• Selvitys teräsbetonisiltojen päällysrakenteen betoni- ja teräsmääristä 

   Tahvola, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Siltojen ainemenekit vaihtelevat paljon, kun käytetään eri siltatyyppejä ja rakennemittoja. Ainemenekkien tarkastamiseen on luotu useita matemaattisia malleja, mutta ne pohjautuvat jo suhteellisen vanhaan tilastoaineistoon. ...
  • Laserkeilaus ja action-kamera kuntotutkimuksen apuvälineenä 

   Rekilä, Samuel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   ISS Proko Oy teki kesällä 2016 Kempeleen vanhan kirkon kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksessa käytettiin apuna laserkeilausta ja action-kameraa. Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla pystytään tehokkaasti keräämään ...
  • Teräsbetonisen sandwich-elementin suunnittelu 

   Miettunen, Lilli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sandwich-elementti on yleisin elementtirakenteisen asuinkerrostalon ulkoseinärakenne. Siinä yhdistyvät kantava sisäkuori, lämmöneristekerros ja säältä suojaava ulkokuori. Elementtisuunnittelijalta vaaditaan äärimmäistä ...
  • Esteettömän kuunteluympäristön kehittäminen Oulun kaupungin julkisissa tiloissa 

   Tunturi, Susa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa muutamien Oulun kaupungin julkisten tilojen äänensiirtojärjestelmien olemassaoloa, toimivuutta ja ongelmia Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tarpeesta. Oulun kaupungin julkisten tilojen ...
  • Kvartsimaasälpäjauheen käyttö betonin osa-aineksena 

   Kynsilehto, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Keliber Oy:n toimittaman kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta betonin osa-ainekseksi. Kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta ei ollut aiemmin testattu. Työssä tehtiin kiviaineksen alkututkimukset ...
  • Raitiotie joukkoliikennemuotona - Esimerkkikohde pikaraitiotie Oulun lentoasema - Kaakkuri 

   Hämäläinen, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun joukkoliikenteen tilasta on tehty useita selvityksiä. Oulussa joukkoliikenteen käyttötapaosuus on ollut pitkään vähäinen, vain noin viiden prosentin luokkaa. Viime vuosina Oulun joukkoliikenne on onnistunut palvelutason ...
  • Märkäpuretun lentotuhkan hyödyntäminen kaivoksen louohostäytössä 

   Lehtola, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lentotuhkaa syntyy kivihiilen ja orgaanisen aineen polttoprosessissa palamistuotteena. Kivihiilituhka on hyväksytty betonin lisäaineeksi, mutta orgaanista tuhkaa ei saa käyttää nykymääräysten mukaan betonin sideaineena. ...
  • Vapaa-ajan asunnon suunnittelu Pikkupapuluoma 

   Raunio, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhä useampi vapaa-ajan asunto suunnitellaan ympärivuoden asuttavaksi, joten tämä tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Rantarakentaminen poikkeaa kaava- ja yleiskaava-alueiden rakentamisesta. Vapaa-ajan asunnon suunnittelu ...
  • Havaintoja katujen talvikunnossapidosta Oulun kaupungissa talvella 2017 

   Arffman, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Talvikunnossapidon tavoitteena on tarjota tien päällä liikkuville sellaiset keliolosuhteet, että kuljetukset ja liikenne sujuvat turvallisesti ja toimivasti myös talviaikana. Muun muassa sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ...
  • Hyvinvointitilojen tuotannon laatukäsikirja 

   Lehto, Ollimatti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennusalalla rakentamisen eri vaiheissa on lukematon määrä eri työtapoja. Rakennusalan eri toimijat tarvitsevat selviä ohjeita eri työvaiheiden ja työtapojen toteuttamiseen. Lisäksi nykyaikana pyritään yksinkertaistamaan ...
  • Autotallin rakennesuunnittelu Jyväskylän Korpilahteen 

   Korkeakangas, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rakennesuunnitelmat Jyväskylässä rinnetontilla sijaitsevalle autotallille ja tehdä siihen vaadittavat rakennuslupakuvat. Sen lisäksi valittiin autotalliin sopiva jäykistysjärjestelmä ja ...
  • Kokonaisvaltainen laadunhallinta maarakennusyrityksessä 

   Siik, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyajan menestyvältä rakennusalan yritykseltä edellytetään kokonaisvaltaista toiminnan laatua sekä asiakaskeskeisyyttä. Pelkkä lopputuotteen korkea laatu ei enää riitä, jos toiminta ei ole tehokasta eikä asiakkaan tarpeita ...
  • Asiakasmuutostöiden hallinta ulkoistetussa prosessissa 

   Karjalainen, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vaikka rakentamisvaiheita ja rakentamista suunnitellaan tarkasti, on tyypillistä, että alkuperäisiin suunnitelmiin tulee muutoksia. Asuntorakentamisessa nämä muutokset tulevat yleensä asiakkaalta, joka haluaa vaikuttaa ...
  • VANHAN HIRSITALON KUNTOARVIO, LÄMPÖKUVAUS JA LISÄKONDUKTANSSIEN MÄÄRITYS 

   Mäenpää, Hannu-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kuntoarvio ja lämpökuvaus Nivalassa sijaitsevaan 1850-luvulla rakennettuun hirsitaloon. Kohteen rakenteet arvioitiin ja tehtiin myös viivamaisten kylmäsiltojen laskelmat ja ...
  • Kaivosteollisuuden sivutuotteen käyttö laastin ja tasoitteen runkoaineena 

   Kunnari, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaivosteollisuuden rikastusprosessissa syntyvän sivutuotteen käyttömahdollisuudet rakennusteollisuuden tuotteissa. Kaivosteollisuuden sivutuote oli kvartsimaasälpäjauhe ja ...
  • Laatukäsikirjan laatiminen Rose Rakennus Oy:lle 

   Salmu, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Prosessi muodostuu toisiinsa liitettyjen toimenpiteiden ketjusta, jonka päämääränä on haluttu lopputulos. Toivottuun lopputulokseen ei päästä, jos jokin osa ketjusta ei toimi tai täytä sille asetettuja vaatimuksia. Sama ...
  • Puurakenteiden ruuvi- ja naulaliitokset 

   Satomaa, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puurakenteiden liitosten leikkauskestävyyden mitoitukseen ei löydy ohjetta sellaiseen liitostyyppiin, jossa liitoksen puuosien välissä käytetään tuulensuojakipsilevyä. Pientalojen rakenteisiin liittyy usein myös ulkoisia ...
  • Raidegeometrian laadun parantaminen laserohjatulla tuennalla 

   Seppälä, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen valtion rataverkko edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa, jotta junilla voidaan liikennöidä turvallisesti ja energiatehokkaasti. Raiteen tukeminen on yksi keskeisimmistä radoilla tehtävistä kunnossapitotöistä. Se on ...
  • Ammatillisen reformin vaikutus näyttötutkintona suoritettaviin tutkintoihin 

   Annala, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nykyisen näyttötutkintojärjestelmän ja uuden ammatillisen opetuksen reformin vaikutuksia näyttötutkintojärjestelmään. Kyselytutkimukset ja opettajien haastattelut toteutettiin ...
  • Rakennusliikkeen takuutyöprosessi 

   Huttu-Hiltunen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Tekijä: Juha Huttu-Hiltunen Opinnäytetyön nimi: Rakennusliikkeen takuutyöprosessi Työn ohjaaja: Juha-Matti Toppi Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: kevät ...