• Hangö hamn : framtiden som affärsverk eller aktiebolag 

   Backman, Jill (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Detta examensarbete har gjorts för att Hangö hamn vid årsskiftet 2010-2011 skall ombildas till affärsverk och i framtiden möjligen till aktiebolag. Syftet är att jämföra ett affärsverk med ett aktiebolag med tyngdpunkt på ...
  • Personalbokslut 

   Forsström, Jill-Mari (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Personalbokslut upplevs ännu främmande för många trots att det är aktuellt och diskuteras i många sammanhang. I företagsvärlden är det inte så vanligt och många mindre företag har valt att inte alls uppgöra ett personalbokslut. ...
  • Löneräkning : Löneutbetalningar och löneförmåner 

   Lignell, Nadia (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Jag har skrivit mitt examensarbete om löneräkning för arbetstagare. I arbetet redogörs för frågor som vad lönen består av, vilka avdrag som görs, vad som är bestämt angående arbetstid, hur man förtjänar semester och vad ...
  • Sinnesundersökning och otillräknelighet : juridiska grunder och konsekvenser 

   Aminoff, Eva-Ida (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Ämnet för arbetet är sinnesundersökning av personer som står åtalade för brott i Finland. Syftet är att visa vilka lagar undersökningen grundar sig på, hur undersökningen genomförs och vilka konsekvenser undersökningsresultatet ...
  • Miljöledningssystem och miljöredovisning : Miljöarbete bland företag och organisationer i Raseborg 

   Björkman, Per (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Miljöfrågor blir allt viktigare i vårt samhälle. Miljöfrågor debatteras och de flesta inser att vi alla måste börja ta vårt gemensamma ansvar. Men jobbar företagen med miljöfrågor? Miljöledningssystem och miljöredovisning ...
  • Sociala medier – småföretagens kanal för marknadskommunikation 

   Lindroos, Lennart (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Fenomenet social media har de senaste åren vuxit explosionartat och framför allt i västvärlden har det blivit en del av vardagen för många människor. Sociala medier har tidigare varit privatpersoners territorium, men under ...
  • Penningtvätt : Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita 

   Rehn, Britt-Marie; Roms, Cecilia (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Detta examensarbete handlar om penningtvätt. Vad betyder ordet, hur gör man en anmälan vid misstanke, vem är anmälningsskyldig och vilka straff kan man få för penningtvätt? Att få helt stopp på penningtvätt är inte lätt. ...
  • Österbottens handelskammare - företagens röst utåt : verksamhetsundersökning 

   Östman, Nina (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Som uppdragsgivare för mitt examensarbete har fungerat Österbottens handelskammare. Handelskammaren arbetar för att regionens företag skall få så bra förutsättningar som möjligt att driva sina verksamheter. Syftet med ...
  • Kvalitet i tjänsteföretag : case: Naantali Spa hotell 

   Tunturi, Pia (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Detta examensarbete handlar om tjänster och deras egenskaper samt betydelsen av kundtillfredsställelse för tjänsteföretag. Framför allt handlar det om hur tjänstekvalitet har blivit en betydande konkurrensfördel. Konsumenterna ...
  • Snabblån och marknadsföring bland unga vuxna 

   Tötterman, Viktoria (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Detta examensarbete behandlar snabblån och marknadsföring till unga vuxna. Syftet med arbetet är att ge grundläggande information åt den unga konsumenten om hur snabblån fungerar samt ge företagen information om vilka ...
  • Corporate storytelling : berättelserna tar steget in i företagsvärlden 

   Malmberg, Magdalena (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Syftet med examensarbetet är att för företag och rganisationer utreda vad corporate storytelling är, vilka fördelarna är och på vilket sätt företag och organisationer i praktiken kan använda sig av storytelling i den externa ...
  • Happy with Actiwell : kundtillfredsställelse i ett hälsocenterföretag 

   Törnqvist, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Examensarbetet ”Happy with Actiwell –Kundtillfredsställelse hos ett hälsocenterföretag” är ett uppdrag av Ab Actiwell och Peter Eggert. Syftet med arbetet är att med hjälp av en enkätundersökning förbättra kundernas ...
  • Vi flyttar – följer du med? : kunders lojalitet mot tjänsteföretag 

   Ekman, Malin (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Alla människor är kunder till något företag, men hur lojala de är mot företaget är en annan sak. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lojala kunder är mot tjänsteföretag och vad kunderna skulle göra om företaget flyttade. ...
  • E-fakturering : tidens melodi bland Andelsbanken Raseborgs företagskunder? 

   Abrahamsson, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Detta examensarbete handlar om e-fakturering och hur populärt det är bland Andelsbankens Raseborgs kunder. Undersökningen riktar sig endast till företag. För att göra undersökningen, använde jag två undersökningsmetoder. ...
  • Ideella föreningar : Hur sköts bokföring, bokslut och revision i föreningen 

   Herrlin, Nina (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Sammanfattning Examensarbetet behandlar bokföring, bokslut och revision i en förening. Målet är att examensarbetet skall kunna fungera som en handbok där styrelsemedlemmar på ett enkelt sätt kan fördjupa sig i ämnet. Genom ...
  • Indrivning : Steg för steg 

   Kippilä, Michaela (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Då en kund inte betalar fakturan/fakturorna på förfallodagen påverkar det leverantörens likviditet. Därför är det viktigt att veta hur en indrivningsprocess går till och vart allt leverantören kan vända sig för att få ...
  • Lantbruksbeskattning 

   Söderström, Malin (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Det finns mycket att ta i beaktande inom lantbrukets beskattning eftersom lagarna och reglerna inte är desamma som för övriga företag. Syftet med detta arbete är att redogöra för hur lantbruksbeskattningen fungerar och vad ...
  • Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag : En jämförande studie av eget kapital, löner och vinstutdelning 

   Barman, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete behandlar eget kapital, löner och vinstutdelning hos enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag. Syftet och målet är att jämföra, lyfta fram och redovisa för hur dessa poster i ...
  • Marknadsföring av utbildning : Motsvarar studierna marknadsföringen vid utbildningsprogrammet för automationsteknik & it? 

   Hotanen, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Arbetet handlar om en marknadsföringsundersökning jag gjorde i yrkeshögskolan Novia vid campus Raseborg. Jag undersökte om studierna motsvarar det som lovats i rekryteringsmarknadsföringen. Som målgrupp hade jag ...
  • Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen 

   Libäck, Tom (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete behandlar anslutningsavgifter för anläggningstillgångar och hur man behandlar dessa i bokföringen såväl som i beskattningen. Jag har valt att se på anslutningsavgifterna ur både mottagarens och betalarens ...