Uusimmat viitteet

 • JKV-koodaimen testauslaitteiston tuotekehityshanke 

  Träskbäck, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää testausmenetelmä ja -laitteisto rautateiden liikenteenohjausjärjestelmään liittyvien JKV-koodaimien korjauspalvelua varten. Työn tavoitteena oli laatia testauslaitteiston yksityiskohtainen ...
 • Käynninvarmistus ennakoivalla operaattorityöllä 

  Tsokkinen, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tuottaa ja ottaa käyttöön käynninvarmistustyöohjeet kaapelinvalmistustehtaan asennusjohto-osaston tuotantolinjoille. Laadittavan työohjeen tavoitteena oli perehdyttää operaattorit tuntemaan linjastonsa ...
 • MÄNTYSELLUN JAUHATUKSEN SAKEUSSÄÄDÖN PARANTAMINEN 

  Peltola, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Stora Enso Oulu Oy:n PK6-linjan mäntysellun jauhatuksen sakeussäätöä. Työ suoritettiin Oulun tehtaiden projektoinnista vastaavalle Efora Oy Engineeringille. Paperimassan sakeudella ...
 • Mobiilirobotin navigointimenetelmä 

  Oksanen, Taavi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä kehitettiin navigointimenetelmä Probot Oy:n valmistamalle differentiaaliajoiselle mobiilirobottialustalle. Alusta oli tarkoitus saada kulkemaan kartioiden ja seinien määrittämää rataa pitkin, käyttäen apuna ...
 • Sellutehtaan pesulinjan ylätason säätöjen toimintakuvausten päivittäminen 

  Ylitapio, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Stora Enso Oulun sellutehtaan pesulinjan pesulaitekohtaisia ylätason säätöjen toimintakuvauksia MetsoDNA-automaatiojärjestelmään, joka tunnetaan nykyään nimellä ValmetDNA. Samalla ...
 • TCe500-vaahdotustankin automaatiosaneeraus 

  Suhonen, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli siirtää TCe500 vaahdotustankin ohjaus tankin toimittajan järjestelmästä laitoksen omaan automaatiojärjestelmään. Tällä tapaa ohjattavuus ja sitä myötä vaahdotustankin tuotto paranisivat. Työn ...
 • Tuotantotestereiden sähköinen koestus 

  Järvinen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli tuotantotestereiden sähköinen koestus. Tavoitteena työssä oli suorittaa tuotantotestereiden sähköinen koestus ja tehdä siitä työohje Elkome Installaatiot Oy:lle uusien koestajien koulutusta varten. Koestukseen ...
 • SMS-hälytysviestin lähettäminen Indusoft-valvomosta 

  Haukipuro, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa Indusoft-ohjelmistolla tehtyihin valvo-moihin SMS-ominaisuus. Työn tilaajana toimi Protacon Oy, joka suunnittelee ja toteuttaa automaatiojärjestelmiä monelle eri teollisuuden ...
 • Mobiilirobotin koordinaattiohjaus 

  Pulkkinen, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tavoitteena oli luoda toimiva koordinaattiohjaus Probot Oy:n valmistamalle mobiilirobottialustalle Oulun VTT:llä. Ohjauksen koodi toteutettiin käyttäen Qt Creator -ohjelmaa. Ohjelmointikieleksi valittiin C++. ...
 • I/O-moduulin korvaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

  Korvala, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn aiheena oli I/O-moduulin korvaaminen ohjelmoitavalla logiikalla. Työn tavoitteena oli valita järjestelmään sopiva logiikka, ohjelmoida siihen valopalkkien kirkkaudensäätö sekä muut järjestelmän vaatimat toiminnot, ...
 • RAKENNUSAUTOMAATION MALLIKAAVIOKIRJASTON LUOMINEN CADS PLANNER HEPAC -OHJELMISTOLLA 

  Aavavirta, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn toimeksiantajana toimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy, jonka toiminta-alaa ovat taloteknisten järjestelmien suunnittelu. Tämän työn tarkoituksena oli luoda Insinööritoimisto Ylitalo Oy:lle automaatiopuolen ...
 • Viljakas-viljakuivurin automaatiojärjestelmän päivittäminen 

  Juusola, Ilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on Viljakas-viljakuivurin automaatiojärjestelmän päivittäminen. Aihe sisältää uusien ratkaisujen mietinnän erityisesti kuivurin tuloilmapuhaltimen ohjaukseen ja kuivurin turvallisuuden parantamisen. ...
 • MYYNNIN TYÖKALU FIDELIX-KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄLLE 

  Joensuu, Jukka-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tehtävänä oli luoda kotiautomaatiojärjestelmän myyntiä sekä prosessia edistävä työkalu. Työkalussa asiakkaan kanssa suoritetaan valintaprosessi läpi, jossa määritellään taloon tuleva talotekniikka sekä automaatio-ominaisuudet. ...
 • Passiivitalon painetasapaino-ongelman hallinta säädinohjatulla tuloilmapuhaltimella 

  Räisänen, Raino (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn lähtökohtana oli kehittää ratkaisu passiivi- ja lähes passiivitalojen alipaineongelmaan käyttämällä erillistä säädettävää tuloilmapuhallinta kompensoimaan liian suurta alipainetta. Projektin alullepanija oli oululainen ...
 • TESTILAITTEIDEN PAIKANNUSJÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUSTUTKIMUS 

  Halttu, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia erilaisia paikannusjärjestelmiä ja teknologioita, jotka voisivat sopia Nokian tehtaille testilaitteiden paikannusjärjestelmäksi. Soveltuvuustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ...

Näytä lisää