Uusimmat viitteet

 • Laserkeilaus - pistepilvestä laitoksen älykkääseen malliin 

  Rantanen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oltiin osana suurta laserkeilausprojektia, jonka pohjalta JETS consulting Oy tuottaa asiakkaan A prosessilaitoksen osasta älykkään 3D-mallin, sekä alykkät PI-kaaviot alueeseen liittyen. Projektin ...
 • Vaarallisen kemiallisen jätteen varastointi 

  Antinniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli vaarallisten kemiallisten jätteiden varastoinnin nykytilan selvitys ja parannusehdotusten tekeminen selvityksen pohjalta. Työ tehtiin Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee vaarallisia ...
 • Teknistaloudellinen kehittämistutkimus fosforin talteenoton liiketoimintamahdollisuuksista jätevesiprosessissa 

  Hongisto, Eini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ravinnekierrätyksen, erityisesti fosforin talteenottamisen ja kierrätyksen, nykyinen liiketoimintakenttä Suomessa ja osin Euroopassa kirjallisuus- ja kehittämistutkimuksen avulla. ...
 • Comparison of two sizes of B mixers in the production of make-up foundation emulsions 

  Korsu, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lumene skin care and make-up emulsions are core technologies manufactured in the Espoo factory. The objective of this thesis was to validate the different size of reactor, than normally used, for the manufacturing of the ...
 • Älykäs ohjeistus prosessiautomaatiojärjestelmään 

  Hauhia, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivänä prosessiteollisuudessa on käytössä paljon erilaisia ohjeita. Ohjeet ovat usein joko paperiversioina tai sähköisinä verkkodokumentteina. Ohjeet eivät välttämättä ole nopeasti saatavilla tai niistä on vaikea ...
 • GSE-dispenserin käytön optimointi 

  Viskari, Jari-Kasimir (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Sun Chemical Oy:lle Espoon tehtaalla, jossa valmistetaan ja pakataan liuotin- ja vesipohjaisia painovärejä. Työn tavoitteena oli saada GSE-dispenserille jokapäiväistä käyttöä tehtaan vesipuolen ...
 • Pilot tislauskolonnin käyttöönotto 

  Espo, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on päivittää Metropolian Leiritiellä prosessilaboratoriossa olevan panostislauslaitteiston automaation toiminnankuvaukset. Tämän on tarkoitus tukea automaatiotekniikan opiskelijoiden ...
 • Ohutkalvohaihduttimen käyttöönotto 

  Notkonen, Mirka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Nesteen Tutkimus- ja kehitysyksikön Pilottutkimusryhmässä. Työn tavoitteena oli suorittaa käyttöönotto uudelle ohutkalvohaihduttimelle sekä laatia Nesteen standardien mukaiset ohjeistukset laitteiston ...
 • Käänteisosmoosilaitteiston optimointi prosessiveden käsittelyssä 

  Laakso, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli käänteisosmoosilaitteiston optimointi prosessiveden käsittelyssä. Työ liittyi Omya Oy:n tuotantoprosessiin, jossa käänteisosmoosilla on merkittävä rooli. Työssä kerätty tieto toimii myös työkaluna ...
 • Triax-anturielementin prosessikontrollin parantaminen sahauksessa 

  Spora, Katariina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty toimeksiantona Murata Electronics Oy:lle, joka erikoistuu mikroelektromekaanisten (MEMS) kiihtyvyys-, kallistus- sekä kulmanopeusantureiden valmistamiseen sekä suunnitteluun. Työn tavoitteena oli ...
 • Kasviöljypohjaisen seostuotteen valmistaminen täysautomatisoidulla pakkauslinjalla 

  Martikainen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Avena Kantvik Oy:ssä valmistetaan korkealaatuisia kotimaisia kasviöljyjä. Yrityksen tärkeimmät tuotteet ovat rypsiöljy, syväpaistoöljy, valkuaispuriste sekä ruokakaupoistakin löytyvät maustetut Neito-öljyt. Yrityksessä ...
 • Selvitys kuivamädätysteknologiatoimittajista Euroopan alueella 

  Holopainen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa kuivamädätysteknologiatoimittajia Euroopasta ja kerätä tietoa erilaisista kuivamädätysprosesseista. Työ tehtiin Envor Protech Oy:lle. Työ sisältää teoriaosuuden, jossa käsitellään ...
 • Glykolivesikiertoisen jäähdytysjärjestelmän kehittäminen ja sen turvallisuuden parantaminen 

  Holmbäck, Tom (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle. Tutkittavana kohteena oli tuotantolin-ja 1:n glykolivesikiertoinen jäähdytysjärjestelmä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää nykyisen järjestelmän toimivuutta ja ...
 • Ioninvaihtomateriaalin kemiallinen ja fysikaalinen karakterisointi ja eri tekijöiden vaikutukset materiaalin rakenteen stabiiliuteen 

  Ranttila, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Carrum Oy:lle, joka valmistaa Nures-järjestelmän ioninvaihtimissa käytettäviä ioninvaihdinmateriaaleja. Tavoitteena oli tutkia radioaktiivisen cesiumin poistossa käytettävän ioninvaihdinmateriaalin, ...
 • Pienen kokoluokan spinning band -tislauskolonni 

  Salander, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Metropolian Leiritien yksikössä yli kymmenen vuotta käyttämättömänä seisoneen spinning band -tislauskolonnin huolto, käyttöönotto ja koeajaminen. Kirjallisuusosiossa esitetiin eri tislausprosesseja, ...

Näytä lisää