Uusimmat viitteet

 • Tuoteverstaan kone- ja laitevalinnat, layoutsuunnittelu ja investointilaskelmat 

  Miilukangas, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tuoteverstaalle kone- ja laitevalinnat, suunnitella layout sekä laskea investointilaskelmat Miilumachine Oy:lle. Opinnäytetyössä suunniteltiin investoitavalle tuoteverstaalle toimiva ja ...
 • Muutosten hallinta kemianteollisuuden projektissa 

  Tiri, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin muutosten hallintaprosessi kemianteollisuuden kehitysprojektiin Eastmanin muurahaishappotehtaalla Oulussa. Muutosten hallintaprosessin tavoitteena oli määrittää muutoksen riskit ja riskien ...
 • Siirrettävän yhteistoimintarobottityöaseman suunnittelu 

  Hurskainen, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Oulun ammattikorkeakoulun TEHOJA-hankkeelle. Hankkeessa sovelletaan uusimpia joustavan automaation työkaluja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Oulun lähialueella. Tarve opinnäytetyölle syntyi, ...
 • Paperikoneen öljyvuotojen vähentäminen ja öljynlisäysten seurannan kehittäminen 

  Haapsaari, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on Stora Enson Oulun tehtaan paperikone 7:n öljynlisäysten seurantajärjestelmän kehittäminen ja öljyvuotojen vähentäminen. Tavoitteena oli saada seurantajärjestelmästä kehitettyä toimiva kokonaisuus, joka ...
 • Tulevaisuuden aiheuttamat haasteet katsastustoiminnalle 

  Kajava, Harry (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä saatiin selvyys siitä, että polttokenno- ja kaasuautojen polttoainesäiliöt vaativat tarkempia tarkasteluita tulevaisuudessa verrattuna nykyisiin visuaalisiin tarkasteluihin. Niiden polttoainesäiliöt saattavat ...
 • Raskaan kaluston korjaamon layoutsuunnittelu 

  Jaronen, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on raskaan kaluston korjaamon layoutsuunnittelu, joka tehtiin Raskone Oy:n Oulun korjaamolle. Työn tavoitteena oli uudistetun layoutin lisäksi parantaa korjaamotyön tuottavuutta. Korjaamon raskaan puolen ...
 • Pelastuskaluston testauslaite 

  Ylioja, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli suunnitella ja valmistaa testilaite pelastuskaluston levittimille. Testilaitteen pitäisi pystyä mittaamaan pelastuslaitteina käytettävien levittimien avautumisvoimaa ja avautumisnopeutta kuormitettuna. ...
 • Dieselajoneuvojen päästöt ja niiden puhdistusmenetelmät 

  Tanskanen, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin dieselajoneuvojen päästöjä ja niiden puhdistusmenetelmiä. Työhön kuului myös aiheen lainsäädäntö, jonka alueeksi rajattiin EU:n alue. Työn tavoitteena oli tehdä helppokäyttöi-nen kokonaisuus, josta selviää, ...
 • Nosturikuorma-auton runkovahvikkeen kehittäminen 

  Määttä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli nosturikuorma-auton runkovahvikkeen kehitystyö. Tavoitteena oli laatia rakenteisiin liittyvä suunnittelutyö yritykselle sekä saada toimeksiantajan kanssa sovitut parannustoivomukset täytettyä mahdollisimman ...
 • Passiivinen lapakulman säätö vaaka-akselisessa pientuulivoimalaitoksessa 

  Rantala, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pientuulivoimalaitoksen myrskysuojaus on koettu haastavaksi. Erilaiset suojaustavat vaativat joko paljon huoltoa tai ovat tehottomia, kun lähestytään korkeita tuulennopeuksia. Työn tilaajalla oli idea, miten myrskysuojaus ...
 • LED-valaisimen kokoonpanotyövaiheen automatisointi 

  Pasma, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Ledistys Oy:n LED-valaisinten kokoonpanotyövaiheen automatisointia joustavaa automaatiosovellusta hyödyntäen. Sovelluksessa tahdottiin käyttää Universal Robotsin valmistamaa UR10-yhteistyörobottia, ...
 • Aurinkopaneelien asennuskiskon tuotekehitys 

  Tyvitalo, Niina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli aurinkopaneelien asennuskiskojen tuotekehitys. Työn toimeksiantaja on Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy. Markkinoilla on olemassa eri kattomateriaaleille sopivat kattojalat. Aurinkopaneelit ...
 • Moottorinohjausjärjestelmän asentaminen korkeaviritteiseen moottoriin 

  Väisänen, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja asennettiin Volvo 240 -henkilöajoneuvon korkeasti viritettyyn moottoriin ohjelmoitava moottorinohjausjärjestelmä. Työssä käsitellään suunnittelun ja asentamisen eri vaiheita ja ...
 • Kompostimylly 

  Rossi, Samu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli käsikäyttöisen prototyypin jatkokehitys sähkökäyttöiseksi. Käsikäyttöinen kompostimylly suunniteltiin ja valmistettiin vuosina 2016 - 2017. Laite on tarkoitettu jälkikompostin maa-aineksen hienonnukseen. ...
 • Digitaalisen kuljetusseurantajärjestelmän käyttöönotto 

  Tuppurainen, Jari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana toimi Oulun Autokuljetus Oy (OAK). Työssä käyttöönotettiin kuljetustenseurantajärjestelmä jakeluliikenteessä. Seurantajärjestelmä ja laitteet tulivat AC Sähköautot Oy:ltä ja olivat osa AC Panther ...

Näytä lisää