Uusimmat viitteet

 • Webbaserat interaktivt inlärningsspel baserad på öppen webbteknologi i HTML5 

  Kouvo, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet handlar om utvecklandet av ett webbaserat interaktivt inlärningsspel som bygger på öppen webbteknologi i HTML5. Spelet är ett inlärningsspel vars målgrupp är skolelever. Spelet handlar om köttindustrin och ...
 • Förändringar i privata skogsägandet : Hur motivera till generationsskifte 

  Åman, Tommy (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta examensarbete lyfter jag fram hur skogsägarstrukturen sett ut tidigare och hurudan utveckling, som har skett. Skogsägarstrukturens utveckling sammanfattas utgående från tidigare tillgängliga undersökningar. ...
 • Matkalla ympäristöystävälliseksi työpaikaksi : Ekotukitoiminta Staralla 

  Wallin, Katja (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Opinnäytetyössä on selvitetty ekotukihenkilöiden kokemuksia tehtävän hoitamisesta ja muun työyhteisön suhtautumisesta ympäristöasioihin. Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen kehittämä malli ...
 • Förändringar i roskarlens (Arenaria interpres) utbredning i relation till skärens egenskaper och övriga skärgårdsfågelarter i ett område i Skärgårdshavet 

  von Numers, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Roskarlen (Arenaria interpres) har minskat betydligt i Östersjön. I denna studie inventerades roskarlen, de övriga vadarfåglarna samt måsar, trutar, tärnor och labb under åren 2015- 2016 på 160 skär i Skärgårdshavet som ...
 • Avena Strigosa Schreb - Svarthavre : En bortglömd art eller framtidens produkt? 

  Kylmäoja, Charlotta (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I mångfalden av spannmålssorter som finns tillgängligt idag faller de ursprungliga arterna lätt bort. Den primära orsaken för fenomenet är en alltmer pressad spannmålsproduktion där kostnadseffektivitet och skördemängder ...
 • Examensarbete Ogräsförsök på Nissbacka gård i Östra Nyland : Jämförelse av konventionella och ekologiska odlingsmetoder 

  Holmberg, Jimmy (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta arbete undersöks förekomsten av ogräs, samt gjordes ett ogräsodlingsförsök för att kartlägga ogräsfloran. Experimentet utfördes under växtsäsongen 2017 i Lovisa i södra Finland. Syftet med experimentet var att ...
 • CABLE-grupper för unga : En modell 

  Grönroos, Nicolina; Grahn, Ellinor; Granström, Camilla; Snellman, Ann-Christin; Viitanen, Emilia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete är en del av examensprojektet CABLE. CABLE-metoden (Community Action based Learning for Empowerment) ingår i ett utvecklingsprojekt som är ett samarbete mellan Helsingfors Diakonissanstalt, de svenska ...
 • Det resursstarka barnet 

  Mattsson, Sandra; Voimäki, Saara; Huldin, Maria; Johansson, Michaela; Wikström, Cassandra; Rantala, Julina; Aaltonen, Fanny; Engblom, Michaela; Fagerholm, Sandra; Lundström, Jessica; Valtakari, Isabelle; Lehtinen, Pilvi; Putro, Maria; Lundström, Nella; Särkelä, Sara; Devlin, Trixiebell; Kalpio, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet och målet med examensarbetsprojektet var att utveckla en webbplats vars mening är att fungera som en material- och informationsbank för Yrkeshögskolan Novias studeranden, men även för professionella inom social- och ...
 • Dålig fiilis? : Hjälp att få #brafiilis – råd när man leder #brafiilis-grupper 

  Nyholm, Cathrin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt Examensarbetet är handlingsbaserat och undersökningen som arbetet baserar sig på är uppbyggd med hjälp av material från intervjuer av #brafiilis handledare som är anställda av Barnavårdsföreningen (BF), samt ...
 • Det resursstarka barnet : Utveckling av materialpaket och webbplats 

  Aaltonen, Fanny; Johansson, Mikaela; Rantala, Julina; Lundström, Jessica; Mattsson, Sandra; Engblom, Michaela; Fagerholm, Sandra; Voimäki, Saara; Huldin, Maria; Valtakari, Isabelle; Lehtinen, Pilvi; Putro, Maria; Lundström, Nella; Särkelä, Sara; Wikström, Cassandra; Devlin, Trixiebell; Kalpio, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet och målet med examensarbetsprojektet var att utveckla en webbplats vars mening är att fungera som en material- och informationsbank för Yrkeshögskolan Novias studeranden, men även för professionella inom social- och ...
 • Mångkulturell workshop på Tjejvillan 

  Avdi, Sabrije; Sjöblom, Emma (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta är ett handlingsbaserat examensarbete som har Tjejvillan, Barnavårdsföreningen som uppdragsgivare. Syftet med examensarbetet är att sprida kunskap till deltagarna om mångkulturalism via vår workshop. Vi har flera ...
 • Från fantasi till produkt : att skapa en musiksaga och analysera dess betydelse som pedagogiskt verktyg 

  Greco, Rachele (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är dels att beskriva processen att skriva en musiksaga, dels att öka förståelsen kring musiksagan som didaktiskt verktyg genom att analysera den pedagogiska nyttan med sagan, musiken och ...
 • Improving Project Logistics by using IoT 

  Högkvist, Carl-Anton (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This Bachelor´s thesis is made on behalf of Wärtsilä Energy Solutions, Project Logistics & Transport Management department whose main task is to coordinate and ensure that materials and products are transported to the right ...
 • ”En klippa i stormen” : en kvalitativ studie om tonårsmammors upplevelse av bemötande inom vården 

  Westerlund, Emma; Isuls, Madeleine (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete handlar om unga gravida kvinnors upplevelse att bli tonårsmödrar och hur de blivit bemötta inom vården. Syftet med studien är att få en ökad förståelse i hur det är att vara ung och gravid. Vilka ...
 • Forska tillsammans med barn : Manual för delaktighetsfrämjande datainsamlingsmetoder bland barn i förskoleålder 

  Backman-Witting, Martin; Grönholm, Helena; Lindroos, Ellen; Lehtinen, Hanna (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Eftersom det finns lite information och forskning om förskolebarns välbefinnande, speciellt information som kommer från barnen själva, finns ett behov att utveckla detta område. I det här arbetet, som är en del av projektet ...

Näytä lisää