Uusimmat viitteet

 • Perustajaurakoitsijan asuntokauppalain mukainen toiminta RS-kohteissa 

  Aitto-oja, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan perustajaurakointia liiketoimintana. Perustajaurakointi on juridisesti haastavampaa kuin perinteinen rakennusurakointi. Perustajaurakoinnissa urakoitsija perustaa asunto-osakeyhtiön ...
 • Luhtitalokonseptin betonirakenteiden suunnittelu 

  Junno, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Lehto Group Oyj. Yritys on suunnitellut uutta betonirunkoista luhtitalokonseptia, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajalle selvitys koskien kyseisen ...
 • Vesitiiviin paalulaatan suunnittelu 

  Törrö, Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paalulaattojen käyttö talonrakennuksen perustamistapana yleistyy jatkuvasti. Paalulaatta sopii perustamistapana huonosti kantaville maille ja on hyvä vaihtoehto, kun muut perustamismenetelmät tulisivat liian kalliiksi. ...
 • Energiaa tuottavan laatan hyödyntäminen energiantuotannossa 

  Piri, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiantuotannon suunta on menossa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Käytössä olevia uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, vesi-, aurinkoenergia tuloaan ovat tekemässä myös energiatuotantolaatat. ...
 • Työmaan kosteudenhallintaohje 

  Heikkilä, Johan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kosteus- ja sisäilmaongelmia on Suomessa valtavasti, etenkin julkisissa rakennuksissa. Työmaalla kosteudenhallinnasta on vastuussa yleensä vastaava mestari. Hänen asenteensa ratkaisee, kuinka hyvin asiat hoidetaan ...
 • Rakentamattoman soratien rakenteen parantaminen 

  Saarela, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin rakentamattoman soratien rakenteen parantamiseen. Tavoitteena oli tutustua niihin syihin, miksi tien rakennetta haluttiin lähteä parantamaan, sen käytännön toteutukseen ja pohtia parantamisen ...
 • Pientalojen kosteusvauriotutkimus 

  Kinnunen, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kosteusvauriot ovat nykyään iso ongelma rakennusalalla. Julkisten rakennusten ja asuinrakennusten ongelmista uutisoidaan jatkuvasti. Korjauskustannusten lisäksi aiheutuu muun muassa eripuraa vastuista, poissaoloja töistä ...
 • TELINETÖIDEN TURVALLISUUS- JA LAATULOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN 

  Kullas, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Telinekataja Oy:n tilauksesta. Työn tavoitteena oli selvittää Telinekatajan käyttämien MaxxSafe-lomakkeiden käyttökokemuksia. MaxxSafe-lomakkeet ovat Telinekatajan käyttämä turvallisuus- ja laatulomakeperhe, ...
 • Vanhan puutalon tilamuutostyö päiväkodiksi 

  Väärä, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jotta vanhat ja historiallisesti arvokkaat puurakennukset pysyvät vuosikymmenistä vuosisatoihin kunnossa, on niille löydettävä uusi käyttötarkoitus edellisen käytön päätyttyä. Samalla autetaan säilyttämään tärkeä osa ...
 • Masuunikuonajauheen vaikutus Rapidsementti-lattiabetonin ominaisuuksiin 

  Pyörälä, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rapidsementti-masuunikuonajauheyhdistelmien soveltuvuus käytettäväksi lattiabetonia valmistettaessa. Samalla pyrittiin tutkimaan, olisiko tällaisilla massoilla mahdollista vähentää ...
 • Laadunvarmistus ja riskien tunnistaminen perustus- ja pohjarakentamisessa 

  Uunila, Saku-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Infrarakennushankkeet ovat isoja kokonaisuuksia, joissa riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta tärkeitä. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat olennaisia ...
 • Paritalon NR-kattorakenteen jäykistäminen 

  Vänttilä, Ville-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puurakenteiden jäykistyssuunnittelu on haastava ja laaja kokonaisuus. Sitä ei useinkaan huomioida riittävästi rakennesuunnittelussa. Jäykistysperiaatteiden puutteellinen hallinta on usein syy huomiotta jättämiseen. ...
 • Digitalisaation hyödyntäminen betonivalun kosteuden valvonnassa 

  Männikkö, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Betonin kuivuminen on rakennustyömaan tärkeimpiä seurattavia mittauksia. Mikäli betonivalu pinnoitetaan liian aikaisessa vaiheessa, ovat kosteusvaurion riskit mittavat. Useissa koulurakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ...
 • Rakennushankkeen toteutusmuodot ja allianssi korjausrakentamisessa 

  Uusi-Kokko, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella on meneillään korjausrakentamiseen suunnattu, Suomen ensimmäinen ohjelma-allianssi. Urakointimuodon ollessa uusi kaikille osapuolille toivottiin urakkamuotoihin perehtyvää työtä, jossa ...
 • Hirsirakennuksen rakenteiden tarkastelu nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa 

  Koukkari, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennuksen rakenteita voidaan tarkastella rakennusfysikaalisesti monella tavalla. Tässä opinnäytetyössä rakenteita tarkasteltiin kosteus- ja lämpöteknisesti WUFI Pro ja Oulun ammattikorkeakoulun homeindeksin laskentaohj ...

Näytä lisää