Uusimmat viitteet

 • Xbox-pelin testaus oululaiselle pelifirmalle 

  Koivu, Kosti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kertoo Riptale-pelin Xbox One-version testauksesta oululaiselle Super God-pelifirmalle. Työssä eritellään toiminnallinen ja tekninen pelitestaus sekä kerrotaan Xbox One-laitteesta. Työn tulosten tarkoitus ...
 • Seikkailupelin suunnittelu 5–6-vuotiaille lapsille 

  Korpela, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli keksiä ratkaisu yritysmaailmasta EduLABin kautta saatuun ongelmaan: Suuri ongelma nykyisissä 3–6-vuotiaille kehitetyissä oppimissovelluksissa on laadun puute. Ratkaisuna kehitystiimi kehitti opetuksellisen ...
 • Toiminnallinen pelitestaaminen : Case Riptale 

  Honkarinta, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on toiminnallinen pelitestaaminen ja case-tapauksena Riptale-mobiilipeli. Toimeksianto on saatu oululaiselta Super God Oy:ltä, joka julkaisee pelejä PC:lle, konsolilaitteille ja mobiilialustoille. ...
 • Tutkimustietokannan luominen Microsoft Access -pohjalle : Alkuperäisen ZEF-tietokannan pohjalta 

  Haapala, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valitsin tämän opinnäytetyökseni, koska työ vaikutti sopivan haastavalta ja työtä ehdottava taho oli tuttu. Työtä ehdotti minulle opinnäytetyön teossa minua sittemmin opastanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ...
 • Mökkivuokraus sivusto : Travelrovaniemi.com 

  Salmi, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on uudistus toimeksiantajan vanhalle mökkivuokraus sivustolle. Toimeksiantajana on Kivirannan maatila Rovaniemeltä, minkä päätoimi on maidontuotanto. Sivutoimena toimeksiantajalla on mökin ...
 • Web-sivuston sisällön suunnittelu käyttäjälle : Case: Oulun palomiesten eräkerhon mökkien ajanvaraussivusto 

  Lainepää, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantona toteutettiin web-sivusto Oulun palomiesten eräkerhon mökkien ajanvarausta varten. Eräkerhon hallituksen jäsenet toivoivat sivustolta yksinkertaisuutta, käytön helppoutta ja mahdollisuutta ...
 • Internet of Things - esineiden internet 

  Pörhölä, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päättötyön aiheena on IoT – Internet of Things eli esineiden internet. Työssä esitellään IoT-aihealueen keskeisiä käsitteitä ja tutkitaan IoT-teknologian käyttöä kotitalouksissa ja teollisuudessa. Päättötyössä selitetään ...
 • Harjoittelutoiminnon siirto Asiosta Peppiin 

  Mustonen, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli harjoittelutoiminnon siirto Asiosta uuteen perusrekisteriin eli Peppiin. Toiminnallinen opinnäytetyö rajattiin itse harjoittelutoiminnon tekemiseen ja sen prosessin käsittelyyn. Toimeksiantajana ...
 • Verkkosivut kirjailija Pentti Haanpäälle : WordPress-sivuston suunnittelu ja julkaisu 

  Karjalainen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aiheen työtä varten sain työharjoittelustani Oulun kaupunginkirjastolta. Työn tuotoksena syntyvä sivusto toimii osana suurempaa hanketta, Pentti Haanpää – Kairanmaalta koko kansan kirjailijaksi. Pentti Haanpäätä varten ...
 • Android-pelin tuottaminen ja julkaisu Google Play -kaupassa 

  Meriläinen, Tatu-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Android-pelin julkaisusta. Opinnäytetyössä käytetty peli on opinnäytetyön tekijän kehittämä. Opinnäytetyössä käydään lävitse pelin kehityksen prosessia, pelin julkaisua Google Play -kauppaan ja julkaisun ...
 • 2D-pelin pikseligrafiikan luontiprosessi ja -tekniikat 

  Lehtonen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty pikseligrafiikan ja animoinnin tutkimista ja käytännön kokeilua varten. Opinnäytetyössä tehtiin pikseligrafiikkaa valmiiseen pelipohjaan. Pelin ideoinnista sekä muusta valmistamisesta vastaa oululainen ...
 • Proseduraalinen generointi 2D-videopelissä 

  Statsevich, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perustuu toimeksiantoon Super God Oy:ltä. Super God on oululainen pelialan yritys, joka tekee 2D-pelejä pc:lle, konsoleille ja mobiilialustoille. Yritys on käyttänyt Game Maker Studiota pelikehityksessä. ...
 • Social Media Marketing : CASE: DOREA Educational Institute 

  Noor, Inka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis, the author is studying social media marketing and investigating its possibilities through a case company called DOREA Educational Institute. The idea of the thesis came from the need to enhance follower ...
 • Käyttöohjeiden laatiminen langattomalle ryhmätyöjärjestelmälle 

  Kittilä, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on Käyttöohjeiden laatiminen langattomalle ryhmätyöjärjestelmälle, ja sen toimeksiantaja on Oulun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö. Työnäni oli laatia käyttöoh-jeet yksikössä jonkin aikaa sitten ...
 • Unity pelikehitystyökaluna 

  Holappa, Verner (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Unity kehitystyökaluna ja siinä on tarkoitus esitellä Unity-pelimoottori ja kertoa, kuinka sitä voi hyödyntää ammatillisessa käytössä pelialalla, erityisesti mobii-likehityksessä. Unity on ...

Näytä lisää