Uusimmat viitteet

 • Opinnollistamisen nykytila Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkökulmasta 

  Kärkkäinen, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietämys opinnollistamisesta tällä hetkellä ja miten tieto on heidät saavuttanut sekä kartoittaa mahdollisia opinnollistamiskokemuksia. ...
 • Tapahtumasuunnitelma : Case: Venuu Oy 

  Manninen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tapahtumasuunnitelma Venuu Oy:n ensimmäiselle asiakastapahtumalle. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa Venuun nykyisiä asiakassuhteita ja asemaa tapahtuma-alan asiantuntijana. Tarkoituksena ...
 • ISO 9001 -laatujärjestelmän rakentaminen AUMA Finland Oy 

  Vilppula, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi. Toissijaisena tavoitteena oli käyttää hyväksi olemassa olevia ohjeistuksia ja järjestelmiä laatujärjestelmän luomisessa. AUMA Finland Oy:n ...
 • Rekrytoinnin digitalisoituminen 

  Kivioja, Merete (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia rekrytoinnin digitalisoitumista ja rekrytoinnissa käytettäviä digitaalisia työkaluja nykypäivänä. Päätutkimuskysymyksenä on: miten rekrytointi on muuttunut viime vuosien aikana? ...
 • Youtubessa tapahtuvan vaikuttajamarkkinoinnin selvitys : Eettisyyden ja tehokkuuden näkökulmasta Suomessa 

  Nogelainen, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Youtuben suosio on kovassa kasvussa ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat yhä vaikutusvaltaisempia. Monia markkinoijia kiinnostaa yhteistyön tekeminen tubettajien kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ...
 • Nuoret aikuiset - sijoittaminen ja eläke : Kiinnostus sijoittamiseen ja tietämys sijoittamisesta ja eläkkeestä. 

  Ojala, Jutta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä analysoitiin nuorten aikuisten sijoittamista, sekä miten eläke voi vaikuttaa sijoittamiseen. Tavoitteena oli selvittää sijoittavatko nuoret aikuiset ja kuinka hyvin nuoret aikuiset tuntevat sijoittamiseen ...
 • Diilipalvelun arvo yritysasiakkaalle 

  Vihersaari, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Diilipalvelut ovat verkkosivustoja, jotka markkinoivat ja myyvät palveluntarjoajien tarjouksia eli diillejä alennushintaan. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaista arvoa diilipalvelun yritysasiakkaat ...
 • Suunnitelma ostoreskontran sähköistämiseksi 

  Kosonen, Mimmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen tukkuyritys, Babyidea Oy. Yritys on erikoistunut lastenvaatteiden maahantuontiin, mutta myy myös äitiystuotteita. Osan tuotteista yritys valmistaa omalla tehtaallaan Kiinassa. ...
 • Yksityisleasing – kilpailukykyinen vaihtoehto auton omistamiselle 

  Seppälä, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko yksityisleasing auton hankintamuotona taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto sekä mitä eroja eri auton rahoitusmuodoilla on kuluttajan kustannusten näkökulmasta. ...
 • Markkinointisuunnitelma : Ballzy Espoo 

  Pullinen, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin toiminnallisena työnä, jossa toimeksiantajana oli Espoossa toimiva koripallotuotteisiin erikoistunut urheiluvälineliike, Ballzy. Opinnäytetyön tuotoksena laadittiin yritykselle markkinointi ...
 • Tilinpäätösanalyysi : Sepän Viisari Oy 

  Passi, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen Sepän Viisari Oy:n taloudellinen tilanne sekä vertailla sitä saman toimialan yrityksiin. Tarkoituksena oli laatia yritykselle tilinpäätösanalyysi, jossa analysoidaan ...
 • Videoiden hyödyntäminen yrityksessä 

  Pussi, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, ja sen tarkoituksena oli luoda suomalaiselle rakennusalan yritykselle video-ohjeistus, jonka avulla videoiden tuottamisesta ja jakamisesta tulisi vaivattomampaa. ...
 • Sisäisen valvonnan kehittäminen organisaatiossa X 

  Björn, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija-arvio organisaation x sisäisestä valvonnasta ja kontrolleista, sekä laatia suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tässä raportissa kuvataan ...
 • Kevytyrittäjyys maahanmuuttajien työllistymisvaihtoehtona 

  Korpelainen, Artur (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  2010-luvun Suomessa on tapahtumassa paljon muutoksia työelämässä. Aikaisemmin työllistyminen tarkoitti, että henkilö oli joko työsuhteessa tai toimi yrittäjänä. Nyt eletään suuren muutoksen aikaa. Työmuotoja on enemmän ja ...
 • Tradenomien jatkokoulutusmahdollisuudet : Jatkokoulutusopas tradenomeille 

  Hirvonen, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketalouden alalla on useita eri koulutustason ammattinimikkeitä ja monta, osittain samoista työpaikoista toistensa kanssa kilpailevaa kaupallisen alan osaajaa. Tutkintonimikkeistä löytyy mm. merkantti, merkonomi, ...

Näytä lisää