Uusimmat viitteet

 • Hyvä ja laadukas työohje 

  Kemppainen, Risto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tilaaja on ABB Oy Drives -yksikön ICD-tuotteiden tilauskohtainen OBE-suunnitteluyksikkö. Työn lähtökohtana on tarve kehittää tilauskohtaisen suunnittelun ohjeistusta. Insinöörityön päätavoitteena on kehittää ...
 • Pienlaitehuollon lopputestauksen kehittäminen 

  Huuskonen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehdään Plandent Oy:n tilaamana, koska yritys haluaa parantaa huollon prosesseja. Yrityksen pienlaitehuollossa korjataan ja huolletaan hammaslääkärin vastaanoton pienlaitteita, kuten esimerkiksi käsi-instrumentteja, ...
 • Selvitystyö koneiden turvallisuuskäytännöistä 

  Niemi-Korpi, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin perusteet koneita koskevista standardeista. Työssä perehdyttiin asioihin, jotka ovat tärkeitä koneen suunnittelu- ja huoltotoimenpiteiden kannalta. Insinöörityön tarkoitus oli saada hyvät ...
 • Teollisen internetin tiedonsiirto pilvipalveluun ja historiatietokannan käyttö pilvivarastona 

  Arponen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Novotek Oy:lle. Novotek toimittaa teollisuuden IT- ja automaatioratkaisuja ja -ohjelmistoja. Työn tarkoituksena oli tutustua yrityksen tiedonsiirtoratkaisuihin kentältä pilvipalveluun sekä ratkaista ...
 • Protokollamuuntimen valitseminen taajuusmuuttajakäyttöön 

  Valanti, Turkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kenttäväylät ovat muodostuneet avaintekijäksi nykyteollisuuden automatisoinnissa. Ne sitovat yhteen tuotantolaitoksien prosesseja ja yhdistävät kenttälaitteet sekä automaatiojärjestelmät tosiinsa. Erilaiset käyttökohteet ...
 • Opetusympäristön kehittäminen Vantaan ammattiopisto Varian automaatiolaboratorioon 

  Kenda, Rodi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Vantaan ammattiopisto Varian sähkö- ja automaatioasentajakoulutus yksikölle. Insinöörityön tavoitteena on suunnitella, kehitellä, ohjelmoida sekä luoda käyttöliittymä automaatiotekniikan ...
 • RFID-tunnisteiden itserekisteröimisjärjestelmä 

  Lammi, Juha-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asiakkaana toimivan Metropolia AMK:n tietohallinnolle toiminnallinen prototyyppi web-sovelluksesta, jota käyttäen opiskelijat ja henkilökunta voisivat rekisteröidä pin-koodeja sekä ...
 • Rakennusautomaatioverkon kehitys 

  Virtala, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää Helsingin kaupungin RAUNET-verkon tämän hetkinen tila. Lisäksi oli tarkoitus kehittää toimintatapoja verkon tehokkaammalle käytölle. Selvitykseen sisällytettiin RAUNET-verkkoon liittyvän ...
 • Improvement of Production Efficiency by Using Lean Methods 

  Hakala, Veli-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by Aidon, to improve production efficiency by using Lean methods in ACC, Vantaa Finland. The main target of this study was to analyze and improve production efficiency at Aidon Customization ...
 • Savion voimalaitoksen automaatiojärjestelmän uusinnan selvitys 

  Mustonen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin Keravan Energia Oy:n Savion voimalaitoksen nykyisen pääautomaatiojärjestelmän elinkaaren tila. Työn tavoitteena oli selvitystyön pohjalta punnita eri vaihtoehtoja, automaatiojärjestelmän ...
 • Antennimaston suuntausjärjestelmä 

  Laine, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin GadSat-nimiselle sähkö- ja teleurakoitsijalle Tervakoskella. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa antennimaston suuntimiseen ohjausjärjestelmä Siemensin TIA Portalilla Siemensin G120C-sarjan ...
 • Vacon NX-sarjan taajuusmuuttajien tutkiminen 

  Rasila, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajavalmistaja Vaconiin ja tarkemmin sen valmistamaan NX -tuoteperheeseen. Vacon on suomalainen yritys, joka on nykyisin osa Danfoss-konsernia. Työn tavoitteena oli tutustua taajuusmuuttajan ...
 • Servomoottoreiden hyödyntäminen opetuskäytössä 

  Ennari, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä servomoottorien ja ohjelmoitavien logiikoiden toimintaan. Lisäksi tavoitteena oli laatia työohje, jonka kautta opiskelijat voivat tutustua servomoottorin käyttöön simulaation ...
 • Tuotantojärjestelmän kapeikot 

  Ademi, Gresjan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives yksikölle. Large Drives -tuotantolinjalla havaittiin löytyvän pullonkauloja testausjärjestelmään ja sen oheistoimintoihin liittyen uusien tuoteperheiden kasvaneiden ...
 • Valaistuksen integrointi Desigo-järjestelmään 

  Kauppinen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa valaistussaneeraus kustannustehokkuus etusijalla. Kohde on Siemensin asiakkaan kiinteistössä olevissa kylmätiloissa ja pakkasvarastoissa. Valaistus tuli myös liittää kiinteistössä ...

Näytä lisää