Uusimmat viitteet

 • Mobiilirobotin navigointimenetelmän parantaminen odometrian avulla 

  Kotaniemi, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä parannettiin Probot Oy:n valmistamalle mobiilirobottialustalle kehitettyä navigointi- ja ohjausmenetelmää. Robotille kehitettiin anturointia ja odometriaa. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan VTT:n tiloissa ja ...
 • Helsingin Yhteislyseon ykkösvaiheen rakennusautomaatiosaneeraus 

  Mikkonen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli Helsingin Yhteislyseon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennusautomaatiosuunnitelmien teko ja ohjelmointi. Tavoitteena työssä oli tehdä ensimmäisen vaiheen automaatiosuunnitelmat ja liittää halutut ...
 • Tietokantapohjainen suunnittelu automaatiosuunnittelun apuna 

  Roiha, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli tuoda Polar-automaatio Oy:lle uusia näkökulmia ja toimintatapoja automaatiosuunnittelun edistämiseksi. Opinnäytetyön aiheena oli luoda Cads-ohjelmistolla generointia varten pohjakuvia piirikaavioista. ...
 • Toimintatapojen yhtenäistäminen CAM-osastolla 

  Mikkelä, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli toimintatapojen yhtenäistämiseen ohjaavien työohjeiden sekä tarkistuslistojen organisointi. Projekti toteutettiin oululaiselle Aspocomp Oy:n CAM-osastolle. Osastolla käsitellään asiakkaalta ...
 • Kaasuanalysaattorin asennus ja testaus 

  Isokoski, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli löytää toimiva ratkaisu rikkivedyn pitoisuuden jatkuvaan mittaamiseen, jonka perusteella voitaisiin arvioida tarkasti rikkivedystä aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Työ toteutettiin lyhytaikaisena testikokeiluna ...
 • JKV-koodaimen testauslaitteiston tuotekehityshanke 

  Träskbäck, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää testausmenetelmä ja -laitteisto rautateiden liikenteenohjausjärjestelmään liittyvien JKV-koodaimien korjauspalvelua varten. Työn tavoitteena oli laatia testauslaitteiston yksityiskohtainen ...
 • Käynninvarmistus ennakoivalla operaattorityöllä 

  Tsokkinen, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tuottaa ja ottaa käyttöön käynninvarmistustyöohjeet kaapelinvalmistustehtaan asennusjohto-osaston tuotantolinjoille. Laadittavan työohjeen tavoitteena oli perehdyttää operaattorit tuntemaan linjastonsa ...
 • MÄNTYSELLUN JAUHATUKSEN SAKEUSSÄÄDÖN PARANTAMINEN 

  Peltola, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Stora Enso Oulu Oy:n PK6-linjan mäntysellun jauhatuksen sakeussäätöä. Työ suoritettiin Oulun tehtaiden projektoinnista vastaavalle Efora Oy Engineeringille. Paperimassan sakeudella ...
 • Mobiilirobotin navigointimenetelmä 

  Oksanen, Taavi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä kehitettiin navigointimenetelmä Probot Oy:n valmistamalle differentiaaliajoiselle mobiilirobottialustalle. Alusta oli tarkoitus saada kulkemaan kartioiden ja seinien määrittämää rataa pitkin, käyttäen apuna ...
 • Sellutehtaan pesulinjan ylätason säätöjen toimintakuvausten päivittäminen 

  Ylitapio, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Stora Enso Oulun sellutehtaan pesulinjan pesulaitekohtaisia ylätason säätöjen toimintakuvauksia MetsoDNA-automaatiojärjestelmään, joka tunnetaan nykyään nimellä ValmetDNA. Samalla ...
 • TCe500-vaahdotustankin automaatiosaneeraus 

  Suhonen, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli siirtää TCe500 vaahdotustankin ohjaus tankin toimittajan järjestelmästä laitoksen omaan automaatiojärjestelmään. Tällä tapaa ohjattavuus ja sitä myötä vaahdotustankin tuotto paranisivat. Työn ...
 • Tuotantotestereiden sähköinen koestus 

  Järvinen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli tuotantotestereiden sähköinen koestus. Tavoitteena työssä oli suorittaa tuotantotestereiden sähköinen koestus ja tehdä siitä työohje Elkome Installaatiot Oy:lle uusien koestajien koulutusta varten. Koestukseen ...
 • SMS-hälytysviestin lähettäminen Indusoft-valvomosta 

  Haukipuro, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa Indusoft-ohjelmistolla tehtyihin valvo-moihin SMS-ominaisuus. Työn tilaajana toimi Protacon Oy, joka suunnittelee ja toteuttaa automaatiojärjestelmiä monelle eri teollisuuden ...
 • Mobiilirobotin koordinaattiohjaus 

  Pulkkinen, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tavoitteena oli luoda toimiva koordinaattiohjaus Probot Oy:n valmistamalle mobiilirobottialustalle Oulun VTT:llä. Ohjauksen koodi toteutettiin käyttäen Qt Creator -ohjelmaa. Ohjelmointikieleksi valittiin C++. ...
 • I/O-moduulin korvaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

  Korvala, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn aiheena oli I/O-moduulin korvaaminen ohjelmoitavalla logiikalla. Työn tavoitteena oli valita järjestelmään sopiva logiikka, ohjelmoida siihen valopalkkien kirkkaudensäätö sekä muut järjestelmän vaatimat toiminnot, ...

Näytä lisää