Uusimmat viitteet

 • Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä 

  Pellikainen, Elsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ravinnetaseiden avulla saadaan kokonaiskuva maatilan ravinnevirtojen määrästä ja laadusta. Peltotaselaskenta on ravinteiden seurantamenetelmä, joka antaa tietoa peltolohkojen ravinnevirroista. Peltotaselaskennassa lasketaan ...
 • Maatilojen yhteenliittymä ja sen yhtiöittäminen 

  Käkelä, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valitsin maatilojen yhteenliittymän ja sen yhtiöittämisen aiheekseni, koska tällä hetkellä Suomen maataloudessa on tapahtumassa rakennemuutos. Monet tilat lopettavat lypsykarjatuotannon vähentyneen kannattavuuden ja jatkajien ...
 • Kokkovaaran tilan kehittäminen 

  Hyvönen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut laatia kehittämissuunnitelma kotitilalleni Kokkovaaran maitotilalle ja muodostaa taloudellisten laskelmien perusteella realistinen kuva eri kehittämisvaihtoehtojen kannattavuudesta. ...
 • Miehittämättömän ilma-aluksen käytön mahdollisuudet virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelussa sekä järvien vesikasvillisuuden kartoituksessa 

  Karppinen, Viivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelun ja järvien vesikasvillisuuden kartoituksen tärkeä vaihe on maastossa tehtävä kartoitustyö. Maastotyön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on pohdittu, millaisia mahdollisuuksia ...
 • Kuituhampun esikasvivaikutus perunalle 

  Kurunsaari, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perunan viljely rasittaa maan rakennetta huomattavasti. Sen viljely vaatii voimakasta maan muokkausta ja raskaita koneita. Maa on altis tiivistymiselle ja eroosiolle. Ongelmana on, ettei perunan viljelykierrossa ole maata ...
 • Tarttuvien sorkkasairauksien riskien arviointi 

  Jämsä, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tartunnalliset sorkkasairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa, ja varsinkin kasvavissa karjoissa ne ovat suuri huolenaihe. Tartunnalliset sorkkasairaudet voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita, joten ...
 • Uljuan tekojärven kehittäminen : Esiselvitys 

  Vakkuri, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uljuan tekojärvi sijaitsee Siikalatvalla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Uljuan tekojärvi on osa Siikajoen päävesistöä ja kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Uljuan tekojärvi rakennettiin Siikajoen vesistöalueen ...
 • Pensasmustikan tuotantomahdollisuudet Pohjois-Suomessa 

  Pieniniemi, Laura-Tuulikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pensasmustikan markkinoita ja viljelymahdollisuuksia Oulun seudulla. Pensasmustikan markkinoiden selvittämiseksi laadittiin kysely, jonka avulla selvitettiin Oulun seudun markkinoita. ...
 • Rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden esiintyvyys 

  Mäki, Laura; Södö, Irja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jalostus on tärkeä osa lypsykarjataloutta ja sillä pyritään kestäviin ja hyvätuotoksisiin eläimiin. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden yleisyyttä ja onko vedinhuomioilla yhteyttä ...
 • Houkutusrehuruokinta ja ruokinnan seurannan mittarit kehittyvillä automaattilypsytiloilla Pohjois-Suomessa 

  Muhonen, Iiris-Ilona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automaattilypsytilalla ruokinnan tasapainoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ruokinnan tasapainon puutteet vaikuttavat lypsyllä käynteihin sekä maitomääriin ja maidon pitoisuuksiin. Liian energiapitoinen ruokinta ...
 • Lypsylehmä tuotantokaudesta seuraavaan : Loppulypsykausi, umpikausi, siirtymäkausi ja lypsyn aloitus 

  Häyrynen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään lypsylehmän siirtymistä loppulypsykaudelta umpikauden ja siirtymäkauden kautta uuteen lypsykauteen. Edellä mainitut tuotantovaiheet mielletään usein vähemmän tärkeiksi, ja niihin on vasta ...
 • Markkinoi laitumelta lautaselle : Markkinointioppaan laatiminen ylämaankarjan kasvattajille 

  Piirainen, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä toteutetun markkinointioppaan ”Markkinoi laitumelta lautaselle” toimeksiantajana on toiminut ylämaankarjan kasvattajien yhdistys Suomen Highland Cattle Club ry, lyhyemmin SHCC ry. Oppaan tarkoituksena on ...
 • Ylipaino suomenhevosen terveysriskinä 

  Makkonen, Jutta; Bragge, Alisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomenhevosten ylipaino on kasvava ongelma erityisesti harrastehevosilla. Lihavuudelle altistavat muun muassa hevosen elinympäristö, puutteellinen liikunnan määrä, hevoselle syötettävien rehujen laatu ja määrä sekä ...
 • Perunanviljelyn vaikutukset maan viljavuuteen ja toimenpiteet kasvukunnon parantamiseksi 

  Räbinä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viljelykierron puutteesta ja kasvaneista sademääristä johtuen perunan satotavoitteiden saavuttaminen on yhä vaikeampaa. Viljavalla maalla on hyvä sadontuottokyky ja maa tuottaa satoa myös tulevina vuosina, kunhan ...
 • Lypsykarjatilan nuorkarjan hoidon organisointi 

  Achrén, Hulda (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantajan toiveesta kartoittaa kohdetilan mahdollisuuksia parantaa eläinten ja hoitajien työtilojen toimivuutta. Toimeksiantajana ja kohdetilana on Achrénin lypsykarjatila Pöytyältä, Varsinais-Suomessa. ...

Näytä lisää