Uusimmat viitteet

 • Adsorption of plasticizers on Portland cement surface 

  Sippola, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to study the manufacture of cement and the additives used in this process. The research was focused on the use of plasticizers, and on the methods of researching their adsorption. The aim was ...
 • Laadunvalvonnan kehittäminen reometrin avulla 

  Korpela, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknos haluaa kehittää nestemaalien laadunvalvontaansa. Yksi tärkeimmistä nestemaalin mitattavista ominaisuuksista on sen viskositeetti. Maalin viskositeetti vaikuttaa maalin levittymiseen maalattavalla pinnalla ja siihen, ...
 • Aineensiirtoprosessit kemianteollisuudessa 

  Kemppainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on kirjallisuustutkielma aineensiirtoprosesseista kemianteollisuudessa. Esiteltäviä tekniikoita ovat tislaus, absorptio, adsorptio ja uutto. Aineensiirtoprosessien periaatteet käydään läpi ja samalla ...
 • Putkiston materiaalinhallinta prosessiteollisuuden investointiprojektissa 

  Perälä, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli esitellä prosessiteollisuuden putkistojen suunnittelua ja varsinkin niiden kustannuksien luonnetta sekä perehtyä putkiston kustannusarvion laatimiseen prosessiteollisuuden investointiprojektissa. ...
 • Läpimenoajan lyhentäminen Lean Six Sigma -menetelmiä käyttäen 

  Gustafsson, Anette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on supistaa tilausten läpimenoaikaa kymmeneen työpäivään ja pienentää läpimenoajan vaihtelua käyttäen Lean Six Sigma -menetelmiä. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka tuotteella kestää kulkea ...
 • Laserkeilaus - pistepilvestä laitoksen älykkääseen malliin 

  Rantanen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oltiin osana suurta laserkeilausprojektia, jonka pohjalta JETS consulting Oy tuottaa asiakkaan A prosessilaitoksen osasta älykkään 3D-mallin, sekä alykkät PI-kaaviot alueeseen liittyen. Projektin ...
 • Vaarallisen kemiallisen jätteen varastointi 

  Antinniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli vaarallisten kemiallisten jätteiden varastoinnin nykytilan selvitys ja parannusehdotusten tekeminen selvityksen pohjalta. Työ tehtiin Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee vaarallisia ...
 • Teknistaloudellinen kehittämistutkimus fosforin talteenoton liiketoimintamahdollisuuksista jätevesiprosessissa 

  Hongisto, Eini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ravinnekierrätyksen, erityisesti fosforin talteenottamisen ja kierrätyksen, nykyinen liiketoimintakenttä Suomessa ja osin Euroopassa kirjallisuus- ja kehittämistutkimuksen avulla. ...
 • Comparison of two sizes of B mixers in the production of make-up foundation emulsions 

  Korsu, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lumene skin care and make-up emulsions are core technologies manufactured in the Espoo factory. The objective of this thesis was to validate the different size of reactor, than normally used, for the manufacturing of the ...
 • Älykäs ohjeistus prosessiautomaatiojärjestelmään 

  Hauhia, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivänä prosessiteollisuudessa on käytössä paljon erilaisia ohjeita. Ohjeet ovat usein joko paperiversioina tai sähköisinä verkkodokumentteina. Ohjeet eivät välttämättä ole nopeasti saatavilla tai niistä on vaikea ...
 • GSE-dispenserin käytön optimointi 

  Viskari, Jari-Kasimir (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Sun Chemical Oy:lle Espoon tehtaalla, jossa valmistetaan ja pakataan liuotin- ja vesipohjaisia painovärejä. Työn tavoitteena oli saada GSE-dispenserille jokapäiväistä käyttöä tehtaan vesipuolen ...
 • Pilot tislauskolonnin käyttöönotto 

  Espo, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on päivittää Metropolian Leiritiellä prosessilaboratoriossa olevan panostislauslaitteiston automaation toiminnankuvaukset. Tämän on tarkoitus tukea automaatiotekniikan opiskelijoiden ...
 • Ohutkalvohaihduttimen käyttöönotto 

  Notkonen, Mirka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Nesteen Tutkimus- ja kehitysyksikön Pilottutkimusryhmässä. Työn tavoitteena oli suorittaa käyttöönotto uudelle ohutkalvohaihduttimelle sekä laatia Nesteen standardien mukaiset ohjeistukset laitteiston ...
 • Käänteisosmoosilaitteiston optimointi prosessiveden käsittelyssä 

  Laakso, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli käänteisosmoosilaitteiston optimointi prosessiveden käsittelyssä. Työ liittyi Omya Oy:n tuotantoprosessiin, jossa käänteisosmoosilla on merkittävä rooli. Työssä kerätty tieto toimii myös työkaluna ...
 • Triax-anturielementin prosessikontrollin parantaminen sahauksessa 

  Spora, Katariina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty toimeksiantona Murata Electronics Oy:lle, joka erikoistuu mikroelektromekaanisten (MEMS) kiihtyvyys-, kallistus- sekä kulmanopeusantureiden valmistamiseen sekä suunnitteluun. Työn tavoitteena oli ...

Näytä lisää