Uusimmat viitteet

 • Undersökning av strategiskt och operativt inköpsarbete för Mirka 

  Kula, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Mirka, Jeppo. Företaget är verksamt inom slipmaterials- och slipverktygstillverkning. Syftet med arbetet är att ge företaget kunskap om strategiskt och operativt inköpsarbete ...
 • Hur genomföra en framgångsrik förändring i ett företag? 

  Järviaho, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av BillerudKorsnäs, Jakobstad. Företaget verkar inom papperstillverkning, främst tillverkning av förpackningmaterial. Syftet med arbetet är att forska i hur man framgångsrikt leder ...
 • Study of Change Orders at Wärtsilä 

  Hellberg, Tharanga (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  The purpose of this thesis is to study how Change orders are handled at Wärtsilä and suggest a standard general template to obtain high quality data, in order to increase the company´s effectiveness and profitability by ...
 • Lönsamhetskalkyl av processändring vid Oy Snellman Ab : Dataanalysering och 3D-simulering 

  Hattar, Ronnie (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Följande examensarbete har gjorts enligt uppdrag av expeditionsavdelningen vid Snellmans Köttförädling Ab. Köttförädlingen hör till Snellman-koncernen som är verksam inom livsmedelsbranschen. För expeditionens rullbandssystem ...
 • Towards Value Orientation in Wärtsilä 

  Snickars, Jade (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  This thesis is about customer expectations within different product lifecycle stages in Wärtsilä, Finland. My main purpose was to make a map of the product lifecycle stages and to find out the external expectations within ...
 • Planering och utveckling av tillverkningsprocess för svetsrobotcell : Processutveckling i ett ungt österbottniskt företag 

  Löv, Lukas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Sbs Team Ab i Pedersöre fick under våren 2016 en förfrågan om att börja utföra automatiserad svetsning av konsumentprodukter. Företaget verkar sedan tidigare främst inom betonghåltagning. Utmaningen antogs och företaget ...
 • Processkartläggning och processförbättring vid Nautor 

  Enqvist, Frank (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Nautor. Nautor är beläget i Jakobstad, Finland och dess produkter exporteras över hela världen. Företaget är ett av de ledande företagen i världen på tillverkning av ...
 • Travel Data as a Decision Base for Workforce Planning : Case: Wärtsilä Field Services 

  Mannfolk, Marcus (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  In 2015, more than 15 000 cross-border travels were registered within Wärtsilä Field Services. The purpose of this thesis is to develop a method to analyze travel data, to get a better understanding of the travel flows and ...
 • Commissioning and Start-up Process Improvement for DF-engines : a commissioning manual upgrade 

  Åbonde, Jacob (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  This thesis is made on behalf of Wärtsilä Marine Solutions. The purpose with this thesis was to update the already existing Commissionig Manual. The Commissioning Manual contains information on how the commissioning and ...
 • Dubbel ABC-analys och lagerlayout i reservdelslager 

  Hästö, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med mitt slutarbete är att implementera ett system åt Alholmens såg för att kartlägga vilka reservdelar som är kritiska att ha i lager för att produktionen inte skall stanna. Men även att försöka skära ner lagerkostnaden ...
 • CE-märkning av byggprodukter av stål : Företagsspecifik tillämpning av EN 1090-1 

  Witting, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Ämnet för examensarbetet är hur Vörå Stålbygge Ab ska prestera CE-märkning av byggprodukter av stål. Utformningen är en företagsspecifik tillämpning av EN 1090-1. Examensarbetet behandlar företagets målsättning om CE-märkning ...
 • Offertberäkningsrutiner 

  Sundström, Björn (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Sundström Ab, som är ett företag som är verksamt inom anläggningsbranschen. Företaget är beläget i Pedersöre, Lepplax och till företagets kärnområden ...
 • Undersökning av Kaizen-process vid Ahola Transport 

  Nybacka, Martin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Ahola Transport. Ahola Transport är ett finskt transportföretag som fokuserar på utrikestransporter. Företaget är en av de ledande aktörerna i Norden och Baltikum. Syftet med ...
 • Nyttan med fysisk aktivitet för arbetsgivare och arbetstagare 

  Björkqvist, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete handlar om kopplingen mellan ett stillasittande arbete och de hälsorisker som detta kan innebära. I ett samhälle där arbetstagare utför ett allt mer stillasittande arbete syns konsekvenserna i de ...
 • DCM365 Document Dashboard : Controlling Distribution of Project Documentation 

  Westergård, Filip (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  This thesis is made on behalf of Wärtsilä Energy Solutions at the department Project Documentation. The purpose with this thesis was to develop a tool that shall present current revision status of project documentation ...

Näytä lisää