Uusimmat viitteet

 • Upplevd tjänstekvalitet på Park Alandia Hotell 

  Heinonen, Petra (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med examensarbetet är att via kvantitativ undersökning redogöra för tjänstekvaliteten på Park Alandia Hotell i Mariehamn, Åland, samt att med hjälp av teori ge förbättringsförslag för en ny undersökningsenkät. Mitt ...
 • Konceptutveckling för ett hostell i Vasa : Underlag till en affärsplan 

  Ristimäki, Kaisa (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med examensarbete är att göra en grundläggande affärsplan för konceptutveckling av ett hostell i Vasa . Affärsidéen grundar sig på mina egna idéer och för att uppnå syftet kommer jag att läsa in mig på teorin om ...
 • Konceptutveckling av en Cocktailbar : Grunder för en affärsplan 

  Felekis, Spiridon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med examensarbetet är att skapa mitt egna koncept för en cocktailbar. Mitt koncept är en grund för en affärsplan. Cocktailbaren kommer jag i framtiden att starta själv eller med en samarbetspartner och fungerar på ...
 • Utvecklingsmöjligheter för en destination : Case: Stallörsparken i Ekenäs 

  Lindroos, Dennis (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete är att utreda om nya utvecklingsmöjligheter för Stallörsparken i Ekenäs. Detta för att locka mera besökare till staden under sommaren. Utredandet av utvecklingsmöjligheter gjordes genom teori ...
 • Handlingsplan för Nilla´s Handicrafts marknadsföring på sociala medier 

  Lindstedt, Isabell; Hautasaari, Daniela (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med vårt examensarbete är att skapa en handlingsplan för Nilla´s Handicrafts marknadsföring på sociala medier. Vi kommer att redovisa för hur Nilla´s Handicraft med hjälp av sociala medier kan utveckla sin ...
 • En utredning av turismföretagens marknadskommunikation i Jakobstadsregionen 

  Enqvist, Heidi (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med mitt examensarbete är att utreda och få en överblick av hur Jakobstadsnejdens turismföretags marknadskommunikation fungerar. Tillsammans med mina uppdragsgivare Katja Norrgård och Sven Söderholm på utvecklingsbolaget ...
 • Selvitys Pouta Pupu-konseptin lanseerauksesta 

  Räsänen, Maija-Riitta (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista palautetta Pouta Pupu-konseptista on saatu sekä onko hahmo tuttu ja onko se kiinnostava.Työstä käy myös ilmi hotellien ja lasten näkökulma Pouta Pupu-konseptiin ...
 • Marknadsföringshandbok för nya pop-up verksamheter i Forum Kortteli 

  Santala, Jennika (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med mitt examensarbete är att skapa en marknadsföringshandbok för nya pop-up verksamheter i Forum Kortteli i Åbo. Jag kommer att redogöra vad termen pop-up betyder och hur man bygger upp en marknadsföringsplan. ...
 • Evenemangsplanering : En föreläsningskväll med Christoph Treier 

  Gröning, Ida (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  För detta examensarbete är den teoretiska referensramen evenemangsplanering. Arbetet är ett handlingsbaserat examensarbete och som uppdragsgivare har Anne Lindroos som är verksamhetsledare i Luckan i Kimito fungerat. Syftet ...
 • Mötes- och konferenstjänster : Utvärdering av Villa Elbas konferensverksamhet 

  Sundelin, Githa (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Villa Elba är huvudsakligen ett ungdomscentra men erbjuder även inkvartering, restaurang, evenemang, och mötes- och konferenstjänster. Villa Elba är beläget i Karleby cirka 4km utanför Karleby centrum. Syftet med detta ...
 • Konferenskundens upplevelse av tjänstekvaliteten på Sannäs Gård 

  Forsman, Miranda (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Kvalitet definieras idag som förmågan att kunna uppfylla kunders behov och förväntningar. Kundens förväntningar påverkar hur kunden upplever kvaliteten vilket gör att kvalitet kan vara komplicerat att mäta eftersom det är ...
 • Evenemanget Sebfmx Fest 17 : Marknadsföring och personalplanering 

  Björk, Sofia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Mitt examensarbete handlar om planering av ett evenemang. Jag kommer att fokusera på hur marknadsföringen hanteras och planering av personal som ska arbeta under evenemanget. Efter evenemanget kommer en utvärdering att ...
 • Konceptutveckling av ett boutique hotell i Åbo : Grunden för en affärsplan 

  Heikkilä, Julia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete är att utveckla grunden för en affärsplan för ett boutique hotell i Åbo. För att uppnå examensarbetets syfte kommer jag att göra en kartläggning på hotellmarknaden i Åbo centrum för att se ...
 • Marknadsföringsplan för instagramkontot Travelwithisa 

  Wide, Isa (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Marknadsföring på sociala medier är populärt idag, och många företag använder fotodelningsplattformen Instagram för sin marknadsföring. Syftet med detta examensarbete är att skapa en social marknadsföringsplan för ...
 • Utvärdering av förnyat stamkundskoncept : Case: Viking Line Club 

  Sjöblom, Camilla (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med mitt examensarbete är att kartlägga kunders åsikter om den förnyade Viking Line Club som blev lanserad i februari 2017. Det är viktigt för bolaget att få en utvärdering över lanseringen, för att kunna utveckla ...

Näytä lisää