• Hissirakentamisen edistäminen Oulun Kaukovainiolla 

   Toura, Terhi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oulun kaupunki tukee hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin valtion korjausavustuksen lisäksi tulevalla hissiavustuksella. Korjausavustuksen ja hissiavustuksen jälkeen jää taloyhtiölle maksettavaksi vain 40 % hissin ...
  • ILMATIIVEYDEN VARMISTAMINEN RAKENNUSTYÖMAALLA 

   Päkkilä, Tuukka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakennuksen ilmantiiveyden varmistamiseen ja kehittää laadunvarmistusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmatiiveyden varmistusta työmaan näkökulmasta, mutta myös ilmatiiveyden ...
  • Rakennusten tiiviysmittaukset Suomessa, Ruotsissa JA Norjassa 

   Silvola, Vesa-Pekka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Rakennusten ilmatiiviyksiä on mitattu Pohjoismaissa jo pitkään. Tulevaisuudessa tiiviysmittaukset tulevat kuitenkin yleistymään huomattavasti energiatehokkuuden vaatimusten myötä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Suomen, ...
  • Teräsrakenteisen teollisuushallin korkeuden muutoksen vaikutus rakentamiskustannuksiin 

   Äijälä, Samuli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Rakennusalalla on kiinnostuttu rakentamiskustannuksista sekä siitä, miten paljon jonkin rakennuksen osa-alueen parantaminen tuo lisäkustannuksia. Kun laatua lisätään, on rakennuttajalla mahdollisuudet saada parempi voitto ...
  • Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet elinkaarimallilla 

   Rissanen, Anna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata elinkaarimallihanketta yleisesti, sen eri toimintamalleja, siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä eri osapuolten vastuita hankkeen eri vaiheissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ...
  • Varastohallin rakennussuunnittelu ja rakennuslupamenettely 

   Nevanperä, Jukka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Teollisuus- ja logistiikkayritykset tarvitsevat materiaaliensa ja kalustonsa suojaksi niin kylmää kuin lämmintäkin varastotilaa. Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin puolilämpimän varastohallin rakennuslupaan vaadittavat ...