Uusimmat viitteet

 • EKG-signaalin mittaaminen ja Mobiilisovellukset diabeteksen hoidossa 

  Piippo, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin koosteopinnäytetyönä, jonka kokeilu aloitettiin vuodesta 2014 alkaen. Työn olisi voinut halutessa tehdä yhdessä osassa. Ensimmäistä osaa varten annettiin mahdollisuus tutkia jotain itseään kiinnostavaa ...
 • Matkapuhelinverkkoihin perustuvat paikannusmenetelmät ja ReICOvAir-testijärjestelmän integrointi 

  Tuovinen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kooste kahdesta eri osassa suoritetusta opinnäytetyöstä. Ensimmäinen osa on viiden opintopisteen ja toinen on kymmenen opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyön ensimmäinen osa on suoritettu koululla ...
 • Web-sovelluksen kehittäminen Microsoft Azure -yhteensopivaksi 

  Klaavo, Kasperi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ pohjautuu yrityksen tarpeeseen julkaista web-sovellus pilvipalveluun perinteisen palvelimen sijaan. Työn tavoitteena on tutustua Microsoft Azure -pilvipalvelukokonaisuuteen ja selvittää alustan erojen vaikutusta ...
 • Development of status monitoring and error handling framework for Nemo Firmware Manager 

  Helander, Oula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The work of this thesis was made for Keysight Technologies company. The framework was made to the Nemo Firmware Manager which is used to update custom firmwares to devices. The Nemo Firmware Manager did not have any kind ...
 • Tietoliikenteen salausmenetelmät sekä sulautettujen ohjelmistojen kehitystyökalujen evaluointi 

  Rautio, Saku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäinen osuus on kymmenen opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Toinen osuus vastaa viiden opintopisteen laajuista kokonaisuutta ja se toteutettiin yrityksen toimeksian ...
 • Virtuaalitietokoneen ja assembly-kielen kehitys 

  Parrila, Jiska (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ käsittelee tietokoneen toimintaa matalalla tasolla virtuaalitietokoneen avulla. Virtuaalitietokoneelle on toteutettu käskykanta, assembly-kieli ja assembly-kääntäjä eli assembleri. Kaikki kolme rakennettiin Kari Laitisen ...
 • Generator Tool for Operator Test Case 

  Huttula, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The subscriber of the thesis is MediaTek Wireless Finland Ltd, and the objective was to develop a tool which helps the developer in his / her everyday development. The goal was to develop a tool which can read and detect ...
 • Teknologia ja proteesit esteettömyyden tukena 

  Piippo, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista tehdä opinnäytetyö kolmessa 5 opintopisteen suuruisessa osassa. Koosteopinnäytetyö tarkoittaa opinnäytetyön tekemistä osissa. Tämä opinnäytetyö ...
 • 4G- ja 5G-viiveiden vaikutus liikkuvien objektien ohjaamisessa 

  Ahola, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli viive-eron demonstrointi ohjauslaitteen ja kauko-ohjattavan objektin välillä 4G- ja 5G-matkapuhelinverkoissa. Työn yhteydessä luotiin käyttöliittymä, jolla voitiin lähettää TCP-yhteyden ...
 • Oppimateriaali tietoliikennetekniikan perusteet 

  Inkala, Eero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli tuottaa tietoliikennetekniikan perusteet opetusmateriaali ammatillisten oppilaitosten tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon koulutusohjelmaan. Tavoitteena oli tuottaa helposti luettava ja ...
 • Ohjelmistojen automaattinen testausjärjestelmä 

  Hannila, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa yrityksen ohjelmistokehityksen tarpeisiin soveltuva automaattinen testausjärjestelmä. Suunnittelun tavoitteena oli määritellä ja havainnollistaa automaattinen testausjärjestelmä, ...
 • Mobiilipelin käyttöliittymä Unreal Enginellä 

  Inkeroinen, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mobiilipeli Unreal Enginellä ja syventyä sen käyttöliittymään. Peliprojekti nimeltään ”EscaPIG” saatiin tehtyä ja julkaistua Google Play -kauppaan. Käyttöliittymää tarkasteltiin avaamalla ...
 • Uuden huuhteluilmakompressorin määrittely ja käyttöönotto 

  Rajala, Hannu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn kohteena oli uusia Hintan vedenpuhdistamon 47 vuotta vanha huuhteluil-makompressori. Korvaamalla vanha paineilmakompressori uudella saatiin myös meluhaittaa pienennettyä merkittävästi. Samalla lisättiin optio toiselle ...
 • TLS-PSK-tuki Java-palvelimessa 

  Kettunen, Tuure (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ennalta jaettujen salausavaimien protokollan (TLS-PSK) tuelle ei ollut hyvin tunnettua ratkaisua Java-palvelimille, joten opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia esineiden internetin laitteiden ja Java-palvelimien välistä ...
 • Datan avaamisen käsikirja, Oulun kaupunki 

  Korpela, Katri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Datan avaamisen käsikirjan aiheena oli tuottaa tiivis, mutta selkeä paketti Oulun kaupungin avoimen datan jatkuvaa kehittämistä ja edistämistä varten. 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on päättynyt, mutta kärkihankkeen ...

Näytä lisää