Uusimmat viitteet

 • Tuotantojärjestelmän kapeikot 

  Ademi, Gresjan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives yksikölle. Large Drives -tuotantolinjalla havaittiin löytyvän pullonkauloja testausjärjestelmään ja sen oheistoimintoihin liittyen uusien tuoteperheiden kasvaneiden ...
 • Valaistuksen integrointi Desigo-järjestelmään 

  Kauppinen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa valaistussaneeraus kustannustehokkuus etusijalla. Kohde on Siemensin asiakkaan kiinteistössä olevissa kylmätiloissa ja pakkasvarastoissa. Valaistus tuli myös liittää kiinteistössä ...
 • Teollisuustietoliikenneverkot osana suunnitteluprosessia 

  Itkonen, Aku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Sweco Industry Oy:n toimeksiannosta. Insinöörityössä tutkittiin teollisuuden automaatiosuunnitteluun liittyvää tietoverkkosuunnittelua ja nykypäivänä käytössä olevaa tietoverkkoteknologiaa ...
 • Moveroll-rullankäsittelyjärjestelmien järjestelmäkuvaukset 

  Laine, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön ensisijaisena aiheena oli suunnitella ja dokumentoida Moveroll-rullakäsittelyjärjestelmien järjestelmäkuvaus asiakkaille. Toissijaisena tavoitteena oli päivittää ja luoda koko Moveroll-tuoteperheen ...
 • Langattomat järjestelmät kiinteistön ylläpidossa ja olosuhdehallinnassa 

  Piispanen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistöjen tiedonkeruuta ja kerätyn tiedon hyödyntämistä. Tässä opinnäytetyössä esiintyy suuressa osassa kiinteistöissä käytettävät langattomat järjestelmät, sekä niiden ...
 • Demotila RAU-järjestelmälle 

  Tepponen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle demotila uudesta automaatiojärjestelmästä. Insinöörityössä käsitellään rakennusautomaatiota yleisellä tasolla, uuden rakennusautomaatiojärjestelmän toteutusta ja ...
 • Langattoman lähiverkon suunnittelu ja toteutus yrityskeskittymässä 

  Veikkolainen, Jeremias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tehtiin avoimen WLAN-verkon suunnittelu ja sen toteutus. Projektiinkuului suunnitella ja toteuttaa avoin langaton lähiverkko yritysten käyttöön. Työssä käytiin läpi langattomien lähiverkkojen ...
 • Rakennusautomaatioprojektin loppuunsaattaminen 

  Niemi, Ilpo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kasvattaa tekijän tietämystä rakennusautomaatiojärjestelmistä ja Siemensin käyttämistä komponenteista ja ohjelmointiympäristöstä. Työssä alkuun perehdytään ilmastointijärjestelmien toimintaan ...
 • Kaapeleiden palosuojaus Loviisan ydinvoimalaitoksella 

  Latvanen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle syksyn ja loppuvuoden 2017 aikana. Työssä tutustuttiin sähkö- ja automaatiokaapeleiden palosuojaukseen ja sen toteuttamiseen Loviisan ydinvoimalaitoksella. Lisäksi ...
 • Kustannuslaskentatyökalu esisuunnitteluun 

  Kuusjärvi, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä Pöyry Finland Oy:n sellu- ja paperijaoston automaatio-osastolle kustannuslaskentatyökalu esisuunnitteluvaiheeseen. Insinöörityön sisältö keskittyi automaatiopuolen komponenttien ...
 • Sähköistysmoduulituotannon testauksen kehittäminen 

  Kurki, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli selvittää Kone Industrial Oy:n Hyvinkään sähköistysjärjestelmätehtaan sähköistysmoduulituotannon testauksen nykytilaa ja kehityskohteita. Tuotannontestausta on kehitetty vuosien varrella ...
 • Kokoushuoneen informaatio- ja talotekniikkajärjestelmien integrointi 

  Mäkelä, Saku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön mahdollisti Anaconda Visual, audiovisuaalisen alan yritys, jolle työskentelen ohjelmoijana. Anaconda Visualin palveluihin kuuluu pienten ja suurten räätälöityjen AV-järjestelmien asennus, ohjelmointi ja ...
 • Rakennusautomaatiojärjestelmän nykytilanneselvityksen raporttipohja 

  Kapanen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennusautomaatio on merkittävä osa-alue automaatiotekniikassa. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan järjestelmiä ja prosesseja, joilla pystytään säätämään, ohjaamaan, hallitsemaan ja valvomaan rakennusten taloteknisiä ...
 • Sähköurakan tarjouslaskenta ilman laskentaohjelmistoa 

  Latostenmaa, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutustuttiin tarjouslaskentaan. Tavoitteena oli tutustua, miten tarjoukset tehdään käsin, ja kertoa siitä esimerkki. Lopuksi pohdittiin yrityksen tarjouslaskennan heikkouksia. Työssä tutustuttiin aluksi eri ...
 • Automaatio osana modernin raitiovaunun kunnossapidon optimointia 

  Bärlund, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Transtech Oy:lle syksyn 2017 aikana. Transtech Oy valmistaa raitiovaunuja Otanmäessä, Kajaanissa. Yrityksellä on myös kunnossapitoyksikkö Helsingissä. Tulevaisuuden projekteissa yksi yhtiön ...

Näytä lisää