Uusimmat viitteet

 • Sähköisen taloushallinnon kehittäminen 

  Smahina, Anastasiya (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistehtävän kohdeorganisaatio oli vuonna 2015 perustettu, Helsingissä toimiva pieni tilitoimisto Edelmira Oy. Kehittämistehtävän tavoitteena oli etsiä kohdeorganisaatiolle ja sen asiakaskunnalle sopivaa taloushallinnon ...
 • Taloyhtiön hallituksen toiminnan kehittäminen 

  Lahtinen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeorganisaationa opinnäytetyössä on Asunto-osakeyhtiö Paimenenkatu 14 ja taloyhtiön hallituksen jäsenet. Hallitukselta puuttui selkeät ja yhtenäiset toimintatavat kokouksissa ja päätöksenteossa. Tutkimuksen tavoitteena ...
 • Z-sukupolven työnhakukäyttäytyminen 

  Kauppinen, Annastiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kelan rekrytoinnille. Aiheeseen päädyttiin huomioimalla eläköitymisen aiheuttaman työntekijärakenteen tuleva voimakas muutos, työelämän yhteiskunnallinen muuttuminen ja eri ikäryhmien välisiä ...
 • Logistiikkaprosessi sähköisen kaupankäynnin lisäarvopalveluksi 

  Kaitila, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin sähköisen kaupankäynnin alalle toimivalle Yritys X:lle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää sähköiseen huutokauppaan sopiva logistinen lisäarvopalvelu ja selvittää miten prosessikehityksen ...
 • Strategian maastouttaminen: johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus : Clas Ohlson Oy 

  Myller, Saara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on strategian maastouttaminen Clas Ohlson –myymälöihin. Kehittämishankkeen tarkoitus on löytää niitä toimenpiteitä, joilla strategiaa maastoutetaan myymälöihin. Tarkoituksena on, että yrityksen ...
 • Markkinointirekisterin kehittäminen ja kasvattaminen : CASE: Elävä Itämeri säätiö 

  Kytölä, Katriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää ja kasvattaa Elävä Itämeri säätiön markkinointirekisteriä. Säätiö tekee työtä Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseksi etsimällä ja kokoamalla yhteen kaikki tarvittavat ...
 • Osaamisen kehittämisen toimintamallin rakentaminen ja ydinosaamisten tunnistaminen 

  Kokko, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeorganisaationa on Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian pienten ja keskisuurten asiakkaiden segmentissä työskentelevät asiakaspäälliköt. Organisaatiolta puuttui yhtenäinen ja systemaattinen osaamisen kehittämisen toimintatapa ...
 • Esillepano- ja tilanhallintapalveluiden kehittäminen 

  Junnila, Rauna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen esillepano- ja tilanhallinta palveluja palveluiden kehittämisen menetelmien avulla. Kohdeyritys oli opinnäytetyön käynnistymisen aikoihin uusi, vain puoli vuotta ...
 • Strategisen laatujohtamisen kehittäminen 

  Kaustell, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehitysprojekti toteutettiin Consti Yhtiöt Oy:öön kuuluvassa Consti Talotekniikka Oy liiketoimintayksikössä ajalla syksy 2014 – joulukuu 2016. Yritys toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla ja henkilöstöä on ...
 • Mentorointi organisaation oppimisen keinona 

  Jenkins, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kehittämistehtävän aiheena on kehittää Rantalainen Helsinki Oy:lle toimiva mentorointiprosessi, joka tukee ja kehittää organisaation oppimista. Työssä halutaan luoda selkeä ja yhtenäinen prosessi, jolla ...
 • HR-prosessien kehittäminen : Rekrytointiprosessin toimintatapamuutoksen jalkauttaminen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksella 

  Somerikko, Aija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävänä on ollut jalkauttaa rekrytoinnin toimintatapamuutosta Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksella. Muutos edistää lähiesimiesten sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöä eli jalkauttaa toimintatapamuutosta ...
 • Tiedonhallinnan kehittäminen resurssisuunnittelussa 

  Pasanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön kohdeorganisaatio oli Finnair Ground Resource Planning -yksikkö. Kehittämistehtävässä haluttiin kehittää ja tehostaa resurssisuunnitteluyksikön tiedonhallintaa. Tutkimusongelmana oli sekainen tiedonhallinta ...
 • Koti-irtaimistovahinkojen korvauspalveluprosessin kehittäminen : Case: LähiTapiola Palvelut Oy 

  Talvi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee vakuutusyhtiön korvauspalveluprosessin kehittämistä. Sen tarkoituksena oli tutkia, millä tavoin korvauspalveluprosessia voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, ...
 • Taloushallinnon raportoinnin kehittäminen : Autovahinkokeskus Oy 

  Kanninen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää Autovahinkokeskus Oy:n sisäistä talousraportointia käyttäjälähtöisesti. Tavoitteena oli löytää raporttien käyttäjiä hyödyttäviä raportteja. Lisäksi halutiin helpottaa ...
 • Rahoituslaskelmien automatisointi OP Ryhmän yhtiöille 

  Silfverberg, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä kehittämistehtävä tehtiin OP Ryhmän OP Osuuskunnan taloushallintopalvelut-osastolle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli rahoituslaskelman automatisointi mahdollisimman monelle OP Ryhmän yhtiölle. Tutkimuksen ...

Näytä lisää