Uusimmat viitteet

 • Yritysvastuuraportointi: Elintarvikealan ja finanssialan raportoinnin vertailu 

  Linna, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yritysvastuuraporttien vertailun avulla, onko finanssi- ja elintarvikealan yritysvastuuraportoinnissa eroja. Tavoitteena oli löytää mahdolliset erot toimialojen raportointitavoissa, ...
 • Verkkosivujen vaikutus yrityksen liiketoimintaan : Brantsun Siivouspalvelu Oy 

  Kähkönen, Anna-Maria; Mutru, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee verkkosivujen merkitystä osana yrityksen liiketoimintaa. Keskeisessä roolissa opinnäytetyössä ovat eri ominaisuudet, joiden avulla yritykselle rakennetaan toimivat ja tehokkaat verkkosivut. Näitä ...
 • Finnair Plus-kanta-asiakasohjelmaan sitouttaminen : Sitouttamisen esteet ja milleniaalien asiakaskäyttäytyminen 

  Vuori, Eeva-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Finnairin Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman sitouttamisen keinoja. Tarkoituksena oli kartoittaa ohjelman hyötyjä ja haasteita sekä pohtia kehityskohtia ja sitouttamisen ...
 • Terveys- ja hyvinvointialan brändin rakentaminen digitaalisessa ympäristössä 

  Malinen, Eija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin brändin rakentamisen teoriaa sekä digitaalista mediaa brändin rakennuksessa terveyden- ja hyvinvointialalla. Työssä tehtiin kirjallisuuskatsaus brändin rakentamiseen sekä analysoitiin ...
 • Rakenteinen taloustieto osana eKuittia : TALTIO-hanke taloushallinnon kehittäjänä 

  Tolvanen, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on eKuitin rivikohtaisen tietosisällön standardimuoto, jotta rakenteista taloustietoa voidaan siirtää eri järjestelmien välillä. Lisäksi opinnäytetyön tavoite oli ...
 • Taloudenhoitajan opas : ALS-tutkimuksen tuki ry 

  Mustonen, Alisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ALS-tutkimuksen tuki ry:lle sen tarpeisiin sopiva taloudenhoitajan opas. Työn tavoitteena oli yhdistyksen taloudenhoidon tehtävien ohjeistus ja kirjaus ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen : Yritys X 

  Mäkinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Yritys X:n työhyvinvoinnin nykytila ja työntekijöiden mietteitä työhyvinvoinnista. Tavoitteena oli selvittää, mikä oli työhyvinvoinnin sen hetkinen tilanne ja mitä kehitettävää ...
 • Tilinpäätösanalyysin ja tilastojen käytettävyys yrityksen talouden arvioinnissa 

  Kaivos, Aija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää esimerkkiyritysten taloudellinen tilanne tilinpäätösanalyysin avulla ja arvioida tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi selvitettiin yritysten sijoittumista toimialalla ja ...
 • Miten esimies vaikuttaa työilmapiiriin? 

  Lehtosaari, Jenni; Pirttimaa, Mimma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitkä tekijät esimiehen työssä vaikuttavat työilmapiiriin työpaikalla. Tarkoituksena oli tutkia määrällisen sekä laadullisen tutkimuksen avulla suorittavan työn tasolta, mitkä tekijät ...
 • Keittiöiden myynti rakennusalan yrityksille : Myynnin kehittäminen ostokäyttäytymisen näkökulmasta 

  Tuomi, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millä keinoilla keittiömyyntiä rakennusalan yrityksille voidaan kasvattaa ja mitä kehityskohtia Yrityksen X yritysmyyntiprosessissa on. Tutkimus tehtiin toimeksiantona Yritykselle ...
 • Yrityksen palveluvalikoiman ja palveluiden kehittäminen asiakastutkimuksen avulla 

  Karjalainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kaupan alalla toimivan toimeksiantajayrityksen palveluita ja palveluvalikoimaa asiakastutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen avulla. Teoreettinen viitekehys pohjautuu ...
 • Visuaalinen Instagram-opas 

  Karjalainen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia opas, joka auttaa yrityksiä luomaan omista Instagram-sivuistaan visuaalisesti hyvännäköisiä ja siten auttaa niitä erottautumaan kilpailijoistaan. Tarkoituksena oli ...
 • Dataohjatun markkinoinnin mahdollisuudet ja haasteet 

  Ylitalo, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinointi elää muutoksen aikaa. Kuluttajien tavoittamisessa eivät päde samat lainalaisuudet kuin aikaisemmin. Teknologiset ratkaisut ja automaatio muodostavat pitkälti pohjan nykyaikaiselle dynaamiselle asiakkaan ...
 • Visuaalinen markkinointiviestintä Japanissa : Ohjeistus suomalaisyritysten käyttöön 

  Kamila, Michael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Japanin markkinoille pyrkivien suomalaisyritysten käyttöön suunnattu visuaalisen markkinointiviestinnän opas. Japanin haastavan liiketoimintaympäristön lisäksi, maan kieli ja ...
 • Blogin potentiaalisten lukijoiden tavoittaminen Google AdWords -hakukonemainonnalla 

  Häkkinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle uusi tapa markkinoida blogiaan Google AdWords-hakukonemainonnan avulla. Toimeksiantajan Home Vanilla -blogi on kodin sisustukseen ja kulutukseen keskittyvä ...

Näytä lisää