Uusimmat viitteet

 • Laivojen propulsio-ohjausjärjestelmän testiympäristön luonti 

  Robson, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda ABB:n meriteollisuuden modernisointiyksikön toimitiloihin laivojen propulsio-ohjauksen testilaitteisto, jota tarvittaessa voidaan kuljettaa määränpäästä toiseen testattavaksi. Tes ...
 • Käyttö- ja palosammutusveden pumppauksen automaatio 

  Hirvasniemi, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella käyttö- ja palosammutusveden pumppauksen automaatio HI-Automation Oy:lle. Tavoitteena työssä oli luoda toimintakuvauksen mukainen ohjelma PLC-logiikalle ja automaatiokeskuksen paneelille ...
 • Automaatiojärjestelmän aluejako ja virheseurannan suunnittelu 

  Heiskanen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Inex Partners Oy:n rakennuttamaan automaattiseen logistiikkakeskukseen, johon Witron suunnittelee ja rakentaa automaatio-osuuden. Työn aiheena oli jakaa rakenteilla oleva automaatiojärjestelmä ...
 • Tuotantoautomaation standardit ja tiedonsiirto 

  Östman, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin tuotantoautomaatioon ja integraatioon liittyvien standardien sisältöä ja merkitystä tuotantoympäristölle. Kysymyksiin standardien rajapinnoista ja päällekkäisyydestä pyrittiin löytämään vastaukset. ...
 • Hankemuutoksien käsittelyn kehitysprojekti 

  Vepsäläinen, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena on parantaa Amplit Oy:n projektihenkilöstön valmiutta hallita hankemuutoksien käsittelyä. Tarve hankemuutoksien käsittelyä tehostavalle projektille tuli yrityksen sisältä. Tavoitteena oli ...
 • Palvelurobotiikan tulevaisuudennäkymä 

  Kemppi, Ivan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kerrotaan robotiikan kehityksestä, robottien käytöstä eri toimialoilla, sekä siitä kuinka robotit ovat kehittyneet vuosien varrella. Myös havainnollistetaan palvelurobottien käyttöä kodeissa, sekä kodin ulkopuolella ...
 • Puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus 

  Kirvesniemi, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus. Valmis työ on pienpanimokäyttöön tarkoitettu prototyyppi. Työ tehtiin Lapinlahti Beer Fellows ry:lle. Työssä ...
 • Automaattisen materiaalikuljettimen ohjelmointi 

  Von Pfaler, Klaus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa Palodex Group Oy:lle automaattisesti kulkeva materiaalikuljetin. Se kulkee itsekseen ennalta määriteltyä reittiä pitkin. Sillä säästetään työaikaa, joka kuluisi materiaaleja ...
 • UV-ALD-laitteen ohjelmistosuunnittelu 

  Lahti, Annika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli osana kehitysprojektia suunnitella ohjelma UV-ALD-laitteelle. Työssä myös suunniteltiin projektin automaatiojärjestelmä. Työ tehtiin suomalaiselle ALD-laitteiden toimittajalle Picosun ...
 • AVR/TUT-kaapelipuolaimien koestusohje ja automaattisen kelankäsittelyn ohjelmointi GRAPHilla 

  Autio, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli saada aikaan uusi koestusohje raskaalle puolaajalle (ARV/TUT) ja lisäksi ohjelmoida automaattiset kelankäsittelyt Siemens GRAPHilla aikaisemman FUB-ohjelmointikielellä tehdyn ohjelman ...
 • Automatic Calibration Procedure for a Service Robot 

  Liikanen, Topias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Modern service robots operate in constantly changing environments. For a robot to be able to perform vision-based manipulation tasks in these environments, the robot’s vision system and manipulators must be calibrated. The ...
 • RAU-projektinhoitomallin parantaminen laadunvarmistusta helpottavan työkalun avulla 

  Lukkaroinen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Assemblin Oy:lle. Insinöörityössä käsitellään urakkamuotoista projektin kulkua. Insinöörityön yhtenä tarkoituksena oli käydä läpi projektin peruskulku sekä löytää siitä sen kriittiset pisteet ja ...
 • Tilausten etäsyöttö mobiilirobotille 

  Virmanen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa demosovellus Omron Adept LD -mobiilirobotin toiminnollisuuksien esittelemiseksi. Työ toteutettiin yhteistyössä Omronin ja Metropolian kanssa, ja työn tarkoituksena ...
 • System Designer -kehitystyö 

  Romanainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Ramboll Finland Oy:lle osana yrityksen System Designer -kehitystyöprojektia. Opinnäytetyön sisältö keskittyi kylmäsuunnitteluun käytettävien symbolien ja symboliryhmien tekemiseen. Symbolikirjasto(t) ...
 • Laivan integroidun automaatiojärjestelmän käyttöönottoprosessi 

  Nurmi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Arctech Helsinki Shipyard Oy:lle keväällä 2017, jolloin Helsingin telakalla rakennettiin monitoimijäänmurtajia venäläiselle Sovcomflot -nimiselle varustamolle. Työn tavoitteena oli toteuttaa ...

Näytä lisää