Uusimmat viitteet

 • CLT ur ett miljöperspektiv 

  Lapiolahti, Wilma (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet tar upp CLT som konstruktionsmaterial ur ett miljöperspektiv. CLT (Cross Laminated Timber) har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Materialet har hyllats som miljövänligt och hållbart. Jag vill ...
 • Användning av PCs®-konsol vid förebyggande av fortskridande ras 

  Heerman, Viktor (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort med samarbetsparterna Ramboll Finland och Peikko. En stor del av arbete går ut på att öppna upp vad fortskridande ras betyder samt hurudana metoder som används för att kunna förebygga det. ...
 • Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner 

  Fyrqvist, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Finlands byggnadsbestånd består till stor del av fastigheter byggda av betong. Byggandet var som störst under 1960–1980-talet. Den planerade livslängden för bostadshus läggs huvudsakligen till 50 år. På så vis har ifrågavarande ...
 • Tekla i om- och tillbyggnadsprojekt : Case: Sergel E03 

  Halling, Joar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt Detta examensarbete är baserat på Case: Sergel E03 med inriktning på Tekla-delen. Sergel E03 är ett ombyggnad- och tillbyggnadsprojekt i centrala Stockholm i närheten av Sergels torg. Texten behandlar specifikt ...
 • Dimensionering av träkonstruktioner i Excel 

  Lindholm, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete består av två delar. Ena delen är själva räknaren i Excel som är uppbyggd så att man med minimal utgångsinformation kan dimensionera träkonstruktioner. Utgångsinformation som behövs är viktiga mått (spännvidder ...
 • Parametrinen mallintaminen Grasshopper-Tekla live linkillä 

  Berglund, Kristoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voitaisiin mallintaa vaikeita osia ja objekteja Tekla Structuresissa. Objekteilla voi olla monimutkainen geometria tai niissä voi olla paljon dataa. Näitä osia voi ...
 • Hybrid solution Solar assisted ground source heat pumps (SAGSHP) 

  Qorbani, Fereshteh (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I det första steget presenteras geotermisk energi, värmepumpsteknik och olika typer av värmepumpar. Det diskuteras och analyseras om komponenter i värmepumpar och dess prestanda samt diskussioner om solenergi och olika ...
 • Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu pilarilinjoille keskitetyillä punoskaistoilla 

  Määttä, Santeri (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Jälkijännitettyjen rakenteiden suosio on kasvanut talorakennuksessa. Talorakennuksessa käytetään usein tartunnattomia jänteitä, niiden yksinkertaisuuden myötä. Rakenteet voidaan esijännittää tai jälkijännittää. ...
 • Väderskydd för hus i arbetsskedet 

  Helenius, Martin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Fukt och mögelskador i gamla och nya byggnader kan redan uppstå vid början av ett nybygge eller renovering av en befintlig byggnad. Därför är det viktigt att alltid se till att materialet man använder alltid är torrt. En ...
 • Digital resurshantering för små och medelstora byggföretag 

  Malaska, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet är gjort på basen av ett redan befintligt resurshanteringsprogram, Waremann. Programmet har ...
 • Granskning av konstruktioner som planerats med BIM-modeller : Stålkonstruktioner 

  Jansson, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Under de senaste åren har BIM-arbetssättet verkligen blivit allt vanligare inomvbyggbranschen. I dagens läge tillämpar en mycket stor del av aktörerna i branschen BIM. Samtidigt visar studier att det finns stora skillnader ...
 • Ombyggnad av redan befintliga byggnader till livsmedels- och produktionslokaler 

  Koskinen, Sofia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det finns många lantbruks- och industribyggnader som står tomma eftersom de inte behövs eller för att verksamheten har flyttat vidare eller lagts ner, men emellanåt finns det någon som vill ta vara på en byggnad och starta ...
 • Sluta bygga svart 

  Holmberg, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det finns många konstruktioner och mindre byggnader som är uppförda utan erforderligt lov. Pargas stads byggnadstillsyn arbetar för att minska på olovliga byggprojekt. I mitt examensarbete vill jag forska i vad det är som ...
 • Anvisningar för bygglovsansökanden : Sjundeå kommun 

  Selenius, Andreas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Sjundeå kommun är en relativt liten kommun, men antalet nya bygglovsansökanden ökar varje år och folkmängden tillika. För att få ett system som fungerar jämlikt för alla har jag i detta examensarbete koncentrerat mig på ...
 • Skadliga ämnen vid rivningsarbeten : Förverkligande av en mobilapplikation 

  Stadius, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Arbetet består av två delar. Ena delen går ut på att sammanställa en mobil applikation som används för att hitta skadliga ämnen i gamla byggnader vid rivnings- och renoveringsarbeten. Skadliga ämnen som ingår är asbest, ...

Näytä lisää