Uusimmat viitteet

 • Keraamisten laattojen asennus- ja laadunvarmistusohje maakostealle betonille asennetuille lattioille 

  Hallaniemi, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda keraamisten laattojen asennus- ja laadunvarmistusohje, kun asennetaan maakostealle betonille. Suomessa on perinteisesti isoja pinta-aloja tehdessä asennettu maakostealle betonille ...
 • 3D-koneohjaus kaivinkoneenkuljettajan näkökulmasta 

  Rasanen, Veijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä 3D-koneohjauksen käyttöä maanrakennustyömaalla kaivinkoneenkuljettajan silmin työnjohdollisia näkökulmia painottaen. Työssä käytiin läpi koneohjauksen hyödyntämistä työnjohdon ...
 • Haitallisten VOC-päästöjen poistaminen ontelo-laattapohjaisesta betonilattiarakenteesta 

  Lamminen, Vesa-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyy julkisestikin esillä olleisiin sisäilmaongelmiin, joita on löydetty viime vuosikymmeninä enenevässä määrin. Opinnäytetyö kertoo haitallisten 2-etyyli-1-heksanoli-päästöjen poistamisesta ontelolaat ...
 • Lammin ulko-oven asennusohje 

  Ylönen, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Lammin Ikkunat ja Ovet ulko-ovien asennuksissa tapahtuvien virheiden johtumista asennusohjeen puutteista. Lammin ulko-ovien asennuksissa oli havaittu virheitä, jotka ...
 • Työnjohtajan tehtävät rivitalotyömaalla : Teoria ja sen soveltaminen käytäntöön 

  Kankkunen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän portfolio-opinäytetyön tarkoituksena oli kerrata opinnoissa käyty rakennushankkeen tehtäväsuunnittelun, aikataulusuunnittelun, työturvallisuuden, esimiestoiminnan, projektisuunnittelun, tuotannon suunnittelun, ...
 • Vuokrakerrostalon kylpyhuoneiden kuntoarvio PTS-korjauksia varten 

  Kaivola, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa helposti toteutettava kylpyhuoneiden kuntoarvio kahteen 2000-luvun alun kerrostaloon ja tehdä arvion suorittamisesta helppokäyttöinen työohje vastaavien arvioiden suorittamiseen ...
 • Kosteusvaurioituneen rakennuksen yleisimmät haitalliset mikrobit ja niiltä suojautuminen työmaalla 

  Pirhonen, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kosteusvaurioituneesta rakennuksesta yleisimmin löytyvät ihmiselle haitallisten mikrobien kasvamiseen tarvittavat tekijät. Lisäksi selvitetään, kuinka mikrobeja voi tunnistaa ...
 • Betonisten päällystekivien valmistuksessa käytettävän lisäaineen vaikutus kivien laatuun ja kustannuksiin 

  Virsu, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kouvolan Betoni Oy:n betonisissa päällystetuotteissa mahdollisuutta käyttää lisäainetta, joka valmistajan mukaan vaikuttaisi positiivisesti kivien lujuuteen, kestävyyteen ja ...
 • Tulisijan perustus saneerauskohteessa 

  Tylli, Veikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni pohdin tulisijan perustuksiin liittyviä teknisiä ja rakenteellisia kysymyksiä. Tein työssäni yleisimmille alapohjarakenteille tulisijan perustusmallit uunimestareille esitetyn kysymyssarjan perusteella. ...
 • Soratien kantavuuden parantaminen 

  Ruokonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia soratien perusparantamiseen tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat kantavuuden parantamiseksi. Ensimmäiseksi piti selvittää tieoikeudet ja kiinteistöön kohdistuvat rasitukset, ...
 • 3D-skannauksen käyttö vedenalaisrakenteiden tarkastuksissa 

  Nyrönen, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoite oli testata ja ottaa käyttöön 3D-skannaukseen perustuvia menetelmiä vedenalaisrakenteiden tarkastuksiin Subreering Ammattisukellustyöt Oy:ssä. Työ tehtiin Liikennevirastolle, joka halusi esimerkkikohteiden ...
 • Muottikiertosuunnitelma 

  Hyytiä, Jukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työ tehtiin SRV Development LLC:lle, joka toimii Venäjän Federaatiossa. Työn tarkoituksena oli muodostaa muottikiertosuunnitelma ja –aikataulu kauppakes-kushankkeelle Pietarin lounaisosassa. Hankkeen runkotyyppinä on ...
 • Radonin torjuntamenetelmät uudisrakentamisessa 

  Janhunen, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita radonin torjuntaan uudisrakentamisessa. Ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi rakennusalan ammattilaisille suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. ...
 • Putoamissuojauksen parantaminen sillanrakentamisessa 

  Häkkinen, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö on tehty TYL Pulterille, joka toimii päätoteuttajana E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritiehankkeessa. TYL Pulterin tavoitteena on nolla tapaturmaa ja toimintaperiaatteena on tehdä työt kerralla oikein, ...
 • Imatran kaupungin vesi- ja viemäriverkoston saneeraus 

  Kauhanen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Imatran vesi- ja viemäriverkoston huonoon kuntoon liittyviä ongelmia. Työssä on vertailtu hätäkorjauksen hintoja ja saneerauksen kustannuksia. Tarkoituksena on ollut selvittää milloin ...

Näytä lisää