Uusimmat viitteet

 • Brändin arvostus vaatealalla 

  Valima, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä suomalaisten yksityisten vaateliikkeiden naistenmuodin sisäänostajat arvostavat brändeissä. Aihe on mielenkiintoinen varsinkin brändien edustajille ja niiden kanssa ...
 • Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen : Toiminimi Koulutettu hieroja Milja Minkkinen 

  Rättyä, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön pääideana oli luoda toiminimelle Koulutettu hieroja Milja Minkkinen Facebook-yrityssivut. Yrityssivun tarkoituksena oli lisätä toiminimen näkyvyyttä, lisätä vuorovaikutteisuutta asiakaspinnassa ...
 • Erikoisaikakauslehden brändin kirkastaminen 

  Metsätaival, Merja Peiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma mediamurros ovat muokanneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aikakauslehtien kulutustapoja ja lukutottumuksia. Käytännössä muutokset ovat tarkoittaneet laskua tilaajamäärissä ja ...
 • WHAT IS THE EFFECT OF DECLINING DEMOGRAPHICS ON NATIONAL ECONOMY AND LABOR MARKET? : Comparative Analysis: Hungary & Sweden 

  Valsta, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Immigration and economic growth in a contemporary scene yield intriguing data on the current state of EU’s economy and more so, on the basis of the European Union. This papers strives to gather objective data and formulate ...
 • Coaching esimiehen työkaluna työyhteisön konfliktien estämiseksi ja selvittämiseksi 

  Wilenius-Löfman, Monica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten coachingkoulutuksen suorittaneet esimiehet hyödyntävät coachingia ja coachingtaitojaan työyhteisössä vallitsevien konfliktien estämisessä ja selvittämisessä ja miten he ...
 • Sähköposti kumppanuusmarkkinoinnin välineenä 

  Saarivaara, Anna-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas sähköpostimarkkinointiin kumppanuusmarkkinoinnin välineeksi ja analytiikan avulla kerätä tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat sähköpostimarkkinoinnin ...
 • Marketing Plan : Case Mayvin Training 

  Tigerstedt, Fiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor´s thesis provides a practical direction for Mayvin Training´s marketing activities for the year 2018. Mayvin Training is a small Australian company that offers social media training for its customers. The ...
 • Liiketoimintasuunnitelma : Meksikolaisten alkoholijuomien maahantuontiyritys 

  Salonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma alkoholin maahantuontiyritykselle. Opinnäytetyön tekijä oli suunnitellut yrityksen perustamista lähivuosina, joten liiketoimintasuunnitelmalla haluttiin ...
 • How film marketing has changed in the last decade 

  Valo, Marika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this study was to investigate how film marketing has changed in the last decade. The study was conducted using a qualitative research based technique. It was based on existing material, and empirical study ...
 • Verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen pilvipalvelualustalla 

  Mertanen, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen, ja sen teoreettinen viitekehys sisältää keskeisimmät vaiheet verkkokaupan suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. Tavoitteena oli auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ...
 • Säästövakuutukset vuonna 2018 

  Mäki, Tiia; Reinikainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli tarjota kokonaisvaltainen tilanneanalyysi säästövakuutuksista vuonna 2018. Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko säästövakuutukset edelleen ajantasaisia sijoituskohteita vuoden 2017 ...
 • The effects of fake news on consumer trust in social media marketing : A quantitative study on consumer mindset 

  Pesonen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to discover the effects of the fake news phenomenon on consumer trust in social media marketing. The concept of fake news is discussed at length and breadth in this survey in order to establish ...
 • Palvelussuhteen elinkaaren prosessi ja sitä tukevat HR-järjestelmät : HR-järjestelmien kehittämishanke ja sen vaikutukset 

  Hiltunen, Aija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kuvata henkilöstöhallinnon päivittäisen työn kannalta keskeistä kokonaisuutta, palvelussuhteen elinkaarta ja siihen liittyviä osa-alueita rekrytointi, palvelussuhteen ...
 • Kuljetustoimintojen kehittäminen : Pölkky Metsä Oy 

  Heikkinen, Katariina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä erilaisia keinoja metsäteollisuusyritysten ja etenkin metsän hankintayritysten kuljetuskustannusten pienentämiseksi. Toimeksiantajana toimi Pölkky Metsä Oy, joka hankkii ...
 • Kryptovaluutta ja sen markkinat 

  Kurikka, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, minkä tarkoitus oli antaa tietoa henkilölle, joka ei ole aiemmin perehtynyt kryptovaluuttaan ja samalla perehdyttää hänet markkinoiden tapahtumiin. Työssä käytiin läpi kryptovaluuttaa ...

Näytä lisää