Uusimmat viitteet

 • Varastoautomaatio Helen Oy:llä 

  Salakka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia varastoautomaation käyttöönoton vaikutuksia Helen Oy:n logistisessa prosessissa. Tavoitteena oli selvittää, saavutettiinko varastoautomaatin käyttöönotolla hyötyjä tai etuja logistisessa ...
 • Auton Kiertohitausmomentin mittauslaitteen mittaustarkkuuden arviointi 

  Kytö, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän lopputyön aiheena on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kalevankadun autolaboratoriossa käytettävän autojen kiertohitausmomentin mittauslaitteen mittatarkkuuden selvittäminen ja laitteella saatujen tulosten tarkastelu. ...
 • Kamera- ja tutkajärjestelmien yleistymisen vaikutukset monimerkkikorjaamon varustelutarpeeseen 

  Nikula, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia henkilöautojen kamera- ja tutkajärjestelmien yleistyminen aiheuttaa monimerkkikorjaamon varustelutarpeeseen. Insinöörityön tavoitteena oli selvittää ...
 • Kausituotteen keräilyprosessin kehittäminen 

  Vääräniemi, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on kausipakastetuotteen keräilyprosessin kuvaus ja kehittäminen. Kausipakastetuotteen keräilyprosessi on monelta osin jäänyt vuosien takaiselle tasolle ja kehittämistyö ja työvaiheiden nopeuttaminen jäänyt ...
 • Sähköautojen lataustavat ja -kytkennät 

  Lohilahti, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköautojen lataustapoja ja perehtyä latauskytkentöihin. Samalla tehtiin katsaus sähköautoihin Suomessa. Työ suoritettiin kirjallisuustutkielmana. Työn aikana tutustuttiin ...
 • Markkinatutkimus Tuusulan Autohuolto Oy 

  Kotamäki, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty tilaustyönä Tuusulassa toimivalle raskaiden ajoneuvojen huoltokorjaamolle Tuusulan Autohuolto Oy:lle. Yritys halusi teettää markkinatutkimuksen Tuusulan, Nurmijärven, Keravan ja Järvenpään alueella. ...
 • Autofutur-tietojärjestelmän käyttöönotto 

  Lehtonen, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ja kehittää American Service Oy:n varastonhallinta- ja asiakashallintajärjestelmän toimintaa. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa huolto-, korjaus- ja virityspalveluita ...
 • Kuvausohjelmiston suunnittelu – VV-Autotalot Oy:n takuukorjaukset 

  Kokkonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää VV-Autotaloissa henkilö- ja hyötyautojen takuukorjausten dokumentointiprosessia ja suunnitella mahdollisesti tarvittava kuvausohjelmisto, joka helpottaa kuvausdokumentaatioiden ...
 • Wihuri Teknisen Kaupan työturvallisuuskartoitus 

  Perttula, Jyrki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää työturvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Wihurin Teknisen Kaupan toiminnassa sekä tutkia työturvallisuusvaatimuksia ja -säädöksiä tarkemmin. Lisäksi työssä tarkastellaan ...
 • CMS Phase 2 Tracker, Service Channels and Services 

  Filenius, Axel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Bachelor’s thesis was to study and design the CMS Phase 2 Tracker services and service channels. The Tracker will receive an update on 2025 and due to this it is necessary to redesign the services and ...
 • Huollon asiakastyytyväisyyden parantaminen 

  Kaivolainen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena löytää keinoja henkilöautohuollon asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Työssä keskityttiin tyytyväisten asiakkaiden kohderyhmään ja analysoitiin, millä keinoin kohderyhmä olisi nostettavissa ...
 • Ratapäiväauton aerodynamiikan parantaminen 

  Sorri, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoite oli parantaa Mazda Miata -ratapäiväauton aerodynaamista suorituskykyä numeerisen virtausdynamiikan simuloinnin avulla. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella numeerisen virtausdynamiikkasimuloinnin ...
 • Huoltoauton varustelu ja autosähkösuunnittelu 

  Ranta, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa huoltoauto SE Mäkinen Logistics Oy:n käyttöön sekä perehtyä johdinsarja- ja sähkösuunnitteluun. Huoltoautoksi valikoitui uusi VW Caravelle, joka varusteltiin ...
 • Johtosarjan suunnittelu ja valmistus 

  Marttinen, Emil (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin, valmistettiin ja dokumentoitiin uusi johtosarja Electric Raceabout -autoon. Uuden johtosarjan tarkoitus on korvata autossa jo oleva vanha johtosarja. Työ oli Metropolia Ammattikorkeakoulun ...
 • Logistiikan kehittäminen ja varastonhallinta kehittyvässä mikroyrityksessä 

  Montonen, Ekku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana on Karhia Innovations Oy, joka on kehittänyt ja valmistanut maailman ensimmäisen sähköisen koirankarvannyppijän, Karhia-pro trimmerin. Yritys perustettiin vuonna 2015 Vantaalla, kun karkeakarvaisen ...

Näytä lisää