Uusimmat viitteet

 • Informationsutbyte vid besättningsbyte : Studie om hand over ombord på fartyg 

  Rosenkvist, Niclas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta arbete studeras kommunikationskvalitén och informationsutbytet, mellan två olika besättningar, då ett besättningsbyte sker. En så kallad hand over. Syftet med arbetet är att tag reda på, vilka olika metoder av ...
 • En studie i internkommunikation på M/S Finnlady 

  Waselius, Jacob (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Arbetet strävar till att analysera kommunikationen ombord på M/S Finnlady och uppnå en teoretisk grund för kommunikationen ombord. I analysen strävar arbetet till att identifiera klara brister i kommunikationen och genom ...
 • JETS saniteettijärjestelmän asennus M/S Gabriellaan 

  Räbinä, Niko (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämän opinnäyte työ on toteutettu Viking Line Abp:n toimeksiantona. Opinnäytetyön on määrä käsitellä JETS saniteettijärjestelmän asennusta M/S Gabriellaan. JETS yksikön on määrä korvata nykyinen käytössä oleva Evac ...
 • Hätätilanteiden hallinta miehittämättömällä kaupunkilautalla – matkustajan uusi rooli? 

  Junkkari, Mari (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee hätätilanteiden hallintaa nykyisillä miehitetyillä ja tulevaisuuden miehittämättömillä kaupunkivesiliikenteen aluksilla matkustajan näkökulmasta. Aihetta lähestytään kahden esimerkkialuksen ja kahden ...
 • Aluskäsikirjan laatiminen väyläalus Seilille 

  Salonen, Juha (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Opinnäytetyösäni käsittelen aluskäsikirjan laadintaa väyläalus Seilille. Tämän opinnäytetyön kohteena oleva aluskäsikirja tulee toimimaan pohjana yhtiön muiden alusten aluskäsikirjoille. Suurena muutoksena yhtiön alusten ...
 • Finnfellow Bridge Manual 

  Kukkonen, Pertti; Alander , Ville (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Bridge manuaalin laadinta Finnfellow alukselle. Kyseistä manuaalia tullaan käyttämään uusien työntekijöiden perehdytykseen. Manuaalin on tarkoitus palvella myös nykyisiä työntekijöitä. Finnlines ...
 • Studerandes erfarenheter och kunskaper av radiokommunikation : Är GMDSS-kursen för fokuserad på nödtrafik? 

  Sundman, Mikaela (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här arbetet undersöker studerande i slutet skedet av styrmansklassen och deras kunskaper och förmågor att hantera radio trafik annat än nödtrafik. Arbetet baserar sig på vad eleverna fått lära sig under Aboa Mares ...
 • (By the) Fairlead : En plattform för nya sjöfarare 

  Palmqvist-Loukomies, Catrin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta examensarbete har jag undersökt hur finländska medborgare som arbetar på fartyg under utländsk flagg har hanterat vissa teman såsom sjötjänst, dokumentation, sexmånadersregeln, skattedeklaration, fackföreningar, ...
 • Finska rederier & sociala medier : Användningen av sociala medier bland finska rederier samt intresset hos följarna 

  Lundsten, Jockum; Mattsson, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Denna avhandling fördjupar sig i användningen av sociala medier inom sjöfartsbranschen. Syftet var att ta reda på hur rederierna använder sig av sociala medier, hur användarna (följarna) använder sig av sociala medier och ...
 • Elektroniska sjökort i inre fart 

  Törnkvist, Sascha (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete går ut på att studera huruvida utbildning för befälhavare och däcksbefäl på elektroniska sjökort i inre fart, d.v.s. Skärgårdsnavigering är behövligt eller inte. Syftet med studien är att skapa en uppfattning ...
 • Challenges of unmanned vessels : Technical risks and legal problems 

  Aro, Tommi; Heiskari, Lauri (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis looks into the technical risks and legal problems involved in the introduction of unmanned vessels. The aim was to find out what kind of technology is used and what risks it will have, and what kind of legal ...
 • LED-lampor : Lysdioder som brännare i navigationsljus 

  Henricson, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete går ut på att undersöka ifall LED-lampor lämpar sig inom sjöfart som navigationsljus eller inte. Syftet med examensarbetet är att förbättra säkerheten till sjöss, samt undersöka tekniken för att förstå ...
 • Webbaserad utbildning för båtförare 

  Johansson, Jens; Jansson, Oscar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är en produkt som skapats för Ålands sjöräddningssällskap. Skribenterna har hämtat material för att digitalisera kursen för båtförarbehörighet. Målet med produkten är att få flera att vilja ta ...
 • De globala svavelreglernas inverkan på finsk sjöfart : En studie om den uppkommande svavelrestriktionen år 2020 och dess påverkan på den finska sjötransporten 

  Skrifvars, Elias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Den globala maritima transporten är en stor bidragare till miljöförstörelse i världen. För att minska på denna skadegörelse har FN- organet, IMO, beslutat att begränsa den mängd svavel som får släppas ut i atmosfären. Dessa ...
 • Merenkulkualan opiskelijoiden suojavarusteiden käyttö ja asenteet 

  Roitto, Kalle (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena on selvittää merenkulkualan opiskelijoiden suojavarusteiden käyttöä ja asenteita suojavarusteiden käyttöä kohtaan. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksen muodossa. Päivittäiset huolto- ja lastityöt ...

Näytä lisää