Uusimmat viitteet

 • Ekotehokkuus rakentamisessa 

  Wondafrash, Benjam (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutoksen torjumiseksi useimmat valtiot ovat sitoutuneet ilmastota-voitteisiin. Tavoitteet koskettavat kaikkia yhteiskunnan aloja, myös rakennusa-laa. Rakennusten energia- ja ekotehokkuuden lisääminen on tehokas ...
 • Energiatehokkaan pientalon suunnittelu 

  Vuotila, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella energiatehokas pientalo kahden hengen perheelle. Tarkoituksena oli luoda dokumentit, joita vaaditaan rakennusluvan hakemiseen Oulun kaupungin alueella. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Varastointipihan suunnittelu Rudus Oy:n Oulun betonituotetehtaalle 

  Alioravainen, Hertta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Varastointialueen toiminnallinen suunnittelu on tehokkaan varastoinnin perusta. Varastoitavien tuotteiden on tarkoitus olla vaihtuvia, joten eri tuotekategorioiden tulo- ja lähtölogistiikan laadukkuus on varmistettava ...
 • Geoteknisen kantavuuden määrittäminen avoimissa maalajeissa 

  Alanko, Pasi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Eurokoodin mukainen maaperän geoteknisen kantavuuden määrittäminen on haastava ja laaja kokonaisuus. Useinkaan sitä ei huomioida riittävästi ja painuma jätetään kokonaan mitoittamatta. Tämä johtaa siihen, että rakennuksille ...
 • CLT-runkoisen pientalon suunnittelu 

  Pahkala, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  CLT:n eli ristiin liimattujen puulevyjen käyttö suomalaisessa rakentamisessa on kasvussa. CLT on ympäristöystävällinen ja terveellinen rakennusmateriaali, josta on nopea ja helppo rakentaa niin matalia kuin korkeitakin ...
 • Lähes nollaenergiatalo Oulun Vaskikankaalle 

  Karhumaa, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  EU direktiivi 2010/31/EU määrää jäsenvaltioitaan edistämään rakennuksen energiate-hokkuutta kohti lähes nollaenergiarakentamista. Kansalliset vaatimukset tulee ottaa käyttöön kaikissa uudisrakennuksissa vuoden 2020 lopusta ...
 • Päätie- ja sivuojarumpujen aukaisutekniikat 

  Väliheikki, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätie- ja sivuojarumpujen toiminta osana tien kuivatusta on tärkeässä, mutta liian vähäiselle huomiolle jääneessä roolissa. Liettynyt rumpu johtaa lopulta sen toimimattomuuteen ja toimimaton rumpu voi aiheuttaa vaaraa ...
 • Tietomallin hyödyntäminen ST-urakan laskennassa 

  Kauranen, Kim (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tietomallia voidaan hyödyntää tierakenteiden osalta ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa. Työssä tutkittiin, mitä tietomalliohjelmistoja on saatavilla internetistä lataamalla ja ...
 • Lämmöneristyslaastin soveltuvuus massiivitiiliseinän lämmöneristeeksi 

  Sova, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Massiivitiiliseinän sisäpuolinen lämmöneristäminen on haastavaa. Ongelmaksi sisäpuolisessa lämmöneristämisessä nousee muun muassa sääolosuhteiden vaikutus tiiliseinään. Haasteita tuottavat varsinkin viistosade ja pakkanen, ...
 • Talliosakkeen rakenteiden kehittäminen 

  Heikkilä, Hannes (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Talliosake tarjoaa asiakkailleen tiloja harraste- ja varastokäyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli keskittyä kolmeen Talliosakkeen rakentamisprosessin vaiheeseen; teknisen tilan elementtiin, ajoluiskiin ja kynnysrautoihin. ...
 • Kunnossapidon alueurakan päättäminen 

  Pätsi, Niklas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kunnossapidon alueurakan päättämisen haasteita voivat olla aikataulutus sekä huolimattomuustöiden toteuttamisessa. On tärkeää, että urakoitsija hoitaa alueurakan niin,että tilaaja hyväksyy tehdyt työt luovutusvaiheessa. ...
 • Rakennuttamisen ohjaus julkisessa toimitilarakentamisessa 

  Alatalo, Pasi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vanha toimitilakanta, uudet toimintamallit ja tiukka taloustilanne haastavat kunnat miettimään uudella tavalla kuntalaisille tuotettavia palveluita. Perinteisten hankintamallien ja itse omistamisen rinnalle on tullut ...
 • Työturvallisuus suurprojektissa 

  Hakulinen, Lari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusalalla on sattunut paljon tapaturmia, mutta viime vuosina työtapaturmien määrä on saatu laskuun etenkin isoissa yrityksissä panostamalla työturvallisuuteen. Huolehtimalla työympäristön turvallisuudesta parannetaan ...
 • CLT-runkoisen pientalon suunnittelu 

  Pahkala, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  CLT:n eli ristiin liimattujen puulevyjen käyttö suomalaisessa rakentamisessa on kasvussa. CLT on ympäristöystävällinen ja terveellinen rakennusmateriaali, josta on nopea ja helppo rakentaa niin matalia kuin korkeitakin ...
 • 3D-koneohjauksen hyödyt 

  Grönberg, Ilkka Andreas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 3D-koneohjaukseen sekä selvittää siitä saatavat kustannukselliset hyödyt. Lisäksi tarkkailtiin minkälaisiin töihin laitteisto soveltuu parhaiten talojen pohja-, viemäröinti- sekä ...

Näytä lisää