Uusimmat viitteet

 • Rakennusautomaatiosuunnittelun tuotteistaminen 

  Kivelä, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin kehittämään ja parantamaan Granlund Oy:n rakennusautomaation suunnitteluprosessia sekä tekemään siitä joustavampi ja mukautuvampi. Työssä käsiteltiin yrityksessä käytössä olevaa rakennusautomaation ...
 • Venttiilien liittäminen kappaletavara-automaatiojärjestelmään 

  Migovk, Alexandre (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli jatkokehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän innovaatioprojektia. Projekti oli koulun automaatiolaboratoriossa sijaitseva keskeneräinen kappaletavara-automaatiojärjestelmä, ...
 • Kenttälaitteiden mittaavan kunnonvalvonnan hyödyntäminen kunnossapidossa 

  Lahtinen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle, kuinka mittaavaa kunnonvalvontaa voisi jatkossa hyödyntää paremmin kenttälaitteiden osalta. Insinöörityö oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa ...
 • TurtleBot3-robotit 

  Korkalainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutustuttiin ROS-väliohjelmistoon (Robot Operating System) ja otettiin käyttöön ROS:ia hyödyntävät TurtleBot3-robotit. Robotit tulivat opetuskäyttöön Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työ tehtiin kokoamalla ...
 • ABB Oy Motors and Generators -yksikön energiansyöttöjen erotus- ja lukitusohjeet 

  Chi, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Quant Finland Oy:lle, joka vastaa Helsingin Pitäjänmäen ABB Motors and Generators -tehtaan kunnossapidosta. Insinöörityön tavoitteena oli luoda energiansyöttöjen lukitus- ja erotusohjeet ...
 • Laivojen propulsio-ohjausjärjestelmän testiympäristön luonti 

  Robson, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda ABB:n meriteollisuuden modernisointiyksikön toimitiloihin laivojen propulsio-ohjauksen testilaitteisto, jota tarvittaessa voidaan kuljettaa määränpäästä toiseen testattavaksi. Tes ...
 • Käyttö- ja palosammutusveden pumppauksen automaatio 

  Hirvasniemi, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella käyttö- ja palosammutusveden pumppauksen automaatio HI-Automation Oy:lle. Tavoitteena työssä oli luoda toimintakuvauksen mukainen ohjelma PLC-logiikalle ja automaatiokeskuksen paneelille ...
 • Automaatiojärjestelmän aluejako ja virheseurannan suunnittelu 

  Heiskanen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Inex Partners Oy:n rakennuttamaan automaattiseen logistiikkakeskukseen, johon Witron suunnittelee ja rakentaa automaatio-osuuden. Työn aiheena oli jakaa rakenteilla oleva automaatiojärjestelmä ...
 • Tuotantoautomaation standardit ja tiedonsiirto 

  Östman, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin tuotantoautomaatioon ja integraatioon liittyvien standardien sisältöä ja merkitystä tuotantoympäristölle. Kysymyksiin standardien rajapinnoista ja päällekkäisyydestä pyrittiin löytämään vastaukset. ...
 • Hankemuutoksien käsittelyn kehitysprojekti 

  Vepsäläinen, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena on parantaa Amplit Oy:n projektihenkilöstön valmiutta hallita hankemuutoksien käsittelyä. Tarve hankemuutoksien käsittelyä tehostavalle projektille tuli yrityksen sisältä. Tavoitteena oli ...
 • Palvelurobotiikan tulevaisuudennäkymä 

  Kemppi, Ivan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kerrotaan robotiikan kehityksestä, robottien käytöstä eri toimialoilla, sekä siitä kuinka robotit ovat kehittyneet vuosien varrella. Myös havainnollistetaan palvelurobottien käyttöä kodeissa, sekä kodin ulkopuolella ...
 • Puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus 

  Kirvesniemi, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus. Valmis työ on pienpanimokäyttöön tarkoitettu prototyyppi. Työ tehtiin Lapinlahti Beer Fellows ry:lle. Työssä ...
 • Automaattisen materiaalikuljettimen ohjelmointi 

  Von Pfaler, Klaus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa Palodex Group Oy:lle automaattisesti kulkeva materiaalikuljetin. Se kulkee itsekseen ennalta määriteltyä reittiä pitkin. Sillä säästetään työaikaa, joka kuluisi materiaaleja ...
 • UV-ALD-laitteen ohjelmistosuunnittelu 

  Lahti, Annika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli osana kehitysprojektia suunnitella ohjelma UV-ALD-laitteelle. Työssä myös suunniteltiin projektin automaatiojärjestelmä. Työ tehtiin suomalaiselle ALD-laitteiden toimittajalle Picosun ...
 • AVR/TUT-kaapelipuolaimien koestusohje ja automaattisen kelankäsittelyn ohjelmointi GRAPHilla 

  Autio, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli saada aikaan uusi koestusohje raskaalle puolaajalle (ARV/TUT) ja lisäksi ohjelmoida automaattiset kelankäsittelyt Siemens GRAPHilla aikaisemman FUB-ohjelmointikielellä tehdyn ohjelman ...

Näytä lisää