Uusimmat viitteet

 • Rikastushiekka-altaan alkupatorakenteiden rakentaminen ja laadunvalvonta 

  Kvist, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sodankylässä sijaitsevalla Kevitsan nikkeli- ja kuparikaivoksella rakennettiin kesällä 2017 rikastushiekka-altaan viimeiset rakentamattomat alkupatorakenteet. Opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi, mitä eri rakennusvaiheita ...
 • Kattoelementtikomponentti Tekla Structuresiin 

  Heikkinen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietomallintaminen on tärkeä osa nykypäivän suunnittelutyötä. Rakennusten mallintamista varten on kehitetty tietomallinnusohjelmia, joista yksi on Tekla Structures. Tekla Structuresista löytyy erilaisia komponentteja, jotka ...
 • Harjalta nostettavan kattoelementin suunnittelu 

  Laukka, Elias (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kattoelementin suunnittelu on laaja kokonaisuus, joka edellyttää rakennesuunnittelijan ja NR-rakennesuunnittelijan yhteistyötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä nostettavan kattoelementin suunnitteluun. Tässä työssä ...
 • Uudiskohteen rakennusaikainen kosteudenhallinta Kuivaketju10-malliin pohjautuen 

  Typpö, Eero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosina rakentamisen aikainen kosteudenhallinta on ollut paljon esillä. Etenkin julkisissa laitoksissa on esiintynyt runsaasti kosteusongelmia, joiden on havaittu aiheuttavan terveydellisiä haittoja ihmisille. ...
 • Sillan tukitelineiden perustaminen 

  Löytynoja, Väinö (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tukitelineet kantavat betonista valettavien siltojen muotteihin kohdistuvat kuormat. Opinnäytetyössä perehdyttiin sillan tukitelineiden perustamiseen. Tavoitteena oli esitellä tukitelineiden perustaminen maanvaraisesti ...
 • Tilaelementtimalliston kehittäminen 

  Näsänen, Marko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapwall Oy aloittaa tilaelementtien valmistuksen keväällä 2018. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tilaajalle toimivat rakenne- ja liitosratkaisut tuotantoon tulevien tilaelementtien kokoamiseen sekä työmaalle. ...
 • Toimintajärjestelmän kehittäminen rakennusliikkeelle 

  Juntunen, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  MaxBuild Oy tarvitsi toiminnan laajentamisen tueksi toimintajärjestelmän kehit-tääkseen laadunhallintaa sekä yhtenäistämään eri työmaiden toimintatapoja. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MaxBuild Oy:n tarpeita palveleva ...
 • Projektinjohtourakan kustannushallinnan ja laskutuksen kehittäminen 

  Saukko, Ilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektinjohtourakat ovat yleistymässä allianssiurakan ohella Suomen rakentamisessa. Korostettu yhteistyö urakoitsijan ja tilaajan välillä synnyttää tarpeen tuotannonhallintaohjelmiston kehittämiselle. Tämän lisäksi ...
 • Teollisuuskiinteistön kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

  Marttila, Meri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä teollisuuskiinteistön kuntoarvio, pitkätähtäimen suunnitelma ja energiatalouden selvitys. Lisäksi oleellisimpiin korjauksia vaativiin ongelmakohtiin laadittiin korjaussuunnitelmat. ...
 • Hirsirakenteisen asuintalon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

  Sievola, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Oulaisissa sijaitsevan hirsirakenteisen asuintalon nykyinen kunto ja laatia kohteelle korjaussuunnitelma. Talo on peruskorjattu 1970-luvulla. Kohdetalon jäädessä asumattomaksi sisältä ...
 • Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusmittauksessa 

  Lahtinen, Jonne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Suomi Oy:n tilauksesta. Tietomallintaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet rakennushankkeille ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Työn tavoitteena oli selvittää, miten rakennusmittauksessa ...
 • Tekla Structures -ohjelman käyttöopas aloitteleville opiskelijoille 

  Tattari, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekla Structures on rakennusten tietomallinnukseen tehty sovellus, jonka avulla on mahdollista toteuttaa tarkka ja yksityiskohtainen tietomalli rakennettavasta kohteesta. Tämä opinnäytetyö on tehty opetuskäyttöön Oulun ...
 • Tartunnattomien jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja laskentaohje eurokoodin mukaan 

  Turunen, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on tuottaa alustavanlaatuinen tartunnattomien jälkijännitettyjen betonirakenteiden mitoitusohje rakennesuunnittelijoille. Jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja mitoitusohje eurokoodin ...
 • Perustajaurakoitsijan asuntokauppalain mukainen toiminta RS-kohteissa 

  Aitto-oja, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan perustajaurakointia liiketoimintana. Perustajaurakointi on juridisesti haastavampaa kuin perinteinen rakennusurakointi. Perustajaurakoinnissa urakoitsija perustaa asunto-osakeyhtiön ...
 • Luhtitalokonseptin betonirakenteiden suunnittelu 

  Junno, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Lehto Group Oyj. Yritys on suunnitellut uutta betonirunkoista luhtitalokonseptia, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajalle selvitys koskien kyseisen ...

Näytä lisää