Uusimmat viitteet

 • Yhdistyspohjaisen seurakunnan varainhankinta ja taloudenhoito 

  Hannila, Aija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein opinnäytetyöni yhdistyspohjaiselle seurakunnalle, joka on yleishyödyllinen yhteisö. Opinnäytetyössä selvennetään yhdistystoimintaa, yhdistyspohjaisen seurakunnan varainkeruuta ja taloudenhoitoa. Opinnäytetyöhöni ...
 • Mehiläistalouden kannattavuus biologisessa harmaahomeen torjunnassa uuden yrittäjän näkökulmasta 

  Korpi, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia perinteisen mehiläistalouden ja mehiläisten avulla tehtävän harmaahomeen torjunnan keskinäistä taloudellista kannattavuutta. Työn tarkoituksena oli pohtia, onko harmaahomeen ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma: Kielikuu 

  Humphreys, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajayritykselle, jonka painotus on sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli kuopiolainen yritys, Kielikuu, joka toimii yhtenä ...
 • Säännöllistä työaikaa muuttamassa : Työaikaa määrittävät normit ja sopimisjärjestelmä 

  Pulkkinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö selvittää lainopin keinoin työntekijän työehtojen muuttamiselle olemassa olevia oikeudellisia perusteita Suomessa. Olemassa olevan järjestelmän lisäksi työssä perehdytään kilpailukykysopimuksen (Kiky) ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen Tukesissa 

  Kokkonen, Krista (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan, Tukesin eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, perehdyttämiskäytäntöjä ja perehdyttämisprosessia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli esittää organisaatiolle ...
 • Videoblogien käyttö elokuvamarkkinoinnissa : Sisältösuunnitelma Nordisk Filmille 

  Mörsky, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda suunnitelma, jolla toimeksiantajan eli Nordisk Filmin elokuvalevityksen Youtube- sekä muiden sosiaalisen median kanavien seuraajamääriä saadaan kasvatettua mutta ennen kaikkea sitoutettua ...
 • Pilvipalvelun vaikutus työskentelyn suorituskykyyn ja sen mittaaminen 

  Salmela, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona suomalaiselle taloushallinnon palveluja tarjoavalle tilitoimistolle. Työn tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen uuden ohjelmistopalvelun vaikutus sekä työntekijöiden ...
 • Valmentajien ja ohjaajien osaamiskartoitus 

  Moilanen, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Vantaan Voimisteluseura ry:lle. Työn tavoitteena oli kartoittaa ne osaamistarpeet, joita valmentajat ja ohjaajat tarvitsevat valmennus- tai ohjaustyössään. Osaamistarpeiden ...
 • Ostoreskontran ohjekirja 

  Jauhiainen, Tatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli laatia kohdeyritykselle työohjeet ostoreskontraan. Kohdeyritys on kansainvälisen organisaation tytäryhtiö. Opinnäytetyössä perehdyttiin ostoreskontraan, erilaisiin ohjeisiin ostoreskontrasta, ...
 • Mitä on vastuukumppanuus? : HOK-Elanto ja SPR 

  Syreeni, Kerttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää seuraavia kysymyksiä: kuinka HOK-Elannon henkilöstö tuntee vastuukumppanuuden. Strategisesti organisaation yritysvastuu on pilkottu osaksi yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa. ...
 • Hallinnon tarkastus pk-yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksessa 

  Kauranen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hallinnon tarkastus pk-yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksessa tulisi suorittaa. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, miksi hallinnon tarkastaminen ...
 • Ulkomaankomennukset Espanjaan 

  Saarinen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ulkomaankomennuksia Espanjaan. Se on suunnattu sekä yrityksille, jotka lähettävät työntekijöitään komennuksille Espanjaan, että komennuksille lähteville työntekijöille. Tavoitteena oli tehdä ...
 • Kilpailukykyä asiakasymmärryksellä - Case Konepaja Kemell Oy 

  Pernanen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat suurten rakennusliikkeiden ostopäätöksiin ja toimittajavalintoihin. Toimeksianto opinnäytetyöhön saatiin Konepaja Kemell Oy:ltä, joka on Jyväskylässä ...
 • Perehdyttämisprosessin kehittäminen : Yritys X 

  Haataja, Emma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia yritys X:n perehdytysprosessista sekä esittää toimenpiteitä perehdytysprosessin kehittämiseksi. Opinnäytetyössä selvitettiin yritys X:n perehdytysprosessin ...
 • Sisäinen valvonta tilintarkastusprosessissa 

  Myntti, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka sisäinen valvonta järjestetään tilintarkastusprosessissa. Lisäksi työssä tutkittiin sisäistä valvontaa teoriatasolla kokonaisuutena. Yleisimmän viitekehyksen pohjalta selvitettiin ...

Näytä lisää