Uusimmat viitteet

 • Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusmittauksessa 

  Lahtinen, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Suomi Oy:n tilauksesta. Tietomallintaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet rakennushankkeille ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Työn tavoitteena oli selvittää, miten rakennusmittauksessa ...
 • Tekla Structures -ohjelman käyttöopas aloitteleville opiskelijoille 

  Tattari, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekla Structures on rakennusten tietomallinnukseen tehty sovellus, jonka avulla on mahdollista toteuttaa tarkka ja yksityiskohtainen tietomalli rakennettavasta kohteesta. Tämä opinnäytetyö on tehty opetuskäyttöön Oulun ...
 • Tartunnattomien jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja laskentaohje eurokoodin mukaan 

  Turunen, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on tuottaa alustavanlaatuinen tartunnattomien jälkijännitettyjen betonirakenteiden mitoitusohje rakennesuunnittelijoille. Jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja mitoitusohje eurokoodin ...
 • Perustajaurakoitsijan asuntokauppalain mukainen toiminta RS-kohteissa 

  Aitto-oja, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan perustajaurakointia liiketoimintana. Perustajaurakointi on juridisesti haastavampaa kuin perinteinen rakennusurakointi. Perustajaurakoinnissa urakoitsija perustaa asunto-osakeyhtiön ...
 • Luhtitalokonseptin betonirakenteiden suunnittelu 

  Junno, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Lehto Group Oyj. Yritys on suunnitellut uutta betonirunkoista luhtitalokonseptia, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajalle selvitys koskien kyseisen ...
 • Vesitiiviin paalulaatan suunnittelu 

  Törrö, Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paalulaattojen käyttö talonrakennuksen perustamistapana yleistyy jatkuvasti. Paalulaatta sopii perustamistapana huonosti kantaville maille ja on hyvä vaihtoehto, kun muut perustamismenetelmät tulisivat liian kalliiksi. ...
 • Energiaa tuottavan laatan hyödyntäminen energiantuotannossa 

  Piri, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiantuotannon suunta on menossa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Käytössä olevia uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, vesi-, aurinkoenergia tuloaan ovat tekemässä myös energiatuotantolaatat. ...
 • Työmaan kosteudenhallintaohje 

  Heikkilä, Johan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kosteus- ja sisäilmaongelmia on Suomessa valtavasti, etenkin julkisissa rakennuksissa. Työmaalla kosteudenhallinnasta on vastuussa yleensä vastaava mestari. Hänen asenteensa ratkaisee, kuinka hyvin asiat hoidetaan ...
 • Rakentamattoman soratien rakenteen parantaminen 

  Saarela, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin rakentamattoman soratien rakenteen parantamiseen. Tavoitteena oli tutustua niihin syihin, miksi tien rakennetta haluttiin lähteä parantamaan, sen käytännön toteutukseen ja pohtia parantamisen ...
 • Pientalojen kosteusvauriotutkimus 

  Kinnunen, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kosteusvauriot ovat nykyään iso ongelma rakennusalalla. Julkisten rakennusten ja asuinrakennusten ongelmista uutisoidaan jatkuvasti. Korjauskustannusten lisäksi aiheutuu muun muassa eripuraa vastuista, poissaoloja töistä ...
 • TELINETÖIDEN TURVALLISUUS- JA LAATULOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN 

  Kullas, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Telinekataja Oy:n tilauksesta. Työn tavoitteena oli selvittää Telinekatajan käyttämien MaxxSafe-lomakkeiden käyttökokemuksia. MaxxSafe-lomakkeet ovat Telinekatajan käyttämä turvallisuus- ja laatulomakeperhe, ...
 • Vanhan puutalon tilamuutostyö päiväkodiksi 

  Väärä, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jotta vanhat ja historiallisesti arvokkaat puurakennukset pysyvät vuosikymmenistä vuosisatoihin kunnossa, on niille löydettävä uusi käyttötarkoitus edellisen käytön päätyttyä. Samalla autetaan säilyttämään tärkeä osa ...
 • Masuunikuonajauheen vaikutus Rapidsementti-lattiabetonin ominaisuuksiin 

  Pyörälä, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rapidsementti-masuunikuonajauheyhdistelmien soveltuvuus käytettäväksi lattiabetonia valmistettaessa. Samalla pyrittiin tutkimaan, olisiko tällaisilla massoilla mahdollista vähentää ...
 • Laadunvarmistus ja riskien tunnistaminen perustus- ja pohjarakentamisessa 

  Uunila, Saku-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Infrarakennushankkeet ovat isoja kokonaisuuksia, joissa riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta tärkeitä. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat olennaisia ...
 • Paritalon NR-kattorakenteen jäykistäminen 

  Vänttilä, Ville-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puurakenteiden jäykistyssuunnittelu on haastava ja laaja kokonaisuus. Sitä ei useinkaan huomioida riittävästi rakennesuunnittelussa. Jäykistysperiaatteiden puutteellinen hallinta on usein syy huomiotta jättämiseen. ...

Näytä lisää