Uusimmat viitteet

 • Aurinkolämmitysjärjestelmän energianmittauslaitteisto 

  Hyvönen, Lasse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata vesikiertoisen aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa eri ...
 • Kiihtyvyysanturiin perustuva ajotottumusten tarkkailujärjestelmä Android-käyttöjärjestelmälle 

  Jämsä, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena oli luoda Android-käyttöjärjestelmälle sovellus joka analysoi kiihtyvyysanturin dataa ja tämän perusteella ilmoittaa käyttäjälle liiallisista kiihtyvyyden muutoksista ajoneuvoa kiihdytettäessä tai ...
 • Android-sovelluksen toteutus hiihtourheilun työkaluksi 

  Inkala, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Exiopsin SKIIOT-laitteelle toteutetun Android-mobiilisovelluksen käyttöliittymän ja Bluetooth Low Energy -pohjaiseen tiedonsiirtoon sekä saadun datan tallennukseen liittyvien toiminnallisuuksien teknisten ...
 • Hengitystoimintojen mittaaminen ja unen mittaaminen ja analysointi elektroenkefalo-grafian avulla 

  Vesa, Roosa-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin koosteopinnäytetyönä. Ensimmäinen osa tehtiin keväällä 2015 ja toinen osa keväällä 2018. Ensimmäinen 5 opintopisteen osa on tietopaketti hengitystoimintojen mittaamisesta. Toinen osa on 10 ...
 • MEAN-pinolla tehdyn järjestelmän yksikkötestaaminen 

  Koiste, Ilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on laadittu tilaajayritys Mekiwi Oy:n tarpeisiin ja siinä tutkitaan yksikkötestejä sekä niiden merkitystä ja hyötyjä MEAN-pinolla tehdyssä järjestelmässä. Tarve opinnäytetyölle ilmeni, kun sen kohteena ...
 • Mobiilipeliohjelmointi ja käyttöliittymän toteutus Unityllä 

  Jylhä, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida mobiilipeli käyttäen Unity-pelimoottoria. Lisäksi työssä tarkasteltiin käyttöliittymien ominaisuuksia ja luotiin pelille käyttöliittymä käyttäen Unityn valmiita työkaluja. Työssä ...
 • RPG-peli Unity3D-pelimoottorilla 

  Hannuksela, Semi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimiva RPG-pelin prototyyppi. RPG-pelin ideana on saada pelaaja eläytymään pelihahmon taakse edetessään pelimaailmassa. Ensiksi opinnäytetyössä perehdytään RPG-pelien ominaisuuksiin ...
 • CI test automation system for SW4STM32 IDE and ARM Mbed CLI exporter tools 

  Porrassalmi, Veli-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to design a CI test automation system to automatically verify integrity between the SW4STM32 IDE and ARM’s Mbed CLI exporter tools. The thesis was commissioned by Etteplan Oyj as a part of the ...
 • RF Verification for the Narrowband IoT Chipset 

  Kuusisto, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main objective of this bachelor’s thesis was to verify the RF performance of MediaTek’s NB-IoT chipset according to 3GPP specifications. The objective was also to introduce LPWAN radio technologies and compare different ...
 • Android-sovellus pysäkkikatosten laadunvarmistuksen joukkoistamiseen 

  Pulkkinen, Oskari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda palvelin- ja mobiilisovellus, jonka avulla käyttäjät voivat luoda havaintoja pysäkkikatosten kunnossapitopuutteista. Lopputuotteena olisi Android-sovellus, joka julkaistaisiin Googlen ...
 • Python peliohjelmoinnissa ja Unreal Engine 4 pelien kehityksessä 

  Pätsi, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen osio oli viiden opintopisteen arvoinen ja toinen osio ymmenen opintopisteen arvoinen. Ensimmäisessä osiossa tutustuttiin Python-ohjelmointikieleen ...
 • Älykodin Tekniikka ja Tietoturva 

  Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin kolmen eri Suomessa toimivan älykodin teknologiaa tarjoavan yrityksen tarjoamiin vaihtoehtoihin, keskittyen tarkaste-lemaan asiaa tavallisen kuluttajan näkökulmasta. Tarkasteltiin millainen, ...
 • Dynaamisen keskitetyn laboratorion raportointi- ja monitorointijärjestelmä 

  Paasimaa, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli raportointi- ja monitorointijärjestelmän suunnittelu dynaamiseen keskitettyyn laboratorioon. Tavoitteena oli laatia vaatimusmäärittely dynaamisen LaaS-poolin (Laboratory as A Service) resurssien ja ...
 • LoRaWAN optimization for a battery powered sensor network 

  Peura, Ukko-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this bachelor’s thesis was to study LoRaWAN limitations and power consumption in real life working conditions for Etteplan Oy. Etteplan Oy was interested in using LoRaWAN in its future Internet of Things (IoT) ...
 • Virrankulutusmittauksen automatisointi rannelaitetestauksessa 

  Huuhka, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli automatisoida nykyistä manuaalisesti tapahtuvaa rannelaitteiden virrankulutustestausta. Työ sisälsi nykytilan kartoituksen, mittalaitteiston valinnan sekä järjestelmän asennuksen. Työn ...

Näytä lisää