksianto on saatu oululaiselta Super God Oy:ltä, joka julkaisee pelejä PC:lle, konsolilaitteille ja mobiilialustoille. ...
 • Tutkimustietokannan luominen Microsoft Access -pohjalle : Alkuperäisen ZEF-tietokannan pohjalta 

  Haapala, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valitsin tämän opinnäytetyökseni, koska työ vaikutti sopivan haastavalta ja työtä ehdottava taho oli tuttu. Työtä ehdotti minulle opinnäytetyön teossa minua sittemmin opastanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ...
 • Mökkivuokraus sivusto : Travelrovaniemi.com 

  Salmi, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on uudistus toimeksiantajan vanhalle mökkivuokraus sivustolle. Toimeksiantajana on Kivirannan maatila Rovaniemeltä, minkä päätoimi on maidontuotanto. Sivutoimena toimeksiantajalla on mökin ...

Näytä lisää