Uusimmat viitteet

 • Optimering av drivmetod för en segeltrumma 

  Sundkvist, Viktor (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I segelbåtbranschen är den optimala segelbåten lätt, styv och snabb och för att uppnå detta krävs det att segelbåtens vikt är så låg som möjligt. För att vikten ska kunna hållas så låg som möjligt krävs det att varje ...
 • 3D Visualization and Explorer Tool for Different W31 Engine Configurations 

  Enges, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis was made for Design W31 at Wärtsilä Finland, Marine Solutions, Technology. Design W31 is a team of engineers, whose main tasks are to provide needed design for Wärtsilä 31 delivery projects as well as improvements ...
 • Egenfrekvenser hos kam- och vevaxlar : Sammanställning av mätdata 

  Achrén, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det här examensarbetet på uppdrag av Wärtsilä Finland Oy. Uppgiften var att gå genom rapporter från tidigare mätningar och torsionssvängningar i kam- och vevaxlar och sammanställa data för att möjliggöra jämförelse mellan ...
 • Tillämpning av RCM-analys på tjocklekssåll : Kartläggning av reservdelar, anläggningsinformation och underhållsplaner utgående från RCM-analysen 

  Määttä, Laura (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete utfördes hos det finländska skogsindustriföretaget UPM Kymmene Oyj i Jakobstad, ett företag som tillverkar bl.a. massa, papper och energi. Syftet med examensarbetet är att utnyttja RCM-analysen på det ...
 • Design and Development of a Long Stroke Compressor 

  Manderbacka, Lucas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts i samarbete med HUR som är en tllverkare av träningsmaskiner som använder sig av tryckluft som motstånd. HUR hade problem med att tryckluften som maskinerna använder sig av innehöll små mängder ...
 • Kartläggning och dokumentering av valbar utrustning till skördaraggregat 

  Drycksbäck, Joakim (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete gjordes i samarbete med Logset Ab, ett företag som tillverkar skogsmaskiner i Kvevlax. Uppgiften gick ut på att kartlägga och dokumentera den valbara utrustningen som Logset erbjuder sina kunder i samband ...
 • Optimering av intern och extern logistik 

  Söderman, Tony (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Uppdragsgivaren till examensarbetet är ett företag som heter Hällströms Plåt Ab från Närpes. Hällströms plåt grundades 1878 och tillverkar större och mindre skorstenar samt det mesta inom plåtslageri som man kan tänka sig. ...
 • Omplanering av verkstad 

  Sangder, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ta fram en ny ritning över verkstaden för Autoverkstad A&A Hellberg Ab Oy i Pargas. Behovet av en ny verkstadsplan kommer från att verkstaden skall påbörja besikningsverksamhet vid ...
 • Konstruktion av serviceverktyg för reparation av intag till vattenjetaggregat 

  Skullbacka, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Rolls Royce Oy Ab i Karleby. Företaget tillverkar och underhåller vattenjetaggregat för små- och medelstora båtar. Rolls Royce Oy Ab är en del av marindivisionen hos det globala ...
 • Designkoncept av gjute för W32TS 

  Berg, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är gjort åt Wärtsilä Marine Solutions. Bakgrunden till examensarbetet var att få sänkt tillverkningskostnaderna för Wärtsilä 32TS motorns air wastegate-rör, LT-water-rör och fästkonsol. Som uppgift ...
 • Uppföljning av lågluftöverskottsystem 

  Tuori, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är gjort åt avfallsförbränningsanläggningen Westenergy Oy Ab. Arbetet är en analys på det nyligen ibruktagna LEA (low excess air) eller lågluftöverskotts-systemet. Arbetet gick ut på att jämföra ...
 • Uppdatering av underhållsprogram 

  Willfors, Linnéa (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Ab Stormossen Oy i Kvevlax, ett bolag inom avfallshanteringsbranschen som bland annat tar emot och behandlar bioavfall, energiavfall och slam från ägarkommunerna för att sedan ...
 • Analys av lagerverksamhet 

  Rönngren, Christopher (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Oy Wel-Mach Ab. Företaget agerar enbart som underleverantör, vilket betyder att de inte har några egna produkter. Examensarbetets syfte är att utföra en kritisk analys av ...
 • Optimering av transport och lagring av massabalar 

  Brännbacka, Anton (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts åt UPM-Kymmene Oyj:s cellulosafabrik i Jakobstad. Syftet med arbetet är att presentera lösningsförslag på hur lagerverksamheten kan effektiveras för att minska hanteringen av cellulosaenheterna ...
 • Konstruktion av kedjeskyddsfästen 

  Öst, Tommy (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts åt Herrmans Oy Ab. Herrmans finns i Sandsund och tillverkar cykelkomponenter. Min första uppgift var att undersöka möjligheten att använda sig av snäppen i metall för montering av kedjeskydd ...

Näytä lisää