Uusimmat viitteet

 • Päiväkirjamallinen opinnäytetyö front-end-ohjelmistokehittäjän näkökulmasta 

  Paakkari, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä portfoliomaisessa päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä seurataan opiskelijan työtehtäviä 10 viikon ajan yrityksessä, joka sijaitsee Oulussa. Opinnäytetyössä kirjoitetaan päiväkirjaa päivittäin ja viikon lopuksi ...
 • ArangoDB database server for gathering data from social medias 

  Tuominen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  St. Pölten University of Applied Sciences requested me, the author, to make database server for test usage for one of their projects. This thesis covers how the server was installed, gives insight to the chosen database ...
 • Työ Junior Software Designerina : Päiväkirjaopinnäytetyö 

  Kuosku, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin päiväkirjamallisena analyysina, jossa käydään läpi aloittelevan ohjelmistokehittäjän työtä eräässä alan pk-yrityksessä. Työtehtäviin kuuluivat web-sovellusten ohjelmoiminen front- ja back-end-alueilla ...
 • Responsiivisen WordPress-teeman kehitys : Vaattojarvi.fi 

  Söderena, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa helposti hallittavat ja responsiiviset verkkosivut Vaattojärven kyläyhdistykselle, sillä kyläyhdistyksen vanhaa sivustoa oli vaikea ylläpitää itse tehdyn hallintapaneelin kautta. ...
 • Full stack -kehittäjän päiväkirja 

  Haaranen, Ada (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on päiväkirjamuotoinen tutkielma, jonka tarkoituksena on kuvata työtä full stack -kehittäjän näkökulmasta sekä analysoida päivittäistä ja viikoittaista työprosessia. Opinnäytetyössä pohditaan työssä vastaan ...
 • Suunnitelma perukirjan sähköistämisestä 

  Orre, Heli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tuloksena saatiin suunnitelma sähköisestä palvelusta, jossa voi laatia sähköisen perukirjan. Palvelussa voi myös hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen sekä perukirjan antamiseen Verohallinnolle. ...
 • How to implement integrated GRC with RSA Archer : Project guide utilizing RAD model 

  Heiniemi, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Thesis examines what is good governance, risk management and compliance. It explains how they work in practice and how they can be integrated under the same platform in a project. The purpose of this thesis is to add to ...
 • Moodle alustan kehitysprojekti 

  Salmela, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Avartum Instituutti Oy:lle, joka on osa isompaa Avartum-konsernia. Avartum Instituutin toimenkuvana on toteuttaa työvoimakoulutusta työttömille työnhakijoille Suomessa toimivien Ely-keskusten alueilla. ...
 • VR-pelin testaaminen sen kehitysvaiheessa Oulun Game LABissa 

  Vähäsarja, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja toimii Oulun ammattikorkeakoulun Game LAB. Tavoitteena oli testata virtuaa-litodellisuuspeliä sen kehitysvaiheessa pelinkehitystiimille Arktik Kirklelle. Pelistä piti löytää mahdollisimman paljon virheitä, ...
 • Videojulkaisun trendit markkinoinnin apuvälineenä 

  Silvennoinen, Abe (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään videojulkaisun trendejä ja käytänteitä Amerikassa. Näkökulmat poh- jautuvat huomioihin, joita on tehty kahdessa amerikkalaisessa medianjulkaisuyrityksessä nimeltä West End Creative ...
 • Palvelutuotannon laitehallinnan ja sovellushallinnan prosessien kehittäminen, KamIT tietohallinto 

  Kähkönen, Lea (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa tietohallintoyksikön asiakasrajapinnan tehokkuutta kuvaamalla toimintamallit laite- ja sovellushallinnan prosesseille. Työohjeistus ja tietoartikkelit kootaan mukaan prosesseihin. Prosessit ...
 • Yrityksen viestinnän arviointi : Oulun Sarjakuvakeskus 

  Kangaspuoskari, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen viestintää viestintäsuunnitelman käyttöön oton jälkeen. Tavoitteena on selvittää, miten viestintäsuunnitelma on vaikuttanut yrityksen viestintään ja millainen on hyvä viestintäsuunnitelma. ...
 • Keskitetyn haittaohjelmatorjunnan käyttöönoton konfigurointi 

  Mäklin, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietoturva on tällä hetkellä yrityksillä suurena huolena. Vuonna 2017 haittaohjelmat pääsivät hyvin hyödyntämään tietoturva-aukkoja, kun yritykset eivät olleet päivittäneet järjestelmiään. Tästä aiheutui suuria rahallisia ...
 • KIDUP-käyttäjäkokemus : Ongelmasta onnistuvaan vuorovaikuttamiseen 

  Ruikka, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo käyttäjäkokemusmuotoilun vaikutuksesta sovelluksen prototyyppien kehittämiseen. Käyttäjäkokemus muotoillaan vanhempien ja lasten vuorovaikutukseen tarkoitettuun sovellukseen. Sovellus pyrkii ...
 • Tiedonsiirto etätietokannan ja paikallisen tietokannan välillä : CASE: Finpec OSAO 

  Rautio, Tessa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Suomen harjoitusyritysten keskukselle Finpecille. Toimeksiantona oli luoda kansainvälisten harjoitusyritysten keskuksen, EUROPEN-PEN Internationalin, web servicen ja Finpecin ...

Näytä lisää