Uusimmat viitteet

 • LED-lampor : Lysdioder som brännare i navigationsljus 

  Henricson, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete går ut på att undersöka ifall LED-lampor lämpar sig inom sjöfart som navigationsljus eller inte. Syftet med examensarbetet är att förbättra säkerheten till sjöss, samt undersöka tekniken för att förstå ...
 • Webbaserad utbildning för båtförare 

  Johansson, Jens; Jansson, Oscar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är en produkt som skapats för Ålands sjöräddningssällskap. Skribenterna har hämtat material för att digitalisera kursen för båtförarbehörighet. Målet med produkten är att få flera att vilja ta ...
 • De globala svavelreglernas inverkan på finsk sjöfart : En studie om den uppkommande svavelrestriktionen år 2020 och dess påverkan på den finska sjötransporten 

  Skrifvars, Elias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Den globala maritima transporten är en stor bidragare till miljöförstörelse i världen. För att minska på denna skadegörelse har FN- organet, IMO, beslutat att begränsa den mängd svavel som får släppas ut i atmosfären. Dessa ...
 • Merenkulkualan opiskelijoiden suojavarusteiden käyttö ja asenteet 

  Roitto, Kalle (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena on selvittää merenkulkualan opiskelijoiden suojavarusteiden käyttöä ja asenteita suojavarusteiden käyttöä kohtaan. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksen muodossa. Päivittäiset huolto- ja lastityöt ...
 • Sjövett bland fritidsbåtförare : Attityden till gott sjömanskap och sjövett 

  Carla, Casper (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syfte med undersökningen är att kolla upp vad fritidsbåtförare har för attityd till sjövett inom skärgårdshavet, inte endast hos sig själva utan också överlag bland andra fritidsbåtförare. En säker sjöresa är det alla ...
 • Interaction between unmanned vessels and COLREGs 

  Stenman, Axel; Öhland, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Autonomous or remote controlled vessels are a completely new subject, which are under development right now. There is a possibility that in a few years we will see unmanned vessels sailing in international waters. These ...
 • Informationsutbytet mellan fartygsledning och befäl : Utredning av informationskedjan från fraktavtalsförhandling till frakt 

  Björk, Karin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Föreliggande slutarbete försöker på ett övergripande sätt beskriva vägen från frakavtalsföhandling till frakt. Här presenteras en bild av sjöfartens kommersiella sida och undersöks hur den i praktiken påverkar arbetet som ...
 • Färskvatten ombord 

  Svensson, Andrej (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Arbetet Färskvatten ombord behandlar i huvudsak dricksvatten ombord på fartyg. I och med att man globalt både bunkrar vatten men även producerar vatten ombord är kvaliten på dricksvattnet mycket varierande. Vilka problem ...
 • Eventuella trafikproblem i samband med byggandet av nya färjfästen vid färjpasset Pargas-Nagu 

  Granström, Simeon (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  I mitt examensarbete har jag velat utreda om byggandet av de nya färjfästena vid Pargas-Nagu färjpasset har orsakat trafik- eller andra problem. Jag har också skrivit en kort historisk översikt och framtidsplanerna för ...
 • Regel 19 : Övningsmodeller för navigering i simulatorn 

  Santasalo, Tommi; Gädeke, Lucas (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Sjövägsreglerna är skrivna åratal före radarn kom ombord, i dagens läge har vi mycket livligare trafikområden och snabbare fartyg som kör på stränga tidtabeller, situationerna blir flera och svårare. Syftet med detta ...
 • Suomen VTS opastus : M/s Pamela simulaattorirekonstruktio 

  Laurila, Ville; Jansson, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on opastaa lukijaa VTS- toimintaan ja alusliikenteen opastukseen. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää merenkulun opiskelijoiden koulutusta VTS:n saralta, sekä kehittää näiden kahden ...
 • Studerandes kunskap i hamnbogsering och fartygsassistans 

  Fellman, John (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Dettas arbetes syfte är att kartlägga Novias sistaårets sjökaptensstuderandes kunskaper om ämnet hamnbogsering och fartygsassistans. Arbetet har även fastställt i fall det vore skäl för ytterligare utbildning om ämnet ...
 • The ECOTRAIN course : Planning, testing and evaluating a simulator-based training course at Aboa Mare Training Center 

  Winberg, Magnus (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  In early 2012, Aboa Mare launched a study in energy efficiency training. The objective was to study the feasibility of introducing a training course in energy-efficient operation of ships, and, if this proved feasible, ...
 • ISO 9001 laatujärjestelmän liittäminen osaksi ISM manuaalia 

  Koskinen, Ville (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Lopputyön aiheena on Turkulaisen varustamon VG-Shipping Oy toimeksiantona selvittää ISO 9001 standardin vaatimusten mukaisten ohjeistuksien liittäminen yrityksen voimassa olevaan turvallisuusjohtamisjärjestelmään (ISM) ja ...
 • Pelastuslaitteiden harjoitusopas, M/S Falco 

  Viherpuro, Veli-Pekka (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Turvallisuus merellä ja merenkulussa, tai meriturvallisuus, on laaja käsite, joka käsittää paitsi alusten henkilökunnan ja matkustajat, myös meriympäristön sekä rannikkoalueiden suojelun. Merten yhdistäessä maailman mantereet ...

Näytä lisää