Uusimmat viitteet

 • Maaseutuelinkeinoyrityksiin erikoistuneen tilitoimistoyrityksen perustaminen : Case AgriTilipalvelut Oy 

  Kilpala, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa maaseudun yrittäjien käyttämiä tilitoimistopalveluita ja selvittää millaisia tilitoimistopalveluita yrittäjät haluaisivat saada tilitoimistolta. Lisäksi selvitettiin voiko ...
 • Ympäristöjohtamisen erityispiirteet kasvuyrityksissä 

  Miettunen, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristöasiat ja niiden hallinnan merkitys korostuu uudessa globaalissa taloudessa. Ekologistumisen myötä yritysten yhteiskuntavastuu kasvaa ja niiden asiakkaat tulevat aiempaa tietoisemmiksi ostamiensa tuotteiden ja ...
 • Puutarhajätteestä Biomullaksi 

  Molkojärvi, Annika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, soveltuuko puutarhajätteestä syntynyt kompostimulta kasvualustaksi ja mikä olisi optimaalinen resepti multaseoksen suhteen esimerkiksi nurmikolle. Työn toimeksiantajana on jätealan ...
 • Kotieläinpiha maatilan sivuelinkeinona 

  Oikarainen, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalouden rakennekehitys on jatkunut samansuuntaisena jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, jolloin maatilojen määrä on vähentynyt noin puoleen. Rakennekehitys aiheuttaa paineita tilallisille, johon he voivat vastata joko ...
 • Urho Kekkosen kansallispuiston kävijöiden viihtyvyys: kevätsesonki 2017 

  Jalokoski, Suvi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kävijöiden viihtyvyyttä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Tarkoituksena oli myös saada selville retkeilijöiden mielipiteet kansallispuiston palveluista ja ympäristöstä. Opinnäytetyön ...
 • Metsästä palstaviljelyalueeksi : Case: Hietasaari 

  Kummala, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on alustava toimenpidesuunnitelma uuden palstaviljelyalueen toteuttamiseksi Oulun kaupungin Hietasaareen. Taustalla on alueen maankäytön muutossuunnitelmat, joiden toteutuessa nykyisin palstaviljelykäytössä ...
 • Omistajanvaihdos maatilalla : Omistajanvaihdosprosessi maatilayrityksessä 

  Hyry, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maataloudessa niin kuin muussakin yritystoiminnassa, omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytyksenä jossakin elinkaaren vaiheessa. Yrityksen toiminta siirretään luopuvalta yrittäjältä jatkavalle yrittäjälle, ...
 • Samojedinkoiran käyttöominaisuudet 

  Tolonen, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää samojedinkoiran käyttöominaisuuksia ja mahdollisuutta vaikuttaa niihin jalostusvalinnoilla. Samojedinkoira on rotumääritelmän mukaan seura- ja rekikoira, joten opinnäytetyössä ...
 • Omistajanvaihdosten onnistuminen ja tilojen tulevaisuuden suunnitelmat Pohjois-Savon alueella EU-ohjelmakaudella 2007-2013 

  Turunen, Viivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli MTK-Pohjois-Savon hallinnoima Kohti tulevaa -hanke ja työ liittyi olennaisesti hankkeeseen. Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa aloitustukea saaneille tiloille tehtiin sähköinen kysely ...
 • Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä 

  Pellikainen, Elsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ravinnetaseiden avulla saadaan kokonaiskuva maatilan ravinnevirtojen määrästä ja laadusta. Peltotaselaskenta on ravinteiden seurantamenetelmä, joka antaa tietoa peltolohkojen ravinnevirroista. Peltotaselaskennassa lasketaan ...
 • Maatilojen yhteenliittymä ja sen yhtiöittäminen 

  Käkelä, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valitsin maatilojen yhteenliittymän ja sen yhtiöittämisen aiheekseni, koska tällä hetkellä Suomen maataloudessa on tapahtumassa rakennemuutos. Monet tilat lopettavat lypsykarjatuotannon vähentyneen kannattavuuden ja jatkajien ...
 • Kokkovaaran tilan kehittäminen 

  Hyvönen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut laatia kehittämissuunnitelma kotitilalleni Kokkovaaran maitotilalle ja muodostaa taloudellisten laskelmien perusteella realistinen kuva eri kehittämisvaihtoehtojen kannattavuudesta. ...
 • Miehittämättömän ilma-aluksen käytön mahdollisuudet virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelussa sekä järvien vesikasvillisuuden kartoituksessa 

  Karppinen, Viivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelun ja järvien vesikasvillisuuden kartoituksen tärkeä vaihe on maastossa tehtävä kartoitustyö. Maastotyön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on pohdittu, millaisia mahdollisuuksia ...
 • Kuituhampun esikasvivaikutus perunalle 

  Kurunsaari, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perunan viljely rasittaa maan rakennetta huomattavasti. Sen viljely vaatii voimakasta maan muokkausta ja raskaita koneita. Maa on altis tiivistymiselle ja eroosiolle. Ongelmana on, ettei perunan viljelykierrossa ole maata ...
 • Tarttuvien sorkkasairauksien riskien arviointi 

  Jämsä, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tartunnalliset sorkkasairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa, ja varsinkin kasvavissa karjoissa ne ovat suuri huolenaihe. Tartunnalliset sorkkasairaudet voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita, joten ...

Näytä lisää