Uusimmat viitteet

 • Växtskydds- och gödselmedelanvändning i hemträdgårdar i S:t Karins : Case Littoisträsk skyddsområde 

  Elina, Valtonen (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I detta examensarbete har hypotesen varit är hemträdgårdarna är en risk för miljön när de använder gödsel- och växtskyddsmedel, speciellt på Littoisträsk vattenskyddsområde. Rådgivningsbehovet utreddes också. Undersökningen ...
 • Höstrapsens övervintring i södra Finland 

  Österman, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta slutarbete tar upp de faktorer som avgör höstrapsens övervintring. Oljeväxter minskar på sjukdomstrycket i spannmålsdominerade växtföljder. Höstsådda oljeväxter har de ett bra förfruktsvärde med avseende på markstrukturen ...
 • Olika bearbetningsmetoder vid etablering av höstvete 

  Brors, Einar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Höstveteodling i Finland har potential att öka för att sprida risker och spara tid i vårbruket. Höstvetet ger också en förbättrad struktur i marken jämfört med ensidiga växtföljder där det bara odlas ettåriga vårsådda ...
 • Effekten av kemisk ogräsbekämpning på ogräsens och vårkornets biomassa 

  Långgård, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta arbete handlar om hur kemisk ogräsbekämpning påverkar ogräsens och grödans biomassa. Om ogräsförekomsten överstiger en viss nivå medför ogräsens konkurrens med grödan att skörden minskar. Dessutom kan skördearbetet ...
 • Getmjölk : ett bra alternativ till komjölk? 

  Aspèe, Isabel (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Getmjölken är en väldigt vanlig produkt bl.a. i sydvästasien, men varför har den inte blivit det här? Fast det sägs att den skall vara hälsosammare än komjölken. Kan detta bero på att människor inte vet så mycket om ...
 • Mekanisk bekämpning av kvickrot med redskap av typ Kvick-Finn 

  Löfqvist, Carl-Magnus (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Ekologisk odling har ökat stadigt de senaste åren. Den inhemska produktionen är ändå för liten för att täcka konsumtionen. Detta leder till att råvaror importeras, som till stor grad kunde ha producerats av inhemska odlare. ...
 • Sortval vid odling av majs på lerjord 

  Storgårds, Lasse (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Klimatförändringen ökar möjligheterna också i Finland att odla grödor som är anpassade till ett varmare klimas så som majs. Med majs kan man få höga skördar med ett högt energiinnehåll, som ökar mjölkproduktionen. Det finns ...
 • Inverkan av olika ventilationsmetoder på förekomst av silverskorv och stjälkbakterios i potatislager 

  Björses, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I detta examensarbete jämförs två olika ventilationsmetoders inverkan på spridningen av två olika potatissjukdomar under lagringsperioden. I Teoridelen av detta examensarbete presenteras de aktuella potatissjukdomarna, ...
 • Råmjölkskvalitetens betydelse för kalven 

  Sundqvist, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Mjölkföretagare har som mål att ha friska, lönsamma och välfungerade mjölkkor. Genom en god start i livet får kalvarna chansen att bli företagarens mål – optimala mjölkkor. Inom mjölkproduktionen men också andra ...
 • Handbok för lantbrukspraktikanten : Användning av lantbruksteknik på en växtodlingsgård 

  Salminen, Ville (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Då studerandena i lantbruksbranschen, och därmed även lantbrukspraktikanterna, ofta kommer från väldigt olika bakgrunder, är även deras kunskapsområden mycket varierande. Någon kan ha sått tusentals hektar, medan en annan ...
 • Småskalig kaninköttsproduktion : Uppfödning, avel och slakt 

  Johansson, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt Detta arbete behandlar köttkaninsproduktion på småskalig nivå där intresset riktas mot uppfödning avel och slakt. I arbetet hittar du svar på vanliga frågor om inhysning, utfodring, val av ras, avel samt slakt. ...
 • Kostnadsanalys av en jordbrukssammanslutning : Fallstudie om en växtodlingsgård i sydöstra Finland 

  Ehrnrooth, Albert (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Jordbruksbranschen har de senaste åren pressats hårt av lägre spannmålspriser, sjunkande stöd och ökade kostnader. Detta har föranlett att allt flera odlare söker inbesparingsmöjligheter genom olika former av samarbete. I ...
 • Kostnadsanalys av en jordbrukssammanslutning : Fallstudie om en växtodlingsgård i sydöstra Finland 

  Ehrnrooth, Albert (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Jordbruksbranschen har de senaste åren pressats hårt av lägre spannmålspriser, sjunkande stöd och ökade kostnader. Detta har föranlett att allt flera odlare söker inbesparingsmöjligheter genom olika former av samarbete. I ...
 • Användning av drönare inom lantbruket 

  Hagman, Henrik (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Under det senaste årtiondet har utvecklingen inom det digitala vuxit drastiskt. Även inom lantbruket har denna teknologi fått ökad tillämpning. I dagens läge kan man säga att bonden kan använda ett ”tredje öga”, nämligen ...
 • Konsumentprofilering inom direktförsäljning av ekologiskt nötkött 

  Aminoff, Jessica (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det här examensarbetet undersöker konsumenter och deras attityder för konsumtion av ekologiskt nötkött, köp direkt från gården samt deras motiv och värderingar gällande ekologiska produkter. Ren mat och djurens levnadsförhållanden ...

Näytä lisää