Uusimmat viitteet

 • Modernisering av styrsystem för kylrum 

  Snellman, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete handlar om att modernisera ett föråldrat styrsystem för ett antal kylrum. Uppdragsgivare är Snellmans köttförädling Oy Ab. Arbetet omfattar planering, programmering och ibruktagning av det nya styrsystemet. ...
 • Planeringsverktyg för vägbelysningsprojekt 

  Strömsbäck, Pontus (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete omfattar ett planeringsverktyg för vägbelysningsprojekt. Planeringsverktyget skall underlätta att sammanställa nödvändiga dokument och hjälpa att dimensionera anläggningen. Uppdragsgivaren för examensarbetet ...
 • Development and Implementation of a Test Sequence for a Functional Tester 

  Erikslund, Petter (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  The purpose of this thesis is to develop and implement a test sequence for a final functional tester. The assignment was commissioned by Ampner Oy. The company produces products and services such as solutions for connecting ...
 • Motor Fundamentals : E-learning course 

  Genberg, Tom (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Målet med detta examensarbete var att göra en intern online kurs för ABB som förklarar hur en elektrisk motor fungerar. Förklaringen skulle vara så enkel som möjligt så att en icke ingenjör skulle förstå den. ABB:s personal ...
 • Handbok för ibruktagning av elstationer 

  Mattus, Rickard (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete omfattar en handbok för ibruktagning av elstationer. Arbetet gick ut på att samla information om hur man testar de vanligaste komponenterna på en elstation och sammanställa det till en handbok. Handboken ...
 • Planering av 20 kV jordkablar i Trimble NIS 

  Äppel, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete behandlar planering av 20 kV jordkabelinstallationer och vilka lov som krävs för att ett jordkabelprojekt skall få utföras. Planeringen har gjorts för ett projekt i Koskenkorva där Despro Engineering ...
 • Protection Relay Retrofit From SPACOM Relays to the Relion® Product Family Type Relays 

  Mäntysalo, Mikko (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  The purpose of this bachelor thesis is to find a way for a relay change for a customer whose relays are getting old. In case where relays suddenly stop working, can the customer have losses in production. The scope of the ...
 • Ibruktagning av Addax 7-serie mätarsystem 

  Sunabacka, Anders (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Att tillgå bra nätinsamling från elnätets abonnenter via elmätare är väsentligt för ett elbolag. Det är viktigt att ha tydliga mätaruppgifter, eftersom det är en stor del av verksamhetens inkomst. Ett företag vid namn ADD ...
 • PROFIenergy:s inverkan på PROFINET-baserade styrsystems energiförbrukning 

  Westman, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Examensarbetet är utfört åt Siemens Oy under våren 2017. I detta examensarbete studeras hur Siemens PROFINET-baserade automationsenheters energiförbrukning påverkas av PROFIenergy. Det beskrivs också hur energimätnin ...
 • 3D-skanner : Framtagning av en digital 3D-modell 

  Selin, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete handlar om 3D skanning och framtagning av digitala 3D modeller. Syftet med arbetet var att minimera tiden för framtagning av digitala 3D modeller för fysiska objekt. Dessa modeller kan sedan användas ...
 • Utveckling och realisering av belysningsstyrningssystem för segelbåtar 

  Björkström, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Som uppdragsgivare för detta examensarbete fungerar Flink Engineering Ab. Arbetet har utförts som underleverantörstjänst åt Baltic Yachts Ab, som är en världsledande leverantör av skräddarsydda kolfiberyachter. Huvudsyftet ...
 • Optimering av ventilationsvärmesystem 

  Asplund, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det är möjligt att minska på energiförbrukningen för ventilationsvärmesystemet. Detta möjliggjordes genom att skapa ett styrsystem som sänker framledningstemperaturen. ...
 • Kvalitetssäkring för arbetsprocess i modulhus : Handbok för elarbeten i modulhus 

  Lyttbacka, Robin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Examensarbetet har utförts åt BotniaSec i Oravais. BotniaSec utför elarbeten, väktararbeten och säkerhetsarbeten åt privatkunder och företag. Syftet var att få fram en manual som alla inblandade parter kan utgå från. Detta ...
 • Analys av IoT-Tickets tillämpningsmöjligheter för mobil övervakning av vattenkraftverk 

  Lygdman, Jesper (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Examensarbetet består av testning och analys av IoT-Tickets tillämpningsmöjligheter för mobil övervakning av vattenkraftverken vid Oy Herrfors Ab. Målet med examensarbetet var att det ska fungera som ett underlag för ett ...
 • Utveckling av CS-säkerhetskrets 

  Renlund, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete handlar om utvecklingen av säkerhetskretsar på lagersystemet CS, från konventionella permanent programmerade säkerhetsreläer till programmerbara. Arbetet är gjort vid företaget LKI Käldman som tillverkar ...

Näytä lisää