Uusimmat viitteet

 • Avena Strigosa Schreb - Svarthavre : En bortglömd art eller framtidens produkt? 

  Kylmäoja, Charlotta (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I mångfalden av spannmålssorter som finns tillgängligt idag faller de ursprungliga arterna lätt bort. Den primära orsaken för fenomenet är en alltmer pressad spannmålsproduktion där kostnadseffektivitet och skördemängder ...
 • Examensarbete Ogräsförsök på Nissbacka gård i Östra Nyland : Jämförelse av konventionella och ekologiska odlingsmetoder 

  Holmberg, Jimmy (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta arbete undersöks förekomsten av ogräs, samt gjordes ett ogräsodlingsförsök för att kartlägga ogräsfloran. Experimentet utfördes under växtsäsongen 2017 i Lovisa i södra Finland. Syftet med experimentet var att ...
 • Inverkan av utsädesmängden på rapsbeståndets övervintring och skörd 

  Nordblad, Victor (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Vid odling av höstraps på nordliga breddgrader är en lyckad övervintring den mest avgörande skördebildande faktorn. Lantbrukaren kan påverka övervintringen genom att etablera ett jämnt bestånd där de enstaka plantorna ...
 • Fårproduktion i Western Australia - utmaningar och möjligheter 

  Wikström, Kia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Australien har alltid varit en stor ullproducent och de är världskända för sina Merinofår och deras ullkvalitet. Ullpriserna var väldigt dåliga under en lång tid vilket ledde till att många började med köttproduktion ...
 • Brassica – En studie i kålgrödor : Presentation av odlade Brassica grödor och deras förädling 

  Ahlqvist, Hanna-Sofie (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Familjen korsblommiga växter (Brassicaceae) har omkring 400 släkten, och inom dem finns över 3000 arter. Av dessa släkten är kål (Brassica) en, och i kålsläktet finns 35 arter. Många av kålens arter, har underarter och ...
 • Våtmarksplanering med praktisk tillämpning för Krokby gård 

  Hollsten, Pernilla (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I arbetet beskrivs allmänt vad en våtmark är, dess egenskaper, placering samt hur en våtmark påverkar naturen. De krav som samhället ställer måste beaktas väl och behandlas därför också. Den här delen av arbetet har ...
 • Skriftlig utredning om kullighetens nedärvning och dess betydelse i avelsprogram 

  Perälä, Amanda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Kulliga, alltså hornlösa djur, har varit och blir allt mer eftertraktade, eftersom de minskar på skador på djur och människor. Avhorning är ett vanligt ingrepp som utförs för att få hornlösa kor, speciellt i mjölkproduktion. ...
 • REKO i Västnyland - en undersökning om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter 

  Fagerholm, Elin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  När det kommer till mat är faktorer som smak, pris och bekvämlighet viktiga. Idag bryr sig allt fler om matens kvalitet och dess produktionsförhållanden, samt hur dessa stämmer överens med de egna synpunkterna på t.ex. ...
 • Avkastning och foderkvalitet vid odling av majs i södra Finland 

  Hästbacka, Emil (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  På Västankvarn försöksgård i Ingå har man utfört odlingsförsök med fodermajs sedan 2010. I detta examensarbete sammanställs data från försök som man har gjort under åren 2014, 2015 och 2016. De olika fodermajssorterna ...
 • Växtnäringsbristsymptom hos potatis 

  Lindroos, Axel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Växtnäringsbrist leder till reducerad skörd och därmed minskad inkomst. Detta examensarbete är gjort för att kunna förstå näringsämnena i marken och i växten och identifiera näringsbristsymptom hos potatis. Om man kan ...
 • Inverkan av utsädesmängd, gödsling och växtskydd på vårrapsens utveckling 

  Vilander, Saara; Vilander, Saara (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Vid vårrapsens utveckling samverkar beståndstäthet, gödslingsintensitet och förekomst av bomullsmögel. Effekterna av dessa tre faktorer undersöktes i form av tolv olika behandlingar. Dessa behandlingar odlades i tre ...
 • Mjölkningssystem och dess inverkan på kon 

  Sjöberg, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tekniken i världen går framåt så även sättet att mjölka kor på. För ca 50 år sedan satt man på pall med ämbaret i famnen och mjölkade för hand. Ko antalet på gårdarna var betydligt mindre då. Sedan började man utveckla ...
 • Kalvens utveckling från födsel till produktion 

  Öhman, Beda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syfte med detta arbete är att få reda på vilken skötsel som är bäst för kalvens utveckling och hälsa. I arbetet beskrivs olika faktorer som påverkar hurudan mjölkko det blir av kalven. Målet med detta arbete är att få ...
 • Olika fånggrödor i korn: konkurrensen med huvudgrödan och höståterväxten 

  Qvarnström, Ida (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  För att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket borde fånggrödor börja användas flitigare. Syftet med att odla fånggrödor är att de skall binda näringsämnen, minska risken för erosion och bidra till anrikningen av ...
 • Allmänna hov - och benproblem hos tunga arbetshästar 

  Kulo, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete handlar om allmänna hov- och benproblem hos tunga arbetshästar (heavy horses). Jag var på praktik i ett stall i England som heter Cumbrian Heavy Horses där de har tunga arbetshästar. Eftersom dessa ...

Näytä lisää