Uusimmat viitteet

  • Harjoittelun eohjaus korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla 

    Leppisaari, Irja
    A: Tutkimusraportteja - Forskningsrapporter, 1 (Centria ammattikorkeakoulu, 2013)
    Tutkimuksen kohteena on harjoittelun e-ohjauksen kehittäminen korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla. Osana Tekesin rahoittamaa Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohanketta Harjoittelun eOhjaus -projektissa (2012–2013) ...