• Litiumtestin kehittäminen liekkifotometrille referenssimenetelmän mukaisesti 

   Nordberg, Tea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoitus oli kehittää BWB-XP-liekkifotometrille litiumreferenssimenetelmä, jolla voidaan testata litiumin jäljitettävyys referenssimateriaaleihin. Referenssimateriaalina tässä toimii litiumstandardi, johon verrataan ...
  • Krumpin MCC paahtomallin NIR-kalibraation kehitys 

   Hannunen, Katriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityö tehtiin Fazer Makeiset Oy:lle. Insinöörityössä oli tavoitteena luoda kalibraatiosuora NIRS DS2500 -mittauslaitteelle. Kalibraatiosuora kehitettiin, jotta voitaisiin mitata krumppi-massan paahtomallista ...
  • Paananen_Saana_Insinöörityö 

   Paananen, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Valio Oy:n Tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle. Työn tavoitteena oli käyttöönottaa laboratoriomittakaavan suklaanvalmistuslaite ja tutkia maitopohjaisten ingredienttien vaikutusta suklaan ...
  • Metallisten korujen ja korun osien kadmium- ja lyijypitoisuus sekä nikkelin liukenevuus 

   Pärnänen, Anneli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö suoritettiin Tukesissa, Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa Suomessa. Insinöörityö on osa Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumin REACH-EN-FORCE-4 valvontaprojektia. Insinöörityössä tutkittiin ...
  • DNA-näytteiden puhdistuksen automatisointi Biomek-robotilla 

   Raimi, Viktor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä käydään läpi polyetyleeniglykolipuhdistusprotokollan automatisointia Beckman Biomek NXp -pipetointirobotilla sekä pohditaan automatisoinnin vaiheita ja käyttäjäystävälli-syyttä, että turvallisuusaspekteja. DNA- ...
  • Biohajoavan kartonkipakkauksen käyttöönotto 

   Hänninen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä selvitettiin, onko Snafu Oy:llä mahdollisuutta ottaa käyttöön biohajoavaa Aegle Barrier Plus -kartonkipakkausta muovisen tuotepakkauksen tilalle Silmusalaatti -tuotteelleen. Tiedettiin, että uuden ...
  • Allergeenipesujen validointi 

   Lindman, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli validoida sekä yrityksen pää- että sivutoimipisteen tuotannossa käytettävä puhdistusmenetelmä allergeenien suhteen. Tarkoituksena oli selvittää toimiiko aikaisemmin tutkimaton puhdistusmenetelmä ...
  • Elatusaineella täytettyjen yksiköiden puoliautomaattinen tarkastus 

   Lukumies, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Orion Oyj:n mikrobiologiselle laadunvalvonnalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko puoliautomaattinen tarkastuskone Seidenader sopiva elatusaineella täytettyjen yksiköiden tarkastamis ...
  • Annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittausmenetelmän kehittäminen 

   Koskinen, Janette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli löytää Apetit Ruoka Oy:lle toimiva menetelmä annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittaamiseen. Menetelmällä tuli pystyä mittaamaan sitä voimaa tai painetta, jolla muovisen rasian kanneksi ...
  • Solunsalpaajien vaikutus suolen limakalvon tiivisliitosproteiineihin 

   Launonen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Syöpä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä maailmassa. Syöpää hoidetaan muun muassa solunsalpaajilla eli sytostaateilla, jotka tuhoavat tehokkaasti syöpäsoluja estämällä niiden jakautumisen. Solunsalpaajat vaikuttavat kuitenkin ...
  • Suojakaasun vaikutukset täytettyjen leipien säilyvyyteen 

   Aarnisalo, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä verrattiin suojakaasuun ja ilmaan pakattujen täytettyjen leipien säilyvyyttä. Tavoitteena oli selvittää, onko suojakaasulla vaikutusta tuotteen säilyvyyteen ja laatuun. Opinnäytetyön toimeksiantajan kannalta ...
  • Korkeapaineprosessoinnin (HPP) käyttö kauratuotteiden valmistuksessa 

   Innanen, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä tarkasteltiin korkeapaineprosessoinnin hyötyjä kauratuotteiden prosessoinnissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten asiakasyritys voisi hyötyä korkeapainetekniikan käytöstä tuotteissaan ja minkälaisia ...
  • Paahtoprofiilin ja kahvilaadun vaikutus kahvin akryyliamidipitoisuuteen 

   Saarinen, Pirjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ tehtiin Oy Gustav Paulig Ab:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin, miten vaaleapaahtoisen kahvin paahtoparametrien muuttaminen vaikuttaa paahdetun kahvin akryyliamidipitoisuuteen sekä kahvin fysikaalisiin ja ...
  • Alfa-amylaasientsyymiaktiivisuuden vaikutus ruis ja vehnäjauholeivonnassa 

   Tiitto, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vehnä- ja ruisleivän laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita; jauhoissa käytetyn viljan kasvatusolosuhteista aina leivontatekniikkaan. Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää ruis- ja vehnäjauhoissa luontaisestikin ...
  • Paistolaitteen paistoajan ja lämpötilan vaikutukset jauhelihan aistinvaraisiin ominaisuuksiin 

   Lintola, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä tarkasteltiin asiakasyrityksen sous vide -linjalle hankitun uuden paistolaitteen toimintaa. Insinöörityön tavoitteena oli tarkastella laitteen eri parametrien (paistoajan ja -lämpötilan) vaikutusta naudan ...
  • Elektronisen nenän hyödyntäminen aromiyhdisteiden analysoimisessa 

   Jonasson, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö suoritettiin alkoholintarkastuslaboratoriossa (ACL), joka tutkii alkoholia sisältävien tuotteiden kemiallista sekä mikrobiologista laatua. Insinöörityön tavoitteena oli saada aikaan kirjallisuuskatsaus ...
  • COD-mittarin soveltuvuus biotehtaan jätevesille 

   Majuri, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, soveltuuko s::can COD -mittausjärjestelmä Roal Oy:n biotehtaan jätevesille ja voidaanko sen avulla havaita mahdolliset häiriöpäästöt. Yritys joutuu maksamaan sanktiomaksuja, jos tehtaan ...
  • Rapid Detection of Streptococcus pyogenes Using Strand Invasion Based Amplification (SIBA®) Method 

   Olli, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to develop a new and rapid method for detecting Streptococcus pyogenes by using the isothermal nucleic acid amplification method, SIBA®, which is owned by Orion Diagnostica Oy. S. ...
  • Construction of cloning vectors for Spo20 mediated membrane anchoring of hyaluronic acid metabolic pathway enzymes in Pichia pastoris 

   Taskinen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was done in collaboration with VTT’s production host engineering research team, and it was part of the academy of Finland funded SynBioPol project. Aim of the SynBioPol project was to investigate different types ...
  • Rapid detection of Streptococcus agalactiae using Strand Invasion Based Amplification (SIBA®) Method 

   Hirvonen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to develop a new and rapid method for the detection of Streptococcus agalactiae by using the isothermal SIBA®-method. S.agalactiae, i.e. group B streptococcus (GBS), is the leading ...