Uusimmat viitteet

 • Granskning av konstruktioner som planerats med BIM-modeller : Stålkonstruktioner 

  Jansson, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Under de senaste åren har BIM-arbetssättet verkligen blivit allt vanligare inomvbyggbranschen. I dagens läge tillämpar en mycket stor del av aktörerna i branschen BIM. Samtidigt visar studier att det finns stora skillnader ...
 • Ombyggnad av redan befintliga byggnader till livsmedels- och produktionslokaler 

  Koskinen, Sofia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det finns många lantbruks- och industribyggnader som står tomma eftersom de inte behövs eller för att verksamheten har flyttat vidare eller lagts ner, men emellanåt finns det någon som vill ta vara på en byggnad och starta ...
 • Sluta bygga svart 

  Holmberg, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det finns många konstruktioner och mindre byggnader som är uppförda utan erforderligt lov. Pargas stads byggnadstillsyn arbetar för att minska på olovliga byggprojekt. I mitt examensarbete vill jag forska i vad det är som ...
 • Anvisningar för bygglovsansökanden : Sjundeå kommun 

  Selenius, Andreas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Sjundeå kommun är en relativt liten kommun, men antalet nya bygglovsansökanden ökar varje år och folkmängden tillika. För att få ett system som fungerar jämlikt för alla har jag i detta examensarbete koncentrerat mig på ...
 • Skadliga ämnen vid rivningsarbeten : Förverkligande av en mobilapplikation 

  Stadius, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Arbetet består av två delar. Ena delen går ut på att sammanställa en mobil applikation som används för att hitta skadliga ämnen i gamla byggnader vid rivnings- och renoveringsarbeten. Skadliga ämnen som ingår är asbest, ...
 • Från punktmoln till BIM-modell 

  Hiitola, Timo (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det här slutarbetet handlar om att göra en inventeringsmodell av en existerande byggnad genom att använda ett punktmoln. Det vill säga göra en BIM-modell på basis av existerande information. Målet var att gå igenom krav ...
 • Sunda hus- dagens energikrav, utmaningar och möjligheter 

  Lapiolahti, Wilma (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Examensarbetet tar upp det rådande läget för Finlands energilagstiftning. Eftersom kraven på sunda och energieffektiva byggnader är ett så aktuellt ämne vill jag ge en bred bild av vad dessa krav innebär i praktiken och ...
 • Asbestförekomster i höghuslägenheter i Åboregionen 

  Forsblom, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta är ett examensarbete för utbildningsprogrammet i byggnads- och samhällsteknik (byggmästare YH). Examensarbetets omfattning är 10 studiepoäng. Syftet var att få en bild av användning av asbesthaltiga byggnadsmaterial ...
 • Rantarakentaminen 

  Lönnqvist, Patricia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Rantarakentaminen on yleistynyt mutta siitä löytyy vielä niukasti erillisiä ohjeita ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 määrää että ranta alueella on oltava rantakaava ennen kuin sinne saa rakentaa. ...
 • Grundläggningskostnad per meter 

  Engström, John (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är gjort på beställning av byggföretaget Skärgårdens Byggteknik Ab. Examensarbetet går ut på att utreda och jämföra grundläggningskostnader för att kunna bestämma en meterbaserad kostnad. Tanken är att ...
 • Energilagstiftningen och -direktiven inom byggsektorn : För Åland och Finland 

  Velander, Adam (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete redogör för skillnaderna mellan den finländska energilagstiftningen såsom den presenteras i Miljöministeriets förordningar och anvisningar gentemot den åländska energilagstiftningen som ändrades från ...
 • Ombyggnad av hus med mansardtak 

  Heimbürger, Tea (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det finns många gamla hus som redan är renoverade och underhållna, men det finns också många husägare som ännu vill utföra dylika ändringar. Därför vill jag i mitt examensarbete lyfta fram några alternativ på hurdana ...
 • Utbyggnad av bilgarage : Planering av och problem med byggnader 

  Bäcksbacka, Timoteus (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete beskriver bestämmelser och begränsningar för byggandet med tanke på utbyggnader både åt sidan och uppåt. Examensarbetet går igenom planeringsprocessen, d.v.s. vad kunden och planeraren bör tänka på innan ...
 • Arbetsmetodik för kvalitetssäkring av IFC-modeller exporterade ur Tekla Structures 2016 och Revit 2016 

  Lindqvist, Robin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  De flesta större planeringsbyråer har under de senaste åren övergått till att använda BIM som ett arbetsredskap i sitt dagliga arbete. Allt flera beställare kräver även att det skall finnas en BIM-modell på byggnader. Eftersom ...
 • Parametrisk design/modellering som hjälpmedel till BIM 

  Lindström, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Eftersom allt flera processer blir automatiserade så varför inte snabba upp helt simpla processer också? Med hjälp av parametrisk design/modellering kan man snabba upp en hel del saker som annars kunde ta en längre tid ...

Näytä lisää