Uusimmat viitteet

 • Unityn Tilemap-ominaisuuden tutkiminen ja käyttö 

  Julin, Jan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin Unity 2017.2f-versiossa tullutta Tilemap-ominaisuutta, sen käyttöä ja muokkaamista. Työn tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva Tilemap-ominaisuuden käytöstä ja muokkaamisesta käytännössä. Työllä ...
 • LDMOS-transistorin hyväksyntäprosessi 

  Moilanen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaksi suurta tehotransistorivalmistajaa yhdistivät komponenttien valmistus-, testaus- ja kokoon-panolinjoja. Tämän johdosta täytyi uuden tyypin LDMOS-transistori testata Nokian tukiasema-tuotteissa. Työn toimeksiantaja ...
 • Rust ja ECS-arkkitehtuurimalli pelialan palvelinympäristössä 

  Luomajoki, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rust on tuore, erittäin potentiaalinen, ohjelmointikieli. Sen käyttötarkoituksia on syytä tutkia laajasti, ja tämä opinnäytetyö punnitsee sen tuomia etuja palvelinympäristöön. Lisäksi työssä tutkitaan, voisiko peliohjelmoinnissa ...
 • Tiimi-portaalin hälytysten käsittely ja ohjaus 

  Mattila, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa kiinteistöautomaatioon liittyvien laitteiden palvelinkeskeinen hälytystenkäsittely- ja ohjaustoiminto. Tarkoituksena oli kehittää vaihtoehto olemassa olevalle hälytystenkäsittelylle, ...
 • Planning a Summative Usability Test for a Medical Device 

  Ylikulju, Marko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s thesis was commissioned by MoveSole Ltd and the primary goal of this work was to create a handbook of summative usability testing for medical devices. The process started by gathering references from several ...
 • Bluetooth-yhteyden ja NFC:n käyttö Android-sovelluksessa 

  Oinas, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaali Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön, ja sen toimeksiantajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli kehittää opetukseen soveltuvat ja helposti ymmärrettävät ...
 • Magento 2:n testausautomaatio 

  Ahtonen, Jyrki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa yrityksen ohjelmistokehityksen tarpeisiin testaussuunnitelma, luoda moduulitestejä yrityksen Magento 2 -verkkokauppa-alustan moduuleihin ja lisäksi perehtyä Magento 2 ...
 • Älykodin rakentaminen omakotitaloon 

  Frisk, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja rakentaa kotiautomaatiota omakotitaloon. Tavoitteena oli saada rakennetun järjestelmän ohjaukseen talotekniikan järjestelmiä, valaisimia, kameroita sekä itse rakennettuja sensoreita ja ...
 • Projektinhallinnan työkalut ohjelmistokehityksessä 

  Koivusaari, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n tietotekniikan tutkinto-ohjelman tarjoamasta aiheesta tutkia modernien tuotekehitysprojektien työkalujen toimintoja, eroja ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli tutustua neljään eri ...
 • Elektroniikan testauslaitteisto 

  Haikara, Henna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli suunnitella ja toteuttaa laitteisto elektroniikan testausjärjestelmään. Testausjärjestelmää käytetään elektroniikan sisäänottotestauksessa ennen elektroniikan asentamista lopputuotteeseen. Työhön kuului ...
 • Common Criteria Security Audit for Mobile Devices 

  Rissanen, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this bachelor’s thesis was to study the requirements set for security auditing of mobile devices by Common Criteria, to determine how the current system fulfills these requirements and to make the needed ...
 • Aurinkolämmitysjärjestelmän energianmittauslaitteisto 

  Hyvönen, Lasse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata vesikiertoisen aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa eri ...
 • Kiihtyvyysanturiin perustuva ajotottumusten tarkkailujärjestelmä Android-käyttöjärjestelmälle 

  Jämsä, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena oli luoda Android-käyttöjärjestelmälle sovellus joka analysoi kiihtyvyysanturin dataa ja tämän perusteella ilmoittaa käyttäjälle liiallisista kiihtyvyyden muutoksista ajoneuvoa kiihdytettäessä tai ...
 • Android-sovelluksen toteutus hiihtourheilun työkaluksi 

  Inkala, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Exiopsin SKIIOT-laitteelle toteutetun Android-mobiilisovelluksen käyttöliittymän ja Bluetooth Low Energy -pohjaiseen tiedonsiirtoon sekä saadun datan tallennukseen liittyvien toiminnallisuuksien teknisten ...
 • Hengitystoimintojen mittaaminen ja unen mittaaminen ja analysointi elektroenkefalo-grafian avulla 

  Vesa, Roosa-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin koosteopinnäytetyönä. Ensimmäinen osa tehtiin keväällä 2015 ja toinen osa keväällä 2018. Ensimmäinen 5 opintopisteen osa on tietopaketti hengitystoimintojen mittaamisesta. Toinen osa on 10 ...

Näytä lisää