Uusimmat viitteet

 • Terapeuttisen kuntopyörän prototyyppi 

  Lahti, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin proof of concept -prototyyppi uudenlaisesta kuntopyörästä, jonka ensisijainen käyttötarkoitus on toispuolihalvauspotilaiden kuntoutus. Kuntopyörään asennettiin sähkömoottori, ...
 • Avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmät 

  Pinheiro, Stallone (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin yleisesti toiminnanohjausjärjestelmää ja avointa lähdekoodia ja käsiteltiin Odoo-järjestelmää ja sen käyttöönottoa. Tutkimuksen teoriaosiossa tutustuttiin toiminnanoh-jausjärjestelmiin ja niiden ...
 • Vaihtoehtoisten muotinvalmistusmenetelmien kartoitus 

  Kela, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä selvitettiin työn toimeksiantajalle aiempaa edullisempi valmistusmenetelmä pienten volyymien polyuretaanimattojen korkeapainereaktioruiskuvalun puristusmuoteille. Opinnäytetyössä kartoitettiin mahdolliset ...
 • RF-lähetin-vastaanotin 

  Kyrönlampi, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin elektroniikka-alan yritykselle. Työssä yhdistettiin tuotteen kaksi erillistä moduulia yhdeksi moduuliksi. Uuden moduulin tai tuotteen tarve tuli asiakkaan vaatimuksista. Yhdistäminen toteutettiin suunnittelemalla ...
 • Moottori- ja päästölaboratorion kunnossapito- ja riskienhallintasuunnitelma 

  Remes, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tehtiin Proventia Oy:n moottori- ja päästölaboratoriolle kunnossapito-, kalibrointi- ja riskienhallintasuunnitelmat. Työssä muodostettiin ajantasainen käsitys laboratorion laitteistosta ja tehtiin suunnitelma ...
 • Seulan materiaalivaihtoehtojen kestävyysselvitys 

  Karjalainen, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin murskausjyrsimessä käytettävän seulan materiaalivaihtoehtojen kestävyyttä. Työssä tutkittiin materiaalien kestävyyksien testaustuloksia yrityksen valmistamalla testausyksiköllä. Samalla ...
 • Vatsalihaslaitteen painopakan korvaaminen sähköisellä vastusjärjestelmällä 

  Lahtinen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Weela on kuntolaite, jonka toimintaperiaatteena on vastusvoiman tuottava sähkömoottori. Sähkömoottoria ohjataan patentoidun tekniikan avulla älypuhelimesta tai tabletista käytettävällä ohjelmistolla. Welapro Oy toimii ...
 • Lean- ja 5S-menetelmän hyödyntäminen yksittäistuotannossa 

  Stoor, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Lujateko Oy:lle. Työn aiheena oli leanin ja 5S:n suunnittelu ja käyttöönotto. Tavoitteena oli parantaa tehtaan tuottavuutta 20 % vuoden 2018 aikana. 5S toteutettiin koko tehtaan tiloissa. Tavoitteena ...
 • 3D-tulostuksen hyödyntäminen työvälinevalmistuksessa 

  Moilanen, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin V.A.V. Group Oy:lle, joka valmistaa erilaisia tiivisteprofiileja ekstruusiomenetelmällä silikonista ja TPE-muovista. Työ aloitettiin, koska yritykseen hankittiin metallin 3D-tulostin, jolla on tarkoitus ...
 • Hirsirakennusten tuotannon kehittäminen 

  Piippo, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tilaaja on Pyhännällä hirsirakennuksia valmistava Salvos Finland Oy. Yritys on kasvattanut tuotantoaan voimakkaasti viime vuosina, mikä on aiheutunut erilaisia ongelmia tuotantoon ja varastointiin. Työssä selvitettiin ...
 • SMED-simulaation luominen ja toteutus 

  Valkama, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä luotiin opetussimulaatio, jossa harjoitellaan asetusaikojen lyhentämisen menetelmää eli SMED-tekniikkaa. Opetussimulaatiota varten kehitettiin leimasinlaite, joka suunniteltiin Solidworks-suunnitteluohjelmistolla. ...
 • Tarkkuusrotaatioviskosimetrin suunnittelu ja valmistus 

  Hietamäki, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä suunniteltiin tarkkuusrotaatioviskosimetri Oulun ammattikorkeakoulun fysiikan insinööriopiskelijoille laboratoriotöihin. Työn tilaajana oli fysiikan opettaja Hannu Sarkkinen. Fysiikan laboratorioon haluttiin valmistaa ...
 • Automaattisen kannenpainajakuljettimen suunnittelu 

  Joona, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automaattisen kannenpainajakuljettimen suunnittelu opinnäytetyö tehtiin Koneikko Oy:lle. Tavoitteena oli valmistaa toimiva ja turvallinen automaattinen kannenpainajakuljetin. Laitteiston tarkoituksena oli helpottaa ...
 • Sähkömuunnosajoneuvon mitoittaminen nykyteknologian ja lainsäädännön näkökulmista 

  Heilala, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin ajoneuvon sähkökäyttömuunnoksen toteuttamiseen. Muutostyölle esitettiin perusteita niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmista. Dokumentointi on tehty siten, että lukija voi itse muodostaa ...
 • Henkilöauton maahantuonti ja rekisteröinti ETA-alueen ulkopuolelta 

  Keinänen, Jarmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä on perehdytty ei-EY-tyyppihyväksytyn henkilöauton maahantuonti- ja rekisteröintiprosessiin. Työssä selvitettiin maahantuontiin liittyvät säädökset, rekisteröitävissä olevalle ajoneuvolle asetetut vaatimukset sekä ...

Näytä lisää