Uusimmat viitteet

 • Perehdyttämisohje elementtituotantoon 

  Lahtela, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työntekijän perehdyttäminen työyhteisöön ja -työtehtäviin. Selkeä, monipuolinen perehdyttäminen auttaa työntekijää saamaan mahdollisimman selkeän kuvan työn sisällöstä sekä työtavoista ...
 • Oulun yliopistollisen sairaalan joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen 

  Mikkola, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2016 laaditun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin liikkumissuunnitelman yhteydessä laaditun kyselyn perusteella vain kolme prosenttia sairaanhoitopiirin työntekijöistä on joukkoliikenteen kanta-asiakkaita. Oulun ...
 • Parveke- ja luhtikäytävän lattiaelementti rakenteen yksinkertaistaminen 

  Uusitalo, Oskari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen työ- ja elinkeinoministeriö haluaa lisätä Suomessa puurakentamista, mikä lisää kilpailua puurakentamisen alalla. Tehokkaammin valmistettavat ja nopeammin asennettavat tuotteet ovat alalla toimiville yrityksille ...
 • Työmaan perehdytyskäytäntöjen kehittäminen 

  Reinilä, Ilpo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli työmaan perehdytyskäytäntöjen kehittäminen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran työmailla. Staran omien työntekijöiden työsuhteen alussa tehtävä perehdyttäminen ei kuulunut tutkimusalueeseen ...
 • Peruskorjaus Kaijonharjun nuorisotalossa 

  Jussila, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sisäilmaongelmat tuottavat ongelmia monille vanhoille julkisille rakennuksille. Ongelmien syitä on etsitty pitkään ja yhtenä ongelman syynä pidetään puutteellista ilmanvaihtoa. Ilmanvaihto saattaa levittää mahdollisen ...
 • Rakennesuunnittelijan työturvallisuusvelvoitteet 

  Lehtomäki, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusala on tapaturmia mitattaessa johtavin ala Suomessa, sillä tapaturmia sattuu määrällisesti eniten juuri rakennustyömailla. Viime vuosina etenkin isot yritykset ovat alkaneet panostaa työturvallisuuteen, mikä on ...
 • Kaivannaisjätealueen korottaminen, riskit ja haasteet kalvotetuilla altailla 

  Johansson, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kalvotetun kaivannaisjätealtaan patorakenteisiin voi kohdistua kalvon vauriotilanteessa sisäisen eroosion riski, jos hydraulinen gradientti nousee kriittiseksi. Tähän liittyen opinnäytetyössä tarkasteltiin tiivistevaurion ...
 • Ekotehokkuus rakentamisessa 

  Wondafrash, Benjam (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutoksen torjumiseksi useimmat valtiot ovat sitoutuneet ilmastota-voitteisiin. Tavoitteet koskettavat kaikkia yhteiskunnan aloja, myös rakennusa-laa. Rakennusten energia- ja ekotehokkuuden lisääminen on tehokas ...
 • Energiatehokkaan pientalon suunnittelu 

  Vuotila, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella energiatehokas pientalo kahden hengen perheelle. Tarkoituksena oli luoda dokumentit, joita vaaditaan rakennusluvan hakemiseen Oulun kaupungin alueella. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Varastointipihan suunnittelu Rudus Oy:n Oulun betonituotetehtaalle 

  Alioravainen, Hertta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Varastointialueen toiminnallinen suunnittelu on tehokkaan varastoinnin perusta. Varastoitavien tuotteiden on tarkoitus olla vaihtuvia, joten eri tuotekategorioiden tulo- ja lähtölogistiikan laadukkuus on varmistettava ...
 • Geoteknisen kantavuuden määrittäminen avoimissa maalajeissa 

  Alanko, Pasi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Eurokoodin mukainen maaperän geoteknisen kantavuuden määrittäminen on haastava ja laaja kokonaisuus. Useinkaan sitä ei huomioida riittävästi ja painuma jätetään kokonaan mitoittamatta. Tämä johtaa siihen, että rakennuksille ...
 • CLT-runkoisen pientalon suunnittelu 

  Pahkala, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  CLT:n eli ristiin liimattujen puulevyjen käyttö suomalaisessa rakentamisessa on kasvussa. CLT on ympäristöystävällinen ja terveellinen rakennusmateriaali, josta on nopea ja helppo rakentaa niin matalia kuin korkeitakin ...
 • Lähes nollaenergiatalo Oulun Vaskikankaalle 

  Karhumaa, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  EU direktiivi 2010/31/EU määrää jäsenvaltioitaan edistämään rakennuksen energiate-hokkuutta kohti lähes nollaenergiarakentamista. Kansalliset vaatimukset tulee ottaa käyttöön kaikissa uudisrakennuksissa vuoden 2020 lopusta ...
 • Päätie- ja sivuojarumpujen aukaisutekniikat 

  Väliheikki, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätie- ja sivuojarumpujen toiminta osana tien kuivatusta on tärkeässä, mutta liian vähäiselle huomiolle jääneessä roolissa. Liettynyt rumpu johtaa lopulta sen toimimattomuuteen ja toimimaton rumpu voi aiheuttaa vaaraa ...
 • Tietomallin hyödyntäminen ST-urakan laskennassa 

  Kauranen, Kim (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tietomallia voidaan hyödyntää tierakenteiden osalta ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa. Työssä tutkittiin, mitä tietomalliohjelmistoja on saatavilla internetistä lataamalla ja ...

Näytä lisää