Uusimmat viitteet

 • Asetinlaitteiden virransyöttö sähköratajärjestelmästä 

  Leskelä, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikennevirastolle toteutetun opinnäytetyöni tutkimuskohde on Ylivieskassa sijaitsevan Karhukankaan liikennepaikan asetinlaitteelle rakennettu ECM:n toimittama virransyöttölaitteisto. Tavoitteena oli tutkia kyseisen ...
 • VOC-polttolaitoksen ohjausjärjestelmän datankeruun kehittäminen 

  Pyhtinen, Pontus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli ohjelmoida tiedonkeruusovellus Siemensin S7-1200-logiikalle. Tavoitteena oli luoda dynaaminen tiedonkeruusovellus VOC-polttolaitoksen ohjausjärjestelmään. Työhön kuului myös ohjausjärjestelmän ...
 • Miksereiden koksikaasusäädön kehittäminen 

  Heiskanen, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin SSAB Oy:n Raahen terästehtaan terässulatolle. Työn tavoitteena oli tutkia ja tarvittaessa kehittää miksereiden koksikaasusäädön instrumentointia ja säätötapaa. Työssä suoritettiin kokeita vanhalla ...
 • Hotellihuoneen huonesäädinsovellus 

  Tiinanen, Vili (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda hotellihuoneille huonesäädinsovellus. Valmis sovellus vietiin käytäntöön ja sen tarkoitus on toimia n.150 hotellihuoneessa. Työ tehtiin projektinhoitajalle, joka vastaa hotellin ...
 • Rekisteröintijärjestelmän liittäminen SOM-100-painokoneeseen 

  Lohi, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä on tarkoitus liittää Offcodelta saatu painomerkkiä korjaava rekisteröinti-laitteisto PrinLabissa sijaitsevaan painettavaa elektroniikkaa tekevään SOM-100-painokoneeseen. Tehtävänä on perehtyä SOM-100-painokoneeseen, ...
 • Öljyn mittaus vedestä 

  Veikkola, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida öljynmittausprosessi vedestä sekä esitellä mittaukseen käytettäviä kokoonpanoja. Työn toimeksiantajana oli EHP Environment Oy. Työ tehtiin EHP Environment Oy:n omaan käyttöön. Työssä ...
 • Online pH-mittausten validointi 

  Kovalainen, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työn tilaajalle EHP Environment Oy:lle langattomien jatkuvatoimisten pH-mittausten validointiprosessi. Tehtävänä oli tutkia ja selvittää tarvittavat mittaukset validointiprosessin ...
 • Mobiilirobotin navigointimenetelmän parantaminen odometrian avulla 

  Kotaniemi, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä parannettiin Probot Oy:n valmistamalle mobiilirobottialustalle kehitettyä navigointi- ja ohjausmenetelmää. Robotille kehitettiin anturointia ja odometriaa. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan VTT:n tiloissa ja ...
 • Helsingin Yhteislyseon ykkösvaiheen rakennusautomaatiosaneeraus 

  Mikkonen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli Helsingin Yhteislyseon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennusautomaatiosuunnitelmien teko ja ohjelmointi. Tavoitteena työssä oli tehdä ensimmäisen vaiheen automaatiosuunnitelmat ja liittää halutut ...
 • Tietokantapohjainen suunnittelu automaatiosuunnittelun apuna 

  Roiha, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli tuoda Polar-automaatio Oy:lle uusia näkökulmia ja toimintatapoja automaatiosuunnittelun edistämiseksi. Opinnäytetyön aiheena oli luoda Cads-ohjelmistolla generointia varten pohjakuvia piirikaavioista. ...
 • Toimintatapojen yhtenäistäminen CAM-osastolla 

  Mikkelä, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli toimintatapojen yhtenäistämiseen ohjaavien työohjeiden sekä tarkistuslistojen organisointi. Projekti toteutettiin oululaiselle Aspocomp Oy:n CAM-osastolle. Osastolla käsitellään asiakkaalta ...
 • Kaasuanalysaattorin asennus ja testaus 

  Isokoski, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli löytää toimiva ratkaisu rikkivedyn pitoisuuden jatkuvaan mittaamiseen, jonka perusteella voitaisiin arvioida tarkasti rikkivedystä aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Työ toteutettiin lyhytaikaisena testikokeiluna ...
 • JKV-koodaimen testauslaitteiston tuotekehityshanke 

  Träskbäck, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää testausmenetelmä ja -laitteisto rautateiden liikenteenohjausjärjestelmään liittyvien JKV-koodaimien korjauspalvelua varten. Työn tavoitteena oli laatia testauslaitteiston yksityiskohtainen ...
 • Käynninvarmistus ennakoivalla operaattorityöllä 

  Tsokkinen, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tuottaa ja ottaa käyttöön käynninvarmistustyöohjeet kaapelinvalmistustehtaan asennusjohto-osaston tuotantolinjoille. Laadittavan työohjeen tavoitteena oli perehdyttää operaattorit tuntemaan linjastonsa ...
 • MÄNTYSELLUN JAUHATUKSEN SAKEUSSÄÄDÖN PARANTAMINEN 

  Peltola, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Stora Enso Oulu Oy:n PK6-linjan mäntysellun jauhatuksen sakeussäätöä. Työ suoritettiin Oulun tehtaiden projektoinnista vastaavalle Efora Oy Engineeringille. Paperimassan sakeudella ...

Näytä lisää