Uusimmat viitteet

 • Natiiviröntgenkuvan laadun itsearviointi röntgenhoitajan työssä : Laatukäsikirja röntgenhoitajille 

  Ala-Krekola, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä luotiin yksityisen kuvantamisyksikön röntgenhoitajille Laatukäsikirjaan ohje natiiviröntgenkuvien itsearviointia varten. Asettamalla kuvatarkastelulle ennalta määritetyt arviointikriteerit, saadaan ...
 • Laadukkaat potilasohjeet edellytyksenä onnistuneisiin kuvantamistutkimuksiin 

  Hiltula, Johanna; Stolt, Jari; Vuolli-Höynälä, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Radiografista hoitotyötä ohjaa säteilysuojelun periaatteet. Potilaan huolellinen valmistautuminen radiologisiin tutkimuksiin on osa potilasturvallisuutta ja valmistautumisensa tueksi potilas tarvitsee ohjausta. Kuvantamisyksikön ...
 • Röntgenhoitajien kokemuksia liikkuvasta magneettikuvausyksiköstä työympäristönä 

  Jayme, Blue; Pietarinen, Mari Annika; Tuominen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää röntgenhoitajien kokemuksia liikkuvasta magneettikuvausyksiköstä työympäristönä. Tavoitteenamme oli kehittää röntgenhoitajien työympäristöä liikkuvassa magneettikuvausyksikössä ...
 • Tietokonetomografian virtuaalinen oppimisympäristö röntgenhoitajaopiskelijoille potilashoitajan näkökulmasta 

  Hakala, Riina; Kiviniemi, Laura; Mattila, Anne; Mustikainen, Riikka; Tulla, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietokonetomografia on keskeinen kuvantamismenetelmä terveydenhuollossa ja se kuuluu röntgenhoitajan perusosaamiseen. Tutkimusmäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa viime vuosina ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Tämän ...
 • Röntgenhoitajien säteilysuojelukoulutuksen toteutuminen työelämässä 

  Mustikainen, Hanna; Yli-Mannila, Maijastiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, toteutuuko röntgenhoitajien säteilysuojelukoulutus työelämässä säteilylain vaatimalla tavalla. Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa säteilysuojelun täydennyskoulutuksen suunnittelua ...
 • Panoraamatomografian perusteet : Verkko-opetusmateriaali röntgenhoitajaopiskelijoille 

  Kymäläinen, Jukka; Marttinen, Atte; Ylitalo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Panoraamatomografiatutkimuksia tehdään Suomessa vuosittain noin 400000. Se kuuluu röntgenhoitajan perusosaamiseen ja sen opetus on osa radiografian ja sädehoidon perustutkintoa. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Ohjeposteri potilaan ulkoisen kilpirauhassuojan käytöstä 

  Siitonen, Riia; Pitkänen, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Röntgenhoitaja on lääketieteellisen säteilynkäytön asiantuntija ja vastaa säteilyn optimoinnista ja potilaan säteilysuojauksesta. Useimmiten kuvantamisyksiköissä on kirjalliset ohjeet sädesuojainten käytöstä. Tutkimustilanteissa ...
 • Olkapään natiivikuvantaminen : Verkko-oppimateriaali radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaan 

  Ahonen, Tiina; Peltonen, Inkeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa olkapään alueen natiivitutkimuksista verkko-oppimateriaalia röntgenhoitajaopiskelijoille Metropolia Ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Tavoitteena oli parantaa opetuksen saavutettavuutta ...
 • Röntgenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia harjoittelun ohjauksesta 

  Heikkilä, Pauliina; Roos, Noora; Snirvi, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia työelämäharjoittelun ohjauksesta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää ...
 • Alaraajojen natiivikuvantaminen : verkko-oppimateriaalia röntgenhoitajaopiskelijalle 

  Raisio, Minna; Teittinen, Marjut (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulun toimeksiannosta verkko-oppimateriaalia Potilasturvallisuus ja lääketieteellisen säteilyn käyttö -opintojaksolle alaraajojen natiiviröntgentutkimuksista ...
 • Polven magneettikuvantaminen - Oppimateriaali 

  Anttoora, Juho; Myllymäki, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa magneettikuvantamisopintoja tukeva oppimateriaali. Oppimateriaalin tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa polven magneettikuvantamisen oppimista ja valmistaa opiskelijaa käytännön työhön ...
 • Opas sädehoitoa saavien lasten vanhemmille 

  Asikainen, Ella; Toivonen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas sädehoidosta sitä saavien lasten vanhemmille. Sen tilaajana toimi Sylva ry joka on syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten yhdistys. Opinnäytetyön toteutus tapahtui ...
 • Lantion ja lonkan anatomia : verkko-oppimateriaali röntgenhoitajaopiskelijoille traumalonkan kuvantamisen tueksi 

  Ahtola, Virve; Kähö, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoululle röntgenhoitajaopiskelijoiden käyttöön verkkopohjainen, itsenäisesti käytettävä opiskelumateriaali lantion ja lonkan luisesta anatomiasta sekä ...
 • Tomosynteesin käyttö mammografiassa : katsaus kirjallisuuteen 

  Pauri, Nina; Vuori, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa ja siihen sairastuu noin 10 prosenttia naisista jossain elämänsä vaiheessa. Rintasyövän toteamisen keski-ikä on noin 60 vuotta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ...
 • Potilasohje keuhkokuvaukseen tuleville somaliankielisille potilaille 

  Ali, Mohamed; Botan, Mustaf (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tänä päivänä kansainvälisyys sekä monikulttuurisuus ovat asioita, jotka tulevat työelämässä vastaan päivittäin. Tämä on asia, joka jo koulutuksessa on otettava huomioon, jotta työelämän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. ...

Näytä lisää