Uusimmat viitteet

 • IP-tekniikan perusteiden opetus opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia 

  Moilanen, Veli-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tieto- ja tietoliikenneala on vaativa ala, jossa opiskelijoilta vaaditaan paljon myös teoreettisten asioiden hallintaa. Alan vetovoimaisuuden lasku on merkittävästi kasvattanut sellaisten opiskelijoiden määrää, joilla on ...
 • Anturilaitteen ohjaus 

  Jyrälä, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Thingsee-laiteperheen anturilaitteiden muokattavuutta. Tällä hetkellä anturilaitteiden toiminta määritellään, kun anturi-laitteet ohjelmoidaan ja toimitetaan asiakkaalle. Työssä ...
 • Älykkäät kuljettajan tukijärjestelmät ja lääkinnällisen laitteen käyttöliittymäsuunnittelun vaatimukset 

  Kuusijärvi, Miro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1–3:ssa osassa. Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa, joista ensimmäinen on 5 opintopisteen kokonaisuus. ...
 • Myynnin raportointi 

  Heinonen, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön ensimmäisen osan aiheena oli ensin luoda luotettava raportti yrityksen liikevaihdosta Exceliin. Työn edetessä yritys kasvoi ja raportit laajenivat koskemaan useampaa yritystä ja isompaa joukkoa käyttäjiä eri ...
 • Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen 

  Ridell, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Medanets Oy:n Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen. Mobiilisanelu-sovellus on erityisesti lääkäreiden ja hoitajien käyttöön kehitetty Windows Phone 8 ...
 • 2D-pelin toteutus ja puhelimen liikesensorit Unity-ympäristössä 

  Kopsala, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa oli 5 opintopistettä ja toinen 10. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin Unity-ympäristöön aloittelijan näkökulmasta sekä kehitettiin yksinkertainen peli. ...
 • Ohjelmistoradiot ja testauslaitteiston vaatimusten ja teknologioiden määrittely 

  Kyllönen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2014 jälkeen Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut valintana tehdä opinnäytetyö kolmessa 5 opintopisteen osassa, joista koostuu yksi koosteopinnäytetyö. Tämä opinnäytetyö koostuu ...
 • Responsiiviset verkkosivut 

  Perttilä, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkosuunnittelun historiaa ja tärkeimpiä huomioitavia asioita verkkosuunnittelussa. Työllä ei ollut toimeksiantajaa, vaan se tehtiin omalta harrastus- ja kiinnostuspohjalta. Tämän työn ...
 • Ohjelmistotestauksen hallinta ja raportointi 

  Perkiö, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella rakenne testauksen hallintaan ja raportointiin käytettäväksi Bittium TACOM-projektissa. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman hyvä rakenne testauksen hallinnalle ja tätä kautta mahdollistaa ...
 • Varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen 

  Kleemola, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen. Tällä hetkellä pääjärjestelmän kaatuessa takseille välitetään kyytejä käyttämällä WhatsApp-nimistä sovellusta. Työn toimeksiantajana toimi OTaksi, vanhalta ...
 • PEREHTYMINEN TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMISEEN JA WEB-POHJAISEN DOKUMENTTIPANKIN TEKNINEN TOTEUTUS JA TESTAAMINEN 

  Koivula, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietotekniikan koulutusohjelmassa opinnäytetyön on voinut tehdä kolmessa 5 opintopisteen osassa vuodesta 2014 lähtien. Tämä opinnäytetyö tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, joka oli kokonaisuudeltaan 5 opintopistettä, ...
 • Lihasten väsymisen mittaaminen ja käyttöliittymän automaatiotestaus 

  Kanniala, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuodesta 2014 lähtien tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut kokeella koosteopinnäytetyöt. Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisestä 5 opintopisteen osakokonaisuudesta, joka valmistui vuoden 2015 keväällä ...
 • Further Development of Settings Feature on the SPENT iOS Application 

  Känsälä, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by the firm Receiptless Software Oy and the aim of this thesis was to create a new settings feature for an application called the SPENT on iOS mobile platform. The purpose of this new settings ...
 • Plantui Pron tuotekehitys ja mikrokontrollereiden ohjelmointi ja käyttäminen komentoyksikkönä 

  Vuorinen, Kalle (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin koosteopinnäytetyönä, jota otettiin kokeiluun tietotekniikan koulutusohjelmassa vuodesta 2014 alkaen. Opinnäytetyön ensimmäisen osan aiheena oli tutustua mikrokontrollereiden ohjelmointiin ja ...
 • Koosteopinnäytetyö: Sykkeen mittaaminen ranteesta ja EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen 

  Pärkkä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käsitteli sykkeen mittaamista ranteesta ja toinen osa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen määrittämiä prosesseja tietomurrossa. Ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää, ...

Näytä lisää