Uusimmat viitteet

 • Uuden verkkosivuston hakukoneoptimointi 

  Johnhem, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Opinnäytetyö tarkastelee uuden verkkosivuston hakukoneoptimointia. Sivuston optimoinnissa hyödynnetään Googlen suosimia ajankohtaisia toimintatapoja. Lisäksi käytetään Googlen sekä muiden hakukoneoptimointiin erikoistuneiden ...
 • Visuell och digital kommunikation för Hasselberg fisherman 

  Hasselberg, Henrik (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
 • Arbetsansökning med webbaserad portfolio 

  Abdullah Ali, Kaniaw (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ge arbetssökande inom branschen för informationsbehandling och andra branscher inom IT-området en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens ...
 • Utveckling av en finsk Opencart applikationsmall 

  Gustafsson, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I det här arbetet framgår hur man kan anpassa en nätbutik gjord i Opencart till finska förhållanden. I arbetet behandlas både Opencarts tekniska och teoretiska egenskaper samt anpassningarna som görs till applikationsmallen. ...
 • E-handel – en undersökning av näthandel och handelsvanor ur konsumentens perspektiv 

  Åkerblom, Jan-Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I dagens läge har internet blivit en stor del våra vardagsliv, vilket också märks på handeln via nätet, det är både lätt och bekvämt att göra inköp. Man kan köpa varor var som helst med en internetuppkoppling och det går ...
 • Videobaserad marknadsföring 

  Fröberg, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av mitt eget företag RF Design som är i behov av en modern marknadsföringsvideo. Den teoretiska delen av arbetet behandlar information om internetmarknadsföring samt fördjupad ...
 • Varumärkesambassadörer 

  Röblom, Jonathan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Ett varumärke återspeglas bland annat av symbol, personlighet och produkter eller tjänster. Förutom dessa faktorer kan även ett varumärke påverkas av så kallade varumärkesambassadörer. Hur kan dessa ambassadörer bidra till ...
 • Verkkosivuston kehittäminen sivustolle kauneushoitola Shania 

  Kujander, Jasmin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Kirjoitin opinnäytetyöni verkkosivuston luomisesta yritykselle kauneushoitola Shania. Nykyään ihmiset etsivät yhä enemmän tietoa ja palveluita Internetistä, jolloin myös yritysten on seurattava aikaansa. Shania tarvitsi ...
 • Förstärkt Verklighet : En turistapplikation för Ekenäs centrum 

  Lindstedt, Heidi (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Som examensarbete har jag skrivit om förstärkt verklighet (Augmented Reality(AR)) och hur det påverkar vårt samhälle och framtiden. Förstärkt verklighet är en utvecklad teknologi som minskar skillnaden mellan verkligheten ...
 • Utveckling av webbplats för Thai Tip Foods 

  Pengchinda, Sureerat (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  I det här arbetet framgår hur jag utvecklade en webbplats åt en lunchrestaurang. Restaurangen i fråga heter Thai Tip Foods och är belägen i centrum av Lovisa. Syftet med arbetet var att skapa en lösning till den besvärliga ...
 • Visuell identitet för RF Design 

  Bergman, Jennica (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Den visuella identiteten är viktig för ett företag, det är den som syns utåt och som tilltalar potentiella kunder och får dem att fästa uppmärksamhet vid företaget. För att kunna bygga upp en enhetlig visuell identitet för ...
 • Planering och design av en mässmonter-modell för Axxell 

  Fyrqvist, Pernilla (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Examensarbetet presenterar planeringen och designen av en mässmonter för Axxell. Slutprodukten är en mässmonter-modell som kommer att användas vid mässor och övriga evenemang som Axxell kommer att delta i. Målsättningen ...
 • En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt 

  Lönnberg, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra ...
 • Banker och banktjänster i Finland : En undersökning om banktjänster samt en redogörelse för hur bankernas verksamhet har förändrats genom åren 

  Gustafsson, Fredrika (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Bankernas verksamhet är relativt okända i dagens läge, vi vet att de finns men tänker egentligen aldrig på vad deras uppgift i samhället är. Det har skett en stor förändring inom bankvärlden, kontanter har bytts ut mot ...
 • Webbutiker i Raseborg 

  Loskin, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  I examensarbetet undersöker jag hur det är att starta och försöka upprätthålla en webbutik i Raseborg. I undersökningen har jag tagit reda på varför de fyra tillfrågade företagen valt att starta webbutik. Jag vill också ...

Näytä lisää