Uusimmat viitteet

 • Social Media Marketing : CASE: DOREA Educational Institute 

  Noor, Inka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis, the author is studying social media marketing and investigating its possibilities through a case company called DOREA Educational Institute. The idea of the thesis came from the need to enhance follower ...
 • Käyttöohjeiden laatiminen langattomalle ryhmätyöjärjestelmälle 

  Kittilä, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on Käyttöohjeiden laatiminen langattomalle ryhmätyöjärjestelmälle, ja sen toimeksiantaja on Oulun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö. Työnäni oli laatia käyttöoh-jeet yksikössä jonkin aikaa sitten ...
 • Unity pelikehitystyökaluna 

  Holappa, Verner (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Unity kehitystyökaluna ja siinä on tarkoitus esitellä Unity-pelimoottori ja kertoa, kuinka sitä voi hyödyntää ammatillisessa käytössä pelialalla, erityisesti mobii-likehityksessä. Unity on ...
 • Peliprototypointi : Case Slurppi 

  Mustonen, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä prototypointiin osana pelinkehitysprosessia. Löytää ja kokeilla menetelmiä, jotka toimivat hyvinä ohjenuorina prototypointia tehtäessä. Opinnäytetyön yhteydessä toteutettiin ...
 • Web-sovellus Oulun Rauta-Pojat Oy:lle 

  Anttila, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa uusi verkkosivusto toimeksiantajana toimineelle Oulun Rauta-Pojat Oy:lle vanhanaikaiseksi käyneen sivuston tilalle. Uuden sivuston avulla haluttiin parantaa yrityksen näkyvyyttä ...
 • Proseduraalinen pelikenttien luonti 

  Sivonen, Eero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin proseduraalisen generoinnin (procedural generation) erilaisiin menetelmiin ja niiden käyttöön pelinkehityksessä. Tämän tutkimuksen pohjalta ohjelmoitiin toimiva proseduraalisen generoinnin ...
 • Lisäajan hakemus -sovellus 

  Sankala, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Oulun ammattikorkeakoulu. Työn aiheena oli lisäajan hake-mus -sovellus koulun Asio-alustalle. Sovellus helpottaa hakemusten käsittelyä huomattavasti, kun ne voi täyttää ja käsitellä ...
 • Äänitealan digitalisaatio ja musiikin suoratoistopalvelut 

  Räisänen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologinen kehitys ja digitalisaatio ovat johtaneet äänitealalla suuriin rakennemuutoksiin. Kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen musiikin kuuntelemisessa ja ostamisessa ovat tuoneet musiikintekijöiden, artistien, ...
 • Verkko-oppimisalustan jatkokehitys 

  Rajamäki-Mattila, Lotta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oulun vastaanottokeskus. Työn aiheena oli verkko-oppimisalustan jatkokehitys. Verkko-oppimisalusta tukee vastaanottokeskuksen asiakkaiden suomen kielen opiskelua ja he voivat käyttää ...
 • Kickstarter not required? : Independent crowdfunding for PC games 

  Heikkinen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Thanks to digital distribution platforms, independent developers are now able to sell their products directly to their customers without an external publisher. However, the lack of adequate funding has been an issue for ...
 • Uuden ominaisuuden toteuttaminen Symbion Competence Center -työkaluun 

  Tapaninen, Roope (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Symbio on maailmanlaajuinen IT-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen laadunvarmistus- ja ohjelmistokehityspalveluita. Olen ollut Symbiolla töissä opintojen ohella vähän yli vuoden, ja siitä suurimman osan ajasta ...
 • Blade palvelimien migraatio : Laitteiston osittainen uudistaminen 

  Puranen, Saila (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantajalle, joka halusi uudistaa olemassa olevaa laitteistoaan. Työhön liittyvät laitteistot sisälsivät palvelinkehikon laitteineen, ulkoisen levyjärjestelmän sekä verkkolaitteistoa. ...
 • Verkkosivuston toteutus wordpress-julkaisujärjestelmällä 

  Karjalainen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä toteutettiin verkkosivusto WordPress-julkaisujärjestelmällä. Toimeksiantajana projektissa toimi Verkkoasema Oy, jonka kautta saatiin asiakas, jolle toteutettiin uudet verkkosi-vut. Asiakas halusi itselleen ...
 • Android-sovelluksen prototyyppi tuoteidean toimivuuden varmistamiseksi 

  Heiskanen, Tommi; Suutari, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantona Anni Saajannolta. Hän on kehittänyt sovellusidean, myyntiin ja tarjouksien tekemiseen haastavissa tuotekokonaisuuksissa. Ideana on kehittää Android-pohjainen sovellusprototyyppi ...
 • Developing a Virtual Appliance to Simulate Broken Networks 

  Aikio, Eemil (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis is to develop a virtual appliance that will simulate broken networks. A virtual appliance is a ready-to-use server that can be run on a virtualization platform. This thesis was commissioned by ...

Näytä lisää