Uusimmat viitteet

 • Suunnitelma perukirjan sähköistämisestä 

  Orre, Heli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tuloksena saatiin suunnitelma sähköisestä palvelusta, jossa voi laatia sähköisen perukirjan. Palvelussa voi myös hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen sekä perukirjan antamiseen Verohallinnolle. ...
 • How to implement integrated GRC with RSA Archer : Project guide utilizing RAD model 

  Heiniemi, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Thesis examines what is good governance, risk management and compliance. It explains how they work in practice and how they can be integrated under the same platform in a project. The purpose of this thesis is to add to ...
 • Moodle alustan kehitysprojekti 

  Salmela, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Avartum Instituutti Oy:lle, joka on osa isompaa Avartum-konsernia. Avartum Instituutin toimenkuvana on toteuttaa työvoimakoulutusta työttömille työnhakijoille Suomessa toimivien Ely-keskusten alueilla. ...
 • VR-pelin testaaminen sen kehitysvaiheessa Oulun Game LABissa 

  Vähäsarja, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja toimii Oulun ammattikorkeakoulun Game LAB. Tavoitteena oli testata virtuaa-litodellisuuspeliä sen kehitysvaiheessa pelinkehitystiimille Arktik Kirklelle. Pelistä piti löytää mahdollisimman paljon virheitä, ...
 • Videojulkaisun trendit markkinoinnin apuvälineenä 

  Silvennoinen, Abe (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään videojulkaisun trendejä ja käytänteitä Amerikassa. Näkökulmat poh- jautuvat huomioihin, joita on tehty kahdessa amerikkalaisessa medianjulkaisuyrityksessä nimeltä West End Creative ...
 • Palvelutuotannon laitehallinnan ja sovellushallinnan prosessien kehittäminen, KamIT tietohallinto 

  Kähkönen, Lea (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa tietohallintoyksikön asiakasrajapinnan tehokkuutta kuvaamalla toimintamallit laite- ja sovellushallinnan prosesseille. Työohjeistus ja tietoartikkelit kootaan mukaan prosesseihin. Prosessit ...
 • Yrityksen viestinnän arviointi : Oulun Sarjakuvakeskus 

  Kangaspuoskari, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen viestintää viestintäsuunnitelman käyttöön oton jälkeen. Tavoitteena on selvittää, miten viestintäsuunnitelma on vaikuttanut yrityksen viestintään ja millainen on hyvä viestintäsuunnitelma. ...
 • Keskitetyn haittaohjelmatorjunnan käyttöönoton konfigurointi 

  Mäklin, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietoturva on tällä hetkellä yrityksillä suurena huolena. Vuonna 2017 haittaohjelmat pääsivät hyvin hyödyntämään tietoturva-aukkoja, kun yritykset eivät olleet päivittäneet järjestelmiään. Tästä aiheutui suuria rahallisia ...
 • KIDUP-käyttäjäkokemus : Ongelmasta onnistuvaan vuorovaikuttamiseen 

  Ruikka, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo käyttäjäkokemusmuotoilun vaikutuksesta sovelluksen prototyyppien kehittämiseen. Käyttäjäkokemus muotoillaan vanhempien ja lasten vuorovaikutukseen tarkoitettuun sovellukseen. Sovellus pyrkii ...
 • Tiedonsiirto etätietokannan ja paikallisen tietokannan välillä : CASE: Finpec OSAO 

  Rautio, Tessa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Suomen harjoitusyritysten keskukselle Finpecille. Toimeksiantona oli luoda kansainvälisten harjoitusyritysten keskuksen, EUROPEN-PEN Internationalin, web servicen ja Finpecin ...
 • Brändikirja yrityksen visuaalisen viestinnän työkaluna 

  Alakarhu, Elena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisoituvassa ympäristössä visuaalisen viestinnän merkitys kasvaa. Viestintä kuuluu, mutta se myös näkyy eri kanavissa. Visuaalisen viestinnän avulla yritys kommunikoi sisäisesti työntekijöiden ja ulkoisesti ...
 • Openstack-pilvipalvelualustan konfigurointi 

  Tavasti, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosien aikana pilvipalvelujen käyttö on lisääntynyt. Openstack on yksi suurimmista avoimeen lähdekoodiin perustuvista pilvipalvelualustoista. Rakenteeltaan Openstack-pilvipalvelualusta muodostuu erikseen konfiguroitavista ...
 • Deploying an application using Docker and Kubernetes 

  Moilanen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis researches container technologies using Docker and Kubernetes. The main objective is to create a Dockerfile, which forms the base image for the deployment. The image is then used to deploy to Kubernetes. This ...
 • Web-sivusto lounasaikojen hallintaan 

  Oja, Veli-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantona toteutettiin web-sivusto lounasaikojen hallintaan. Työn tilaa-jana oli DNA Oyj:n yritysliiketoiminnan yksikköön kuuluva Service Desk. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa sähköinen ...
 • Unity-yhteensopivan 3D-pelihahmon suunnittelu ja toteutus 

  Hänninen, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä seurataan pelihahmon suunnittelua ja kehittämistä alusta alkaen. Työ tehtiin itsenäisesti, eikä sillä ollut toimeksiantajaa. Tavoitteena oli toteuttaa valmis, teksturoitu 3D-hahmo, joka voidaan viedä ...

Näytä lisää