Uusimmat viitteet

 • LVI-yrityksen pientavaran logistiikan ja varastoinnin kehittäminen 

  Lampela, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää LVI-urakointiyrityksen pientavaran logistiikkaa ja varastointia työmaalla sekä löytää työtä nopeuttavia ratkaisuja tavaroiden saantiin kerroksissa. Tavoitteena oli saada vähennettyä ...
 • Tuloilman esilämmitys ja jäähdytys maapiirillä 

  Karsikas, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Oulun ammattikorkeakoulu ja työn tavoitteena oli tutkia maapiirin käyttöä tuloilman esilämmityksessä ja jäähdytyksessä. Työn kohteena oli omakoti-talo Oulun seudulta, minne on asennettu 150 metrin ...
 • Energiakonsepti kiinteistön tehokkaaseen käyttöönottoon 

  Kurvinen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli laatia toimintamalli uudiskohteiden energiatehokkaaseen käyttöönottoon Oulun kaupungissa. Kiinteistöjen käytönaikainen energiankulutus kattaa merkittävän osan rakennuksen elinkaaren aikaisesta ...
 • Tietomallinnus talotekniikan suunnittelussa 

  Blomster, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutustuttiin tietomallin sisältöön ja määräyksiin suunnittelutyössä sekä tietomallin tuomaan lisäarvoon suunnitelmissa. Työn tavoitteena oli kartoittaa tietomallintamisen tämänhetkistä tilaa sekä tutkia, mitkä asiat ...
 • LVI-laboratorion patteriverkoston suunnittelu opetuskäyttöön 

  Tabatabai-Irani, Hossein (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja mallintaa vesikiertoinen patteriverkosto Oulun ammattikorkeakoulun uuteen hybridilaboratorioon, joka tulee sijaitsemaan Oulun yliopiston kampuksella. Ennen työn aloittamista ...
 • Jäähdytysjärjestelmän mitoitus ja valinta yliopistorakennukseen 

  Matinlompolo, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitoittaa yliopistorakennuksen tiloille jäähdytystehontarpeet ja tarkastella, millainen jäähdytysjärjestelmä olisi sopiva kyseiseen rakennukseen. Tilojen jäähdytystehontarpeet määritettiin ...
 • Kannattavuuslaskelmia esimerkkikiinteistöjen lämmönlähteiden muuttamisesta ilma-vesilämpöpumppuihin 

  Jokitalo, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli tehdä kannattavuuslaskelmia esimerkkikiinteistöjen lämmönlähteiden muuttamisesta ilma-vesilämpöpumppuihin. Tavoitteena oli laskea, kannattaako esimerkkikiinteistöissä muuttaa nykyinen öljy- tai kaukolämpö ...
 • Lämmönjakokeskusten uusintamitoituslaskuri 

  Hautajärvi, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin olemassa olevien lämmönjakokeskusten uusintamitoituslaskuri, jonka avulla automatisoidaan Oulun Energian työntekijöiden lämmönjakokeskuksiin liittyvää mitoituslaskentaa. Laskurilla voidaan ...
 • Leirikeskuksen LVI-järjestelmien kannattavuuslaskelma 

  Huhta, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Oulun alueella sijaitsevan leirikeskuksen LVI-järjestelmäratkaisuja. Työssä laskettiin leirikeskuksen käyttöveden, lämmityksen ja ilmanvaihdon tehontarpeet. Eri järjestelmäratkaisuja ...
 • Yhtenäisten kaivomallien kehittäminen ja suunnittelumateriaalien laatiminen 

  Lehtonen, Joonatan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksianto oli tehdä suunnittelumateriaali ja olla mukana tekemässä Pipelife Finland OY:lle yhtenäinen kaivomallisto sekä tekniset kuvat. Tekniset kuvat ovat tarkoitus jakaa suunnittelutoimistoille sekä ...
 • Ohje ilmanvaihdon suunnittelijoille sisäilmaongelmakohteissa 

  Lerssi, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli laatia ohje, jossa selvitetään huomioon otettavia asioita, kun suunnitellaan ilmanvaihdon korjaustoimenpiteitä sisäilmaongelmakohteeseen. Työn tavoitteena oli korostaa ohjeessa sellaisia suunnittel ...
 • Energiatehokkaat suunnitteluratkaisut ja niiden vaikutus rakennusten ylläpitoon 

  Pirkkiö, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäyteyön aiheena oli tutkia energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja ja selvittää, miten ne vaikuttavat rakennusten ylläpitoon. Työn toimeksiantajana toimii Granlund Rovaniemi Oy. Työn tavoitteena oli selvittää ...
 • Omakotitalon ja talousrakennuksen LVI-suunnittelu 

  Katainen, Ilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä toteutettiin LVI-suunnitelmat omakotitaloon ja talousrakennukseen. Rakennusten tekeminen aloitetaan keväällä 2018. Tavoitteena oli tehdä LVI-suunnitelmat, joiden pohjalta voidaan rakentaa kustannustehokkaat, ...
 • Sähköinen LVI-tarjouslaskenta ja sen kehittäminen 

  Mursu, Erik (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä syvennyttiin LVIS-urakointiyrityksen sähköiseen tarjouslaskentaprosessiin. Opinnäytetyön tavoitteena on vastata yrityksen tarpeeseen kehittämällä yhtenäinen sähköinen laskentaprosessi ja ohje sähköiseen ...
 • Vanhusten palvelutalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien suunnittelu 

  Sivula, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin lämmitys- ja ilmanvaihtosuunnitelmat vanhusten palvelutaloon. Palvelutalo rakennetaan Kemijärvelle. Työn tavoitteena oli suunnitella tarkoituksenmukaisia ja toiminnallisesti järkeviä ratkaisuja ...

Näytä lisää