Uusimmat viitteet

 • Tuotantojärjestelmän kehitys piensarjatuotannossa 

  Wallin, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Laihialla sijaitsevan T-DRILL Oy:n tuotantojärjestelmää. T-DRILL Oy suunnittelee ja valmistaa putken haaroitukseen ja käsittelyyn käytettäviä koneita ja laitteita. Työn ensimmäisenä ...
 • Toimintaohjeiden suunnittelu ja toteutus valimolle 

  Virkkala, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Boliden Kokkola Oy on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat monet erilaiset sinkkituotteet. Kokkolan tehdas on osa suurempaa Boliden-konsernia. Boliden Kokkolan sinkkivalimolla on käytössä ...
 • Bensiinilisäaineen vaikutus henkilöauton moottorissa 

  Rahkola, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin erään bensiinilisäaineen vaikutusta moottorissa. Tutkitun lisäaineen tuoteselostuksessa kerrottiin aineen lisäävän moottorin suorituskykyä, vähentävän polttoaineen kulutusta ja pakokaasupäästöjä ...
 • Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto 

  Supperi, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä otettiin käyttöön kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä Artturi sekä tehtiin kunnossapitosuunnitelma yhdelle leipomon linjastolle. Toiminnanohjausjärjestelmällä ja kunnossapitosuunnitelmalla pyritään ...
 • Uuden konemallin tuominen kokoonpanolinjalle 

  Pellikka, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana on Iisalmessa kaivos- ja tunnelirakentamisen koneita valmistava Normet Oy. Normetilla tullaan siirtämään konemalleja linjakokoonpanoon ja prosessin läpiviemiseksi tarvitaan selkeä toimintamalli. ...
 • Koordinaattimittauskoneen mittausprosessin automatisointi kollaboratiivisella robotilla 

  Honkanen, Juho-Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osana EU-rahoitteista Tehoja-hanketta, jossa pyritään parantamaan tuotantoautomaation kustannustehokkuutta hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Opinnäytetyössä ...
 • Hiilikuituinen kojelauta 

  Väliheikki, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulun autolaboratorioon hankittiin erilaisia opiskelijaprojekteja varten Audi A1- henkilöauto. Työssä suunniteltiin ajoneuvoon sopiva hiilikuituinen kojelauta ja samalla tutustuttiin komposiittimateri ...
 • Ajoneuvon käyttäytymisen automaattinen analysointi 

  Karppinen, Juho-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli ajoneuvon käyttäytymisen automaattinen analysointi. Tavoitteena oli selvittää kuljettajan ja ajoneuvon analysoinnin menetelmät, perehtyä kuinka ajoneuvodataa voidaan kerätä ajoneuvon omalla anturoinnilla ...
 • Developing practices for protective sand in slag pots 

  Pisilä, Eeva-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by SSAB Merox. The object of the thesis was to study and develop the practices related to protecting the slag pots with the protective sand in the Raahe steel plant. The desulphurisation slag ...
 • Liikkuvan kaluston kunnossapidon ajankäytön tehostaminen Kittilän kaivoksella 

  Alexander, Kristian (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kittilän kaivoksen liikkuvan kaluston asentajien ajankäyttöä. Tavoitteena oli pienentää aikaa, jonka asentajat käyttävät niin sanottuihin valmisteleviin tehtäviin, ja suurentaa itse huoltoon ...
 • Moottoroidun lumilaudan mekaniikkasuunnittelu 

  Pinola, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli moottoroidun lumilaudan mekaniikkasuunnittelu. Työ tehtiin Markus Huovisen toimeksiantona. Työssä tehtiin sähkökäyttöiselle telavetoiselle lumilaudalle mekaniikkasuunnittelu. Suunnitellun lumilaudan ...
 • Varaosavaraston tehokkuuden parantaminen 

  Karjalainen, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin Raskone Oy:n Rovaniemen toimipisteen varaosavaraston supistamista liiallisista varaosista. Tavoitteena oli saada poistettua varastosta ylimääräiset käyttämättömät varaosat ja luoda toimintasuunnitelma, ...
 • Asetus- ja vaihtoaikojen pienentäminen sekä tuotantolinjojen käytön optimointi 

  Hiltula, Nikke (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli optimoida tuotantolinjojen käyttö ja pienentää asetus- sekä tuotantovaihtoaikoja Greenled Oy:n Kempeleen tehtaalla. Tavoitteena oli suunnitella kestäviä ratkaisuja tuotannontiloihin ja tehdä ...
 • Katsastuslainsäädännön uudistuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen 

  Silvola, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema katsastuslainsäädännön uudistus, jossa on kyse EU:n uuden liikennekelpoisuuspaketin voimaansaattamisesta. Uudistuksessa on muun muassa esitetty, että alle ...
 • Moottorivaihtoehtojen testauslaitteiston mekaniikkasuunnittelu 

  Hentonen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa mekaniikkasuunnittelu moottoreiden testauslaitteistolle. Laitteistolla voidaan testata ennalta listattuja moottoreita, jotka olivat erilaisia lineaarimoottoreita ja AC-servomoottoreita ...

Näytä lisää