Uusimmat viitteet

 • Ajoneuvon käyttäytymisen automaattinen analysointi 

  Karppinen, Juho-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli ajoneuvon käyttäytymisen automaattinen analysointi. Tavoitteena oli selvittää kuljettajan ja ajoneuvon analysoinnin menetelmät, perehtyä kuinka ajoneuvodataa voidaan kerätä ajoneuvon omalla anturoinnilla ...
 • Developing practices for protective sand in slag pots 

  Pisilä, Eeva-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by SSAB Merox. The object of the thesis was to study and develop the practices related to protecting the slag pots with the protective sand in the Raahe steel plant. The desulphurisation slag ...
 • Liikkuvan kaluston kunnossapidon ajankäytön tehostaminen Kittilän kaivoksella 

  Alexander, Kristian (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kittilän kaivoksen liikkuvan kaluston asentajien ajankäyttöä. Tavoitteena oli pienentää aikaa, jonka asentajat käyttävät niin sanottuihin valmisteleviin tehtäviin, ja suurentaa itse huoltoon ...
 • Moottoroidun lumilaudan mekaniikkasuunnittelu 

  Pinola, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli moottoroidun lumilaudan mekaniikkasuunnittelu. Työ tehtiin Markus Huovisen toimeksiantona. Työssä tehtiin sähkökäyttöiselle telavetoiselle lumilaudalle mekaniikkasuunnittelu. Suunnitellun lumilaudan ...
 • Varaosavaraston tehokkuuden parantaminen 

  Karjalainen, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin Raskone Oy:n Rovaniemen toimipisteen varaosavaraston supistamista liiallisista varaosista. Tavoitteena oli saada poistettua varastosta ylimääräiset käyttämättömät varaosat ja luoda toimintasuunnitelma, ...
 • Asetus- ja vaihtoaikojen pienentäminen sekä tuotantolinjojen käytön optimointi 

  Hiltula, Nikke (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli optimoida tuotantolinjojen käyttö ja pienentää asetus- sekä tuotantovaihtoaikoja Greenled Oy:n Kempeleen tehtaalla. Tavoitteena oli suunnitella kestäviä ratkaisuja tuotannontiloihin ja tehdä ...
 • Katsastuslainsäädännön uudistuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen 

  Silvola, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema katsastuslainsäädännön uudistus, jossa on kyse EU:n uuden liikennekelpoisuuspaketin voimaansaattamisesta. Uudistuksessa on muun muassa esitetty, että alle ...
 • Moottorivaihtoehtojen testauslaitteiston mekaniikkasuunnittelu 

  Hentonen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa mekaniikkasuunnittelu moottoreiden testauslaitteistolle. Laitteistolla voidaan testata ennalta listattuja moottoreita, jotka olivat erilaisia lineaarimoottoreita ja AC-servomoottoreita ...
 • Maahantuontiyrityksen toimintaohje 

  Tapio, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia säännöllistä maahantuontia suunnittelevan yrityksen toimintaa ohjaavana oppaana. Työn tarkoituksena on antaa yritykselle kattava tietopaketti maahantuontiin liittyvistä toimenpiteistä ...
 • Kuoppalevyn ilmakuivauksen hallinta 

  Kemppainen, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä laadittiin Excel-pohjainen laskentatyökalu ja ohjeistus virtauslaskentaan Ginolis Oy:lle. Laskentatyökalun tavoitteena oli hallita kuivainlaitteiston toimintaa, kun vaaditaan normaalista poikkeavaa virtausnopeutta ...
 • Toimintakäsikirjan laatiminen kuljetusyritykselle 

  Kemppainen, Ville-Veikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Globalisaatio ja informaatioteknologian kehittyminen ovat johtaneet aikaan, jolloin yhteisten toimintatapojen ja standardien merkitys korostuu varsinkin, jos yrityksellä on toimintaa useassa maassa. Kansainvälisesti ...
 • Armeerauskoneen prototyypin suunnittelu 

  Tikka, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suunniteltiin uudenlaisen armeerauskoneen prototyyppi, mallinnettiin sen osat ja tehtiin sille lujuusanalysointi. Työhön kuului pelkästään koneen mekaniikkasuunnittelu, joten pois jäivät voimansiirto ja jarrut. Työn ...
 • SÄRMÄYSTUOTANNON KARTOITUS 

  Korhonen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa särmäystuotannon ongelmakohdat Ojala-Yhtymä Oy:n Sievin tehtaalla ja pohtia, miten mahdolliset laiteinvestoinnit tehostaisivat tuotantoa sekä parantaisivat työn laatua. Työssä tutkittiin ...
 • Pick-up-ajoneuvon kuljetusalusta 

  Pulkkinen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin pick-up-ajoneuvon lavarakenteeseen pienkoneiden kuljetusalusta. Työllä ei ollut erityistä tilaajatahoa vaan työn aihe tuli omasta kiinnostuksesta suunnittelua ja tieliikennelakia kohtaan. ...
 • Aerodynaamisen kenttätestijärjestelmän mekaaninen toteutus 

  Jylhä, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin mekaaninen toteutus painettavaa elektroniikkaa testaavaan aerodynaamiseen kenttätestijärjestelmään. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä oululaisen teknologiayrityksen Haltian Oy:n kanssa. ...

Näytä lisää