Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintasuunnitelma 

  Raivio, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan ja perustetaan yritys polttoneste- ja voitelujärjestelmien puhdisteiden maahantuontiin. Työssä kuvataan maahantuontiyhtiön perustamistoimenpiteitä ja suunnittelua teoriassa sekä sovellettuna ...
 • Robottibussipilottien kaupallistaminen 

  Ismailogullari, Azat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli havainnollistaa robottibussipilottien toteutusta esimerkin avulla, tunnistaa potentiaalisia asiakasryhmiä robottibussipilottien kaupallistamista varten sekä kuvata robottibussipalvelun ...
 • Liiketoiminnan rakentaminen : Auton tuonti 

  Sjöberg, Jonathan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö on teoreettinen kuvaus suunnitellusta liiketoimintamallista. Kyseessä on autopalvelu, joka löytää, tarkistaa ja toimittaa autoja Saksasta Suomeen. Työssä on kartoitettu kirjallisuuden, säädösten ja ...
 • Keräilytehon parantaminen tukkumyymälässä 

  Eskelinen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään eräässä tukkumyymälässä tapahtuvaan keräilyyn, jota suorittaa eräs logistiikkapalvelutarjoaja – opinnäytetyön tilaaja. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla keräilyä voitaisiin ...
 • Renault Twizyn mekaaniset muutokset autonomiaa varten 

  Lehto, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tarvittavat mekaaniset muutokset, jotta Renault Twizy 80 saataisiin muutettua autonomiseksi. Projekti on Sensible 4 Oy:n ja GIM Oy:n yhteistyöprojekti. Työ ajoittui kesälle ...
 • Karting-auton moottorinohjauksen suunnittelu ja toteutus 

  Tuomainen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa nykyaikaisella polttoaineen ruiskutusjärjestelmällä varustettu karting-auto ja verrata sitä samanlaiseen kaasuttimella varustettuun autoon. Työ aloitettiin ...
 • Autokannan sähköistymisen vaikutuksia autoalaan ja päästöihin 

  Suhonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa maailmanlaajuisesta sähköautojen yleistymisestä sekä päästö- ja käyttövoimalakien vaikutuksista autokantojen sähköistymiseen. Kerätyn tiedon avulla selvitettiin, millaisia ...
 • Tilitysprosessin kehitystyö 

  Leppänen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tehdä tutkimussuunnitelma tilitysprosessin kehittämistä varten. Kohdeyrityksellä on tarkoituksena vähentää manuaalista tietojen siirtoa autoilijoiden tilitysprosessista ja saada tieto liikkumaan ...
 • Kuorma-auton muunnoshybridijärjestelmän suunnittelun pääkohdat 

  Makkonen, Tatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiukentuvat päästörajoitukset sekä ilmastonmuutoksen herättämä yleinen kiinnostus ympäristönsuojeluun ovat lisänneet kysyntää vaihtoehtoisille polttoaineille ajoneuvomarkkinoilla. Hybriditeknologia on jo useita vuosia ollut ...
 • Rail Transportation from China to Germany, Case Company X 

  Alila, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this Bachelor’s thesis was to examine which transportation mode is the most cost efficient between two specific locations. The Case Company re-evaluates the cost efficiency of different transportation ...
 • Formula SAE -kilpa-auton aerodynamiikkapaketin suunnittelu ja valmistus 

  Lassila, Aapo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä käsitellään Formula SAE -kilpa-auton aerodynamiikkapaketin suunnittelua ja valmistusta vaihe vaiheelta. Työn tavoitteena oli valmistaa ensimmäinen täysi aerodynamiikkapaketti parantamaan Metropolia Motorsport ...
 • Pakettipalvelun tehostaminen Matkahuollon Kampin rahtiterminaalissa 

  Haarala, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoitus oli selvittää sekä parantaa Oy Matkahuolto Ab:n Pakettipalvelun rahdinkäsittelyn tehokkuutta Helsingin Kampin toimipisteessä. Yrityksessä oli tarve kehittää toimintaa, jotta työvoimaresurssien käyttöä ...
 • Kevytrakenteiden käyttö hissitekniikassa 

  Minkkinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia ja pohtia kevytrakenteiden käyttöä hissitekniikassa. Työ tehtiin Kone Oyj:n tilauksesta. Työssä teoreettisen tutkimuksen lisäksi valmistettiin prototyyppi osasta hissin slingiä. Prototyyppi ...
 • Liikkumisen tulevaisuus ja digitalisaatio 

  Lönnqvist, Onni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tilaaja oli Autoalan Keskusliitto ry, ja työ toteutettiin 2016–2017. Työssä tutkittiin, kuinka erityisesti nuoret kuluttajat suhtautuivat eri liikkumisen palveluihin ja palvelumuotoihin nyt ja tulevaisuudessa. ...
 • Uuden auton varusteluprosessi 

  Mäkinen, Santtu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kuvata uuden auton varusteluprosessi, löytää prosessin ongelmakohdat ja esittää niihin kehitysideoita. Työn tavoitteena oli esittää kehitysehdotuksia, joilla varusteluprosessista saataisiin ...

Näytä lisää