Uusimmat viitteet

 • Uljuan tekojärven kehittäminen : Esiselvitys 

  Vakkuri, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uljuan tekojärvi sijaitsee Siikalatvalla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Uljuan tekojärvi on osa Siikajoen päävesistöä ja kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Uljuan tekojärvi rakennettiin Siikajoen vesistöalueen ...
 • Pensasmustikan tuotantomahdollisuudet Pohjois-Suomessa 

  Pieniniemi, Laura-Tuulikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pensasmustikan markkinoita ja viljelymahdollisuuksia Oulun seudulla. Pensasmustikan markkinoiden selvittämiseksi laadittiin kysely, jonka avulla selvitettiin Oulun seudun markkinoita. ...
 • Rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden esiintyvyys 

  Mäki, Laura; Södö, Irja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jalostus on tärkeä osa lypsykarjataloutta ja sillä pyritään kestäviin ja hyvätuotoksisiin eläimiin. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden yleisyyttä ja onko vedinhuomioilla yhteyttä ...
 • Houkutusrehuruokinta ja ruokinnan seurannan mittarit kehittyvillä automaattilypsytiloilla Pohjois-Suomessa 

  Muhonen, Iiris-Ilona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automaattilypsytilalla ruokinnan tasapainoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ruokinnan tasapainon puutteet vaikuttavat lypsyllä käynteihin sekä maitomääriin ja maidon pitoisuuksiin. Liian energiapitoinen ruokinta ...
 • Lypsylehmä tuotantokaudesta seuraavaan : Loppulypsykausi, umpikausi, siirtymäkausi ja lypsyn aloitus 

  Häyrynen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään lypsylehmän siirtymistä loppulypsykaudelta umpikauden ja siirtymäkauden kautta uuteen lypsykauteen. Edellä mainitut tuotantovaiheet mielletään usein vähemmän tärkeiksi, ja niihin on vasta ...
 • Markkinoi laitumelta lautaselle : Markkinointioppaan laatiminen ylämaankarjan kasvattajille 

  Piirainen, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä toteutetun markkinointioppaan ”Markkinoi laitumelta lautaselle” toimeksiantajana on toiminut ylämaankarjan kasvattajien yhdistys Suomen Highland Cattle Club ry, lyhyemmin SHCC ry. Oppaan tarkoituksena on ...
 • Ylipaino suomenhevosen terveysriskinä 

  Makkonen, Jutta; Bragge, Alisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomenhevosten ylipaino on kasvava ongelma erityisesti harrastehevosilla. Lihavuudelle altistavat muun muassa hevosen elinympäristö, puutteellinen liikunnan määrä, hevoselle syötettävien rehujen laatu ja määrä sekä ...
 • Perunanviljelyn vaikutukset maan viljavuuteen ja toimenpiteet kasvukunnon parantamiseksi 

  Räbinä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viljelykierron puutteesta ja kasvaneista sademääristä johtuen perunan satotavoitteiden saavuttaminen on yhä vaikeampaa. Viljavalla maalla on hyvä sadontuottokyky ja maa tuottaa satoa myös tulevina vuosina, kunhan ...
 • Lypsykarjatilan nuorkarjan hoidon organisointi 

  Achrén, Hulda (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantajan toiveesta kartoittaa kohdetilan mahdollisuuksia parantaa eläinten ja hoitajien työtilojen toimivuutta. Toimeksiantajana ja kohdetilana on Achrénin lypsykarjatila Pöytyältä, Varsinais-Suomessa. ...
 • LAATUHUNAJAN TUOTTAMISEN KRIITTISET KOHDAT : Tiedon tuottaminen tarhureille ja kuluttajille AV-työkalujen avulla 

  Kianto, Sirkku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen toimeksiantaja on Suomen Mehiläishoitajain liitto, SML. Liiton tilaus koskee kahta videota, otsikoiltaan Laatuhunajan kriittiset kohdat ja Kukasta pöytään. Laatuhunajan kriittiset kohdat -video on suunnattu ...
 • Juopulinjärven kunnostustarveselvitys 

  Sarajärvi, Aija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Juopulinjärvi sijaitsee Oulun Ylikiimingissä, Juopulinkylässä. Järven kunnostuksella on pitkä historia, joka ulottuu aina 1950-luvulta tähän päivään asti. 1950–1960 -luvuilla järvellä tehtiin ruoppauksia, metsäojituksia ...
 • Seosrehun tasalaatuisuus 

  Kettunen, Toni; Ikäläinen, Katriina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Seosrehuruokinnassa eli aperuokinnassa kaikki ruokinnassa käytettävät karkea- ja väkirehut, tai osa niistä sekoitetaan yhdeksi mahdollisimman tasaiseksi seokseksi seosrehusekoittimen avulla. Seosrehuruokinta on ihanteellisessa ...
 • Yritysmäisen metsänomistajuuden mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 

  Seppä, Jonne; Kaarta, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa asuvien metsänomistajien tieto- ja koulutustarpeita sekä selvittää yritysmäiseen metsänomistukseen ja oman metsän hoitamiseen liittyviä näkemyksiä. ...
 • Biopohjaisten muovien käyttö ja tunnettuus 

  Moilanen, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Biopohjaisella muovilla tarkoitetaan biohajoavaa muovia, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, kuten ligniinistä tai tärkkelyksestä. Biopohjaisten muovien monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja ...
 • Luomulypsylehmän hedelmällisyys 

  Kandelberg, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Tekijä: Päivi Kandelberg Opinnäytetyön nimi: Luomulypsylehmän hedelmällisyys Työn ohjaaja: Matti Järvi, Jouko Karhunen Työn valmistumislukukausi ...

Näytä lisää