Uusimmat viitteet

 • Ohjelmistojen automaattinen testausjärjestelmä 

  Hannila, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa yrityksen ohjelmistokehityksen tarpeisiin soveltuva automaattinen testausjärjestelmä. Suunnittelun tavoitteena oli määritellä ja havainnollistaa automaattinen testausjärjestelmä, ...
 • Mobiilipelin käyttöliittymä Unreal Enginellä 

  Inkeroinen, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mobiilipeli Unreal Enginellä ja syventyä sen käyttöliittymään. Peliprojekti nimeltään ”EscaPIG” saatiin tehtyä ja julkaistua Google Play -kauppaan. Käyttöliittymää tarkasteltiin avaamalla ...
 • Uuden huuhteluilmakompressorin määrittely ja käyttöönotto 

  Rajala, Hannu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn kohteena oli uusia Hintan vedenpuhdistamon 47 vuotta vanha huuhteluil-makompressori. Korvaamalla vanha paineilmakompressori uudella saatiin myös meluhaittaa pienennettyä merkittävästi. Samalla lisättiin optio toiselle ...
 • TLS-PSK-tuki Java-palvelimessa 

  Kettunen, Tuure (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ennalta jaettujen salausavaimien protokollan (TLS-PSK) tuelle ei ollut hyvin tunnettua ratkaisua Java-palvelimille, joten opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia esineiden internetin laitteiden ja Java-palvelimien välistä ...
 • Datan avaamisen käsikirja, Oulun kaupunki 

  Korpela, Katri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Datan avaamisen käsikirjan aiheena oli tuottaa tiivis, mutta selkeä paketti Oulun kaupungin avoimen datan jatkuvaa kehittämistä ja edistämistä varten. 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on päättynyt, mutta kärkihankkeen ...
 • Tila-akustiikan suunnittelussa keskeiset akustiset suureet 

  Siivola, Olli; Eteläniemi, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena olivat tila-akustiikan suunnittelussa kiinnostavat akustiset suureet. Tavoitteena työssä oli selvittää akustiikan suunnittelijalle ja käyttäjälle keskeiset suureet sekä tutkia teoriaa ilmiöiden taustalla ja ...
 • Ajonaikainen muistinvalvonta ylivuotojen havaitsemiseen 

  Nevalainen, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ajonaikainen muistinvalvonta muistin ylivuotojen havaitsemiseen. Tavoitteena oli kehittää menetelmä suojamuuttujien lisäämiseen lähdekoodiin puskureiden viereen muistissa, jotta mahdolliset ylivuodot ...
 • 3D-tulostin kotikäyttöön ja testaussuunnittelu painettavalle anturille 

  Träskelin, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulussa on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1-3 osassa. Tämä opinnäytetyö on tehty kahdessa osassa, ensimmäinen 5 opintopisteen osa tehtiin keväällä 2016 ja toinen 10 ...
 • Lyhyen kantaman tekniikoihin perustuvat paikannuspalvelut sekä käyttöliittymäsuunnittelu ja kartoitustyökalu 

  Kimmonen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäinen osuus on viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Toinen osuus vastaa 10 opintopisteen laajuista kokonaisuutta ja se toteutettiin yrityksen toimeksiantona. ...
 • Kuulovammaisten apuvälinetekniikka nyt ja tulevaisuudessa ja Luokkahuoneen äänitason mittausjärjestelmän arkkitehtuuri 

  Pulli, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö koostuu kahdesta erillisestä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyöt eivät suoraan liity toisiinsa, mutta molemmat käsittelevät kuuntelun apuvälineitä. Kuuntelun apuvälineet ja kuunteluympäristöt ovat mielenkiintoisia ...
 • Tavallisen kodin muuttuminen älykodiksi ja automaatiotestaus ohjelmistotestauksessa 

  Ilmola, Hanna-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ toteutettiin koosteopinnäytetyönä kahdessa osassa. Työn molemmat osat löytyvät liitteistä. Ensimmäisen osan aiheena oli tutustua uudenlaisen kodin, älykodin, kehitykseen ja siihen, miten tavallinen käyttäjä voi itse ...
 • Itsenäisen lääkintälaiteohjelmiston CE-merkintä 

  Åman, Anu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjallisuuskatsauksen keinoin, miten lääkinnällinen laiteohjelmisto saa Suomessa CE-merkinnän. Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan se on tehty oman kiinnostuksen sekä työhistorian innoittamana. ...
 • Robotin paikannus ultralaajakaistaradiolla 

  Hannula, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli robotin paikannus ultralaajakaistaisella radiolla. Tavoitteena oli saada aikaan järjestelmä, jolla robotin paikka saadaan huonetilassa selville mahdollisimman tarkkaan ja nopeasti. Työtä varten suunniteltiin ...
 • C++-kirjastojen käyttö ja pilvipohjaisen lisenssijärjestelmän toteutus 

  Virkkunen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli viiden opintopisteen arvoinen ja toinen kymmenen. Ensimmäisessä opinnäytetyön osassa käytiin läpi C++-kirjastojen käyttöä Windows-pohjaisella kehitysalustalla ...
 • Ansaintamallit Android-sovelluksissa ja klassisen auton elinkaaren seuranta älykkäällä sopimuksella 

  Miettinen, Lauri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on ollut mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1–3 osassa. Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Toinen ...

Näytä lisää